Arrow
Arrow
Arrow
Prof. Dr. Murat Tulmaç
Prof. Dr. Murat Tulmaç
Prof. Dr.

Murat Tulmaç

Liv Hospital Ankara
Kardiyoloji
İlgi Alanları
  • Kompleks Koroner Girişimler
  • Kronik Total oklüzyon
  • Bifurkasyon girişimleri
  • Rotablasyon
  • IVUS
  • Koroner fistüller
  • Yapısal Kalp Girişimleri
  • TAVI
  • Mitral Balon Valvüloplasti
  • ASD/PFO perkütan onarımı
  • Hipertrofik KMP Septal ablasyonu
  • LAA kapama
  • Periferik Girişimler
  • Abdominal Aort Anevrizması (EVAR)
  • Karotis Stentleme
  • Periferik Arter Girişimleri (subklavian, iliak, femoral, diz altı..)
  • Renal Denervasyon
  • Kalp Yetmezliği Medikal Tedavisi
  • Dislipidemi
  • Hipertansiyon
Özgeçmişim
Üyeliklerim
Ödüllerim
Katıldığım Kurslar

  Eğitim:

 • Profesör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi (2021)
 • Doçent: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2013
 • Uzman: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD (2000-2005)
 • Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng) (1992-1999)

  Deneyim:

 • SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM(2021-2023)
 • Ankara Etlik Şehir Hastanesi (2022-2023)
 • SBSBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH (2021-2022)
 • SBSBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH (2017-2021)
 • SBSBÜ Gülhane EAH Kardiyoloji Kliniği (2017-2017)
 • Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD (2006-2016)
 • Özel Çağ Hastanesi (2005-2006)
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD (2000-2005)
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD (1999-2000)

 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • European Society of Cardiology Fellow (FESC)
 • European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions
 • Acute Cardiovascular Care Association
 • European Heart Failure Association
 • European Association of Preventive Cardiology
 • Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 yılı yayın ödülü ikincisi
 • Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011 yılı yayın ödülü ikincisi
 • TÜBİTAK Kardiyolojide İnvazif Girişimler Yaz Okulu
 • Araştırma Protokolü Nasıl Hazırlanır
 • Girişimsel Kardiyoloji Temel Prensipler Kursu
 • Uygulamalı biyoistatistik Kursu
 • TAEK Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma
 • Mitral Valvüloplasti Kursu
 • Kardiyak Pacemaker-ICD Kursu
 • TKD Yeterlilik Belgesi
 • EAPCI E-learning programme
 • Sağlık Personeline yönelik Eğiticinin Eğitimi Sertifikası
 • İyi Medikal Araştırmacı sertifikası
 • Medtronic TAVI Kursu
 • Edwards Sapien TAVI Kursu
 • Abbott TAVI Kursu
 • Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopatide Septal Ablasyon Kursu
 • Sol Atrial Appendiks kapama Kursu
 • ASD ve VSD Kursu
 • Transkateter Paravalvüler Kaçak Kapatılması Kursu
 • Medtronic Renal Denervation Workshop
Hekime Sor
Form Açıklaması henüz girilmedi