Arrow
Arrow
Arrow
Uzm. Dr. Tevfik Demir (K)
Uzm. Dr. Tevfik Demir (K)
Uzm. Dr.

Tevfik Demir (K)

Liv Hospital Vadistanbul
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İlgi Alanları
  • Genel pediatri
  • Pediatrik kardiyoloji
Özgeçmişim
Yayınlarım
Üyeliklerim
Katıldığım Kurslar

  Eğitim:

 • Lisans ve yüksek lisans:   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa  Tıp Fakültesi   (1995)
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  (2002)
 • Çocuk Kardiyoloji -İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  (2010)
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçentlik

  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

 • Erkan, T., T. Kutlu, F. Cullu, M. Celik, T. Demir, B. Tüysüz ve G. Tümay, “[Hennekam syndrome]”, Arch. Pediatr., 5,1344-6 (1998).
 • Vural, M., B. Ilıkkan, P. E, T. Demir ve Y. Perk, “A premature newborn with vesiculobullous skin lesions”, Eur. J. Pediatr., 162, 197-9 (2003).
 • Demir, T., T. Celkan, G. Ahunbay, A.K. Babaoglu ve R. Besikci, “Venous and intrapericardial thrombosis: secondary to transient protein C deficiency”, Pediatr Cardiol., 27, 497-499 (2006).
 • Babaoglu K, A.G. Eroglu, F. Oztunc, L. Saltık, T. Demir, G. Ahunbay, A. Güzeltaş ve G. Çetin, Echocardiographic Follow-Up of Children with Isolated Discrete Subaortic  Stenosis. Pediatr. Cardiol., 27, 699-706 (2006).
 • Eroglu, A.G., K. Babaoglu, L. Saltık, F. Oztunc, T. Demir, G. Ahunbay, A. Güzeltaş  ve G. Çetin, “Echocardiographic Follow-Up of Congenital Aortic Valvular Stenosis”, Pediatr. Cardiol., 27, 713-719 (2006).
 • Eroglu, A.G., K. Babaoglu, F. Oztunç, L. Saltık, T. Demir, G. Ahunbay, A. Güzeltaş ve G. Cetin, “Echocardiographic Follow-Up of Children with Supravalvular Aortic Stenosis”, Pediatr. Cardiol., 27, 707-712 (2006).
 • Ozkara, A., G. Cetin, E. Tireli, A. Akçevin, O. Koner, İ. Soyler, T. Demir ve L. Saltık, “Off pump repair of aortic arch anomalies with concomitant intracardiac defects via anterior approach”, J. Card. Surg., 21, 550-2 (2006).
 • Demir, T., F. Oztunç, G. Cetin, L. Saltık, A.G. Eroğlu, K. Babaoğlu ve G. Ahunbay, “Patency or recanalization of the arterial duct after surgical double ligatıon and transfixion”. Cardiol. Young, 17,148-50 (2007).
 • Oztunc, F., T. Demir, L. Saltık ve A. Güzeltaş, “Aneurysmal formation in the setting of muscular ventricular septal defects”, Cardiol. Young. 17,319-21 (2007).
 • Dogangün, B., A. Güzeltaş, M. Emül, T. Demir, G. Karacetin, F. Oztunc ve L. Kayaalp, “Assesment of P Wave Dispersion in Children Treated with risperidon”, Neurology,psychiatry and Brain Research,14, 115-118 (2007).
 • Demir, T., F.Oztunç, A.G.Eroğlu, L.Saltık, G. Ahunbay, S. Kutluğ, A. Güzeltaş ve G. Altun, “Outcome for patients with isolated atrial septal defects in the oval fossa diagnosed in infancy”, Cardiol. Young. 8, 1-4 (2008).
 • Guven, B., A.G. Eroglu, K. Babaoglu, T. Demir, A. Güzeltas, F. Oztunc ve L. Saltik, “QT Dispersion and Diastolic Functions in Differential Diagnosis of Primary Mitral Valve Prolapse and Rheumatic Mitral Valve Prolapse”, Pediatr. Cardiol., 29, 352-8 (2008).
 • Narcı, A., M. Korkmaz, R. Albayrak, B.H. Guvenç, S. Sözübir, R. Köken, T. Demir ve O. Doğru, “Preoperative Sonography of Nonreducible Inguinal Masses in Girls”, J. Clin. Ultrasound, 36, 409-12 (2008).
 • Hatemi A.C., T. Demir, İ. Adaletli, G. Cetin ve F. Oztunc, “ Third left pulmonary vein with abnormal return associated with arteriovenous fistula” , J. Card. Surg., 23, 366-8 (2008).
 • Köken, R., T.A. Sen, A. Bukulmez, A. Aycicek, T. Demir, H. Melek, O. Öztekin ve M. Emul, “Enlightening the Role of breastfeeding in Hyperactivity and Snoring”, Neurology,psychiatry and Brain Research,15, 85-88 (2008).
 • Emul, M., A. Asik, T. Sen, C. Gunes ve T. Demir, “ Hyperglycaemia in an 11-year-old girl after quetiapine treatment”, Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 13;33, 1568-9 (2009).
 • Köken, R., T. Demir, T.A. Sen, A.A. Kundak, O. Oztekin ve F. Alpay, “ The relationship between P-wave dispersion and diastolic functions in diabetic children” , Cardiol Young, 20, 133-7 (2010).
 • Şen, T.A., A.A. Kundak, Ö. Güraksın, T. Demir, A. Narcı, “Schoenlein-Henoch Vaskülitiyle Birlikte Gelişen Akut Romatizmal Kardit” Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 10, 465-466 (2010).
 • Kucuker, H., T. Demir, R. Oral, “Pediatric condition falsification (Munchausen syndrome by Proxy) as a continuum of maternal factitious disorder (Munchausen syndrome)”, Pediatr Diabetes, 11, 572-8 (2010).
 • Yıldırım, A., T. Demir, B. Sevin, G. Ozdemir, “Severe tricuspid regurgitation after blunt chest trauma due to chordal rupture: a rare complication”, Anadolu Kardiyol Derg, 13, 712-4 (2013).
 • Demir, T., Y. Ergül, C. Akdeniz, V. Tuzcu, “Electroanatomic mapping-guided radiofrequency ablation of multifocal atrial tachycardia in a child”, Anadolu Kardiyol Derg, 13, 391-3 (2013).
 • Barsan, T., Z. Kılıç, N.Uzuner, A. Yıldırım, B. Uçar, T. Demir, “Cerebral blood flow of children with vasovagal syncope”, Cardiol Young, 2, 1-7 (2014). A24. Koca B, T. Demir, Kasapçopur Ö, “ Use of  tissue Doppler and its comparison with other pulse Doppler echocardiography in the evaluation of diastolic functions in patients with active juvenile idiopathic arthritis” , Clin Rheumatol, 34, 1391-6 (2015)
 • Toker RT, Yildirim A, T. Demir, Ucar B, Kilic Z, “ Circadian blood pressure rhythm in normotensive offspring of hypertensive parents” , Cardiol J, 22,172-8 (2015)
 • Yildirim A, Aydin A, Demir T, Kosger P, Ozdemir G, Ucar B, Kilic Z,  “Acute rheumatic fever: a single center experience with 193 clinical cases” Minerva Pediatr, 68, 134-42 (2016)
 • Yildirim A, Aydin A, Demir T, Aydin F, Ucar B, Kilic Z, “Echocardiographic Follow-Up of Patent Foramen Ovale and the Factors Affecting Spontaneous Closure” Acta Cardiol Sin, 32, 731-737  (2016)

  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

 • Kasapçopur, Ö., Y. Taşdan, T. Demir, S. Çalışkan, C. Koşan, L. Sever ve N. Arısoy, “Juvenil Epizodik Artrit”, Turk Pediatri Arşivi, 33, 48-51 (1998).
 • Demir, T., “Akut epiglottit (supraglottit)”, Aktüel Tıp Dergisi, 8, 34-5 (2003).
 • Oztunc F, A.G.Eroglu ve T. Demir , “Annular insertion levels of atrioventricular valves along the interventricular septum alone can lead to misdiagnosis of ventricular morphology”, Anadolu Kardiyol. Derg., 5,142-4 (2005).
 • Doğru Ö, T. Demir, M. Kulaç ve A. Kundak, “Ayın olgusu”, Türk pediatri arşivi, 41, 173-4 (2006).
 • Adaletli İ, S. Kuruğoğlu, F. Kılıç, S. Alhaj ve T. Demir, “Kesintili aortik ark tanısı alan bir süt çocuğunda çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiografi bulguları”, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 9, 37-39 (2006).
 • Köken, R., A. Bükülmez, H. Melek, T. Demir ve Ü. Yiğit, “Congenital Factor XIII Deficiency: Case Report - Konjenital Faktor XIII Eksikligi: Olgu Sunumu” Zeynep Kamil Tıp Bülteni,37, 77-79 (2006).
 • Demir, T., S. Alhaj, A.G. Eroğlu ve A. Güzeltaş, “Restriktif Kardiyomiyopati ve orta serebral arter infarkt birlikteliği: Vaka sunumu”, Düzce Tip Fakültesi Dergisi, birleşik (1,2,3)sayı, 11-13 (2006).
 • Demir, T., R. Köken, Ö. Doğru, Ş. Karaca ve T.A. Şen, “Penis tutulumu olan bir Henoch-Schonlein vaskuliti olgusu”, Düzce Tip Fakültesi Dergisi, birleşik (1,2,3)sayı, 8-9 (2006).
 • Köken, R., T. Demir, O. Öztekin, T.A. Şen ve A. Bükülmez, “Çocukluklarda Tüberkülin Cilt Testi”, Tıp Araştırmaları Dergisi, (Baskıda- Kabul tarihi:2007).
 • Oztunç, F., K. Babaoğlu, E. Yilmaz, T. Demir ve G. Ahunbay, “Predictive value of cardiothoracic ratio as a marker of severity of aortic regurgitation and mitral regurgitation”, Anadolu Kardiyol. Derg., 7,146-9 (2007).
 • Babaoğlu K, T. Demir, Ş. Kutluğ, L. Saltık ve C. Işlak, “Moyamoya disease and aortic coarctation in a patient with common brachiocephalic trunk”, Anadolu Kardiyol. Derg.,7, 85-7 (2007).
 • Şen T. A., R. Köken, T. Demir, H. Melek ve A. Narcı, “Afyonkarahisar Merkezindeki Sağlıklı Çocuklarda Spot İdrar Kalsiyum/Kreatinin Oranlarıyla ve 24 Saatlik İdrarla Kalsiyum Atılımının Değerlendirilmesi”, Güncel Pediatri,5, 41-46 (2007).
 • Melek, H., R. Köken, A. Bükülmez, T.A. Şen, T. Demir ve E. Bahçeli, “Melkersson- Rosenthal Sendromu: Bir Olgu Sunumu”, Güncel Pediatri, 5, 82-84 (2007).
 • 14. Melek, H., T.A. Şen, R. Köken ve T. Demir, “Collodion Bebek Ve Konjenital Hipotiroidizm Birlikteliği: Olgu Sunumu”,   Güncel Pediatri, 5, 118-120 (2007).
 • Şen, T. A., O. Öztekin, A. Bükülmez, R. Köken, T. Demir ve A. Narcı  “Yarık Damaklı Yenidoğan Olgumuzda Jarcho-Levin Sendromu”,  Güncel Pediatri, 5, 125-128 (2007).   
 • Demir, T. ve G. Ahunbay, “ Konjestif Kalp Yetersizliği Olan Süt Çocuklarında Serum Karnitin Düzeyleri ”, Düzce Tıp Fakültesı Dergisi,10,10-14,(2008).
 • Şen, T.A., A. Bükülmez, R. Köken, H. Melek, T. Demir, R. Albayrak, B. Değirmenci ve M. Acar, “ Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuklarin Retinal Doppler Ultrasonografi Bulgulari ve Homosistein Düzeyleri ”, Güncel Pediatri, 6, 19-25, (2008).
 • Ela, Y., H. Fidan, R. G. Sıvacı, T. Demir ve E. Bakı, “Entübasyon Sırasında Refleks Bradikardi”, Cerrahi Sanatlar Dergisi, 2, (2009).
 • Ela, Y., R. G. Sıvacı, T. Demir ve E. Bakı, “Uzamış QT Sendromlu Bir Olgu Işığında Preoperatif EKG Değerlendirmesinin Önemi; Olgu Sunumu”, Cerrahi Sanatlar Dergisi, 2, (2009).
 • Şen, T.A., R. Köken, H. Melek, T. Demir, Ö. Güraksın, H. Uçar, G. Gün ve F. Alpay “Hipotiroidi ve kas psödohipertrofisi: Kocher-Debre Semelaigne Sendromu”, Güncel Pediatri,7,37-40, (2009).
 • Şen, T.A., R. Köken, T. Demir ve A. Bükülmez, “Tip 1 Diyabetli Kız Olgularda Glisemik Kontrolün Plazma Ghrelin ve Serum IGF-1 Düzeylerine Etkisi”, Güncel Pediatri, 7, 104-110 (2009).
 • Şen, T.A., R. Köken, T. Demir, Ö. Doğru, E. Bahçeli, “Kayısı çekirdeği yenildikten sonra ortaya çıkan akut siyanür zehirlenmesi”, Türkiye çocuk hastalıkları dergisi, 3, 38-41, 2009
 • Şen, T.A., T. Demir, R. Köken, A.A. Kundak ve F. Alpay, “Atipik Prezentasyonlu İki Çocukluk Çağı Brusellozis Olgusu”, Güncel Pediatri, 8, 39-43 (2010).
 • Reşit, K., A. Bükülmez, G.N. Köken, B. Eser, H. Şamlı, T. Demir ve M. Solak, “Çift Anöploidi: XYY’li Trizomi 21 Olgusu” European Journal of General Medicine, 8, 338-341 (2011).
 • Cemalettin, G., A.A. Kundak, T. Demir, H. Uçur ve F. Akci, “Portal Ven Agenezisi: Olgu Sunumu”, Abant Tıp Dergisi, 1, 26-27 (2012).

 • Türk Pediatri Kurumu
 • Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği

  Sertifikalar:

 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimci Eğitimi- T.C. Afyokarahisar Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü- 2008
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Uygulayıcı Eğitimi- T.C. Afyokarahisar Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü-2008
 • Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu- T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü- Ankara- 2009
 • Eğiticilerin Eğitimi Kursu- Afyon Kocatepe Üniversitesi-2009
 • Eğitim Becerileri Kursu- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi- 2012
 • Probleme Dayalı Eğitim Kursu- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi- 2012
 • Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav Yapma Çalıştayı- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi- 2012

Hekime Sor
Form Açıklaması henüz girilmedi