Dr. Öğr. Üyesi

Ozan Başkurt

Beyin ve Sinir Cerrahisi

İlgi Alanları

 • Spinal Cerrahi (Bel Fıtığı, Boyun Fıtığı, Dejeneratif Omurga Hastalıkları)
 • Nöro-onkolojik Cerrahi (Beyin ve Omurilik Tümörleri)
 • Nörotravma (Beyin ve Omurilik/Omurga Yaralanmaları)
 • Beynin Vasküler Hastalıkları
 • Pediatrik Beyin Cerrahisi
 • Periferik Sinir Cerrahisi

Eğitim
 • Galatasaray Lisesi / 2005-2009
 • Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi / 2009-2015
 • Anadolu Üniversitesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Ön Lisans / 2012-2014
 • Anadolu Üniversitesi, İşletme, Lisans / 2015-2020
 • Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği / 2016-2020
 • Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği / 2020-2021
Deneyim
 • Liv Hospital Vadistanbul
 • Kızıltepe Devlet Hastanesi / 2021-2023
 • Hakkari Devlet Hastanesi / 2021
 • Küçükçekmece Toplum Sağlığı Merkezi / 2015-2016
Araştırma
1. Antipsikotik ve Antiparkinson İlaçların Etki Mekanizması. Montreal Üniversitesi, Farmakoloji Fakültesi, Moleküler Nörofarmakoloji Laboratuarı. (2012)
2. Kronik subdural hematom, cerrahisi ve prognozunda inflamatuvar belirteçlerin yeri. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği. (2021)
3. Erişkin Mastoid Hava Hücreleri Morfometrisinin Posterior Fossa Cerrahilerinde Erken Komplikasyonlar Açısından Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği. (2022) 
4. Travmatik Diffüz Aksonal Yaralanmada Nörogranin Düzeylerinin Tanısal ve Prognostik Değerlerinin Araştırılması. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği. (2022-2023)

Yayınlar
1.  Avci İ, Başkurt O, Şirinoğlu D, Aydin MV. Rapid disappearance of pneumorrhachis after chest tube placement. Turk J Emerg Med. 2019;19(4):146-148. doi:10.1016/j.tjem.2019.07.002
2. Gök H, Başkurt O. Giant Primary Intracranial Hydatid Cyst in Child with Hemiparesis. World Neurosurg. 2019;129:404-406. doi:10.1016/j.wneu.2019.06.129
3. Avci İ, Başkurt O, Şeker S, Çelik SE. Late-onset Metastasis of Intracranial Papillary Thyroid Carcinoma. World Neurosurg. 2019;130:7-9. doi:10.1016/j.wneu.2019.06.164
4. Uysal E, Başkurt O, Avcı İ, Peker HO, Çelik SE. Late recovery of stereotactic radiosurgery induced perilesional edema of an arteriovenous malformation after bevacizumab treatment. Br J Neurosurg. 2021;35(1):22-26. doi:10.1080/02688697.2020.1742294
5. Sirinoglu D, Sarigul B, Derdiyok O, Baskurt O, Aydin MV. Mini-open lateral approach for anterior lumbar corpectomy combined with posterior screw-rod system augmentation for correction of kyphosis. Trauma Case Rep. 2021;32:100428. doi:10.1016/j.tcr.2021.100428
6. Sirinoglu D, Sarigul B, Baskurt O, Aydin MV. A Rare Case of Dissemination of Primary Spinal Glioblastoma. Indian J of Neurosurgery 2021;10(02):162-164. doi:10.1055/s-0041-1731974
7. Gok H, Baskurt O, Sarigul B, Gurbuz D, Celik SE. Silent Pulmonary Thromboembolism in Patients Undergoing Craniotomy for Brain Tumor. Turk Neurosurg. 2022;10.5137/1019-5149.JTN.36806-21.2. doi:10.5137/1019-5149.JTN.36806-21.2
8. Baskurt O, Kurtulus Y, Yavuz AY, Avci I. Extracranial metastasis of recurrent glioblastoma to the parotid gland: a case report and review of the literature. Egypt J Neurosurg 37, 25 (2022). doi:10.1186/s41984-022-00163-z
9. Kurtulus Y, Baskurt O, Yavuz AY, Avci I. A case of late-onset spondylodiscitis within the longest duration: 9 years after posterior instrumentation. Egypt J Neurosurg 37, 29 (2022). doi:10.1186/s41984-022-00167-9
10. Aydın MV, Şirinoğlu D, Başkurt O, Altıntepe N, Perçinoğlu G, Karacalar S, Uyar Y. Incidence of Asymptomatic Recurrent Laryngeal Nerve Palsy Following Anterior Cervical Spine Surgery. J Turk Spinal Surg 2022;33:135-139. doi:10.4274/jtss.galenos.2022.35229
11. Baskurt O. Hemorrhagic transformation of ischemic infarct in a patient with Fahr’s disease. Egypt J Neurosurg. ACCEPTED (EJNS-D-21-00092) 
12. Yavuz AY, Baskurt O, Kurtulus Y, Avci I. Prognostic significance of prolonged QTc interval in cerebral contusion. Indian J Med Res. ACCEPTED (ijmr_3629_21)
 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • Beyin Araşırmaları Derneği 
 • EANS (European Association of Neurosurgical Societies)
 • İstanbul Tabip Odası
 • Yeditepe Üniversitesi Mezunlar Derneği
 • Galatasaraylılar Derneği
 • Galatasaray Spor Kulübü

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde