Beyin ve Omurilik Tümörleri

Çocukluk çağında görülen pediatrik beyin tümörleri bazı yönleriyle erişkin hastalarda görülen tümörlerden farklıdır. Çocuklarda tümörler daha çok beyinciğin yerleştiği alanda yani arka kafa çukurunda yerleşir. Bu çağdaki her tümör, kötü huylu tümör değildir. Örneğin pilositik astrositoma adı verilen birinci derece tümörler tamamen çıkartılabilirse şifa kabul edilirler. Yani ek kanser tedavileri gerektirmezler. Daha yüksek dereceli tümörler ise, derecesine, yerleşimine ve çıkarılma durumuna göre ameliyat sonrası radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi (kanser ilacı tedavisi) gerektirebilirler. 


Mikrocerrahi Teknik Kullanılır

Cerrahi tedavide, Liv Hospital Pediatrik Nöroşirürji (Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi) Kliniği tarafından ameliyat mikroskopu altında mikrocerrahi tekniklerle beyin ve omurilik tümörünün en uygun şekilde çıkarılması amaçlanır. Ek olarak, gerekli durumlarda tümöre ulaşmayı gösteren nöronavigasyon, ultrason ile tümörün ameliyat sırasında görüntülenmesi, beyin ve omurilik işlevlerini ameliyat sırasında sürekli kaydeden nöromonitörleme sistemleri, tümör çıkartılmasını kolaylaştıran ultrasonik tümör aspiratörleri kullanılmaktadır.  

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde