Arrow
Arrow
Arrow
Uzm. Dr. Perviz Caferov
Uzm. Dr. Perviz Caferov
Uzm. Dr.

Perviz Caferov

Liv Bona Dea Hospital Bakü
Kardiyoloji
İlgi Alanları
  • Kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisi
  • Kalbin kapak hastalıklarının teşhis ve tedavisi
  • Kalp yetmezliğinin teşhisi ve tedavisi
  • Aritmilerin teşhisi ve tedavisi
  • 2D ve 3D Transözofageal Ekokardiyografi
  • Radyal ve femoral arterlerden kalp damarlarına invaziv anjiyografi yapılması ve damarların balon ve stent ile açılması
  • Kompleks darlığı olan kalp damarlarının açılması.
  • LMCA'ya (koroner arter) stent implantasyonu.
  • Bifurkasyon stenozlarında stent implantasyonu
  • Kalbin sol ve sağ tarafındaki basınçların invaziv ölçümü.
  • ICD, DDDR: Kalp yetmezliği ve aritmisi olan hastaları şok eden kalp pillerinin yerleştirilmesi.
Özgeçmişim
Yayınlarım
Üyeliklerim
Eğitim:
• 2004-2010 - Azerbaycan Tıp Üniversitesi Genel Tıp Fakültesi
• 2010-2011 - Ağdam Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü - Staj
• 2012-2016 - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, Uzmanlık eğitimi
• 2016-2017 - Bahçelievler Medikalpark Hastanesi İnvaziv Kardiyolog
• 2017-2022 - Memorial Hastanesi İnvaziv Kardiyolog
• 2022-2023 - Medistanbul Hastanesi İnvaziv Kardiyolog
1- Turfan M, Erdoğan E, Tasal A, Vatankulu MA, Jafarov P, Sönmez O, Ertaş G, Bacaksız A, Göktekin O Akut kalp yetersizliği hastalarında nötrofil-lenfosit oranı ve hastane içi mortalite.
Klinikler (Sao Paulo). 2014 Mart;69(3):190-3. doi: 10.6061/clinics/2014(03)08.

2-Muharrem Nasifov1, Emre Özmen2, Çiğdem Deniz3, Aydın Nadir4, Özge Özden1, Gülsüm Bingöl1, Perviz Jafarov5, Talip Asil3, Ömer Göktekin1, İbrahim Sarı1. Akut iskemik inme hastalarında trombektomide CHA2DS2-VASc skorunun başarılı rekanalizasyon ile ilişkisi. Adv Interv Cardiol DOI: https://doi.org/10.5114/aic.2022.122027

3- Yamaç AH, Sevgili E, Küçükbuzcu S, Nasifov M, İsmailoğlu Z, Kılıç E, Ercan C, Jafarov P, Uyarel H, Bacaksız A. STEMI sonrası majör advers kardiyovasküler olaylar ve yeni başlangıçlı kalp yetmezliğinde katepsin D aktivasyonunun rolü .Herz. 2015 Eylül;40(6):912-20. doi: 10.1007/s00059-015-4311-6. Epub 2015 25 Nisan.

4- Yamaç AH, Bacaksız A, İsmailoğlu Z, Küçükbuzcu S, Sevgili E, Asoğlu E, Nasifov M, Jafarov P, Erdoğan E, Göktekin O. İlk kez tanısal koroner anjiyografi yapılan hastalarda plazma intermedin düzeylerinin etkisi: tek merkez, kesitsel çalışma BMC Cardiovasc Disord. 2014 11 Aralık;14:182. doi: 10.1186/1471-2261-14-182.

5- Muharrem NASİFOVa, Özge ÖZDEN TOKa, Perviz JAFAROVa, Ömer GÖKTEKİNb. Retrograd ve Bilateral Teknikler. Türk Klinikleri J Cardiol-Özel Konular. 2017;10(5):302-9

6-Bacaksız A, Uyarel H, Jafarov P, Küçükbuzcu S. Renal sempatik denervasyon sonrası iyatrojenik renal arter stenozu. Uluslararası J Cardiol. 2014 1 Nisan;172(3): e389-90. doi: 10.1016/j.ijcard.2013.12.270. Epub 2014 10 Ocak.

7- Vatankulu MA, Jafarov P, Kahraman Ay N. Üç boyutlu ekokardiyografi ile saptanan İsviçre peyniri benzeri atriyal septal defekt.
Ekokardiyografi. 2015 Temmuz;32(7):1211-2. doi: 10.1111/echo.12933. Epub 2015 25 Mart.

8-Turfan M, Tasal A, Erdoğan E, Vatankulu MA, Jafarov P, Sönmez O, Ertaş G, Bacaksız A, Ergelen M, Göktekin O. Akut kalp yetmezliği hastalarında serum gamma-glutamil transferaz düzeyleri ve hastane içi mortalite. Cardiol. Pol. 2014;72(8):735-9. doi: 10.5603/KP. a2014.0048. Epub 2014 Şubat 14.PMID: 24526562

9-Bacaksız A, Jafarov P, İsmailoğlu Z, Tasal A. Bilateral çoklu koroner arter fistüllerinin tek seansta başarılı transkateter kapatılması. Postepy Kardiol Interwencyjnej. 2014;10(1):43-6. doi: 10.5114/pwki.2014.41468. Epub 2014 23 Mart.
• Avrupa Kardiyoloji Derneği
• EAPCI
• EACVI
• Türk Kardiyoloji Derneği
• Azerbaycan Kardiyoloji Derneği
Hekime Sor
Form Açıklaması henüz girilmedi