Şekere Bağlı Böbrek Hastalığı


 

Diyabet Hastalarında Böbrek Yetmezliği Görülme Sebebi Nedir?

Şeker hastalığında en çok etkilenen organlardan birisi de böbreklerdir. Tedavide sağlanan gelişmeler sonucu şeker hastalarının daha uzun süre yaşaması nedeni ile günümüzde şeker hastalığına bağlı böbrek sorunları daha sık görülmektedir. Ülkemizde diyaliz tedavisi altındaki böbrek yetmezliği hastalarında en sık neden şeker hastalığıdır. Şeker hastalarında görülen böbrek sorunları diyabetik nefropati olarak isimlendirilir.


Diyabetik Nefropati Evreleri Nedir?

Diyabetik nefropati 5 evreden oluşur;
  • Büyüme ve aşırı fonksiyon
  • Sessiz evre
  • Gizli diyabetik nefropati
  • Belirgin diyabetik nefropati
  • Son dönem böbrek yetmezliği
  • Evreye göre tedavi uygulanır
 

Diyabetik Nefropati Tedavisi Nasıldır?

Tedavi hastalığın evresine göre değişir. Yüksek tansiyon tedavi edilmeli, kan şekeri kontrol altına alınmalıdır. Doğru tedavi ile diyabetik nefropatinin ilerlemesi önlenebilir. Böbreğin süzme fonksiyonları iyice azalırsa diyaliz, böbrek nakli gibi tedaviler planlanır.