MD

Yasemin Aydınlı

Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery

Interests

 • Rhinoplasty
 • Mammoplasty (breast augmentation and reduction)
 • Body contouring (abdominoplasty, brachioplasty, liposuction, thigh lift)
 • Facial aesthetic surgery (blepharoplasty, facelift)
 • Fillers and botulinum toxin applications

Education:
 • Ankara Science High School
 • School of Medicine, Hacettepe University (English)
Residency:
 • Deparment of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Ankara University
Experience::
 • Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital  (Şanlıurfa)
 • Şanlıurfa Training and Research Hospital (Şanlıurfa)
 • Deparment of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery,  Ankara University (Ankara)
International Scientific Meetings
 • A.1 Aydinli Y, Sezgic M, Kaya B, Serel S (2016). Possible Factors Associated with Failure of Free Flaps in Reconstruction of Head-Neck and Lower Extremity Defects. 13th EFSM Congress, Antalya, TURKEY
 • A.2 Aydinli Y, Sezgiç M, Ozden NS, Ozdemir A, Kaya B, Serel S (2018). Reconstruction of Complex Scalp and Calvarial Defects with Cranioplasty and Free Flaps. The 4th Congress of Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery,  Antalya, TURKEY
 • A.3 Aydınlı Y, Sezgiç M, Ozden NS, Serel S, Ergun H, Kaya B (2018). Effect of Quercetin (A Powerful Flavonoid) On Survival Of Random Skin Flap in Rats: An Experimental Study. The 4th Congress of Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery,  Antalya, TURKEY
 • A.4 Aydınlı Y, Sezgiç M, Kaya B, Serel S (2018). Our clinical experiences with indocyanine green fluorescence angiography. The 4th Congress of Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery,  Antalya, TURKEY
 • A.5 Aydınlı Y, Sezgiç M, Ozden NS, Serel S, Ergun H, Kaya B (2018). Effect of Quercetin (A Powerful Flavonoid) On Survival Of Random Skin Flap in Rats: An Experimental Study. 7th EURAPS Research Council Meeting, Madrid, SPAIN
 • A.6 Sezgiç M, Aydınlı Y, Kırmızı BA, Heper A, Serel S (2018). The Efeect Of Poly-L-Lactic Acid Dermal Fillers On Tendon Healing. 7th EURAPS Research Council Meeting, Madrid, SPAIN
National Scientific Meetings
 • B.01 Işılgan SE, Aydınlı Y, Kaya B, Serel S (2014). Dr. Jekyll ve Mr. Hyde: Basit Kronik Yara Zemininde Non-Hodgkin Lenfoma Olgusu. 36th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, İstanbul, TURKEY.
 • B.02 Işılgan SE, Aydınlı Y, Kaya B, Serel S (2014). Labium Minus Yerleşimli Nevus Sebaceous. 36th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, İstanbul, TURKEY.
 • B.03 Işılgan SE, Aydınlı Y, Kaya B, Serel S (2014). Atipik Lokalizasyonlu Bazal Hücreli Karsinoma Olguları. 36th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, İstanbul, TURKEY.
 • B.04 Aydınlı Y, Sezgiç M, Tuzlalı Z, Kaya B, Gültan SM, Serel S (2016). Meme Küçültme Hastalarında Preoperatif Görüntüleme Sonuçlarının Histopatolojik Tanılarla Uyumunun Karşılaştırılması. 38th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.05 Tuzlalı Z, Sezgiç M, Aydınlı Y, Kaya B, Serel S (2016). MHC Class-II Eksikliği Olan Hastaya Burun Epitezi Uygulaması. 38th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.06 Serel S, Aydınlı Y, Tuzlalı Z, Sezgiç M, Kaygusuz G, Heper AO (2016). İmmün Yetmezlik Olmayan Hastada İntestinal Lenfomanın Nadir Görülen İlk Bulgusu: Oral Kavitede Kronik Yara. 38th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.07 Sezgiç M, Yasavur Z, Aydınlı Y, Serel S (2016). Temporal Bölgede Yüzeyel Lipom Öntanısı ile Tanı Alan Akciğer Kanseri. 38th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.08 Serel S, Uzun Ç, Tuzlalı Z, Çoruh AG, Aydınlı Y, Sezgiç M (2016). DİEP Öncesi Çekilen BT Anjiogra de Saptanan Rastlantısal Pankreas Kanseri. 38th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.09 Sezgiç M, Aydınlı Y, Yasavur Z, Gültan SM (2016). Vertikal Skar Küçültme Mamoplastide Tekrarlayan Dehisens olgusu: Limberg (Rhomboid) Flebi kullanımı. 38th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.10 Tuzlalı Z, Aydınlı Y, Sezgiç M, Serel S (2016). Kısmi Kalınlıkta Deri Greft Donör Alanı Komplikasyonu: Hipergranülasyon Olgu Sunumu. 38th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.11 Özden NS, Aydınlı Y, Kaya B, Gültan SM, Heper AO, Serel S (2017). Kliniğimizdeki Bazal Hücreli Karsinom Vakalarının Histopatolojik ve Demografik Özelliklerinin Literatür ile Karşılaştırılması. 39th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.12 Aydınlı Y, Sezgiç M, Tuzlalı Z, Kaya B, Serel S (2017). İndosiyanin Yeşili Floresans Video Anjiografi ile Deneyimlerimiz. 39th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.13 Aydınlı Y, Sezgiç M, Tuzlalı Z, Kaya B, Serel S, Gültan SM (2017). Nadir Bir Kimyasal Yanık Etkeni: Taze Sarımsak. 39th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.14 Özden NS, Sezgiç M, Aydınlı Y, Kaya B (2017). Malignite ile Karışabilen Nodüler Fasiit Olgusu. 39th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.15 Sezgiç M, Aydınlı Y, Bayır ŞA, Can Z (2017). Üst Dudakta Travma Sonrası Oluşan Skuamöz Hücreli Karsinom Olgusu. 39th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.16 Serel S, Tuzlalı Z, Aydınlı Y, Sezgiç M, Bahadır GG, Çakmak M (2017). Sakral Bölgede Dev Teratom Perforatör Flepler ile Onarım: Olgu Sunumu. 39th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.17 Aydınlı Y, Tuzlalı Z, Sezgiç M, Özbek MR (2017). Parmağın Az Görülen Yumuşak Doku Tümörü: Epidermal İnklüzyon Kisti. 39th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.18 Tuzlalı Z, Sezgiç M, Aydınlı Y, Kaya B, Serel S (2017). Amputattan Alınan Greft ile Doku Defekti Onarımı: Olgu Sunumu. 39th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.19 Bayır ŞA, Aydınlı Y, Sezgiç M, Can Z (2017). Şüpheli Skar Zemininde Akut Gelişen Yassı Hücreli Karsinom Olgusu. 39th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.20 Özden NS, Aydınlı Y, Babayev N, Kaya B (2018). Alt Dudak Skuamoz Hücreli Karsinomlarında Tümör Kalınlığının Lenf Modu Metastazına Etkisi. 40th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.21 Sezgiç M, Serel S, Aydınlı Y,(2018). Heper A, Kırmızı BA (2018). Poli-L-Laktik Asit Bileşenli Dermal Dolgunun Tendon İyileşmesi Üzerine Etkisi. 40th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.22 Aydınlı Y, Sezgiç M, Serel S (2018). Melanomda İmmünmodülasyon ve Hedeflenmiş Moleküler Tedaviler. 40th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.23 Özden NS, Aydınlı Y, Özdemir A, Serel S (2018). Bası Yaralarında Nefatif Basınçlı Yara Tedavisinin Etkinliği: Flep Gerekli Mi? 40th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.24 Özdemir A, Aydınlı Y, Özden NS, Serel S (2018). Lenfödem ve Lipödem Karşılaştırılması. 40th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.25 Özden NS, Aydınlı Y, Serel S (2018). Burun Rekonstrüksiyonunda Prelamine Paramedian Alın Flebi. 40th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.26 Aydınlı Y, Kaya B, Sezgiç M (2018). Postoperatif Dönemde Derin Ven Trombozu Ayırıcı Tanısında Baker Kisti. 40th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
 • B.27 Aydınlı Y, Kaya B (2019). Romatolojik Hastalıklarda Estetik Cerrahi. 41st National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Samsun, TURKEY.
Resident Paper Contest
 • C.1 Aydınlı Y, Kaya B, Sezgiç M, Monsef YA, Eyidoğan A (2018). Atifibrotik Bir Ajan Olan Pirfenidonun Tendon İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 40th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya, TURKEY.
Published Articles
 • D.1 Özden NS, Aydınlı Y, Sezgiç M, Kaygusuz G, Kaya B. Nodular Faciitis Of the Face. J Ankara Univ Fac Med 2019;72:114-7.
 • D.2  Sezgiç M, Aydınlı Y, Serel S. Small Cell Lung Cancer Presenting as a Benign Subcutaneous Mass on The Frontotemporal Region. JCR 2019;9:170-3.
 • D.3 Serel S, Aydınlı Y. Sekonder Nazoplastide Yol Haritası ve Dikkat Edilmesi Gerekenler. Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi, Özel Konular Her Yönü ile Nazoplasti, 2019;Özel sayı: 50-5.
 • D.3 Özden NS, Aydınlı Y, Babayev N, Özdemir A, Kaya B. Effect of Depth of Invasion on Lymph Node Metastasis in Early Stage. Turkish Journal of Plastic Surgery 2020;28:29.
 • D.4  Ozdemir A, Ozden NS, Aydinli Y, Kaya B. A rare tumor of the toes: Lipoma. Turkish Journal of Plastic Surgery 2020; 28:130-1.

Book Chapters

 • E.1 Aydınlı Y, Serel S (2019). Lipödemde Cerrahi Tedavi. Editörler Borman P, Dalyan M, Ayhan FF. Tanıdan Tedaviye Lipödem-Sağlık Profesyonelleri İçin Rehber Kitap. Hipokrat Yayınevi.

 • Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
 • Society of Aesthetic Surgery
Certifications
 • “Certificate of Research on Experimental Animal” Ankara University, Ankara, TURKEY.
 • “Basic Microsurgery Course - Certificate of Training” Microsurgery Research and Training Laboratory, Department of Orthopedic Surgery, Columbia University, New York, USA.
Courses and Training Programmes
 • “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı” Ankara University, 2014, Ankara, TURKEY.
 • “Facial Rejuvenation” 36th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2014, İstanbul, TURKEY.
 • “7th International Eurasian Aesthetic Plastic Surgery Course and 3rd Istanbul Advanced Rhinoplasty Course” 2015, İstanbul, TURKEY.
 • “Reconstructive Microsurgery: Future is Today” New York University School of Medicine, Plastic Surgery Department. Langone Medical Center. November 20-21, 2015, New York, USA.
 • “Meme Büyütmede Başarıya Giden Yolda Ölçümleme, Planlama, İmplant Seçimi ve Cerrahi Teknik” 38th National Congress of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2016, Antalya, TURKEY.
 • “Mezuniyet Sonrası Eğitim: Bilgilendirme ve Eğitim Programı” Ankara University, 2018, Ankara, TURKEY.
 • “Mezuniyet Sonrası Eğitim: Mesleki ve Profesyonel Gelişim Programı” Ankara University, 2018, Ankara, TURKEY.
 • “XI. Plastik Cerrahi Asistan Okulu” Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery , 2018, Antalya, TURKEY.
 • “International Symposium On 3D Printing in Medicine” Ankara University Medical Design Research and Application Center, 2018, Ankara, TURKEY..
 • “Plastik Cerrahide Komplikasyon Yönetimi ve Hukuki Sorunlar”  Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2019, Erzurum, TURKEY.
 • “Sosyal İnovasyon Çalıştayı” 13th Füsun Sayek Health and Culture Activities, 2019, Hatay, TURKEY.
 • “Dudak Damak Yarıkları”  Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, East Mediterranean Distrcit Meeting, 2020, Gaziantep, TURKEY.
 • “Burun Hakkında Herşey”  Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2020, Bursa, TURKEY.
Courses Participated as Instructor
 • “XXXIV. Temel Mikrocerrahi Kursu” Ankara University, 2019, Ankara, TURKEY.

Ask Liv Expert