Arrow
Arrow
Arrow
Asst. Prof. MD. Rıza Asil
Asst. Prof. MD. Rıza Asil
Asst. Prof. MD.

Rıza Asil

Liv Hospital Ulus
Anesthesia and Reanimation
Areas of Interests
  • Anesthesia for Special and complicated procedures
  • Cardiovascular Anesthesia 
  • Regional Anesthesia and Acute Pain management
Resume
Publications
Memberships
Courses Attended
 • Dr. Riza Asil graduated from Dokuz Eylul University  School of Medicine in 1992.
 • He completed his residency at the Hacettepe University, School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation in 1997. 
 • Since 2016, he is an academic staff of Istinye University , Vocational School of Health Care Services.

 

Professional Highlights:  


 • Dr. Riza Asil  has been working at  Liv Hospital, Ulus, in the Department of Anesthesiology  since 2013.
 • Between 1998 - 2012 he worked as a senior Anesthesia specialist at cardiovascular department, Sanko Hospital in Gaziantep.
 • Between 1997-1998 he worked as a Chief Physician and Anesthesiologist at the ŞanMed Hospital.
 • Asil R, Uygur F, Yalçın F, Takka T, Demirbaş Ö, Yamak B. İyatrojenik Karotis Arter Psödoanevrizmasına Bağlı Gelişen Horner Sendromunda Derin Servikal Blok İle Cerrahi Tedavi: Olgu Sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cer. Derg. 2002; 10: 187 – 189
 • Op. Dr. Bülent Meşe, Op. Dr. Feragat Uygur, Op. Dr. Mustafa B. Erdoğan, Dr. Rıza Asil, Doç. Dr. Birol Yamak . SAĞ VENTRİKÜL ÇIKIM YOLUNDA YERLEŞEN İZOLE KARDİYAK KİST HİDATİĞİN CERRAHİ TEDAVİSİ. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 
 • Asil R., Fikri Y., Hedbe L., Tandoğan A., Geiz R., Oral N., Erbağcı F, Yamak B. The effect of small tidal volume ventilation on pulmonary function testing and arterial blood gases values in patients undergoing cardiopulmonary bypass surgery. 14. International Intensive Care Symposium, May 01 – 03, 2003; Istanbul 
 • Yaveri A, Tandoğan A, Uygur F, Pya Y, Asil R, Öğütmen CC, Yamak B. Koroner By-pass Ameliyatına Alınan Hastalarda IMA Flow’unu Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: 75 Hastalık Çalışma Sonuçları. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5 – 8 Ekim 2002, Antalya
 • Tandoğan A, Uygur F, Yaveri A, Pya Y, Demirbaş Ö, Asil R, Öğütmen CC, Yamak B. Eş Zamanlı yada İki Aşamalı Yapılan Koroner Bypass Cerrahisi İle Birlikte Karotis Endarderektomi Girişimlerinin Erken Dönem Sonuçları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII: Ulusal Kongresi, 23 – 27 Ekim 2002, Antalya
 • Yaveri A, Tandoğan A, Uygur F, Pya Y, Asil R, Öğütmen CC, Yamak B. Koroner By-pass Ameliyatına Alınan Hastalarda IMA Flow’unu Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: 75 Hastalık Çalışma Sonuçları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII: Ulusal Kongresi, 23 – 27 Ekim 2002, Antalya
 • Yamak B, Pya Y, Uygur F, Tandoğan A, Yaveri A, Asil R, Demirbaş Ö, Öğütmen C. C. The Early Results of Staged or Simultaneous Carotid Endarterectomy and Coronary Bypass Surgery. 51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery Jue 29 – July 1 2002, Helsinki, Finland
 • Asil R, Fikri Y, Uygur F, Takka T, Erbağcı F, Yamak B. İatrojenik Karotid Arter Psödoanevrizmasına Bağlı Gelişen Horner Sendromunda Derin Servikal Blok ile Cerrahi Tedavi. TARK 2001, 27 – 31 Ekim 2001, Kemer Antalya
 • Tandoğan A, Uygur F, Öğütmen CC, Pya Y, Nurözler F, Asil R, İncioğlu S, Serçelik A, Yamak B. İleri Yaşta Kardiyak Cerrahi Girişimler. I. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri 19 – 23 Ekim 2001 Diyarbakır
 • Pya Y, Uygur F, Yamak B, Takka T, Asil R, Doğan B, Öğütmen CC. Difüz LAD Lezyonlarında Cerrahi Teknikler ve Erken Dönem Sonuçları. VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 21 – 25 Ekim Antalya
 • Uygur F, Yamak B, Pya Y, Takka T, Asil R, İncioğlu S, Öğütmen CC. Akut Miyokart Enfarktüsünde Cerrahi Tedavi: SKTM Deneyimi. VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 21 – 25 Ekim Antalya
 • Öğütmen CC, Uygur F, Yamak B, Pya Y, Takka T, Asil R, Almacıoğlu B. SKTM, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde 2,5 yıllık cerrahi deneyim: 1521 hastanın sonuçları. VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 21 – 25 Ekim Antalya
 • Pya Y, Uygur F, Yamak B, Takka T, Asil R, Doğan B, Öğütmen CC. Alternatif bir arteryel konduşt: Radial arter; 21 vakanın erken dönem sonuçları. VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 21 – 25 Ekim Antalya
 • Yamak B, Uygur F, Tandoğan A, Pya Y, Asil R, Demirbaş Ö. The Surgical Results of Simultaneous Carotid Endarterectomy and Coronary Bypass Surgery in 32 Patients. 52nd Internetional Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. November 7 – 10 2003, Istanbul
 • Asil R, Fikri Y, Hedbe L, Tandoğan A, Gediz R, Oral N, Erbağcı F, Yamak B. The Effect of Smal Tidal Volume Ventilation on Pulmonary Function Testing and Arterial Blood Gases Values in Patients Undergoing Cardiopulmonary Bypass Surgery. 52nd Internetional Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. November 7 – 10 2003, Istanbul
 • Uygur F, Erdoğan M, Meşe B, Asil R, Yamak B.Sağ Ventrikül Çıkım Yolunda Kist Hidatik. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi 1 – 5 Eylül 2004, Kapadokya
 • Uygur F, Erdoğan M, Meşe B, Tandoğan A, Pya Y, Asil R, Serçelik A, Yamak B. Atriyal Septal Defekt Cerrahisinda 5 Yıllık Cerrahi Deneyim: 104 Olgunun Erken ve Orta Dönem Sonuçları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi 1 – 5 Eylül 2004, Kapadokya
 • Uygur F, Erdoğan M, Meşe B, Asil R, Yamak B. Cardiac cyst hidatidis located in the RVOT: case report. 16th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 26 – 29 Eylül 2004 Bodrum, Türkiye
 • Çocuklarda anestezi öncesi farmakolojik ve nonfarmakolojik yaklaşımın karşılaştırılması, Türk Anest Rean Cem Mecmuası, 23:390-394, 1995.
 • Kartagener’s Sendromu (olgu sunumu), Türk Anest Cem Mecmuası 24: 187-189, 1996.
 • İyotrojenik pnömotoraksın anestezi sırasında tanınması (olgu sunumu), GDK Anest Yoğ. Bak. Dern. Derg. 2: 45-46, 1996.
 • İyatrojenik Karotis Arter Psödoanevrizmasına Bağlı Gelişen Horner Sendromunda Derin Servikal Blok İle Cerrahi Tedavi: Olgu Sunumu, Türk Göğüs Kalp Damar Cer. Derg. 2002; 10: 187 – 189
 • Karotis ve Koroner Arter Cerrahisinde eş zamanlı yaklaşım ve sonuçları, Damar cerrahi Dergisi, cilt:14, sayı:2, 1-6, Mayıs 2005
 • Turkish Society of Anesthesiology and Reanimation (TARD)
 • Turkish Society of Intensive Care (TYBD)
Board Certificate of Turkish Society of Anesthesiology and Reanimation in 2008 (TARB certificate)
Ask our Experts!
You can contact with our experts for your questions!