Arrow
Arrow
Arrow
Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu
Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu
Prof. Dr.

Mehmet Vefik Yazıcıoğlu

Liv Hospital Vadistanbul
Kardiyoloji
İlgi Alanları
  • CTO girişimleri 
  • Kompleks koroner girişimler
  • Radiyal yoldan koroner girişimler 
  • TAVI ve diğer kapak girişimleri
  • EVAR-TEVAR (Aortik girişimler)
  • Periferik arter girişimleri
  • Dizaltı arter girişimleri
  • Erişkin konjenital girişimler (ASD-VSD-PFO)
  • Mitraclip 
  • LAA kapatma 
  • Paravalvüler kapatma 
  • Mitral balon girişimleri 
  • Pacemaker ve CRT implantasyonu
  • Karotis arter girişimleri
  • Renal denervasyon
  • Septal ablasyon
  • Santral venöz stent ve filtre
  • IVUS
  • Rotabilatör 
  • Periferik endarterektomi
  • FFR
  • OCT
  • TEE görüntüleme
Özgeçmişim
Yayınlarım
Üyeliklerim
Ödüllerim
Eğitim:
 • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans / 1988-1994)
 • İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştirma Hastanesi (Tıpta Uzmanlık / 1997-2000)
 • İstanbul Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştirma Hastanesi Tez Adı : Atriyal Septal Defektli Hastalarda Transtorasik İki Boyutlu Kontrast Ekokardiyografi İle Sağ Atriyumda Görüntülenen Ve Transözofageal Ekokardiyografi İle Doğrulanan Negatif Kontrast Alanının Şant Büyüklüğü İle İlişkisi (Tıpta Uzmanlık / 2000) 
Deneyim:
 • Liv Hospital Ulus
 • İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştirma Hastanesi (2001 / Kardiyoloji Uzmanı)
 • İstanbul Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi (2000-2001 / Kardiyoloji Uzmanı)
 • İstanbul Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi (1997-2000 / Kardiyoloji Uzmanı)
 • İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştirma Hastanesi (1994-1996 /Dahiliye Asistanı)
 • Tabakçı MM, Toprak C, Açar G, Avcı A, Kalkan ME, Çerşit S, Demir S, Arslantaş U, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Alizade E, Poçi N (2014). A rare coronary anomaly in a patient with pulmonary hypertension secondary to scleroderma Multipl coronary cameral fistulae. 10.International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, (Poster) (Yayın No:1155390)
 • YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Batgerel U, Yüksel M, Açar G,Güler GB,Esen AM,Aung SM,Tabakçı M,Toprak C,Türkmen MM (2013). Diyabetik hastalarda kardiyak sendrom X gelişimi ile intrinsik koagülasyon yolağı arasındaki ilişki. 29.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, (Poster) (Yayın No:1134929)
 • Şahin M, Alizade E, Pala S, Alıcı G,Özkan B,Akgün T,Emiroğlu Y,Demir S,YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK,Türkmen MM (2013). The effect of cilostazol on right heart function and pulmonary pressure. 9.International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1155307)
 • Özkan B, Alıcı G, Açar G, Alizade E,Tabakçı MM,Şahin M,YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Özkök A,Tanboğa Hİ,Çoşkun C,Esen AM (2013). Decreased plasma adiponectin is associated with impaired left ventricular longitidunal systolic function in hypertensive patients A two-dimensional speckle tracking study. 9.International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1155280)
 • Ozkan B, Alici G, Açar G, Çakal S, Bulut M,Aksakal A, Alizade E,YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Kiraz OG, Koyuncu A, Kargin R, Esen AM (2012). Evaluation of autonomic functions by heart rate variability after stenting in patients with carotid artery stenosis. 8.International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, (Poster) (Yayın No:1155204)
 • Ozkan B, Alici G, Bulut M, Acar G,Urumdas M,Koyuncu A,Alizade E,Cakal S,Kiraz OG,YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Kargin R,Esen AM (2012). Evaluation of QT dispersion by 12 Lead surface electrocardiography after stenting in patients with carotid artery stenosis. 8.International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, (Poster) (Yayın No:1152425)
 • Cakal S, Eroglu E, Cakal B, Ozkan B,Bulut M,Tigen K,Dundar C,YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK,Kiraz OG,Esen AM (2012). Effects of percutaneous atrial septal defect closure to right atrial and right ventricular deformation in adult patients A two-dimensional speckle tracking echocardiography study. 8.International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1152213)
 • Alizade E, Bulut M, Acar G, Ozkan B, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Kiraz OG,Kargin R,Esen AM (2012). Percuteneous closure of difficult atrial septal defects in adults successfully procedural and clinical outcomes. 8.International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1152098)
 • Emre A, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Gürsürer M, Aksoy M, Ersek B (2000). Impact of body iron status on myocardial perfusion left ventricular function and angiographic morphology in patients with hypercholesterolemia. ACC 2000 Congress, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1138279)
 • Emre A, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Gürsürer M, Yakut Y,Ersek B (). Impact of serum sex hormones on severe ischemia in postmenopausal women with chronic coronary artery disease. ACC 2001 Congress, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1138381)
 • Aksoy M, Gürsürer M, Akdemir I, Emre A,Oc M , YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Uslu N, Ersek B (). The effect of homocysteine lowering therapy on endothelium dependent vasodilation and myocardial ischemic burden in patients with coronary artery disease. ESC 2000 Congress, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1138372)
 • Emre A, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Gürsürer M, Ünal D, Ersek B (). Relation of serum iron parameters to myocardial perfusion left ventricular function and angiographic morphology in hypercholesterolemic postmenopausal women. ESC 2000 Congress, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1138354)
 • Emre A, Gürsürer M, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Ünal D,Ersek B (). Relation of serum sex hormones to the presence and extent of coronary heart disease in premonopausal women. ESC 2000 Congress, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1138337)
 • İleri Çiğdem, Demirci Koray, Ildızlı Demirbaş Müge, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK (2022). TAVI Through TEVAR. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. 29.Girişimsel Kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri).
 • Gürbüz Ahmet Seyfettin,Şahin Müslüm,YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Efe Süleyman Çağan, sYılmaz Mehmet Fatih,Kılıçgedik Alev,Türkmen Muhsin,Kırma Cevat (2015). Revascularization of both tibial arteries with reverse cart technique in below knee peripheral artery patients. 31.Türk Kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1651110)
 • Şahin M, Demir S, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Alıcı G,Özkan B,Kalkan ME,Bulut M,Çakaloğlu KC,Sarıkaya S,Fedakar A,Türkmen MM (2012). Assesment of coronary collateral circulation in patients with chronic total occlusion the functional relevance and estimate the quality of the distal run offs. 28.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Poster) (Yayın No:1134865)
 • Şahin M, Demir S, Kalkan ME, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Alıcı G, Özkan B,Aktürk S,Türkmen MM (2012). The relationship between coronary collateral circulation and gamma glutamyl transferase levels. 28.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Poster) (Yayın No:1134817)
 • Alıcı G, Şahin M, Özkan B, Demir S,Açar G,Acar RD,YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Esen AM (2012). ST segment elevasyonlu miyokard enfarktüsünde primer perkütanöz koroner girişimlerde trombektomi varlığına göre QT dispersiyonundaki azalmanın karşılaştırılması. 28.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Poster) (Yayın No:1134777)
 • Şan B, Özkan B, Alıcı G, Bulut M, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Acar G,Çakal S,Koyuncu A,Çakal B,Esen AM (2012). VVIR ve DDDR modunda sağ ventrikül apikal kalıcı pacemaker implante edilen hastaların işlem öncesi 24 saat ve 2 ayda sol ventrikül ile sol atriyum fonksiyonlarının ekokardiyografik speckle tracking yöntemiyle analiz edilmesi. 28.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1134723)
 • Çakal S, Eroğlu E, Çakal B, Özkan B,Açar G,Şan B,Bulut M,Dündar C,Tigen K,Kargın R,YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Esen AM (2011). Atriyal septal defekti olan hastalarda perkütan yolla defektin kapatılması öncesi ve sonrası erken dönemde sol kalp boşluklarının deformasyonlarının değerlendirilmesi. 27.Ulusal kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1134579)
 • Eroğlu E, Çakal S, Çakal B, Urumdaş M, Aksakal A,Özkan B,Bulut M,Açar G,YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Kargın R,Tigen K,Dündar C,Esen AM (2011). Atriyal septal defektin amplatzer cihazı ile kapatılmasının sağ ventrikül ve sağ atriyum fonksiyonlarına erken dönem etkileri. 27.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1134452)
 • Boztosun B, Sağlam M, Olcay A, Güneş Y,Karakaya O,Say B,Bitigen A,YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, İzgi A,Duran NE,Yılmaz F,Kırma C (2006). Üst ekstremite PTA ve stent sonuçlarımız. 22.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Poster) (Yayın No:1134391)
 • Boztosun B, Olcay A, Sağlam M, Karakaya O,Güneş Y,Avcı A,Say B,YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, İzgi A,Bitigen A,Duran NE,Kırma C (2006). Stent trombozunda tedavi stratejileri ve yaygın tirofiban kullanımı tecrübesi. 22.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Poster) (Yayın No:1134366)
 • Boztosun B, Avcı A, Olcay A, Sağlam M,Karakaya O,Bitigen A,Say B,YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, İzgi A,Kırma C (2006). Koroner subklaviyan steal sendromu hasta serisi. 22.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Poster) (Yayın No:1134344)
 • Sönmez K, Duran NE, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Mutlu B,Eskişar AÖ,Demir D,Doğan Y,İzgi A,Mansuroğlu D,Bakal RB,Gençbay M,Değertekin M,Turan F (2003). Periferik arter hastalığı bulunan olgularda artmış üriner albümin atılımı eşlik eden koroner arter hastalığının bir göstergesi olabilir. 19.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Poster) (Yayın No:1176604)
 • YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Gençbay M, Sönmez K, Turan F (2003). Perkütan koroner girişim esnasında gelişen vazospastik fenomende serum ve intrasellüler magnezyum düzeyinin rolü. 19.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1134281)
 • Sönmez K, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Duran NE, Mutlu B,Eskişar AÖ,Demir D,Doğan Y,İzgi A,Bakkal RB, Gençbay M,Değertekin M,Turan F (2003). Koroner arter hastalığı bulunan olgularda üriner albümin atılımı ile koroner risk faktörleri arasındaki ilişki. 19.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1134262)
 • Sönmez K, Duran NE, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Mutlu B,Eskişar AÖ,Doğan Y,Demir D,İzgi A,Bakkal RB,Gençbay M,Değertekin M,Turan F (2003). Non diabetik olgularda yüksek üriner albümin atılımı yaygın koroner arter hastalığının bir göstergesimidir. 19.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1134131)
 • Aksoy M, Öç M, Aksoy N, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Uslu N,Gürsürer M,Emre A,Barık M,Koldaş M,Ersek B (2000). Bir Türk kohortunda plazma homosistein folat ve B12 vitamini düzeylerinin koroner arter hastalığı risk faktörü olarak önemi. 16.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1134081)
 • Emre A, Gürsürer M, Kaşıkçıoğlu H, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Masatlıoğlu S,Ünal D,Ersek B (2000). Hiperkolesterolemili postmenapozal kadınlarda serum demir yüksekliğinin miyokard perfüzyonu fonksiyonu ve anjiografik damar tutulumu üzerine etkisi. 16.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1134055)
 • Emre A, Yakut Y, Özer N, Gürsürer M, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK,Yardı ÖF,Ünal D,Ersek B (2000). Kronik koroner arter hastalığı bulunan postmenapozal kadınlarda endojen seks hormon düzeylerinin ciddi iskemi ile ilişkisi. 16.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1134025)
 • Eren M, Dağdeviren B, Bolca O, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Gürlertop Y, Tezel T (2000). Atriyal septal defektli hastalarda iki boyutlu kontrast ekokardiyografi ile sağ atriyumda görüntülenen negatif kontrast alanının şant büyüklüğü ile ilişkisi. 16.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1133998)
 • Ersek B, Aksoy M, Gürsürer M, Emre A, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Uslu N,Siber T,Ünal D,Engin Ö,Narin A,Çağıl A (2000). Koroner anjioplasti sırasında oluşan minör miyokard hasarı üzerine kullanılan kontrast maddelerin etkisi. 16.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Poster) (Yayın No:1133969)
 • Aksoy M, Aksoy N, Öç M, Gürsürer M,Emre A,YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Uslu N,Barık M,Koldaş M,Ersek B (2000). Homosistein düzeyi yüksek koroner arter hastalarında tedavi ile plazma homosistein düzeyinde sağlanan düşmenin endotele bağlı vazodilatasyon ve miyokardın iskemi yükü üzerine etkisi. 16.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1133931)
 • Emre A, Gürsürer M, Kaşıkçıoğlu M, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Aksoy M, Ünal D, Ersek B (2000). Kararsız anginada plazma fibrinojen yüksekliğinin miyokard perfüzyonu fonksiyonu ve anjiografik morfoloji ile ilişkisi. 16.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1133886)
 • Akbulut T, Ünal Ş, Akgöz H, Hobikoğlu GF, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Tayyareci G,Ulusoy T (1999). Kararsız anginalı hastalarda ağrı sırasındaki ST T değişikliklerinin koroner lezyonlarla ilişkisi. 15.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1133842)
 • Emre A, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Masatlıoğlu M, Gürsürer M, Aksoy M, Siber T, Yeşilçimen K, Ersek B (1999). Hiperlipidemili olgularda serum demir yüksekliğinin miyokard perfüzyonu  fonksiyonu ve anjiografik damar tutulumu ile lezyon morfolojisi üzerine etkisi. 15.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1133806)
 • Emre A, Aksoy M, Gürsürer M, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Siber T, Ünal D, Ersek B (1999). Gated Spect görüntüleme ile miyokard perfüzyonu ve sol ventrikül fonksiyonunun birlikte değerlendirilmesinin iskemik ve idyopatik dilate kardiyomiyopatinin ayırıcı tanısında değeri. 15.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1133775)
 • Emre A, Aksoy M, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Gürsürer M, Engin Ö, Ersek B (1999). Treadmill egzersiz skorunun koroner arter hastalığında yüksek risk göstergesi olarak değeri. 15.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1133693)
 • Emre A, Gürsürer M, Norgaz T, Aksoy M, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Siber T, Ünal D, Ersek B (1999). Dipiridamol Gated Spect görüntülemede görülen büyük ST segment çökmesinin sintigrafik anjiografik ve prognostik önemi. 15.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1133678) 
Araştırmalar:
 • Demir Serdar, Kılıçgedik Alev, Güvendi Şengör Büşra, Efe Süleyman Çağan, Kocabay Gönenç, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Kırma Cevat (2021) Long-term Pedictors of Composite of Major Adverse Cardiovascular and Cerebrovascular Events in Carotid Artery Stenosis Patients After Stenting. Kosuyolu Kalp Dergisi, 24(3), 229-237, Doi: 10.51645/khj. 2021.m194
 • Balaban Ismail, Keskin Berhan, Karaduman Ahmet, Kahveci Gökhan, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK (2020). Clear demonstration of platypneaorthodeoxia syndrome during transesophageal echocardiography. Anatolian Journal of Cardiology 23(2). doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.82584.
 • Öcal Lütfi, Küp Ayhan, Çelik Mehmet, Cerşit Sinan, Keskin Muhammed, Havan Nuri, Gürsoy Mustafa Ozan, Şahin Müslüm, Eren Hayati, Koyuncu Atilla, Uslu Abdulkadir, Yılmaz Fatih, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Türkmen Mehmet Muhsin (2020). What should be the Optimal Carotid Stent Opening Rate Without Post-Dilation? Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 29(10), doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.105155.
 • Alizade Elnur, Yesin Mahmut, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Karaayvaz Ekrem Bilal, Atıcı Adem, Arslan Şükrü, Avcı Anıl, Acar Göksel, Tabakci Mustafa, Izci Servet, Pala Selçuk (2017). Evaluation of Tp-e Interval, Tp-e/QT Ratio, and Tp-e/QTc Ratio in Patients with Asymptomatic Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy. Annals of Noninvasive Electrocardiology, Jan;22(1). Doi: 10.1111/anec.12362 
 • Şahin Müslüm, Demir Serdar, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Türkmen Mehmet Muhsin (2014). A Very Rare Complication of Chronic Total Occlusion CTO Intervention Tip of Corsair Micro Catheter Punctured By Guide Wire. Kosuyolu Kalp Dergisi, 17(2), 140-142. Doi: 10.4274/khj.5143 (Yayın No: 1114016)
 • Cakal Sinem, Eroglu Elif, Baydar Onur, Cakal Beytullah, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Bulut Mustafa, Dundar Cihan, Tigen Kursat, Ozkan Birol, Acar Goksel, Avci Anil, Esen Ali Metin (2014). Two-Dimensional Strain and Strain Rate Imaging of the Left Atrium and Left Ventricle in Adult Patients with Atrial Septal Defects before and after the Later Stage of Percutaneous Device Closure. Echocardiography Doi: 10.1111/echo.12693 (Yayın No: 1111552)
 • YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Yuksel Murat, Batgerel Ulaankhuu, Acar Goksel, Avci Anil, Simsek Zeki, Tabakci Mehmet Mustafa, Toprak Cuneyt, Alizade Elnur, Esen Ali Metin (2014). The Relationship between Coagulation Factor XI Levels and Cardiac Syndrome X in Patients with Diabetes Mellitus. Experimental & Clinical Cardiology, 20(5), 3159-3166, (Yayın No: 1110887)
 • Açar Göksel, Özkan Birol, Alıcı Gökhan, Avcı Anıl, Alizade Elnur, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Esen Ali Metin (2014). Evaluation of QT Dispersion by 12 Lead Surface Electrocardiography Affer Stenting in Patients with Carotid Artery Stenosis. Kosuyolu Kalp Dergisi, 17(1), 7-10, Doi: 10.4274/khj.6548 (Yayın No: 1114112)
 • Özkan Birol, Açar Göksel, Alıcı Gökhan, Alizade Elnur, Tabakcı Mehmet Mustafa, Sahin Müslüm, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Ozkok Abdullah, Tanboğa Ibrahim Halil, Coşkun Cihan, Esen Ali Metin (2014). Decreased plasma adiponectin is associated with impaired left ventricular longitudinal systolic function in hypertensive patients a two-dimensional speckle tracking study. Clinical and Experimental Hypertension, 36(1), 46-51, Doi: 10.3109/10641963.2013.783053 (Yayın No: 1111860)
 • YAZICIOGLU MEHMET VEFIK, Guler Y, Kahveci G, Kırma C (2014). Mitral valve perforation mimicking chordal rupture. Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives of the Turkish Society of Cardiology, 42(2), 220-220, Doi: 10.5543/tkda.2014.58630 (Yayın No: 1119675)
 • Türkmen Muhsin, Toprak Cüneyt, Açar Göksel, Tabakçi Mehmet M., Durmuş Halil İ., YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Esen Ali M., Barutcu Irfan (2014). Plasma factor XI and XII activity in patients with slow coronary flow. Blood Coagulation & Fibrinolysis1-, Doi: 10.1097/MBC.0000000000000061 (Yayın No : 1111782)
 • Sahin Muslum, Alizade Elnur, Pala Selcuk, Alici Gokhan, Ozkan Birol, Akgun Taylan, Emiroglu Yunus, Demir Serdar, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Turkmen Mehmet M. (2013). The Effect of Cilostazol on Right Heart Function and Pulmonary Pressure. Cardiovascular Therapeutics, 31(6), 88-93. , Doi: 10.1111/1755-5922.12041 (Yayın No : 1111839)
 • Sahin Muslum, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Sarikaya Sabit, Turkmen Mehmet Muhsin (2013). Huge Aortic Pseudoaneurysm Arising from the Aorta Saphenous Vein Graft Anastomosis after Coronary Artery Bypass Grafting. The Heart Surgery Forum, 16(5), 264-265. , Doi: 10.1532/HSF98.20131018 (Yayın No : 1111452)
 • Sahin Muslum, Demir Serdar, Kalkan Mehmet Emin, Ozkan Birol, Alici Gokhan, Cakalagaoglu Kamil Canturk, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Sarikaya Sabit, Biteker Murat, Turkmen Mehmet Muhsin (2013). The relationship between gamma glutamyltransferase and coronary collateral circulation in patients with chronic total occlusion. Anadolu Kardiyoloji Dergisi/The Anatolian Journal of Cardiology Doi: 10.5152/akd.2013.236 (Yayın No: 1111816)
 • YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Alizade Elnur, Acar Goksel, Simsek Zeki (2013). Spontaneous closure of a type 3 coronary artery perforation after percutaneous coronary intervention. Anadolu Kardiyoloji Dergisi/The Anatolian Journal of Cardiology, 13(), 708-710. , Doi: 10.5152/akd.2013.230 (Yayın No : 1111284)
 • Açar Göksel, Akçakoyun Mustafa, Sari Ibrahim, Bulut Mustafa, Alizade Elnur, Özkan Birol, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Alici Gökhan, Avci Anil, Kargin Ramazan, Esen Ali Metin (2013). Acute sleep deprivation in healthy adults is associated with a reduction in left atrial early diastolic strain rate. Sleep and Breathing, 17(3), 975-983. , Doi: 10.1007/s11325-012-0786-z (Yayın No : 1112591)
 • Alici Gokhan, Sahin Muslum, Ozkan Birol, Acar Goksel, Acar Rezzan Deniz, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Bulut Mustafa, Esen Ali Metin (2013). The Comparison in Reduction of QT Dispersion After Primary Percutaneous Coronary Intervention According to Existence of Thrombectomy in ST Segment Elevation Myocardial Infarction. Clinical Cardiology, 36(5), 276-279. , Doi: 10.1002/clc.22109 (Yayın No : 1112247)
 • Alici Gokhan, Ozkan Birol, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Sahin Muslum, Bulut Mustafa, Acar Goksel, Kiraz Osman Gazi, Esen Ali Metin (2013). P wave dispersion by 12 lead electrocardiography in carotid artery stenting. Clinical Autonomic Research, 23(2), 81-84. , Doi: 10.1007/s10286-012-0186-2 (Yayın No : 1112403)
 • Sahin Müslüm, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Acar Goksel, Demir Serdar, Kalkan Mehmet Emin, Ozkan Birol,Alici Gokhan, Akgun Taylan, Akcakoyun Mustafa, Boztosun Bilal (2013). Safety of balloon pre dilatation in the treatment of severe carotid artery stenosis. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 17(6), 788-793, (Yayın No : 1111381)
 • Alici Gokhan, Ozkan Birol, Acar Goksel, Sahin Muslum, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Bulut Mustafa, Kiraz Osman Gazi, Esen Ali Metin (2013). Evaluation of Autonomic Functions by Heart Rate Variability after Stenting in Patients with Carotid Artery Stenosis. Annals of Noninvasive Electrocardiology, 18(2), 126-129. , Doi: 10.1111/anec.12054 (Yayın No : 1112208)
 • Eroglu Elif, Cakal Sinem Deniz, Cakal Beytullah, Dundar Cihan, Alici Gokhan, Ozkan Birol, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Tigen Kursat, Esen Ali Metin (2013). Time Course of Right Ventricular Remodeling after Percutaneous Atrial Septal Defect Closure Assessment of Regional Deformation Properties with Two-Dimensional Strain and Strain Rate Imaging. Echocardiography, 30(3), 324-330, Doi: 10.1111/echo.12053 (Yayın No: 1112469)
 • Şahin Müslüm, Demir Serdar, Aktürk Süleyman, Fedakar Ali, Alıcı Gökhan, Özkan Birol, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Çakalağaoğlu Cantürk, Yıldız Mustafa, Esen Ali Metin, Türkmen Mehmet Muhsin (2013). Frequent Change of Intra group Drug Effect on the Blood Pressure Control and Adaptation of Therapy in Hypertensive Patients. Kosuyolu Kalp Dergisi, 16(1), 1-7. , Doi: 10.5578/kkd.4472 (Yayın No : 1113743)
 • Açar Göksel, Bulut Mustafa, Arslan Kursat, Alizade Elnur, Ozkan Birol, Alici Gokhan, Tanboga Ibrahim Halil, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Akcakoyun Mustafa, Esen Ali Metin (2013). Comparison of Left Atrial Mechanical Function in Nondipper versus Dipper Hypertensive Patients A Speckle Tracking Study. Echocardiography, 30(2), 164170, Doi: 10.1111/echo.12023 (Yayın No: 1112502)
 • Sahin Muslum, Açar Göksel, Özkan Birol, AlıcIı Gökhan, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Bulut Mustafa, Kalkan Mehmet Emin, Demir Serdar, Acar Rezzan Deniz, Boztosun Bilal (2013). Comparison of short-term outcomes after carotid artery stenting according to different stent designs. Advances in Interventional Cardiology, 2(), 121-125. , Doi: 10.5114/pwki.2013.35445 (Yayın No: 1111717)
 • Acar Goksel, Alizade Elnur, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Bayram Z (2013). A rare unclassified cardiomyopathy isolated right ventricle noncompaction. Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives of the Turkish Society of Cardiology, 41(3), 267-267. , Doi: 10.5543/tkda.2013.27095 (Yayın No: 1112087)
 • Acar G, Aksakal A, Ozkan B, Alici G, Alizade E, Bulut M, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Tanboğa IH, Akçakoyun M, Esen AM (2012). Early effect of left coronary system revascularization on right ventricular mechanics in patients with right coronary artery chronic total occlusion. Acta Cardiologica, 67(6), 707-712, (Yayın No: 1112281)
 • YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Avci Anil, Acar Goksel, Esen Ozlem, Karaca Oguz, Alici Gokhan, Ozkan Birol, Alizade Elnur, Bulut Mustafa, Akcakoyun Mustafa,Esen Ali Metin (2012). Elevated uric acid and functional mitral regurgitation in dilated cardiomyopathy. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 16(12), 1637-1641, (Yayın No: 1111192)
 • Türkmen Mehmet Muhsin, Şahin Müslüm, Demir Serdar, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Acar Göksel, Özkan Birol, Alıcı Gökhan, Esen Ali Metin (2012). Six Month Clinical and Angiographic Results of Paclitaxel Eluting Simpax Stent. Koşuyolu Kalp Dergisi, 15(2), 60-64. Doi: 10.5578/kkd.4013 (Yayın No: 1113958)
 • Sahin M, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Zehir R, Alizade E, Turkmen MM (2012). Iatrogenic Right Coronary Artery Dissection. Koşuyolu Kalp Dergisi, 15(), 35-37. , Doi: 10.5578/kkd.3453 (Yayın No : 1113828)
 • Barutcu I, Yuksel M, Bulut M, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Acar G,Turkmen MM, Esen AM (2012). Effect of Acute Cigarette Smoking on Atrial Impulse Propagation. Koşuyolu Kalp Dergisi, 15(), 1-5, Doi: 10.5578/kkd.3617 (Yayın No: 1114069)
 • Ozkan Birol, Alici Gokhan, Acar Goksel, Sahin Muslum, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Bulut Mustafa, Kiraz Osman Gazi, Esen Ali Metin (2012). Brief communication Evaluation of diastolic functions by transthoracic echocardiography after stenting in patients with carotid artery stenosis. Advances in Interventional Cardiology, 4(), 325-328, Doi:10.5114/pwki.2012.31913 (Yayın No: 1178469)
 • Esen Ö, Akçakoyun M, Açar G, Bulut M, Alizade E, Kargın R, Emiroğlu MY, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Gemici K, Esen AM (2011). Acute Sleep Deprivation Is Associated with Increased Atrial Electromechanical Delay in Healthy Young Adults. Pacing and Clinical Electrophysiology, 34(12), 1645-1651. , Doi: 10.1111/j.1540-8159.2011.03186.x (Yayın No : 1112656)
 • YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Şahin Müslüm, Karaca O, Türkmen MM (2011). Acute thrombus formation on an Amplatzer device during transcatheter closure of an atrial septal defect in a patient with homozygous factor V Leiden mutation. Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives of the Turkish Society of Cardiology, 39(7), 587-590, Doi: 10.5543/tkda.2011.01527 (Yayın No: 1113896)
 • Sonmez K., Eskisar AO, Demir D, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Mutlu B, Doğan Y, İzgi A, Mansuroğlu D, Bakal RB, Elonu OH,Turan F (2006). Increased Urinary Albumin Excretion Rates Can Be a Marker of Coexisting Coronary Artery Disease in Patients with Peripheral Arterial Disease. Angiology, 57(1), 15-20, Doi: 10.1177/000331970605700103 (Yayın No: 1112696)
 • Say Ayşe Emre, Gursurer Metin, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Ersek Birsen (2002). Impact of body iron status on myocardial perfusion left ventricular function and angiographic morphologic features in patients with hypercholesterolemia. American Heart Journal, 143(2), 257-264. , Doi: 10.1067/mhj.2002.120306 (Yayın No : 1112731)
 • Gürbüz AS,Öztürk S,Efe SÇ,YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK (2015). Peripheral self-expandable stent catheter fracture Retrieval of two different components with two different modalities. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 43(4), 381-384. (Kontrol No: 1650039)
 • Gürsürer M, Emre A, Uslubaş A, Aksoy M, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Ersek B (2001). Dipiridamol gated SPECT görüntülemede görülen ST segmet çökmesinin sintigrafik  anjiyografik ve prognostik önemi. HKK Cerrahi Bülteni, 9(), 1-7.  (Kontrol No: 1114460)
 • Eren M, Dagdeviren B, Bolca O, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Görgülü Ş, Kaşıkçıoğlu H, Oz D, Tezel T (2001). Atriyal Septal Defektli Hastalarda İki Boyutlu Kontrast Ekokardiyografi ile Sağ Atriyumda Görüntülenen Negatif Kontrast Alanının Şant Büyüklüğü ile İlişkisi. MN Kardiyoloji, 8(), 41-47.  (Kontrol No: 1119654)
 • Aksoy M, Akdemir İ, Aksoy ŞN, Öç M, Gürsürer M, Emre A, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Minhanlı MB, Koldaş M, Ersek B (2000). Homosistein Düzeyi Yüksek Olan Koroner Arter Hastalarında  Tedavi ile Plazma Homosistein Düzeyinde Sağlanan Düşmenin Vasküler Endotel Fonksiyonu ve Miyokardın İskemi Yükü Üzerine Etkisi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 28(), 598-606.  (Kontrol No: 1114179)
 • Aksoy M, Öç M, Aksoy ŞN, Koldaş M, Mihmanlı MB, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Gürsürer M, Emre A, Er A, Öz İ, Ersek B (2000). Bir Türk Kohortunda Plazma Homosistein Folat ve B12 vitamini Düzeylerinin Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörü Olarak Önemi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 28(), 481-488.  (Kontrol No: 1114243)
 • Emre A, Gürsürer M, Aksoy M, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Siber T, Ünal D, Ersek B (2000). Gated SPECT görüntüleme ile miyokard perfüzyonu ve sol ventrikül fonksiyonunun birlikte değerlendirilmesinin iskemik ve idyopatik dilate kardiyomyopatinin ayırıcı tanısında önemi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 28(), 106-109.  (Kontrol No: 1114300)
 • Öç M, Aksoy M, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Emre A,Gürsürer M, Ersek B (2000). Yüksek ferritin düzeyleri bir koroner arter hastalığı risk faktörü müdür. HKK Cerrahi Bülteni, 8(), 59-63.  (Kontrol No: 1114392)
 • Emre A, YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK, Gürsürer M, Ünal D, Bilsel T,Yeşilçimen K,Ersek B (2000). Sendrom X li olgularda doksazosin tedavisinin egzersiz testi parametreleri ile insülin  c peptid  von Willebrand faktör ve fibrinojen düzeyleri üzerine etkisi. MN Kardiyoloji, 7(), 360-364.  (Kontrol No: 1114515)
 • European Society of Cardiology (2002)
 • Türk Kardiyoloji Derneği (2000)
 • Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu Yeterlilik Belgesi (2015)
 • SAYED (Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği) Yılın Doktoru (2010)
Hekime Sor
Form Açıklaması henüz girilmedi

Liv Sağlık Köşesi

Left Arrow
Right Arrow
Ani Kalp Krizi Gençleri Tehdit Ediyor
Ani Kalp Krizi Gençleri Tehdit Ediyor

Aşırı miktarda sigara ile alkol tüketimi ve yoğun fiziksel aktivite günümüzde ani kalp krizinin erken yaşlarda ortaya çıkmasını tetikliyor.

ani kalp krizi
kalp spazmı
kalp kası iltihaplanması
Kalp Sağlığında Egzersizin Önemi
Kalp Sağlığında Egzersizin Önemi

Kalp sağlığını korumanın en önemli yollarından biri egzersizdir. Düzenli ve doğru şekilde yapılan egzersizin kalp sağlığını koruduğu bilimsel olarak gösterilmiştir. Egzersizin kalp sağlığını koruyucu etkisi sağlıklı kişiler için olduğu kadar kalp hastası olanlar için de geçerlidir.

kalp sağlığı
egzersiz
spor
Trigliserid Yüksekliği
Trigliserid Yüksekliği

Yüksek kaloriyle beslenmek, özellikle yüksek karbonhidratlı gıdalardan zengin bir beslenme planı uygulamak trigliserid seviyelerini artırabilir.

trigliserid yüksekliği
trigliserid hastalığı
Kırık Kalp Sendromu Nedir?
Kırık Kalp Sendromu Nedir?

Kırık kalp sendromu, stresli durumlar ya da yoğun duygular karşısında kalpte ortaya bir tür kalp rahatsızlığıdır. Kırık kalp sendromunun tetiklenmesi için illa ki duygusal bir olay yaşanmasına gerek yoktur, ciddi bir fiziksel rahatsızlık ya da ameliyat sonrasında da tetiklenerek ortaya çıkabilir.

kırık kalp sendromu
kalp krizi
TAVI Nedir? Kimlere Uygulanır?
TAVI Nedir? Kimlere Uygulanır?

Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu (TAVI), aortik kapak hastalıklarının tedavisi için kullanılan minimal invazif bir tıbbi prosedürdür.

TAVI
TAVI uygulaması
TAVI yöntemi
TAVI Nedir
Kimlere Uygulanır
TEVAR Nedir? Avantajları Nedir?
TEVAR Nedir? Avantajları Nedir?

TEVAR, aort anevrizmaları veya aort daralması gibi belirli kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan minimal invaziv bir cerrahi prosedürdür. 

aort anevrizmaları
TEVAR
TEVAR işlemi
Mitral Kapak Yetmezliği

Mitral kapak yetmezliği: Temelde kanın akış yönünde değişiklik olmasıyla gelişen ve ilk evrelerinde belirti göstermeyen bir kalp hastalığıdır.

kalp
mitral
kapak