Asst. Prof. MD.

Elvan Yalçın

Eye Diseases

Interests

 • Pediatric eye diseases
 • Strabismus
 • lazy eye
 • Double vision

5
h-index
21
uluslararası makale
Education:
 • Hacettepe University Faculty of Medicine 1985-1992
 • Ankara University Department of Ophthalmology 1992-1997
 • Wills Eye Hospital California 2012
Experience:
 • SSK Okmeydanı Training and Research Hospital 1998-2003
 • World Eye Hospital 2003-2018
 • Demiroglu Bilim University Florence Nightingale Hospital 2018-2021
 • 1. NAS Aplication in chronic blepharitis Yalcin E Altın F, Cinhüseyinoğlu F –cornea 2002, 21(2):164-168.
 • 2. Comparison of Refraction Defects in Childhood Measured Using Plusoptix S09, 2WIN Photorefractometer, Benchtop Autorefractometer, and Cycloplegic retinoscopy Yalcin E, Yılmaz Ş  seminars in opthalmology volüme 32,2017Pages 422-427 | Received 22 Sep 2015, Accepted 05 Nov 2015, Published online: 04 May 2016
 • 3. Association of extensive myelinated nerve fibers and high degree myopia: case report Yalcın E1, Balcı O, Akıngol ZAssociation of extensive myelinated nerve fibers and high degree myopia: case report.Indian J Ophthalmol. 2013 Oct;61(10):606-7.
 • 4. Peripapillary retinal nerve fiber layer and foveal thickness in hypermetropic anisometropic amblyopia. Yalcin E, Balci O..Clin Ophthalmol. 2014 Apr 12;8:749-53. Doi: 10.2147/OPTH.
 • 5. Efficacy of perceptual vision therapy in enhancing visual acuity and contrast sensitivity function in adult hypermetropic anisometropic amblyopia.       Yalcin E, Balci O..Clin Ophthalmol. 2014;8:49-53. Doi: 10.2147/OPTH.S48300. Epub 2013     Dec 12.
 • 6. The relation between anemia and accommodative esotropia in children Turgut FG, Yalcin E, Silfeler I, Balci O.J Res Med Sci. 2013 Jun;18(6):513-5
 • 7. Üveanın immünolojisi ve immünopatolojisi Bayramlı E, Özdemir Ö (Medikal network oftalmoloji cilt 1994,1:216-225)
 • 8. GİL konulan 3 yaş altı ve üstü konjenital ve gelişimsel kataraktlı olgularda komplikasyonların karşılaştırılması. Karel F, Yalçın E ( Türkiye klinikleri oftalmoloji  1996,5:258-62)
 • 9. Fako emülsifikasyon sonuçlarımız Karel F, Yalçın E (Türkiye klinikleri oftalmoloji 1997,6:165-169)
 • 10. Şigella keratiti. Karel F, Yalçın E, Karaaslan A, Tekeli A ( Türkiye klinikleri oftalmoloji  1997,6:196-198 )
 • 11. Kornea enfeksiyonlarının tanısında direk yayma kültür ve antibiyogramın önemi. Yalçın E, Karel F, Karaaslan A, Tekeli A (Medikal network oftalmoloji, 1998,5(1):42-46)
 • 12. Oküler refraktif parametreler Takmaz T, Zilelioğlu G, Yalçın E, Men G ( Medikal network oftalmoloji 1998,5(4):315-317)
 • 13. Oküler tutulumu olan nörobehçet hastalarımızın değerlendirilmesi Yalçın E, Mudun B, Bürümcek E, Onurlu S, Arslan O. ( Medikal network oftalmoloji 2000, 7(1):42-45 )
 • 14. Mininükleus skleral tünel tekniği ile yapılan  PEKKE-GİL uygulamalarında intraoperatif komplikasyonlar. Onurlu S, Yalçın E, Cinhüseyinoğlu N, Arslan O.( Medikal network oftalmoloji 2000,7(4):341-343)
 • 15. Kronik blefaritlerde sistemik N-aseyil sistein kullanımı. Yalçın E, Karahan H, Cinhüseyinoğlu F , Özcan D, Altın F, Ayoğlu İ, Arslan O (Medikal network oftalmoloji,2000,7(4):390-393 )
 • 16. Behçet hastalığında üveit ataklarının özellikleri Mudun B, Ergen A, Yalçın E, Arslan O (Türk oftalmoloji gazetesi 2003,33(5);682-690)
 • 17. Üveitli hastalarda göz içi basınç yükselmeleri. Ergen A, Mudun B, ĞÖzarpacı S, Yalçın E, Arslan O ( Türk oftalmoloji gazetesi 2001,31(5): 621-624)
 • 18. Behçet hastalığında retinal vasküler değişikliklerin değerlendirilmesi ve görme prognozuna etkisi. Keskinbora K, Yalçın E, Ergen A, Arslan O ( Türk oftalmoloji gazetesi 1999, 29(5):449-453 )
 • 19.  Pterjium cerrahisi sonrası gelişen bilateral ekzotropya: Olgu sunumu FG Turgut, E Yalçın. - J Clin Exp Invest www. jceionline. org Vol, 2014
 • 20. Konjenital katarakt cerrahisinde endotrakeal entübasyon ve laringeal maske uygulamasının hemodinami ve oksijenasyona etkileri. Ates Y,Karel F, Tüzüner F Bayramlı E .MN oft 1997;4:320-23
 • 21. Arnold Chiary malformasyonu akkiz eşzamanlı ezotropya olgu sunumu Yalçın E, Şencan S, Turgut FG.t oft gaz 2009,39:148-52

 • Istanbul Medical Chamber
 • Turkish Ophthalmology Association
 • Turkish Ophthalmology Association Strabismus Unit

Ask Liv Expert