Home Icon
Arrow
Kök Hücre Tedavisi

Kök Hücre Tedavisi

Kök hücreler organizmayı oluşturan ve organizmanın yaşamı boyunca birçok hücre tipine farklılaşabilme, kendini yenileyebilme ve çoğalabilme yeteneğine sahip özel hücrelerdir.
Kök Hücre Tedavisi

Liv Hospital Ulus Türkiye’deki ilk hastane içi GMP standartlarında Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Üretim Merkezi


Kök hücreler organizmayı oluşturan ve organizmanın yaşamı boyunca birçok hücre tipine farklılaşabilme, kendini yenileyebilme ve çoğalabilme yeteneğine sahip özel hücrelerdir. Uygun koşullarda farklılaşarak çeşitli doku ve organları oluşturan farklı hücrelere dönüşebilme özelliğine sahip olan kök hücreler, bu özellikleri ile günümüzde tıbbın birçok alanında, doku mühendisliği ve rejeneratif tıp çalışmalarında yoğun şekilde kullanılmaktadır. Kök hücrelerin eşsiz işlevlerinin sürdürülmesi için, hücrelerin gelişebileceği optimum koşulların sağlanması ve tıbbi uygulamalarda kullanılmak üzere organizmada hasar ve red oluşturmayacak koşullarda üretilmeleri gerekmektedir. 

 

LivMedCell

Türkiye’nin ilk hastane koşullarında hücresel tedavi merkezi olan, uluslararası İyi İmalat Uygulamaları (İİU) kalite standartlarına sahip LivMedCell’de hücre/kök hücre üretimi, gelişmiş laboratuvar alt yapısı, son teknoloji cihazlar ve alanında uzman personeli ile gerçekleştirilmektedir.  Liv Hospital Rejeneratif Tıp Kök Hücre Üretim Merkezi, kök hücre üretiminin uluslararası standartlarda ve hastane koşullarında yapıldığı Türkiye’deki ilk merkezdir. 

Hücresel Ürünler İçin İyi İmalat Uygulamaları

Tutarlı ve iyi karakterize edilmiş bir ürünün üretimini sağlamak için uyumlu bir kalite yönetimi oluşturulmalıdır. Konvansiyel ilaçlarda olduğu gibi İleri Tedavi Tıbbi Ürünleri kategorisinde ele alınan hücresel ürünler için de bu kalite standardı İİU çerçevesinde belirlenir. Böylece, üretilen ürünlerin önceden tanımlanan gerekli kalite standartlarına göre üretilmiş ve enfeksiyöz ajanlarca kontamine olmamış oldukları onaylanmaktadır. Bu süreç, yapılan risk değerlendirmeleri ile belirlenen protokollerin hazırlanması ile kurulan ve işletilen özellikli tesislerde, nitelikli personel ile gerçekleştirilen üretim, kalite kontrol, çevresel izlem, nakliye, temizlik ve dezenfeksiyon aşamalarının sürekli kontrollerinin yapılması ve raporlanması ile yürütülür. 

LivMedCell olarak ülkemizde bu alanda evrensel bilime ciddi katkılar sunmuş alanında uzman bilim insanlarından oluşan personelimiz ve hücresel tedavinin etkinliğine inanan ve bu tedavi protokollerini uygulamış deneyimli hekimlerimizle birlikte klinik öncesi ve klinik araştırmalarla bu alanda bilgi üretmeyi amaç edindik. Böylece, artık üretilen bilgiyi evrensel bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde en üst düzeyde teknolojiyi kullanarak uygulamanın yanında kendi ürettiği bilgiyi kullanan bir yapıya ulaşmak en büyük hedeflerimizden biridir.

Ruhsatlı Ürünlerimiz

  • Deri dokusundan Fibroblast 
  • Göbek Kordonundan Mezenkimal Kök Hücre
  • Yağ Dokusundan Mezenkimal Kök Hücre
  • Kıkırdak Dokusundan Mezenkimal Kök Hücre
  • Sinoviyal Dokudan Mezenkimal Kök Hücre
  • Eksozom
  • Yağ Dokusu Kaynaklı Stromal Vasküler Fraksiyon (SVF)
  • Kemik İliği Kaynaklı Mononukleer Hücre