Karaciğer, Pankreas ve Safra Hastalıkları

Liv Hospital Ulus Karaciğer, Pankreas ve Safra Hastalıkları (Hepatopankreatobilier) Cerrahisi Kliniği’nde; karaciğer, safra sistemi ve pankreası tutan hastalıklar uzman hekimler tarafından multidisipliner bir yaklaşımla tedavi ediliyor. Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları, karaciğer ve pankreas tümörleri, diğer organ kanserlerinin karaciğere olan yayılımları ERCP, laparoskopik, açık cerrahi ve robot teknolojileri ile en yüksek hasta konforu hedefleniyor.

Karaciğer, Pankreas ve Safra Yolları Cerrahisi

Teşhis ve tedavisi zor olan karaciğer, pankreas ve safra hastalıkları acil müdahale gereken hastalıklardır. Teşhis ve tedavide gecikme; uzun yatış, cerrahi tedavi şansını kaybetme ve hatta erken müdahale ile önlenebilecek ölümlere bile yol açabilir. Doğru ve etkin bir tedavi planlaması için multidisipliner bir ekip çalışması ile hızlı teşhis ve tedavi gerekir.

Karaciğer, Pankreas ve Safra Yolları Hastalıklarına Bakan Uzmanlar

 • Gastroenterohepatolog
 • Karaciğer, Pankreas ve Safra Hastalıkları Cerrahı (Hepatopankreatobilier Cerrah)
 • Tanısal ve Girişimsel Radyolog
 • Medikal Onkolog
 • Radyasyon Onkoloğu
 • Nükleer Tıp Uzmanı
 • 7/24 hizmet veriliyor
Karaciğer, Pankreas ve Safra Hastalıkları Kliniği'nde konsey hastaları birlikte değerlendirerek kişiye özel tedavi acil olarak uygulanıyor. 24 saat ERCP hizmeti verebilen merkezde gerekli durumlarda acil endoskopi, bant yöntemi, perkütan transhepatik kolanjiyografi (PTK), anjiyografik girişimler ve karaciğer, pankreas ve safra ameliyatları yapılabiliyor.

Karaciğer, Pankreas ve Safra Yolları Cerrahisi Ne Kadar Sürede Yapılır?

Karaciğer, pankreas ve safra yolları vücudumuzun en önemli ana damarlarına komşu olduğundan bu bölgede yapılacak bir ameliyatın damarlara zarar vermemesi gerekir. Teknik olarak en zor ameliyatların başında gelen karaciğer, pankreas ve safra yolları cerrahisi 4-6 saat gibi uzun bir sürede yapılır.

Karaciğer, Pankreas ve Safra Yolları İçin Robotik Cerrahi Kullanılıyor

Deneyimli hepatopankreatobilier cerrah ve farklı branşlardan oluşan konseyler ile kişiye özel tedavi yapılan Liv Hospital Karaciğer, Pankreas ve Safra Hastalıkları Merkezi’nde robotik cerrahiyle hastaların normal hayatına kısa sürede dönmeleri sağlanarak klasik yöntemlerle yapılan ameliyatlarda görülme oranı yüksek olan enfeksiyon ve kanama riski azaltılıyor.

 

Karaciğer, Pankreas ve Safra Hastalıkları Kliniği'nde Yapılan Ameliyat ve İşlemler

 • Pankreas kanser cerrahisi
 • Whipple ameliyatı, genişletilmiş lenfadenektomi ile birlikte
 • Distal subtotal pankreatektomi
 • Total pankreatektomi
 • Karaciğer tümör cerrahisi: HCC, kolanjiyokarsinom, metastaz
 • Metastazektomi
 • Segmental karaciğer rezeksiyonu
 • Hemihepatektomi
 • Genişletilmiş hepatektomi
 • Safra kesesi taşı ve kanseri cerrahisi
 • Lap kolesistektomi
 • Karaciğer rezeksiyonu ile birlikte radikal kolesistektomi
 • Safra yolları kanser cerrahisi
 • Safra yolu rezeksiyonu
 • Klatskin tümöründe hemihepatektomi ile birlikte safra yolu rezeksiyonu
 • Pankreatikoduodenektomi ile birlikte safra yolu rezeksiyonu
 • Selim hastalıklar
 • Safra taşı, akut kolesistit, kolanjit
 • Akut, kronik pankreatit ve komplikasyonları
 • Pankreas kistleri ve psödokistler
 • ERCP
 • Kolanjit ve koledokolityazda
 • Safra fistülünde
 • Safra yolu darlığında
 • Periampuller tümöre bağlı tıkanma sarılığı ve mide boşalım güçlüğünde
 • Pankreatik psödokist ve Walled-of pankreasda endoskopik kistogastrostomi, drenaj
 • PTK
 • Hiler kolanjiyokarsinomlarda biliyer drenaj
 • Endoskopik ve perkutan kolanjiyoskopi
 • Safra yolu kanseri şüphesinde endoskopik biyopsi amaçlı
 • Safra yolu taşında endoskoik Lazer litotripsi amaçlı
 • RF veya mikrodalga ile ablasyon
 • Erken dönem HCC
 • Erken dönem kolorektal karaciğer metastazları
 • Metastaz cerrahisine yardım amaçlı
 • Radyoembolizasyon, kemoembolizasyon
 • Geç dönem KC kanserlerinde
 • Nanoknife IRE (İrreversible elektroporasyon)
 • Evre III lokal ileri evre pankreas kanseri tanısı almış hastalarda cerrahi ve kemoradyoterapi ile kombine edildiğinde ortalama yaşam süresinin uzaması hedefleniyor.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde