Home Icon
Arrow
Arrow
Kardiyoloji Ablasyonları

Kardiyoloji Ablasyonları

İçindekiler
 • Kardiyolojide Kullanılan Ablasyon Türleri
 • Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu Nedir?
 • Atriyal Flutter Ablasyonu Nedir?
 • Supraventriküler Taşikardi (SVT) Ablasyonu Nedir?
 • Ventriküler Taşikardi (VT) Ablasyonu Nedir?
 • Aksesuar Yol Ablasyonu Nedir?
 • Ventriküler Ekstra Sistol (Atım) Ablasyonu Nedir?
 • Kardiyoloji Ablasyonları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
 •  

  Kardiyolojide ablasyon, kalp ritim bozukluklarının tedavisinde önemli bir invaziv yöntemdir. Bu işlemde, özel kateterler aracılığıyla kalp içine veya çevresine ulaşılır ve anormal elektrik aktivitesinin kaynağı olan dokular hedef alınarak tahrip edilir veya izole edilir. Ablasyon genellikle radyofrekans enerjisi veya soğuk enerji (kriyoablasyon) gibi enerji kaynakları kullanılarak yapılır. Atriyal fibrilasyon, atriyal flutter, supraventriküler taşikardi (SVT), ventriküler taşikardi (VT) gibi çeşitli ritim bozuklukları için farklı ablasyon yöntemleri uygulanabilir. Ablasyon genellikle semptomların azaltılması, hastanın yaşam kalitesinin ve yaşam süresinin artırılması ve uzun dönemde ilaç kullanımının azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması amacıyla yapılmaktadır.

  Kardiyolojide Kullanılan Ablasyon Türleri

  Kardiyolojide uygulanan ablasyon işlemleri genellikle kalp ritim bozukluklarını tedavi etmek amacıyla gerçekleştirilir. Ablasyon işlemi, anormal elektrik aktivitesinin kaynağını belirleyip bu bölgeleri tahrip etmek veya izole etmek için kullanılır.

  İşte kardiyolojide yaygın olarak uygulanan ablasyon türleri:

  1. Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu
  2. Atriyal Flutter Ablasyonu
  3. Supraventriküler Taşikardi (SVT) Ablasyonu
  4. Ventriküler Taşikardi (VT) Ablasyonu
  5. Aksesuar Yol Ablasyonu

  Ablasyon işlemleri genellikle uzman bir kardiyak elektrofizyolog (kalp ritim bozuklukları uzmanı) tarafından gerçekleştirilir ve genellikle invaziv bir prosedürdür. İşlem sırasında hastanın genel sağlık durumu, kalp yapısı ve ritim bozukluğunun türü dikkate alınarak uygun teknik ve yöntem belirlenir.

  Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu Nedir?

  Atriyal fibrilasyon ablasyonu, atriyal fibrilasyon adı verilen kalp ritim bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir invaziv işlemdir. Atriyal fibrilasyon dünya üzerinde en sık görülen ritim bozukluğudur. Kalbimizin atriumlarının (kulakçuklarının) ritim bozukluğundan dolayı kasılamamasıdır. Kasılamayan atrium içerisinde de pıhtı oluşur ve bu maalesef ki hastalarımızda felce sebebiyet verebilmektedir. İşlem genellikle elektrofizyologlar tarafından gerçekleştirilir. Hastanın yaşam süresini ve kalitesini arttırmayı, belirli semptomlarını iyileştirmeyi, hastada oluşa bilecek felç riskini azaltmayı ve belirli ilaçların yan etkilerinden kurtulmayı amaçlar.

  Neden Yapılır?

  Atriyal fibrilasyon, atriyum adı verilen kalbin üst odacıklarında düzensiz ve hızlı titreşimlere neden olan bir durumdur. Bu durum kalp ritim bozuklukları arasında en sık görülenlerden biridir ve atriyal fibrilasyon ablasyonu, hastanın semptomlarını azaltmaya veya ortadan kaldırmaya, kalp ritmini düzenlemeye ve uzun vadeli ilaç kullanımını azaltmaya yönelik bir tedavi seçeneği olarak kullanılır.

  Nasıl Yapılır?

  Atriyal fibrilasyon ablasyonu genellikle kateter tabanlı bir işlemdir. Ablasyon işleminde öncelikli olarak elektrofizyolog hastanın kasık damarından 1mm’ lik bir delik aracılığı ile girerek kalbin içerisine kateter olarak adlandırılan özel iletken materyal ile ulaşır. Kalbin içerisine ulaştıktan sonra kalpte ritim bozukluğuna sebep olan bölgeyi tespit etmek için üç boyutlu haritalama yöntemi ile kalbin üç boyutlu haritasını oluşturur. Ardından kalbin içindeki anormal elektriksel aktiviteyi ortadan kaldırmak veya izole etmek için enerji uygularlar. Bu genellikle radyofrekans enerjisi veya soğuk enerji (kriyoablasyon) kullanılarak yapılır. İşlem sonunda tekrardan üç boyutlu haritalama yapılarak anormal bölgenin ortadan kalkmış olduğundan emin olunduktan sonra işleme son verilir. Hastalar işleme genel anestezi altında alınır. İşlemden sonra bir gece hastanede yatarak takip edilir ve birinci günün sonunda hastalar şifa ile taburcu edilir.

  Hastalar İçin Avantajları Nelerdir?

  Ablasyon işlemi, atriyal fibrilasyon semptomlarını hafifletmek veya ortadan kaldırmak için etkili bir seçenektir. Bu, kalp atış hızını kontrol altına alabilir, düzensiz kalp atışlarını düzeltebilir ve hastanın yaşam kalitesini artırabilir. Ayrıca, uzun süreli ilaç kullanımı gereksinimini azaltabilir veya ortadan kaldırabilir.

   

  Atriyal Flutter Ablasyonu Nedir?

  Atriyal flutter ablasyonu, atriyal flutter adı verilen bir kalp ritim bozukluğunun tedavisinde kullanılan özel bir ablasyon işlemidir. Atriyal flutter, kalp atriyumlarında (üst odacıklarında) düzenli ancak hızlı bir şekilde titreşimlerin meydana geldiği bir durumdur ve genellikle atriyal fibrilasyonla ilişkilidir, ancak ritim karakteristikleri farklıdır.

  Neden Yapılır?

  Atriyal flutter, kalbin atriyumlarında anormal bir elektriksel dalganın döngüsel olarak dönmesi sonucunda oluşur. Bu durum kalp atışlarını hızlandırabilir ve düzensiz kalp atışlarına neden olabilir. Atriyal flutter ablasyonu, bu anormal döngüyü oluşturan ve sürdüren bölgeleri hedef alarak düzenli bir ritim oluşturmayı amaçlar.

  Nasıl Yapılır?

  Atriyal flutter ablasyonu genellikle elektrofizyologlar tarafından özel kateterler aracılığıyla gerçekleştirilir. Kateterler atriyum içine yerleştirilir ve anormal ritmi oluşturan döngüsel yolu haritalamak için özel elektrofizyolojik teknikler kullanılır. Daha sonra, anormal ritmi sürdüren doku bölgeleri radyofrekans enerjisi veya soğuk enerji (kriyoablasyon) kullanılarak tahrip edilir veya izole edilir.

  Supraventriküler Taşikardi (SVT) Ablasyonu Nedir?

  Supraventriküler taşikardi (SVT) ablasyonu, kalbin üst odacıklarından (atriyumlar) kaynaklanan hızlı ve düzensiz ritim bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir girişimsel işlemdir. Supraventriküler taşikardi (SVT), normal kalp atışının dışında ekstra elektriksel uyarıların oluşmasıyla ortaya çıkar ve bu durum genellikle anormal bir döngü veya ekstra iletim yolaklarından kaynaklanır.

  Neden Yapılır?

  Supraventriküler taşikardi (SVT), kalbin üst odacıklarından kaynaklanan ve genellikle anormal iletim yolları veya döngüler nedeniyle ortaya çıkan hızlı ve düzensiz bir ritim bozukluğudur. Tıbbi olarak üç ana ritim bozukluğundan oluşur:

  • Atriyoventriküler nodal reentry (AVNRT)
  • Atriyoventriküler reentry (ANRT)
  • Atriyal taşikardi

  Supraventriküler taşikardi (SVT) ablasyonu, bu anormal iletim yollarını veya döngüleri hedef alarak ve etkisiz hale getirerek normal kalp ritmini restore etmeyi amaçlar. Ablasyon işlemi başarılı geçtiği takdirde hastaya %100 tedavi olma şansı sağlaya bilmektedir. Başarılı bir ablasyon işlemi sonrası hastanın ek bir medikal ilaç kullanma ihtiyacı ömür boyu olmamaktadır.

  Nasıl Yapılır?

  Supraventriküler taşikardi (SVT) ablasyonu, elektrofizyologlar tarafından özel kateterler aracılığıyla gerçekleştirilir. Kateterler genellikle femoral arter veya femoral ven üzerinden (hastanın kasık damarından) kalbe yönlendirilir ve atriyum içindeki anormal elektriksel doku bölgeleri haritalanır. Daha sonra, bu bölgeler genellikle radyofrekans enerjisi veya soğuk enerji (kriyoablasyon) kullanılarak tahrip edilir veya izole edilir.

  Ventriküler Taşikardi (VT) Ablasyonu Nedir?

  Ventriküler taşikardi (VT) ablasyonu, kalbin alt odacıklarından (ventriküller) kaynaklanan hızlı ve düzensiz bir ritim bozukluğunun tedavisinde kullanılan özel bir invaziv işlemdir. VT, genellikle anormal elektriksel aktiviteye bağlı olarak ventriküllerdeki kas hücrelerinin hızlı ve düzensiz bir şekilde kasılması sonucunda oluşur. En ölümcül ritim bozukluğudur. Hastanın şoklu kalp pili yok ise çok yüksek oranlarda ölüm ile sonuçlanmaktadır.

  Neden Yapılır?

  Ventriküler taşikardi, kalbin alt odacıklarında anormal elektriksel aktivite sonucu ortaya çıkan hızlı ve düzensiz ritim bozukluğudur. Bu durum, ciddi kalp problemleri olan kişilerde ani kalp durması gibi potansiyel olarak hayatı tehdit eden durumlar yaratabilir. Ventriküler taşikardi (VT) ablasyonunda hastanın kasık damarından 1mm’lik bir delikten girilerek hastanın ventikülüne (kalp karıncığına) özel iletken olan kateter olarak adlandırılan materyaller ile ulaşılır. Ardından hastanın kalbinin üç boyutlu haritalama teknolojisi ile kalbin elektriksel haritası oluşturulur.  Üç boyutlu haritada bu anormal elektriksel aktivitenin kaynağını belirleyip, bu bölgeleri tahrip ederek veya izole ederek düzenli bir kalp ritmini geri kazanmayı amaçlar. İşlem süresi uzun olan ve tedavi şansı ancak deneyimli operatör ve merkezlerde yüksek olan bir ablasyon yöntemidir. Tüm ritim bozuklukları arasında tedavi şaansı en düşük ve en ölümcül olan ritim bozukluğudur.

  Nasıl Yapılır?

  Ventriküler taşikardi ablasyonu, elektrofizyologlar tarafından özel kateterler aracılığıyla gerçekleştirilir. Genellikle femoral arter veya femoral ven üzerinden kateterler kalbe yönlendirilir ve ventriküllerdeki anormal elektriksel doku bölgeleri haritalanır. Daha sonra, bu bölgeler genellikle radyofrekans enerjisi veya soğuk enerji (kriyoablasyon) kullanılarak tahrip edilir veya izole edilir.

  Aksesuar Yol Ablasyonu Nedir?

  Aksesuar yol ablasyonu, kalbin ekstra iletken yolaklarından kaynaklanan belirli bir tür kalp ritim bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir invaziv işlemdir. Aksesuar yollar, normal iletim yolları dışında ekstra elektriksel iletim yolları olarak tanımlanır ve bazı durumlarda supraventriküler taşikardi (SVT) veya atriyal fibrilasyon gibi ritim bozukluklarına yol açabilirler.

  Neden Yapılır?

  Aksesuar yollar normal kalp ritmi dışında ekstra elektriksel uyarılar oluşturabilir ve bu durum supraventriküler taşikardi (SVT) veya diğer atriyal ritim bozukluklarına neden olabilir. Aksesuar yol ablasyonu, bu ekstra iletim yollarını hedef alarak ve etkisiz hale getirerek normal kalp ritmini restore etmeyi amaçlar.

  Nasıl Yapılır?

  Aksesuar yol ablasyonu genellikle elektrofizyologlar tarafından özel kateterler aracılığıyla gerçekleştirilir. Kateterler genellikle femoral arter veya femoral ven üzerinden kalbe yönlendirilir ve anormal iletim yolları haritalanır. Daha sonra, bu bölgeler genellikle radyofrekans enerjisi veya soğuk enerji (kriyoablasyon) kullanılarak tahrip edilir veya izole edilir.

  Ventriküler Ekstra Sistol (Atım) Ablasyonu Nedir?

  Ventriküler ekstra sistol veya eksta kalp atımları kalbin alt odacıklarından (ventriküller) kaynaklanan ekstra atımlardır. Normalde kalbimizin elektriksel uyarıları kalbin sinüs nodu dediğimiz bölgesinden çıkmaktadır. Ancak ekstra atımlar kalbin karıncıklarındaki kalp kası hücrelerinden anormal elektriksel uyarı çıkması sonucunda oluşmaktadır. Bu ekstra atımlarda hastada çarpıntı, boşluğu düşme hissi veya göz kararması gibi şikayetler oluşturmaktadır. Eğer tedavi edilmezler ise hastada ilerleyen yıllarda kalp yetersizliği gelişme riski mevcuttur ve bu da hastaların yaşam süresini kısaltmaktadır.

   Nasıl Yapılır?

  Ventriküler ekstra sistol ablasyonu genellikle elektrofizyologlar tarafından özel kateterler aracılığıyla gerçekleştirilir. Kateterler genellikle femoral arter veya femoral ven (hastanın kasık damarından) üzerinden kalbe yönlendirilir ve hastanın kalbinin üç boyutlu haritası oluşturulur. Daha sonra, ekstra atımların olduğu milimektik bölgeler genellikle radyofrekans enerjisi kullanılarak tahrip edilir veya izole edilir.

   

  Kardiyoloji Ablasyonları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

  Kimler İçin Uygundur?

  Ablasyon genellikle ilaç tedavisine yeterli yanıt vermeyen veya ilaçlara karşı toleransı düşük olan hastalarda düşünülür. Ayrıca ablasyon müdahalesi nedeniyle ciddi semptomları olan ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratan hastalar için de bir tedavi seçeneği olabilir.

  Riskleri ve Komplikasyonları Nelerdir?

  Ablasyon işlemi günümüzde üç boyutlu haritalama sistemileri sayesinde komplikasyon riskleri son derece azalmış olsa da, her cerrahi işlemde olduğu gibi bazı riskler ve komplikasyonlar bulunabilir. Bunlar arasında kanama, damar yaralanması, kateter yerleştirme yerinde hematom veya arteriyovenöz fistül gibi komplikasyonlar yer alabilir. Nadir durumlarda, kalp dokusuna zarar verebilecek potansiyel riskler de mevcuttur.

  İyileşme Süreci ve Sonuçları Nelerdir?

  Ablasyon sonrası hastalar genellikle birkaç gün içinde hastaneden taburcu edilir ve normal günlük aktivitelerine dönebilirler. İyileşme süreci genellikle hızlı olmasına rağmen, doktorun talimatlarına uyulması önemlidir. İşlemin etkinliği bireyden bireye değişebilir ancak genellikle semptomların azalmasında veya ortadan kalkmasında başarılı olabilir.

   

  * Bu içeriğin geliştirilmesinde Liv Hospital Yayın Kurulu Katkı Sağlamıştır .
  * Web sitemizdeki içerikler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz. Sayfa içeriğinde Liv Hospital'da tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. .
  tag Icon
  kardiyoloji
  ablasyon
  Versiyon Geçmişi
  Güncel Versiyon
  28 Haziran 2024 15:07:41
  Liv Yayın Kurulu
  Sayfanın linki başarıyla kopyalandı!