Arrow
Arrow
Arrow
Asst. Prof. MD. Ekrem Aslan
Asst. Prof. MD. Ekrem Aslan
Asst. Prof. MD.

Ekrem Aslan

Liv Hospital Ulus
Gastroenterology
Areas of Interests
  • Inflammatory Bowel Disease (Ulcerative Colitis, Crohn's Disease)
  • Chronic Liver Diseases and Cirrhosis
  • Motility Disorders
  • Gastroesophageal Reflux Disease
  • Gall bladder and biliary tract diseases
Resume
Publications
Memberships
Awards
6
International Articles
3
h-index
Education and Experiences
 • Istanbul University Cerrahpasa School of Medicine  1999-2005
 • Okmeydani Education and Research Hospital 2005-2010
 • Yeditepe University School of Medicine 2011-2015
 • Liv Hospital Ulus 2018 -
 • Haydarpaşa Education and Research Hospital, Department of Gastroenterology 2015-2018
 • Yeditepe University School of Medicine, Department of Gastroenterology 2011-2015
 • Erciş State Hospital 2010-2015
 • Okmeydani Education and Research Hospital Department of Internal Medicine 2005-2010
 • Articles published in international refereed journals (SCI, SSCI, Arts and Humanities)
 • 1.Altintas N, Aslan E, Helvaci A, Malhotra A. : Relationship between obstructive sleep apnea severity index and left ventricular function and volume. Ann Saudi Med. 2012 Jul-Aug;32(4):384-90.
 • 2.Aslan E, Akyüz Ü, Pata C. : The use of Ankaferd in diverticular bleeding: two case reports. Turk J Gastroenterol. 2013;24(5):441-3.
 • Ozturk MA, Eren OO, Sarikaya B, Aslan E, Oyan B. : Pituitary metastasis of colon adenocarcinoma: a rare occurrence. J GastrointestCancer. 2014 Dec;45 Suppl1:85-7. 
 • Eren OO, Ozturk MA, Sonmez O, Aslan E, Ozkan F, Oyan B. : Gastric metastasis in a patient with lobular breast carcinoma 6 years after diagnosis. J Gastrointest Cancer. 2014 Dec;45(4):504-5. 
 • Aslan E, Gonen C.  A rare cause of rectal bleeding. Acta Gastroenterol Belg. 2018 Apr-Jun;81(2):350.
 • Papers presented in international scientific meetings and published in the proceedings
 • Güzelbulut F, Gönen C, Saltürk D AG, Aslan E, Koçhan K. What happened to chronic hepatitis C patients who achieved a sustained virological response with pegylated interferon-α containing regimens? (P37). Special Conference on Viral Hepatitis, İstanbul/Turkey, 03-04 March 2017, P-037.
 • Aslan E, Gönen C, Saltürk A, Güzelbulut F. Hepatotoxicty after desflurane anesthesia. TASL-EASL Educational Conference, İstanbul/Turkey, 3 March 2018, PP-09.
 • Articles published in national refereed journals
 • Aslan E, Yanmaz MN, Kalyon S, Erdem H, Berker MO. : Romatoid Artrit. Okmeydanı Tıp Dergisi, 2007; 24 (2-3): 5-9.
 • Akyüz Ü, Akyüz F, Özdil K, Aslan E, Niğdelioğlu A, Ağan AF, Ağan A, Pata C. : İleri yaşta gıda takılması: Eozinofilik özofajiti hatırla. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2012; 11 (2): 78-80
 • İçten S, Altıntaş N, Helvacı A, Aslan E. : Merkezimizdeki Sarkoidoz Olgularının Klinik Özellikleri ve Değerlendirilmesi, 7 Yıllık Tecrübemiz. Okmeydanı Tıp Dergisi, 2013; 29(2):67-71.
 • 4.Altıntaş N, Yıldıran İ, Aslan E, Helvacı A. : Bronşial Astımda Mukosilier Disfonksiyon ve İnhaler Steroid Tedavisinin Mukosilier Klirense Etkisi. Okmeydanı Tıp Dergisi, 2013; 29(3):127-130.
 • Aslan E, Gönen C, Saltürk A, Güzelbulut F. Hepatotoxicity After Desflurane Anesthesia. The Medical Journal of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, 2018; 58(4): 224-226
 •  
 • Papers presented at national scientific meetings and published in the proceedings
 • Pata C, Aslan E, Akyüz Ü. Kolon Kapsül Endoskopi işleminde Uygun Bağırsak Temizliği Protokolü ve İşlemin Kolon Hastalıklarının tanısında Yeri. Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D. , 29. Ulusal gastroenteroloji Haftası, Antalya 2012. SS-41 
 • Aslan E, Küçükardalı Y, Öztürk MA, Akyüz Ü, Pata C. Sebebi bilinmeyen GİS kanamalı hastaların tanısında Video Kapsül Endoskopi ve sonrasında Çift Balonlu Enteroskopi ile tek başına Çift Balonlu Enteroskopi kullanımının karşılaştırılması. Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D. , 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya 2012. SS-42
 • Pata C, Akyüz Ü, Aslan E, Kalaycı M, Uğraş M, Öztürk MA. : Crohn hastalığı şüphesi ile başvuran hastalarda tanı için ince bağırsak değerlendirilmeli midir? 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 25-30 Kasım,2014, Antalya. SS-11
 • Aslan E, Akyüz Ü, Kaya B, Pata C. : Gastroözofagial Reflü Hastalığının Tedavisinde Stretta İşleminin Uzun Dönem Sonuçları. 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 25-29 Kasım, 2015, Antalya. SS-62
 • Değirmenci Saltürk AG, Aslan E, Bedir O, Şahin H, Güzelbulut F, Gönen C. : Kronik Hepatit c'de Yeni Oral Antiviral Ajanlarla Tedavi Sonuçları: Haydarpaşa Numune Hastanesi Deneyimi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Gastroenteroloji Günleri, 16-17 Mart, 2018, İstanbul. SS-07
 • Aslan E, Akyüz Ü, Pata C. Divertikül Kanamalarında Ankaferd Kullanımı: İki Olgu Sunumu. Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D., 29. Ulusal gastroenteroloji Haftası, Antalya 2012. PS-004
 • Aslan E, Akyüz Ü, Öztürk MA, Pata C. Roux-en-Y hepatikojejunostomili hastalarda Çift Balonlu Enteroskop ile Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatikografi. Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D., 29. Ulusal gastroenteroloji Haftası, Antalya 2012. PS-034
 • Aslan E, Cetin E. Akyüz Ü, Pata C.Kolon Kapsül Endoskopi İşlemi Özofagus Değerlendirilmesinde Kullanılabilir mi? Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D., 29. Ulusal gastroenteroloji Haftası, Antalya 2012.
 • Aslan E, Cetin E, Akyüz Ü, Pata C. Kapsül Endoskopi İşleminin Mide Hastalıklarının Tanısında Yeri. Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D. , 29. Ulusal gastroenteroloji Haftası, Antalya 2012
 • Aslan E, Akyüz Ü, Pata C. : Nadir bir alt gastrointestinal sistem kanaması nedeni: intestinal lenfanjiom. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 11-15 Ekim,2013, Antalya. PS-67
 • Aslan E, Akyüz Ü, Uğraş M, Kirpikçi Z, Gürol Y, Çelik G, Pata C. : Helicobacter pylori direnç sonuçlarımız. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 11-15 Ekim,2013, Antalya. PS-147
 • Aslan E, Akyüz Ü, Uğraş M, Pata C. : İlginç bir ileus olgusu: Orta gastrointestinal sistem kanaması için yapılan süperior mezenterik arter embolizasyonu sonrası gelişen jejuneal obstrüksiyon. 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 25-30 Kasım,2014, Antalya. PS-124
 • Uğraş M, Aslan E, Doğan I, Akyüz Ü. : Eozinofilik gastroenteropatili olgularımız. 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 25-30 Kasım,2014, Antalya. PS-150
 • Uğraş M, Doğan M, Pata YS, Aslan E, Pata C. : Laringofaringeal reflülü çocuk hastalarımızın değerlendirilmesi. 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 25-30 Kasım,2014, Antalya. PS-151
 • Uğraş M, Pata C, Aslan E, Özkan F, Vitrinel A. Özofagus skuamöz papillomu olan çocuk hastaların sunumu. 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 25-30 Kasım,2014, Antalya. PS-164
 • Uğraş M, Ünal E, Aslan E, Akyüz Ü, Vitrinel A. Tetrasikline bağlı özofagus ve fundusta ülser. 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 25-30 Kasım,2014, Antalya. PS-165
 • Pata C, Akyüz Ü, Aslan E, Özkan HA, Uğraş M.:Kolon kapsül endoskopi ve kolonoskopi sonuçlarının eş zamanlı karşılaştırılması. 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 25-30 Kasım,2014, Antalya. PS-197
 • Aslan E, Akyüz Ü, Uğraş M, Pata C. :  Argon plazma koagulasyonu tedavisi sonrası gelişen retroperitoneal, intratorakal ve intestinal pnömatozis olgusu. 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 25-30 Kasım,2014, Antalya. PS-224
 • Aslan E. Akyüz Ü, Uğraş M, Pata C. : Helicobacter pylori tedavisinde nerdeyiz? 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 25-30 Kasım,2014, Antalya. PS-341
 • Özer S, Güzelbulut F, Değirmenci Saltürk AG, Aslan E, Bedir O, Gönen C. : İleum tutulumu oladukça nadir olan bir lenfoma türü. 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 25-29 Kasım,2015, Antalya. PS-122
 • Aslan E, Gönen C, Koçhan K, Saltürk A, Özer S, Güzelbulut F, Aker FV. : Primer anorektal melanom: alt gastrointestinal sistem kanamasnın nadir bir sebebi. 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, , 25-29 Kasım,2015, Antalya. PS-174
 • Pata C, Akyüz Ü, Aslan E, Kalaycı S, Kaya B, Akyüz F. : Efficacy of second generation colon capsule detection of colon polyps. 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, , 25-29 Kasım,2015, Antalya. PS-210
 • Pata C, Akyüz Ü, Aslan E, Kalaycı S, Akyüz F. : Efficacy of second generation colon capsule for whole gut evaluation in patient with obscure gis bleeding. 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, , 25-29 Kasım,2015, Antalya. PS-213
 • Ergün M, Aslan E, Akyüz Ü, Temür S, Pata C. : Perkütan endoskopik gastrostomi olgularımız: Yeditepe Üniversitesi Hastanesi deneyimi. 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, , 25-29 Kasım,2015, Antalya. PS-270
 • Aslan E, Gönen C, Koçhan K, Saltürk A, Özer S, Güzelbulut F. : Akut özofageal nekroz (Black özofagus). 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, , 25-29 Kasım,2015, Antalya. PS-280
 • Aslan E, Akyüz Ü, Kaya B, Pata C. : Gastroözofagialreflü hastalığının tedavisinde Stretta işleminin kısa dönem sonuçları. 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, , 25-29 Kasım,2015, Antalya. PS-292
 • Guzelbulut F, Gonen C, Değırmencı Salturk AG, Kochan K, Aslan E, OzerS, Bedır O. : Kalıcı virolojik yanıt elde edilen Kronik Hepatit C hastaları Hepatoselüler Karsinom gelişimi açısından izlenmeli midir? 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,22-27 Kasım, 2016, Antalya. EP-029
 • Aslan E, Gönen C, Koçhan K, Özer S, Şahin H, Güzelbulut F. : Balonlu gastrostomi tüpü migrasyonuna bağlı gelişen gastrik outlet obstrüksiyonu. 4.  Gastrointestinal Endoskopi Günleri, 17-18 Mart, 2017, Ankara
 • Bedir O, Şahin H, Kıyak M, Kanatsız E, Değirmenci Saltürk AG, Aslan E, Güzelbulut F, Gönen C. : Hepatoselüler Karsinomlu Hastada Spontan Tümor Regresyonu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Gastroenteroloji Günleri, 16-17 Mart 2018, İstanbul. PP-012
 • Aslan E, Pata C, Pınarbaşı Şimşek B, Topalgökçeli Selam M. Self-expandable metallic stent placement for malignant small bowel obstruction by using double balloon enteroscopy. 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 21-25 Kasım, 2018, Antalya. EP-204
 • Turkish Medical Association
 • Turkish Society of Gastroenterology
 • Turkish Association for the Study of the Liver
 • Society of Gastrointestinal Endoscopy
 • European Association for the Study of the Liver (EASL)
 • Scholarship for Asian Young Endoscopist Awards-AYEA 2018 18 June-1 July 2018 Seoul, Korea
 • “Distinguished Poster Presentation Award” International Digestive Endoscopy Network-IDEN 2018 29 June-1 July 2018 Seoul, Korea
Ask our Experts!
You can contact with our experts for your questions!

Liv Health Guide

Left Arrow
Right Arrow
What Is Esophageal Cancer?
What Is Esophageal Cancer?

Esophageal cancer poses a significant health concern with potentially grave consequences.

throat
stomach
early symptoms