Çocuk Göğüs Hastalıkları

Liv Hospital Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği, çocukların solunum yollarına ait akut ve kronik hastalıklarının tanı ve tedavisini yapabilecek üst düzey teknolojik imkanlar ve alanında uzman deneyimli ekibiyle dünya standartlarında hizmet vermektedir. Çocuk göğüs hastalıkları çocuklarda en sık görülen şikayet ve hastalıkların tanı ve tedavisinde anahtar rol oynamaktadır. Kliniğimizde başta bronkoskopi olmak üzere ter testi, allerji testleri, solunum fonksiyon testleri, uyku çalışmaları ev diğer testler yapılmaktadır.


 

Çocuk Göğüs Hastalıkları ile İlgili Şikayet ve Bulgular Nelerdir?

 • Düzelmeyen kronik öksürük,
 • Düzelmeyen tekrarlayan hırıltı- hışıltı,
 • Gırtlaktan ses gelme
 • Fizik muayenede dirençli dinleme bulguları, aynı yerde tekrarlayan patolojik sesler
 • Akciğer grafisindeki ve tomografideki anormal bulgular,
 • Düzelmeyen kronik balgam, 
 • Hemoptizi (Kanlı balgam)
 • Göğüs ağrısı
 • Nefes almada zorlanma,
 • Tekrarlayan ve dirençli bronşit- bronşiolit,
 • Dirençli astım, 
 • Horlama- uyku bozuklukları, uykuda solunumda zorlanma)
 • Tedaviye dirençli ve kronik sinüzit ve kulak iltihabı (hava yollarındaki tüycüklerin çalışmaması sonucu ortaya çıkan doğuşsal hastalık bulgusu)
 • Solunum sekresyon örneği ihtiyacı olan fakat alınamayan çocuklar (Balgam çıkartamayan bazı çocuklarda bronşlardan sıvı örneği alınma zorunluluğu olanlar)
 • Yoğunbakımda yatan bebek ve çocuklarda solunum destek cihazından ayrılamama
 • Trakeostomi kanülü olan hastalarda kanül çıkartılması öncesinde hava yolu kontrolü
 • Doğuştan akciğer problemleri, 
 • Hava yoluna yabancı cisim kaçırma,
 • Solunum yetmezlikleri- solunum destek cihazı kullanma durumu,
 • Nefes alma güçlükleri,
 • Göğüs duvarı anormallikleri,
 

Çocuk Göğüs Hastalıkları Alanına Giren Hastalıklar Nelerdir?

 • Alt solunum yolu enfeksiyonları (Zatürre, bronşit, bronşiolit)
 • Astım
 • Solunum yetmezliği
 • Akciğer hasarı
 • Hava yolu darlıkları
 • Bronşiektazi (bronş genişlemeleri)
 • Atelektazi (Akciğer sönmesi)
 • Kistik fibrozis
 • Horlama ve uykuda solunum bozuklukları
 • Pirimer siliyer diskinezi (Tedaviye dirençli ve kronik sinüzit ve kulak iltihabı, kronik balgamlı öksürük ve bazı vakalarda kalbin ters yerleşimli olması/ kısırlık ile giden hastalık: Hava yollarındaki tüycüklerin çalışmaması sonucu ortaya çıkan doğuşsal bir hastalık)
 • Doğumsal akciğer hastalıkları
 • Trakeostomili ve solunum cihazına bağlı çocuklar
 • SMA ve duchenne muskuler distrofisi gibi nörolojik ve metabolik hastaların (Kas ve sinir tutulumu olanlar)solunum yetmezliği izlemi
 • Tüberküloz
 • Yabancı cisim aspirasyonları
 • Akciğerin kistik hastalıkları
 • Göğüs kafesi problemleri
 • Ani hayatı tehdit edici olay (Öleyazma)
 

Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde Tanıya Yönelik Yapılan Testler

 • Solunum sekresyon örneklerinden mikrobiyolojik çalışmalar (Balgam ve burun arkası örnekleri)
 • Ter testi
 • Cilt allerji testleri
 • Solunum fonksiyon testi
 • Fleksibl bronkoskopi
 • Bağışıklık testleri 
 • Kan gazı testleri
 • Uyku testi  

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde