PET-CT

PET-CT; PET (Pozitron Emisyon Tomografisi ) ve CT'nin (Bilgisayarlı Tomografi) birleşiminden oluşan, fonksiyonel düzeydeki görüntüleri kesitsel anatomik bilgiler ile değerlendiren bir sistemdir.

PET CT Nedir?

PET-CT; PET (Pozitron Emisyon Tomografisi ) ve CT'nin (Bilgisayarlı Tomografi) birleşiminden oluşan, fonksiyonel düzeydeki görüntüleri kesitsel anatomik bilgiler ile değerlendiren bir sistemdir. PET, hücrelerin fonksiyon ve metabolizması hakkında bilgi verirken; CT boyut, yerleşim ve yoğunluk gibi anatomik veriler sağlar.

Onkoloji hastalarında; iyi-kötü huylu kitlelerin ayrımını sağlamada, kanserin evrelendirilmesinde, tümörün habaset derecesinin organ içerisinde yaygınlığının, tüm vücut metastazlarının belirlenmesinde, nüksün saptanmasında, tedavi yönteminin seçilmesinde, tedavi cevabının değerlendirilmesinde, radyoterapi planlamasında gerçek tümör volümünün belirlenerek hedeflenmesi doğru yerin doğru dozda ışınlanmasını sağlamada kullanılır. Tüm değerlendirmeler, sayısal bilgi ile destekler. Onkolojik hasta grubunda PET-CT, tek seferde tüm vücudu görüntüleyerek diğer tüm görüntüleme yöntemlerinin toplamından daha fazla bilgi veren bir yöntemdir.

Liv Hospital'de PET-CT

Liv Hospital'de PET-CT, pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografi'nin birleşimi olan ileri düzey bir görüntüleme teknolojisidir. Bu teknoloji, vücut içindeki hücresel aktiviteleri ve anatomik yapılardaki değişiklikleri detaylı bir şekilde gözlemleyerek teşhis ve tedavi planlamasına katkı sağlar. PET-CT, onkoloji, kardiyoloji ve nöroloji gibi birçok tıbbi alanın yanı sıra kanser taraması ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde kullanılır. Liv Hospital'de uzman sağlık ekibi tarafından yönetilen PET-CT taramaları, hastalara daha kesin ve kişiselleştirilmiş bir tedavi yaklaşımı sunma amacıyla kullanılır.