Radyoloji

İleri teknoloji ürünü cihazlarla donatılan Liv Hospital Radyoloji Kliniği, uzman hekim kadrosu ve farklı disiplinlerden hekimlerle birlikte multidisipliner bir yaklaşımla sağlık hizmeti veriyor.Liv Hospital Radyoloji Kliniği'nde ülkemizde çok az sayıda bulunan geniş magnet (70 cm) 3 Tesla MRG cihazı, 256 kesitli BT cihazı, 2 adet dijital röntgen cihazı, dijital floroskopi cihazı, 2 adet taşınır dijital röntgen cihazı, dijital mamografi cihazı, kemik dansitometre cihazı, 3 adet USG ve Doppler cihazları, nöroradyolojik ve vasküler girişimlere rehberlik eden anjiyografi cihazı bulunuyor.

Düşük radyasyon maksimum doğruluk

Radyolojik görüntüleme yöntemleri, hastalıkların tanı ve tedavisinde hekimlere yol gösterici tetkiklerdir.  Radyoloji ekibi, vücutta bölgesel olarak, örneğin; bazı hekimler yalnız karın, bazı hekimler beyin ve bazı hekimler girişimsel alanda hizmet veriyor. Tüm incelemeler yüzde 80’e varan düşük radyasyon dozları ile yapılıyor.
 

İnmede Tam Donanımlı Yaklaşım

İnme geçiren bir hastanın sakat kalma riski yüksektir. Kliniğimizde, etkin girişimsel radyoloji teknikleri ile inme geçiren bir hastada inmeye neden olan pıhtı, ameliyata gerek kalmadan açılabiliyor. Bu sayede zamanında başvuran vakalar için inme sonrası sakat kalma riski yüzde 100 oranında önleniyor. Liv Hospital Girişimsel Radyoloji Kliniği'nde beyin anevrizmaları ameliyat edilmeden, kasıktan girilerek tedavi ediliyor. İşlem sonrası hasta hemen taburcu edilebiliyor.
 

Oda Rahatlığında MR Çekimi

Liv Hospital Radyoloji Kliniği’nde bulunan MR cihazının iç genişliği, çekim sırasında müzik ve video yayını yapılabilmesi, kapalı yerde kalma korkusu olan ya da kilolu hastalar için kliniğin tercih edilme nedenlerini oluşturuyor. Hastalara konforlu, güvenli bir ortam sunuluyor.
 

Kalp Hastalıklarının Teşhisinde Kansız Yöntem

Liv Hospital Radyoloji Kliniği’nde bulunan 256 kesitli BT, tüm BT sistemlerinde bulunan özelliklere ek olarak, sahip olduğu HD dedektör ve tek tüp ile dual enerji tekniğini kullanabilen ve en ileri düzeyde görüntüleme yapabilen bir sistemdir. İleri düzey görüntüleme tekniği ile lezyon karakterizasyonu, böbrek taşlarının tipleri, pulmoner emboli incelemesinde hipoperfüzyon alanlarının tespiti, metastaz karaterizasyonları, gut-psödo gut ayrımı, çekim alanına giren metal implantaların artefaktlarının azaltılması, tüm vücut damar ve kalp damarların plak karakterizasyonları yapılabiliyor.
 

Kalp krizi geçirme riski belirleniyor

Liv Hospital Radyoloji Kliniği’nde yapılan diğer bir önemli test olan “Tomografik Koroner Kalsiyum Skorlaması” ile kişide gelecekte oluşabilecek kalp damar hastalığı riski belirlenebiliyor. Sonuçlara göre tedavi ve korunma planları sunuluyor.
 

Özellikli Hizmetler

 • 3 Tesla MR
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Sanal anjiyo BT: Toplumda kansız anjiyo veya 10 saniyede anjiyo olarak da bilinen sanal anjiyografi ile sadece saniyeler içerisinde, hiç damara girmeden, bütün damarları görmek mümkün oluyor.
 • Koroner damarlarda herhangi bir tıkanma tespit edilmezse tanısal yüzde 100’e yakın güvenirlik sağlıyor.
 • Vasküler girişimler
 • Dijital floroskopi
 • Dijital röntgen
 • Kemik dansitometresi
 • Dijital panoromik sefalometrik röntgen
 • Renkli doppler USG
 • 4D real time doppler USG

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde