Home Icon
Arrow
Beyin ve Omurilik Tümörleri

Beyin ve Omurilik Tümörleri

Pediatrik nöroşirürji, çocuklarda ortaya çıkan nörolojik sorunların tanı ve cerrahi tedavisiyle ilgilenen bir tıbbi uzmanlık alanıdır.
Beyin ve Omurilik Tümörleri

Pediatrik nöroşirürji, çocuklarda ortaya çıkan nörolojik sorunların tanı ve cerrahi tedavisiyle ilgilenen bir tıbbi uzmanlık alanıdır. Bu uzmanlar, çocuklarda görülen beyin, omurilik ve sinir sistemi ile ilgili sorunları ele alır ve cerrahi müdahaleler yaparak bu sorunlara çözüm arar. Pediatrik nöroşirürji uzmanları genellikle çocuk cerrahisi ve nöroşirürji alanlarında uzmanlaşmış cerrahlar olarak eğitim alırlar.

Pediatrik Nöroşirürji

Liv Hospital'de Pediatrik Nöroşirürji Kliniği

Çocukluk çağında görülen pediatrik beyin tümörleri bazı yönleriyle erişkin hastalarda görülen tümörlerden farklıdır. Çocuklarda tümörler daha çok beyinciğin yerleştiği alanda yani arka kafa çukurunda yerleşir. Bu çağdaki her tümör, kötü huylu tümör değildir. Örneğin pilositik astrositoma adı verilen birinci derece tümörler tamamen çıkartılabilirse şifa kabul edilirler. Yani ek kanser tedavileri gerektirmezler. Daha yüksek dereceli tümörler ise, derecesine, yerleşimine ve çıkarılma durumuna göre ameliyat sonrası radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi (kanser ilacı tedavisi) gerektirebilirler. 

Pediatrik Nöroşirürji Kliniği İşlemleri

Cerrahi tedavide, Liv Hospital Pediatrik Nöroşirürji (Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi) Kliniği tarafından ameliyat mikroskopu altında mikrocerrahi tekniklerle beyin ve omurilik tümörünün en uygun şekilde çıkarılması amaçlanır. Ek olarak, gerekli durumlarda tümöre ulaşmayı gösteren nöronavigasyon, ultrason ile tümörün ameliyat sırasında görüntülenmesi, beyin ve omurilik işlevlerini ameliyat sırasında sürekli kaydeden nöromonitörleme sistemleri, tümör çıkartılmasını kolaylaştıran ultrasonik tümör aspiratörleri kullanılmaktadır.