Arrow
Arrow
Arrow
Doç. Dr. Sezen Bağlan Uzunget
Doç. Dr. Sezen Bağlan Uzunget
Doç. Dr.

Sezen Bağlan Uzunget

Liv Hospital Ankara
Kardiyoloji
İlgi Alanları
  • Hipertansiyon tanı ve tedavisi
  • Hiperlipidemi tedavileri
  • Kalp kapak hastalıkları tanı ve medikal tedavisi
  • Koroner arter hastalıkları tanı, medikal ve girişimsel tedavileri 
  • Koroner perkutan girişimler
  • Kompleks koroner işlemler
  • Periferik damar hastalıklarının girişimsel tedavisi
  • Kardiyomiyopatilerin (Hipertrofik KMP, Dilate KMP, Sağ ventrikül displastik KM) tanı ve tedavileri
  • ICD,Biventriküler ICD implantasyonu
Özgeçmişim
Yayınlarım
Üyeliklerim
Eğitim
 • Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi (Uzmanlık) 2008 -2013
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000-2007
Deneyim
 • Liv Hospital Ankara  2022
 • Sincan Devlet Hastanesi  2019-2022
 • Özel Ankara Umut Hastanesi 2018-2019
 • Ufuk Üniversitesi 2016-2017
 • Sincan Devlet Hastanesi 2014-2016
 Uluslararası  dergilerde yayınlanan makaleler 
1. Sensoy B, Uzunget SB,Acikgoz SK, Sensoy N, Sen F, Acar B, Canpolat U, Ozeke O,Cay S, Maden O, Renal dysfunction an admission predicts no-reflow phenomenon in patientsundergoing manuel thrombus aspiration during primary percutaneous coronary intervention, Acta Cardiol Sin. 2016 Mar;32(2):185-93. 
2. Uzunget SC, Evrin T, Uzunget SB, Ertürk ZK, Akıncıoğlu E, Özdemir S, Korkmaz A Evaluation of activated charcoal and lipid emulsion treatment in model of acute rivaroxaban toxicity. 2017 Dec 14. pii: S0735-6757(17)31041-0. doi: 10.1016/j.ajem.2017.12.039
3. Seyis S, Kurmus O, Kilic S, Uzunget SB, Ercan E CHA2DS2-VASc score predicts intracoronary thrombus burden in patients with ST-elevation myocardial infarction, Research Article -Biomedical Research (2017) Volume 28, Issue 18
4. Kurmus Ö, Aslan A, Ekici B, Uzunget SB, Karaarslan S, Tanindi, A, Erkan AF, Ercan E , Kervancioglu, Impact Of Admission Blood Glucose On Coronary Collateral Flow In BPatients With ST-Elevation Myocardial Infarction. Hindawi Journal ,2017
5. Seyis, S., Kurmus, O., Kilic, S., Uzunget, S B.,  Ercan, E. A. (2017). CHA2DS2-VASc score predicts intracoronary thrombus burden in patients with ST-elevation myocardial infarction. 
6. Uzunget SB, Kervancioglu C, An unusual case of guide wire fracture during percutaneous transluminal coronary angioplasty, Indian Journal of Medical Research 2018
7. Uzunget SB ,Eliz  Uzel KE , Kurmuş Ö,  Ekici B.  Relation between heart rate recovery index and syntax score:  DOI : 10.15761/JIC.1000257 2018
8. Şahin KE , Uzunget, SB  and Keskinruzgar A. "Elastic Properties of the Aorta Are Affected in Young Patients with Sleep Bruxism."nternational Journal of Scientific Research in Dental and Medical Sciences 3.4 (2021): 171-178. 
9. Uzel E,  Selçuk H, Uzunget SB ,  Selçık M. Association between red blood cell distribution width and aortic valve sclerosis. Medicine Science  International Medical Journal 9(2):485 DOI:10.5455/medscience.2019

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 
1. Uzunget SB, Şensoy B, Açıkgöz SK, Çabuk GÇ, Kara M, Canpolat U, Şen F, Çay S, Özeke Ö, Kısacık HL, Aydoğdu S, No –reflow after thrombus aspiration during ST elevation myocardial infarction worsens in-hospital outcomes, Anadolu Kardiyol Derg 2014
2. Uzunget SB, Kervancioglu C, An unusual case of guide wire fracture during percutaneous transluminal coronary angioplasty,published in AJC and/or JCV, 1Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi kongresi, 2017
3. Uzunget SB, Maden O, Cabuk G, Uzel E, Balci MM, Golbasi Z, Assesment Of The Reperfusion Success Using TIMI Frame Score In Cases With Anterior Myocardial Infarction Undergoing Thrombus Aspiration, published in AJC and/or JCV, 13.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi kongresi, 2017
4. Kurmus O, Uzunget SB, Karaaslan S, Tanındı A, Ekici B, Erkan AF, Ercan EA, Kervancioglu C, Associatation between admission glucose and coronary collaterale flow in st elevation myocardial infarction patients, published in AJCand/or JCV, 13.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi kongresi, 2017
5. Kurmus O, Seyis S, Kilic S,Uzunget SB, Konutcu I, Ercan EA, Usefullness of the CHA2DS2VASc score to predict intracoronary thrombus burden in st elevation myocardial infarction patients, published in AJC and/or JCV,13.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi kongresi, 2017
6. Erkan AF, Ekici B, Neslihan B, Kurmus O, Uzunget SB, Kervancioglu C, Serum apolipoprotein E levels are higher in individuals with atherosclerotic coronary artery disease when compared to those without: presentation of preliminary findings, published in AJC and/or JCV, 13.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi kongresi, 2017
7. Erkan AF, Ekici B, Neslihan B, Kurmus O, Uzunget SB, Kervancioglu C, Serum levels of adinopectin are not related presence or severity of atherosclerotic coronary artery disease, published in AJC and/or JCV, 13.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi kongresi, 2017
8. Uzunget SB, Plasma Atherogenıc Index ıs an Independent Indıcator of Subclınıcal Atherosclerosıs ın Shıft WorkersKardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi kongresi, November 2021

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 
1. Uzunget SB, Uzunget SC  ,Chapter 2: AutomaticExternal Defibrilater Usage, Basic Referanse Book in Sport Emercency Care Editor Burak Katipoğlu, Nobel Medical publisher, ISBN: 9786059215886 Ankara /Turkey/2018
2.  Uzunget SB, Vardiyalı Çalışma ve Kalp Damar Hastaliklari Sağlık & Bilim: İş Güvenliği Ve Meslek Hastalıkları, Editör; Nurullah YÜCEL   Efe Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-8496-08-6 1.Baskı: Eylül 2021 
3.  Uzunget SB, Açıkgöz Bölüm: Covid-19 Enfeksiyonu Kalp ve Damar Komplikasyonlarına Güncel Bakış, Covid-19 ve Sağlık Araştırmaları-6, Editör Doç. Dr. Umut GÜLAÇTI, Efe Akademik Yayıncılık ISBN, 978-625-8324-22-8, ISBN E 978-625-8324-23-5, Haziran 2022 

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler 
1. Çabuk AK, Çabuk G, Karamanlıoğlu M, Kader E,Bağlan S, Aslantürk OF, Güray Ü, Is there a  relationship between slow coronary flow and normal to mildly impaired renal function?, Turk Kardiyol Dern Ars. 2015
2. Uzunget SB, Kurmuş O, Uzel E, The Relationship between nicotin dependence and complexity of coronary artery disease, Cukurova Medical Journal 2017
3. Ogan N, Uzunget SB, Ekici B, Relationship Between Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Serum Uric Acid Levels, Turkish Journal of Clinics and Laboratory 2017
4.  Uzunget SB, Maden O, Cabuk G, Uzel E, BalciMM, Golbasi Z, Assessing reperfussion success by using TIMI frame count in acute anterior myocard infarction after thrombus aspiration, Turkish Cardiology Academia 2017
5.  Uzunget SB,Kurmus O, Ercan E, Umudum H, Kervancioglu C, An atypical presentation of an atypically localized cardiac mixoma,Turkish Journal of Clinics and Laboratory 2017
6. Uzunget S:C.,  Uzunget SB,Zamir Kemal Ertürk, Refah Sayın Journal of Case Reports and Studies 6 (6), 602 Fahr Disease: A Rare Disease That is Diagnosed Incidentally in the Emergency DepartmentDecember 2018
7. Uzunget SB, Şahin EK, Evrin T, Uzunget SC, Çabuk G, The association of mitral annuler calcification with red cell blood distribution width, Koru proceedings, Vol 5, 121-126, Aralık 2015
8. Kurmus O,Uzunget SB, Karaaslan S, Ekici B, Kervancioglu C, The relationship between fasting glucose levels and syntax score in elderly, Medicana Medikal Journal Aralık 2016
 
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği
Hekime Sor
Form Açıklaması henüz girilmedi