Arrow
Arrow
Arrow
Op. Dr. Egemen Işıtan
Op. Dr. Egemen Işıtan
Op. Dr.

Egemen Işıtan

Liv Hospital Ankara
Beyin ve Sinir Cerrahisi
İlgi Alanları
  • Beyin tümörleri (kafa içi yer kaplayan kitleler, kaide tümörleri, hipofiz tümörleri)
  • İntrakraniyal kanamalar (subdural/epidural hematom, parankimal kanamalar)
  • Serebral damar bozuklukları (anevrizma, arteriovenöz malformasyon, kavernom)
  • Hidrosefali ameliyatları (şant ameliyatları, endoskopik hidrosefali ameliyatları)
  • Spinal tümörler (omurilik tümörleri ve omurga kemik kitleleri)
  • Omurga cerrahisi (Bel, boyun ve sırt fıtıkları, omurga travma ve kırıkları, omurilik kanalı daralması, bel kayması vb.)
  • Perkütan spinal ağrı girişimleri (faset eklem/sinir kökü blokajı, epiduroskopi, kaudal blok vb.)
  • Perkütan omurga kırığı ameliyatları (kifoplasti, vertebroplasti vb.)
  • Sinir sıkışması ameliyatları
  • Pediatrik nöroşirurji
Özgeçmişim
Yayınlarım
Üyeliklerim
Katıldığım Kurslar

  Eğitim

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Lisans Eğitimi / 2006-2012

  Deneyim 

 • Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi / Uzman Hekim / 2020-2023
 • Tokat Erbaa Devlet Hastanesi / Uzman Hekim (Zorunlu Hizmet) / 2018-2020
 • Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uzmanlık Eğitimi / 2013-2018
 • Ordu Mesudiye Devlet Hastanesi / Pratisyen Hekim (Zorunlu Hizmet) / 2012-2013

  Araştırma ve Yayınlar

  Ulusal Makale

 • Fatih ALAGÖZ, Emin ÇAĞIL, Egemen IŞITAN, Özhan Merzuk UÇKUN, Ahmet Deniz BELEN, İntraserebral Hematom ile Ortaya Çıkan Moyamoya Hastalığı: Olgu Sunumu, Türk Nöroşir Derg 26(1):82-85, 2016.
 • Egemen Işıtan, Esra Uçaryılmaz Özhamam, Aydın Talat Baydar, Servet Güreçci, Özhan Merzuk Uçkun, Ali Dalgıç. A case report of cutaneous meningioma: uncommon tumour at the uncommon region. J Turk Spinal Surg 2020;31(2):113-5
 • ISITAN Egemen; DALGIÇ Ali. Odontoid Kırıkları. Türk Nöroşirürji Dergisi, 2020, 30.3: 340-344.

  Kitap Bölümü

 • Egemen Işıtan, İlker Solmaz. Periferik Sinir Tümörlerinde Epidemiyoloji ve Klinik değerlendirme: Omurga ve Omurilik Tümörleri, 2022.
 • Egemen Işıtan, Bekir Tunç, Ali Dalgıç. Anterior Tam Endoskopik Servikal Diskektomi: Minimal İnvaziv Spinal Cerrahi, 2022.
 • Egemen Işıtan, Murat Kiraz, İlker Solmaz. Alt Lomber Kırıklara Yaklaşım: Omurga ve Omurilik Yaralanmaları, 2021.
 • Işıtan E, Dalgıç A. Kraniovertebral bileşkenin travmatik yaralanmaları. Tüzgen S, editör. Kraniovertebral Bileşke Anomalileri. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.47-55.

  Uluslararası Makale 

 • Dalgic A, Karadeniz R, Gundogdu DK, Isitan E, Gunerhan G, Belen AD. Posterior Cervical Discectomy via Keyhole Foraminotomy: A Case Series Comparing Microdiscectomy with Endoscope-Assisted Discectomy. Turk Neurosurg. 2022;32(4):625-634. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.34918-21.2. PMID: 35147966.
 • Günerhan Göksal, Aykanat Can, Uçkun Özhan, Aslan Yılmaz, Divanlıoğlu Denizhan, Işıtan Egemen, Tunç Bekir, Tuncel Altuğ, Belen Deniz, Dalgıç Ali. Evaluation of sexual function in patients with lower lumbar disc herniation: a comparison of pre-operative and post-operative status. (manuscript id: jnls-a-22-mar-oa-0121.r1)

  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • OSTEOPOROTİK VERTEBRA MODELİNDE (POLİÜRETAN KÖPÜK BLOK) RİJİT ROD (TİTANYUM) VE SEMİ RİJİT (POLİETER ETER KETON, PEEK) ROD İLE YAPILAN STABİLİZASYON SİSTEMLERİNİN BİYOMEKANİK KARŞILAŞTIRILMASI, Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşir Derg 29(Ek Sayı 2): 2019.
 • SERVİKAL DİSK HERNİLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE POSTERİOR ENDOSKOPİK DİSKEKTOMİ. Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, 2015, Cilt: 25, Ek Sayı.
 • VERTEBROBAZİLER BİLEŞKE ANEVRİZMALARI: SURPASS VEYA SİLK AKIM YÖNLENDİRİCİ İNTRAKRANYAL STENTLER İLE YAPILAN TEDAVİLER STENT EŞLİĞİNDE KOİL VEYA PRİMER KOİL UYGULAMALARINA ALTERNATİFTİR, Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşir Derg 26(Ek Sayı 2): 2016. Ss088
 • İNTRAKRANİAL ANEVRİZMALARDA SURPASS 2 MM’LİK AKIM YÖNLENDİRİCİ STENTLER İLE İLK DENEYİMLERİMİZ, Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşir Derg 26(Ek Sayı 2): 2016. Ss109
 • SİLK VE SURPASS İLE TANDEM ANEVRİZMALARIN ENDOVASKÜLER YÖNETİMİ, Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşir Derg 26(Ek Sayı 2): 2016.
 • İNTRAKRANYAL ANEVRİZMALARDA SURPASS AKIM YÖNLENDİRİCİ STENTLERİN TEKNİK DETAYLARI İLE İLGİLİ İLK TECRÜBELERİMİZ, Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşir Derg 26(Ek Sayı 2): 2016.
 • ANTERİOR KOROİDAL ARTER ANEVRİZMALARINDA KLİNİK DENEYİMLERİMİZ, Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşir Derg 27(Ek Sayı 1): 2017.
 • ANEVRİZMA TEDAVİSİNDE NEUROFORM ATLAS İNTRAKRANİAL STENT İLE İLGİLİ KLİNİK SONUÇLARIMIZ,  Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşir Derg 27(Ek Sayı 1): 2017
 • DERİVO AKIM YÖNLENDİRİCİLER (BLUXİDE YÜZEYEL KAPLAMA) İLE İLGİLİ ENDOVASKÜLER TEDAVİ SONUÇLARIMIZ, Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşir Derg 27(Ek Sayı 1): 2017.
 • SERVİKAL SOFT DİSK HERNİYASYONLARI İÇİN POSTERİOR ENDOSKOPİK DİSKEKTOMİ, Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşir Derg 27(Ek Sayı 1): 2017.
 • SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM: 3 OLGUNUN SUNUMU, Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşir Derg 27(Ek Sayı 1): 2017
 • TEK TARAFLI FASET ÇIKARIMININ ARDINDAN TEK TARAFLI DiNAMiK STABiLiZASYON: OLGU SERiSi, Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşir Derg 28(Ek Sayı 1): 2018.
 • PRİMARY SACRAL HEMANGİOPERİCYTOMA WİTH PARAVERTEBRAL EXTENSİON: A CASE REPORT. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşir Derg 27(Ek Sayı 1): 2017.
 • BAZİLER TEPE ANEVRİZMALARINDA ENDOVASKÜLER TEDAVI YÖNTEMLERI: Y KONFIGURASYONLU STENT DESTEKLİ, TEK STENT DESTEKLI VE PRIMER KOİLLEME. Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşir Derg 87(Ek Sayı 1): 2018.
 • VERTEBROBAZİLER BİLEŞKE ANEVRİZMALAR: PRİMER KOİLLEME VEYA STENT DESTEKLİ KOİLLEMEYE ALTERNATİF AKIM YÖNLENDİRİCİ STENT KULLANIMI VE PİCA KORUNMASININ ÖNEMİ. Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşir Derg 87(Ek Sayı 1): 2018.

 • Türk Nöroşürurji Derneği
 • Ankara Tabip Odası

  Sertifikalar 

 • Turkish Neurosurgical Society International Basic Neurosurgery Course, Spine and Peripheral Nerve Surgery, 14-18 Mart 2014, Antalya
 • Turkish Neurosurgical Society International Basic Neurosurgery Course, Neurovascular Surgery, 14-17 Nisan 2015, Antalya
 • Ankara Spinal Günleri Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Kadavra Kursu, 19 Aralık 2015, Ankara
 • Turkish Neurosurgical Society International Basic Neurosurgery Course, Neurotrauma and Functional Neurosurgery, 5-8 Nisan 2016, Antalya
 • Turkish Neurosurgical Society International Basic Neurosurgery Course, Neuro-oncology, 15-19 Mart 2017, Antalya

Hekime Sor
Form Açıklaması henüz girilmedi