Nükleer Tıp

Liv Hospital Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Kliniği; moleküler tıp düzeyinde tanı ve tedavi uygulamalarının birbirini tamamladığı sistematik yaklaşımı, konusunda en gelişmiş sağlık teknolojisinin kullanıldığı tesisleri ve bilgi, beceri, insan sevgisi, etik yaklaşımı ile hastalıklarla savaşınızda yanınızdadır.

Teşhis ve tedavide önem taşıyor

Hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanıldığı bir tıp dalı olan nükleer tıp, fonksiyonel ve yapısal değerlendirmenin eşzamanlı yapılabildiği uygulamaları ile özellikle onkolojik hastalıkların teşhis, tedavi ve takibinde önemli bir yere sahiptir.
 

Genel Bilgiler

 • Duyarlı ve amaca özgü yöntemlerdir.
 • Alerjisi ve yan etkileri yoktur.
 • Fizyolojik, metabolik düzeyde fonksiyonel bilgi sağlarlar.
 • Bilgilerin aynı zamanda sayısal olması nedeniyle tekrarlandıklarında birbiri ile kıyaslanabilme özelliğine sahiptirler.
 • Non-invazif olmalarından dolayı hastaya rahatsızlık ve zarar vermezler.
 • Nükleer Tıp uygulamalarında hasta çok düşük düzeyde radyasyon alır.
 • Tanısal Tetkikler
 • PET/CT
 • Gama Kamera
 • C14  Cihazı
 • Gama Prob
 • Gama sayacı
 • Hot Lab (Radyoaktif maddelerin hazırlandığı bölüm)
 • Efor testi ünitesi
 • Poliklinik birimleri bulunur.
   

Yataklı tedavi ünitesinde;

 • Radyoaktif iyot dışındaki tedavi uygulamaları
 • Radyoaktif iyot uygulamaları (İki adet kurşun zırhlı oda)
 • Radyoaktif madde uygulama ve hazırlık ünitesi bulunur.
   

Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Kliniği Görüntüleme İşlemleri

Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Kliniği'nde görüntüleme işlemleri, kullanılan radyoaktif maddenin saçtığı ışınımın cinsine göre gama kamera veya PET\CT isimli cihazlarla gerçekleştirilir. Mevcut cihazlarla tüm organ ve sistemlere ait hastalıkların teşhisi sağlanmakta ve tedaviye yön verilebilir. Birçok organ ve sistemin fonksiyonları değerlendirilir. Tiroit hastalıkları olmak üzere bazı tümörlerde, ağrılı kemik metastazlarında ve inflamatuar eklem hastalıklarında tedavi amaçlı radyoaktif madde uygulamaları yapılır. 
 

Tetkik öncesi ön hazırlık gerekiyor mu?

Nükleer Tıp Bölümü’nde bazı tetkikler için ön hazırlık gerekir. Bu tetkikler için randevu günü gelirken nasıl bir hazırlık yapmanız gerektiği ile ilgili bilgilendirme hem sözlü hem de yazılı bir form ile yapılır.
 

Tanı için radyoaktif maddeler nasıl uygulanıyor?

Nükleer Tıp Bölümü’nde tetkikler hastaya ya damar yolu ya da ağızdan düşük dozda radyoaktif madde verilerek yapılır.
 

Görüntüleme öncesi tahmini bekleme süresi ne kadar?

Enjeksiyon yapıldıktan sonra verilen maddenin vücutta yeterli derecede yayılabilmesi için belli bir süre beklenmesi gerekir. Bekleme süresi yapılacak tetkike bağlı olarak değişir.
 

Nükleer Tıp’ta görüntüleme nasıl yapılıyor?

Görüntüleme, Gama Kamera veya PET-CT adı verilen cihazlarla yapılır. Cihazların dört yanı açık olup çekim süresi tetkike göre değişir
 

Nükleer tıp tetkikleri hangi sıklıklarla uygulanabilir?

İstenilen neticeye ulaşılamadığı durumlarda, aynı tetkikin tekrarı gerektiğinde veya birkaç nükleer tıp tetkikinin art arda yapılması gereken durumlarda 2-3 günlük aralarla sintigrafi uygulanabilir.
 

Kullanılan radyoaktif maddelerin zararı var mıdır?

Nükleer tıp uygulamalarında hastalar çok düşük düzeyde radyasyona maruz kalır. Uygulanan radyofarmasötikler düşük radyasyonlu, kısa ömürlü ve vücutta birikim yapmayan radyoaktif maddeler olup kendiliğinden fiziksel olarak yarılanarak azaldığı gibi, idrarla, terle ve bağırsaklar aracılığıyla da vücuttan atılır. Bu maddeler, her yaştaki hastaya ve çocuklara, yaşına ve kilosuna göre belirlenen dozlarla güvenli bir şekilde uygulanabilir.
 

Tetkik sonrası insanlardan uzak kalmak gerekir mi?

Tetkiklerde kullanılan radyoaktif madde miktarları çok düşük düzeylerde olduğu için genel olarak insanlardan uzak kalınmasına gerek yoktur. Ancak enjeksiyondan sonra 24 saat süresince tedbir amacıyla çocuklardan ve hamilelerden uzak durulması önerilir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde