İç Hastalıkları

İç Hastalıkları Nedir


İç hastalıkları "Dahiliye" olarak da bilinir. Oldukça geniş bir tıp alanını kapsar. İç hastalıkları uzmanları genellikle disiplinlerarası bir yaklaşımla ilgilendikleri rahatsızlıkların tanı, takip ve tedavisinde pek çok aşamada yer alırlar. Erken teşhis, önleyici saplık hizmetleri ve kronik hastalıkların tedavisi gibi konularda da önemli rol oynarlar.İç Hastalıkları Hangi Hastalıklara Bakar

Daha önce de söylediğimiz gibi iç hastalıkları uzmanları, geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına odaklanır ve yetişkinlerde görülen genel hastalıkların tanısı, tedavisi ve yönetimiyle ilgilenir. İç Hastalıkları, aşağıdaki hastalık kategorilerine odaklanır:

 • Kardiyovasküler Hastalıklar:

  • Hipertansiyon (yüksek tansiyon)
  • Koroner arter hastalığı (kalp damarlarının daralması veya tıkanması)
  • Kalp yetmezliği
  • Kalp ritim bozuklukları (aritmi)
  • Periferik arter hastalığı (uzak damar hastalığı)
 • Solunum Sistemi Hastalıkları:

  • Astım
  • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
  • Pnömoni
  • Akciğer fibrozu
  • Solunum yolu enfeksiyonları
 • Gastroenterolojik Hastalıklar:

  • Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD)
  • Ülser
  • İrritabl bağırsak sendromu (İBS)
  • Crohn hastalığı ve ülseratif kolit (iltihaplı bağırsak hastalıkları)
  • Karaciğer hastalıkları (hepatit, siroz)
 • Endokrin Hastalıklar:

  • Diyabet (şeker hastalığı)
  • Tiroid hastalıkları (hipotiroidi, hipertiroidi)
  • Cushing sendromu
  • Addison hastalığı
  • Polikistik over sendromu (PCOS)
 • Hematolojik Hastalıklar:

  • Anemi (kansızlık)
  • Hemofili
  • Lösemi
  • Lenfoma
 • Romatolojik Hastalıklar:

  • Romatoid artrit
  • Lupus (Sistemik lupus eritematozus)
  • Osteoartrit
  • Gut hastalığı
 • Nefrolojik Hastalıklar:

  • Böbrek yetmezliği
  • İdrar yolu enfeksiyonları
  • Böbrek taşları
  • Glomerülonefrit
 • İmmünolojik ve Alerjik Hastalıklar:

  • Alerjik rinit
  • Astım
  • Romatoid artrit
  • SLE (Sistemik lupus eritematozus)
 • Enfeksiyon Hastalıkları:

  • Üst solunum yolu enfeksiyonları
  • Alt solunum yolu enfeksiyonları
  • Sepsis
  • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Onkoloji (Kanser):

  • Lenfoma
  • Meme kanseri
  • Kolorektal kanser
  • Akciğer kanseri
  • Prostat kanseri

Liv Hospital İç Hastalıkları
 

Liv Hospital İç Hastalıkları (Genel Dahiliye) Kliniği hasta değerlendirme, tetkik, tedavi ve takipleri sırasında iulusal ve uluslararası cemiyetler tarafından kabul görmüş ve yayınlanmış kılavuzlarla dünya standartlarında kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunar. Aynı zamanda genel Dahiliye Kliniği uzmanları hastanenin vaka toplantılarında, kalp-damar cerrahisi konseylerinde, kardiyoloji konseylerinde, tümör konseylerinde diğer branşlarla birlikte sürekli hizmet veriyorlar. Hizmet sunduğumuz başlıca alanları şu şekilde sayabiliriz:

 • Üst ve alt solunum yolu hastalıkları
 • Enfeksiyon hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Diyabet
 • Tiroid hastalıkları
 • Kolesterol ve trigliserid gibi kan yağlarında yükselme
 • Karaciğer, mide ve safra kesesi gibi sindirim sistemi hastalıkları
 • Akciğer hastalıkları
 • Böbrek hastalıkları
 • Kansızlık ve diğer kan hastalıkları
 • Romatizmal hastalıklar
 • Kas ve iskelet sistemi hastalıkları
Misafirlerimize verdiğimiz koruyucu/önleyici tıp hizmetlerinde ABD Koruyucu Hizmetler Çalışma Grubu kılavuzlarını kullanıyoruz.

Kronik ve birden fazla hastalığı olanların sağlık hizmetinin koordinatörü de iç hastalıkları uzmanıdır. Genel Dahiliye Kliniğimiz 15 yaş üzeri tüm hasta grubuna, 24 saat kesintisiz hizmet verir. Klinik, gerekli durumlarda hematoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji, kardiyoloji, nefroloji gibi diğer branşlarla birlikte çalışır. Bu şekilde en son tanı ve tedavi yaklaşımlarını kullanarak güvenilir ve kaliteli sağlık hizmetlerini başarıyla gerçekleştirir.

Öne Çıkan Hizmetler
Hekimlerimiz
Sağlık Köşesi

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde