liv sağlık köşesi

Lösemi (Kan Kanseri) Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Oluşturma Tarihi: 05.09.2023 09:26 | Son Güncelleme: 14.12.2023 00:50

Lösemi Nedir?

Lösemi, kan hücrelerinin aşırı ve anormal bir şekilde üretildiği bir tür kanserdir. Kemik iliğinde başlar ve genellikle kan, kemik iliği ve lenf bezleri gibi kan üretiminde rol oynayan vücut sistemlerini etkiler. Lösemi, alyuvarlar, lökositler ve trombositler gibi kan hücrelerinin normal işlevini bozarak vücudu savunmasız hale getirebilir ve anemi, enfeksiyonlar ve kanama gibi sorunlara neden olabilir.

Lösemi (Kan Kanseri) Nedir?

"Lösemi nedir?" sorusunu, kemik iliğindeki akyuvarların kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan bir kan kanseri türüdür şeklinde cevaplayabiliriz. Bu durum, vücudun bakteri ve virüslere karşı savunmasını zayıflatır ve çeşitli belirtilere yol açabilir. Lösemi, akut ve kronik olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Akut lösemi, hızlı gelişen ve tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen bir hastalıktır. Kronik lösemi ise daha yavaş gelişir ve tedavi edilebilir. "Lösemi neden olur?" sorusunun cevabını bulabilmek adına belirtilerin tespiti ile hızlı ve doğru teşhiş önem arz etmektedir.

Lösemi ilk belirti genellikle yorgunluk, halsizlik, solukluk ve sık enfeksiyonlara yatkınlık gibi yaygın olmayan semptomlardır. Kan kanseri tedavisi, hastalığın türüne ve evresine göre değişir. Akut lösemide kemoterapi ve kök hücre nakli gibi tedaviler uygulanabilir. Kronik lösemide ise genellikle ilaç tedavisi yeterli olur. Lösemi, her yaştan insanı etkileyebilen bir hastalıktır. Ancak çocuklarda ve yaşlılarda daha sık görülür. "Lösemi hastasısı nedir?" sorusunun cevabını vermek hastalığa ilişkin net bir fikir vermektedir. Lösemi hastası, vücudun normal kan üretimini etkileyen bu anormal hücrelerin etkilerini deneyimleyen kişidir.

Lösemi (Kan Kanseri) Belirtileri Nelerdir?

Lösemi belirtileri, halsizlik, sürekli ateş, enfeksiyonlar, kolay morarma ve kanama, boyun, koltuk altı veya kasık bölgelerinde şişmiş lenf bezleri, kemik ağrıları, kilo kaybı, iştahsızlık ve ciltte mor veya kırmızı lekeler gibi çeşitli belirtileri içerebilir. Kan kanseri belirtileri, lösemi türüne ve evresine göre değişebilir ve hastanın sağlık durumu üzerinde etkisi olabilir. Erken teşhis ve tedavi, lösemi hastaları için hayati öneme sahiptir.

Kadınlarda lösemi belirtileri, löseminin türüne ve evresine bağlı olarak değişebilir. Ancak, löseminin erken dönemlerinde kadınlar için erkeklerle benzer belirtiler görülme eğilimindedir.

Bununla birlikte, yaygın lösemi belirtileri şunlar olabilir:

 1. Ateş ve Enfeksiyonlar
 2. Anemi Belirtileri
 3. Lenf Bezlerinde Şişme
 4. Kanama ve Morluklar
 5. Karın Şişliği
 6. Kilo Kaybı ve İştahsızlık
 7. Kemik Ağrıları
 8. Baş Ağrısı ve Bulantı
 9. Cilt Değişiklikleri
 10. Sık İdrar Yolu Enfeksiyonları

"Lösemi nasıl çıkar?" sorusunun cevaplamak adına belirtiler tanı için yol gösterici olabilir. Bu belirtiler her zaman lösemiye işaret etmez, ancak bu tür belirtilerle karşılaşıldığında bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir. Lösemi, erken teşhis ve tedavi ile daha iyi bir prognoza sahiptir. Öte yandan kan kanseri son evre belirtileri hasta hikayesine göre değişiklik gösterebilir.

Akut Lösemi Belirtileri Nedir?

Kemik iliği kan hücrelerinin üretildiği merkezi organdır. Bu kan hücrelerinden birisi kontrolsüz çoğalmaya başladığında giderek diğer sağlıklı olan kan hücrelerinin yapımını baskılamaya, onların yerini işgal etmeye başlar. Lösemide sıklıkla sağlıklı kan hücrelerinin azalması, lösemi hücrelerinden salınan bazı faktörlerin vücutta yarattığı belirtiler nadiren doku işgaline bağlı belirtiler yakınmaları oluşturur.

 • Kansızlık: Halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı, şikayetleri yapar.
 • Kanamalar: Diş eti kanaması, burun kanaması, deride çarpma olmadan ortaya çıkan çürükler, kadınlarda aşırı adet kanamaları şikayetler olabilir.
 • İnatçı infeksiyonlar, ateş: Kontrol altına alınamayan ateşli hastalıklar, sinüzit, diş eti iltihabı, zatüre löseminin yol açtığı komplikasyonlardandır.
 • Zayıflama, bitkinlik: Lösemi hücrelerinden salınan tümör nekroz faktörü ilişkilidir.
 • Doku ve organ büyümesi: Diş eti büyümesi, bademciklerin büyümesi, lenf bezlerinin şişmesi, karaciğer ve/veya dalak büyümesi, deride kırmızı kırmızı kabarık döküntüler lösemi belirtisi olabilir.

Kronik Lösemi Belirtisi Nelerdir?

Kronik lenfositik lösemi (KLL) genellikle rastlantısal yakalanır. Başka bir nedenle kan sayımı yapıldığında lökosit sayısında artış dikkati çeker. Halkın “erken tanı, erken tedavi” bilgisine ters düşebilir, ama erken evrede tedavi verilmez. Hasta eğitilir, lenf bezi şişliği, dalak büyümesi ilişkili karın ağrısı, sol üst kadranda yemeklerden sonra ortaya çıkan şişlik gibi belirtiler, terleme, kilo kaybı, ateş, lökosit sayısında anlamlı, aniden yükselme olması halinde tedavi başlanır.Sıklıkla rastlantısal yakalanır. Tanı konulur konulmaz tedavi başlanır. Kronik myeloid lösemi (KML)' de aşağıdaki belirtiler görülebilir;

 • Zayıflık
 • Halsizlik
 • Bitkinlik
 • Dalağın aşırı büyümesi
Lösemi Belirtileri Nelerdir?

Lösemi (Kan Kanseri) Türleri Nelerdir?

Lösemi, kemik iliği ve kan hücrelerini etkileyen bir tür kan kanseri grubudur. Lösemi, farklı tiplerde görülebilir ve temel olarak dört ana türe ayrılır:

 • Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL): ALL, genellikle çocukluk döneminde görülen bir lösemi türüdür. Lenfoblastlar adı verilen olgunlaşmamış lenfositlerin aşırı üretimi ile karakterizedir. Hızla ilerler ve hızlı tedavi gerektirir.

 • Akut Miyeloblastik Lösemi (AML): AML, her yaşta ortaya çıkabilen bir lösemi türüdür. Miyeloblastlar adı verilen myeloid hücrelerin anormal bir şekilde büyüdüğü ve çoğaldığı bir durumdur. AML hızlı bir seyir gösterir ve tedavi gerektirir.

 • Kronik Lenfositik Lösemi (CLL): CLL, genellikle orta yaş ve üstü yetişkinlerde görülür. Lenfositlerin yavaş büyüdüğü ve uzun süreli bir seyir gösterdiği bir türdür. Semptomlar daha hafif olabilir ve tedavi gerekmeyebilir.

 • Kronik Miyeloid Lösemi (CML): CML, genellikle yetişkinlerde görülür. Myeloid hücrelerin anormal bir şekilde üretildiği bir türdür. İleri evrelerde daha hızlı bir seyir gösterebilir.

Her bir lösemi türü, tedavi ve prognoz açısından farklılık gösterebilir ve tanı, spesifik lösemi türünün belirlenmesi için gerekli olabilir. 

Lösemi (Kan Kanseri) Neden Olur?

Lösemi (kan kanseri) nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da, bazı risk faktörleri ve genetik etmenler lösemi gelişimine katkıda bulunabilir. Kan kanseri neden olur sorusunun cevabı için bazı etmenler göz önünde bulundurulmalı.

İşte lösemiye yol açabilecek bazı potansiyel etmenler:

 1. Genetik Faktörler
 2. Radyasyon Maruziyeti
 3. Kimyasal Maruziyet
 4. İlaçlar
 5. Viral Enfeksiyonlar
 6. Down Sendromu

Bununla birlikte "lösemi neden çıkar?" sorusunun net bir cevabını verebilmek mümkün değildir. Çünkü, çoğu lösemi vakası için kesin bir neden belirlenememektedir. Lösemi riskini azaltmada en önemli faktörler arasında sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, kanserojen maddelerden kaçınmak ve düzenli tıbbi kontroller yer almaktadır. Ayrıca, genetik yatkınlığın bilincinde olmak ve aile geçmişini öğrenmek de önemlidir.

Lösemi Tedavisi

Lösemi (Kan Kanseri) Nasıl Teşhis Edilir?

Lösemi teşhisi genellikle şu adımları içerir: İlk olarak, hastanın tıbbi geçmişi ve semptomları değerlendirilir. Ardından, kan testleri yapılır ve kan sayımı sonuçları incelenir. Eğer lösemi şüphesi varsa, kemik iliği biyopsisi yapılır, bu işlem sırasında kemik iliği örneği alınarak kanser hücreleri incelenir. Ayrıca görüntüleme testleri ve moleküler testler kullanılarak lösemi türü ve yayılma durumu belirlenir. Teşhiş döneminde "wbc kaç olursa lösemi olur" sorusunu merak eden hastalar, lösemi tanısının, yalnızca beyaz kan hücresi (WBC) sayısına dayandırılamayacağını bilmelidir. Örneğin "kan tahlilinde hangi değer kanseri gösterir" sorusunun cevabını uzman doktorlar tarafından cevaplanmalıdır.

Lösemi teşhisinin gerçekleştirildiği adımlar şu şekilde:

 1. Anamnez ve Fizik Muayene
 2. Kan Testleri
 3. Kemik İliği Biyopsisi
 4. Görüntüleme Testleri
 5. Sitogenetik ve Moleküler Testler
 6. Lösemi Türünün Belirlenmesi

Erken teşhis ve uygun tedavi, lösemi tedavisi adına önemlidir ve hastanın prognozunu olumlu yönde etkileyebilir. Bazı belirtiler hastalığın türü, evresi ve hastalık geçmişine göre değişkenlik gösterebilir.

Akciğer kanseri idrardan kan gelmesine yol açmaz. İdrardan kan gelmesi (hematüri), genellikle idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları, üriner sistem enfeksiyonları veya diğer ürolojik sorunlar gibi idrar yolu ile ilgili sağlık sorunlarına işaret edebilir. Ancak akciğer kanseri 4. evrede ağızdan kan gelmesi (hemoptizi) bir belirti olabilir. Akciğer kanseri ilerledikçe, tümörler akciğerlerdeki veya yakındaki kan damarlarına veya bronşlara yayılabilir ve bu durum kanamalara yol açabilir.

Örneğin, "kolon kanseri kan tahlilinde belli olur mu" sorusunun cevabı da olumsuzdur. Kan tahlili, kolon kanseri hakkında dolaylı belirtiler sağlayabilir, ancak kesin teşhis için daha spesifik testlere ihtiyaç vardır.

Lösemi (Kan Kanseri) Evreleri Nelerdir?

Lösemi evreleri, hastalığın yayılma derecesini belirlemek ve uygun tedavi stratejilerini planlamak için kullanılır. Lösemi evrelemesi, çoğunlukla solid tümörlerin evrelemesi gibi yapılmaz; bunun yerine, löseminin evresi, genellikle hastalığın akut veya kronik olması ve kemik iliği, kan veya diğer organlara yayılıp yayılmadığına dayanır.

Akut lösemilerde evreleme genellikle kemik iliği veya kan dolaşımına ne kadar yayıldığını belirlemekle sınırlıdır ve "erken evre" veya "ileri evre" olarak sınıflandırılabilir. Bununla birlikte, kronik lösemiler daha karmaşık olabilir ve genellikle evreleme yerine hastalığın ilerleme hızı ve diğer faktörler göz önüne alınarak değerlendirilir. 

Lösemiden (Kan Kanseri) Nasıl Korunabiliriz?

Lösemiyi tamamen önlemek mümkün olmasa da, bazı sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ve önleyici önlemler, riskin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Lösemi riskini azaltmak için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

 1. Sağlıklı Yaşam Tarzı
 2. Kimyasal Maruziyetten Kaçınma
 3. Sigara ve Alkol
 4. İlaçlar ve İmmün Tedaviler
 5. Genetik Danışmanlık

Önemli olan, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri ve düzenli sağlık kontrolleriyle lösemi riskini en aza indirmektir. Eğer lösemi belirtileri veya risk faktörleri konusunda endişeleriniz varsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmelisiniz.

Lösemi Kan Kanseri Nedir

Lösemi (Kan Kanseri) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kan kanseri, yani lösemi, birçok farklı türü olan bir grup kanser hastalığıdır. Kan kanseri ölüm oranı, lösemi türüne, evresine, hastanın yaşı ve tedaviye yanıtına göre büyük ölçüde değişebilir. Farklı hasta hikayeleri nedeniyle kan kanseri yaşam süresi de oldukça değişkenlik gösterebilir. "Kan kanseri iyileşir mi" sorusuna ise, "birçok lösemi türü tedavi edilebilir ve bazıları tamamen iyileşebilir. Özellikle kronik lösemi türlerinde, hastalar yıllarca veya ömür boyu kontrol altında tutulabilirler" cevabını verebilmek mümkündür.

Lösemi (Kan Kanseri) Olduğunu Nasıl Anlarız?

Lösemi, belirtileri genellikle diğer sağlık sorunlarıyla karışabilen karmaşık bir kanser türüdür. "Lösemi hastalığı nedir?" sorusunu cevaplamak ve hastalığın oluştuğunu fark edebilmek adına bazı ortak belirtilere bakılmalı. Bazı ortak belirtiler şunlar olabilir: sürekli yorgunluk, anormal kanamalar veya morluklar, tekrarlayan enfeksiyonlar, kemik ağrıları, kilo kaybı ve dalak veya karaciğer büyümesi gibi şişkinlikler. Bu belirtilerden herhangi biri varsa veya şüpheleniyorsanız, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. 

Lösemi Tedavisi Var Mı?

"Lösemi tedavisi var mı?" sorusuna olumlu cevap vermek mümkündür ve birçok lösemi hastası tedavi edilir. Tedavi seçenekleri, lösemi türüne, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve hastalığın evresine bağlı olarak değişebilir. Genellikle kullanılan tedavi yöntemleri arasında kemoterapi, radyoterapi, kemik iliği nakli, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi bulunur. Tedavi planı her hastanın özel durumuna göre özelleştirilir. Erken teşhis ve uygun tedavi, lösemi tedavisinin başarısını artırabilir.

Lösemi Kaç Yaşında Ortaya Çıkar? 

Lösemi her yaşta ortaya çıkabilir, ancak belirli lösemi türleri farklı yaş gruplarında daha yaygındır. Örneğin, akut lenfoblastik lösemi (ALL) genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar ve çocukluk lösemisi olarak bilinir. Diğer yandan, akut miyeloid lösemi (AML) ve kronik lenfositik lösemi (CLL) genellikle yetişkinlerde daha yaygındır ve orta yaşlarda veya daha ileri yaşlarda görülme eğilimindedir. Kronik miyeloid lösemi (CML) ise her yaşta görülebilir, ancak genellikle orta yaşlarda teşhis edilir.

Lösemi Öldürür Mü?

Hasta ve hasta yakınları "lösemi öldürür mü?" sorusunun cevabını merak etmektedir. Löseminin seyri, tipine, evresine ve tedaviye verilen yanıta bağlı olarak değişir. Bazı lösemi türleri yavaş seyirli olabilir ve uzun süreli tedavi ile kontrol altına alınabilirken, diğerleri daha hızlı seyreden ve tedaviye dirençli olabilen türlerdir.

Günümüzde lösemi tedavisinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir ve birçok lösemi türü tedavi edilebilir hale gelmiştir. Kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, ışın tedavisi ve kemik iliği transplantasyonu gibi yöntemlerle lösemi tedavi edilebilir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile birlikte, birçok lösemi hastası tam iyileşme sağlayabilir.

Ancak bazı vakalarda lösemiye yanıt vermeyen veya tedavi edilemeyen durumlar da olabilir. Bu nedenle lösemi ciddi bir hastalıktır ve erken teşhis ve uygun tedavi çok önemlidir. Tedavi edilemeyen veya ilerleyen vakalarda, lösemi hayatı tehdit edebilir. 
 

Lösemi Kalıtsal mı?

Lösemi kalıtımla aktarılan bir hastalık değildir. Hücre çekirdeğinde bir nedenle gelişen kusurların (genetik kusurlar)  yol açtığı hücre ölümsüzleşmesi ve çoğalmasıyla ilişkilidir.

Lösemi Risk Faktörleri Nedir?

Löseminin risk farktörleri aşağıdaki gibidir;
 • Yüksek dozda radyasyona maruz kalanlar
 • Bazı genetik hastalığı olan hastalar (Fankoni anemisi, Down sendromu gibi)
 • Kemik iliği veya organ nakli olmuş hastalar
 • Başka bir kanser nedeniyle kemoterapi ve/veya radyoterapi görmüş hastalar (Örneğin meme kanseri)
 • Bazı kimyasallara maruz kalanlar
 • Sigara içenler
 • Ailesinde lösemi öyküsü olanlar
 • Bazı kan hastalıkları (aplastik anemi, miyelodisplastik sendrom gibi)

* Bu içeriğin geliştirilmesinde Liv Hospital Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
* Web sitemizdeki içerikler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz. Sayfa içeriğinde Liv Hospital'da tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde