Arrow
Arrow
Arrow
Prof. Dr. Rifat Eralp Ulusoy
Prof.Dr. Rifat Eralp Ulusoy
Prof. Dr.

Rifat Eralp Ulusoy

Liv Hospital Ulus
Kardiyoloji
İlgi Alanları
  • Hipertansiyon
  • Valvüler Kalp Hastalıkları
  • Atrial Fibrilasyon
  • Kalp Yetmezliği
  • Ekokardiyografi
  • Koroner Arter Hastalıkları
  • Kalp Kası Hastalıkları
Özgeçmişim
Yayınlarım
Üyeliklerim
Ödüllerim
 • Hipertansiyon
 • Valvüler Kalp Hastalıkları
 • Atrial Fibrilasyon
 • Kalp Yetmezliği
 • Ekokardiyografi
 • Koroner Arter Hastalıkları
 • Kalp Kası Hastalıkları

Araştırmalar

Ulusal Araştırmalar

 •  
 • Keskin, O., R.E. Ulusoy, M. Kalemoglu, I. Yildirim, N. Ardıc, T. Deniz, M. Yilmaz, “Akut myokart infarktüslü olguların hastaneye başvurduğunda saptanan C-reactif protein değerleri ve total lökosit sayısının kısa dönem prognoz belirlenmesi üzerine olan etkinliği”, 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu & 3. Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu, A-020, 214, Gaziantep, 2004.
 • Atasoyu, E.M., T.R. Evrenkaya, N. Ozmen, E. Ulusoy ve M.Y. Tulbek, “Hemodiyaliz hastalarında vücut suyunun ölçümü ve ekokardiyografi ile ilişkisi”, 21. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, PS/HD-174, 89, Antalya, 2004. 
 • Kirilmaz A, Ulusoy E, Cebeci BS, Ozmen N, Kardesoğlu E, Demiralp E. “Anterior mitral kapağın prolapsının mitral yetmezliği ve panik bozukluk üzerine etkisi”, 20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-168, 492, Antalya, 2004.
 • Kirilmaz, A., E. Demiralp, F. Kilicaslan, M. Yalcin, K. Erinc, O. Baysan, E. Ulusoy, M. Uzun ve M. Dincturk, “Fasiküloventriküler aksesuvar yolların klinik özellikleri”, 20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-173, 494, Antalya, 2004.
 • Kirilmaz, A., E. Demiralp, F. Kilicaslan, K. Erinc, E. Ulusoy, O. Baysan, M. Uzun ve M. Dincturk, “Sol ventriküler fasiküler taşikardilerin başarılı ablasyonunun öngörülmesi”, 20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-176, 494, Antalya, 2004.
 • Kirilmaz, A., E. Demiralp, M. Uzun, F. Kilicaslan, K. Erinc, E. Ulusoy, N. Ozmen ve B.S. Cebeci, “Elektrofizyoloji koroner sinüs kateterinin femoral ven yolu ile yerleştirilebilmesi ekokardiyografik olarak öngörülebilir”, 20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-178, 495, Antalya, 2004.
 • Demiralp, E., E. Ulusoy, A. Kirilmaz, N. Ozmen, Y. Cingozbay, B.S. Cebeci ve M. Dincturk, “Sağ ventriküler apikal kardiyomyopati: Daha önce bildirilmemiş bir vaka”, 20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-194, 499, Antalya, 2004.
 • Ozmen, N., E. Demiralp, B.S. Cebeci, E. Kardesoglu, E.M. Atasoyu, E. Ulusoy, M. Aparci ve M. Dincturk, “Kronik hemodiyaliz hastalarında P dalga dispersiyonu ile hemodiyaliz effektivitesi arasında ilişki”, 20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-262, 516, Antalya, 2004.
 • Ozmen, N., E. Demiralp, E. Kardesoglu, B.S. Cebeci, E.M. Atasoyu, A. Kirilmaz, E Ulusoy ve M. Dincturk, “Kronik hemodiyaliz hastalarında diyaliz öncesi ve sonrası triküspid kapak anulus doku Doppler parametreleri ve hemodiyaliz etkinliği”, 20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-270, 518, Antalya, 2004.
 • Kırılmaz, A., E. Demiralp, F. Kılıçaslan, K. Erinç, E. Ulusoy, O. Baysan, N. Özmen, B.S. Cebeci ve Y. Cingözbay, “Erken atriyal ve ventriküler erken vurular kalp hızı dalgalanmasına farklı etki etmektedir”, 20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, SB-154, 435, Antalya, 2004.
 • Ulusoy, E., E. Demiralp, L. Tütüncü, A. Kırılmaz, B.S. Cebeci ve N. Özmen, “Genç hamilelerde aort elastik özellikleri artmıştır”, 20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, SB-16, 400, Antalya, 2004.
 • Demiralp, E., A. Kirilmaz, B.S. Cebeci ve R.E. Ulusoy, “Partial atrial standstill olgusu”, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu 8. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, Erzurum, 2005.
 • Demiralp, E., R.E. Ulusoy, N. Ozmen, E. Kardesoglu, F. Kilicaslan, A. Kirilmaz ve B.Y. Cingozbay ve M. Dincturk, “Akut pulmoner tromboemboli trombolitik tedavi ve heparin uygulaması esnasındaki transtorasik ekokardiyografi uygulamaları”, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu 8. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, Erzurum, 2005.
 • Ulusoy, R.E., A. Kirilmaz, F. Kilicaslan, O. Keskin, N. Kucukarslan, E. Kardesoglu, N. Ozmen, B.S. Cebeci ve E. Demiralp, “Ailevi Akdeniz ateşi akut krizinde ekokardiyografik inceleme”, 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, P-058, 165, Antalya, 2005.
 • Demiralp, E., R.E. Ulusoy, A. Kirilmaz, F. Kilicaslan, O. Keskin, N. Kucukarslan, E. Kardesoglu, N. Ozmen ve M. Dincturk, “Ailevi Akdeniz ateşi akut krizi QT intervalini uzatmaktadır”, 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, P-059, 166, Antalya, 2005.
 •  Keskin, O., M. Kalemoglu, R.E. Ulusoy, N. Kucukarslan ve I. Yildirim, “Acil servise delirium tablosu ile getirilen vakalardaki etyolojik faktörler”, 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, P-243, 211, Antalya, 2005.
 • Demiralp, E., F. Kılıçaslan, A. Kirilmaz, M. Uzun, E. Ulusoy, O. Baysan, K. Erinç, N. Özmen, B.S. Cebeci, Y. Cingözbay ve M. Dinçtürk, “Hiperlipidemik hastalarda statin tedavisinin aortik nabız dalga hızına etkisi”, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-206, 76, Antalya, 2005.
 • Uzun, M., O. Baysan, E. Ulusoy, K. Erinç, F. Kılıçaslan, A. Kirilmaz, C. Genç, H. Karaeren, E. Işık ve E. Demiralp, “İnteratriyal septal anevrizmalı erişkin hastalarımızın transözofajial ekokardiyografik inceleme sonuçları”, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-17, 35, Antalya, 2005.
 • Kılıçaslan, F., E. Ulusoy, A. Kirilmaz, M. Uzun, E. Kardeşoğlu, O. Baysan, K. Erinç, N. Özmen, B.S. Cebeci, B.Y. Cingözbay, M. Dinçtürk ve E. Demiralp, “Yeni tanı konmuş esansiyel hipertansiyonlu hastalarda tekrarlı ambulatuvar kan basıncı monitörizasyonu sonuçları:″Dipping″ durumu tekrar edilebilir mi?”, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-49, 39, Antalya, 2005.
 • Demiralp, E., F. Kılıçaslan, E. Ulusoy, A. Kirilmaz, E. Kardeşoğlu, M. Uzun, O. Baysan, K. Erinç, N. Özmen, B.Y. Cingözbay, B.S. Cebeci ve M. Dinçtürk, “Amlodipin ve irbesartan ile kan basıncı regüle edilen hastalarda antihipertansif tedavinin aortik nabız dalga hızına etkisi”, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-59, 40, Antalya, 2005.
 • Kirilmaz, A., F. Kılıçaslan, S.K. Erinç, R.E. Ulusoy, M. Uzun, E. Kardeşoğlu, O. Baysan, N. Özmen, B.S. Cebeci, E. Demiralp, “Bazal şartlarda atriyoventriküler nodal reentran taşikardi indüklenen hastalarda RF uygulama yeri ile klinik ve elektrofizyolojik değişkenler arasındaki ilişki”, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-105, 55, Antalya, 2005.
 • Ulusoy, R.E., N. Küçükarslan, A. Kirilmaz, F. Kılıçaslan, Ö. Keskin, O. Baysan, S. Nalbant ve E. Demiralp, “Obez kadınlarda Orlistat’ın doku Doppler ekokardiyografik parametrelere etkisi”, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-33, 37, Antalya, 2005.
 • Demiralp, E., A.T. Yılmaz, R.E. Ulusoy, F. Kılıçaslan, A. Kirilmaz, E. Kardeşoğlu, A. Ucak., B.S. Cebeci, N. Özmen ve Y. Cingözbay, “Değişik radyografik görüntü veren bir papiller fibroelastom olgusu”, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-242, 105, Antalya, 2005.
 • Filizkaya, N., E. Kardeşoğlu, R.E. Ulusoy, A. Kirilmaz, N. Özmen, F. Kılıçaslan, B. S. Cebeci, B.Y. Cingözbay, E. Demiralp ve M.H. Us, “Koroner baypas ameliyatı sırasında oluşan miyokard hasarının erken tespitinde heart-fatty acid binding protein’in rolü”, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-313, 136, Antalya, 2005.
 • Kılıçaslan, F., M. Uzun, K. Erinç, O. Baysan, A. Kırılmaz, E. Ulusoy, H. Karaeren, C. Genç, E. Işık ve E. Demiralp, “İnteratriyal septumda ″drop-out″ tespit edilen ve edilmeyen diğer hastalarda diğer görüntülerin tanı değeri: Hangi görüntü daha değerli?”, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, SB-90, 62, Antalya, 2005.
 • Ulusoy, R.E., N. Kucukarslan, F. Kılıçaslan, A. Kirilmaz, Ö. Keskin, E. Kardeşoğlu, BS. Cebeci, B.Y. Cingözbay ve E. Demiralp, “Nitrat toleransının nononvazif olarak gösterilmesi”, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, SB-50, 32, Antalya, 2005.
 • Baysan O., K.Erinc, M.Uzun, M.Yokusoglu, M.Ozkan, A.Kirilmaz, E.Ulusoy, C. Sag, C. Genc, H. Karaeren ve E. Isik, “Aort yetersizligi olan asemptomatik genc eriksin hastalarda sol ventrikuler strain”, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-20, 29, Antalya, 2005.
 • Kirilmaz, A., F. Kılıçaslan, R.E. Ulusoy, B.S. Cebeci ve M. Dincturk, “Üç boyutlu haritalama ’Three dimensional real-time position management and mapping system’ sistemi kullanılarak aritmilerin tedavisi”, 22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, SB-188, 80, Antalya, 2006.
 • Kılıçaslan, F., A. Kirilmaz, M.Karaca, R.E. Ulusoy, B.S. Cebeci ve M. Dincturk, “Sağ ventrikülde apeks dışında alternatif bölgelere kalıcı kalp pili implantasyonu”, 22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-049, 38, Antalya, 2006.
 • Pocan, S., R.E. Ulusoy, F. Kılıçaslan, A. Kirilmaz, M.Yokusoglu, M.Uzun, M.H. Us, B.S. Cebeci, E. Demiralp ve M. Dincturk, “Kapak replasman cerrahisinde intraoperatif transözofajial ekokardiyografi kullanımının önemi”, 22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, SB-158, 73, Antalya, 2006.
 • Pikdöken, M.L., E. Ulusoy, A. Çekici, A. Topuzoğlu ve M.S. Oruç, “Koroner arter hastalığı bulunan bireylerde periodontal durumun değerlendirilmesi”, Türk Periodontoloji Kongresi, SB-37, 67, İstanbul, 2008.
 • Uzun, M., F. Kılıçaslan, A. Kirilmaz, E. Ulusoy, E. Tunc, A. Tokatli, M. Atalay, O. Uz, E. Kardesoglu, N. Ozmen, B.Y. Cingozbay ve B.S. Cebeci, “Doku Doppler ekokardiyografik olarak saptanan mitral anuler middiyastolik dalganın diyastolik fonksiyonlarla ilişkisi”, 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-427, 105, İstanbul, 2008.
 • Kirilmaz, A., F. Kılıçaslan, M. Uzun, R.E. Ulusoy ve B.S. Cebeci, “Elektrofizyolojik çalışmaya alınan atriyoventriküler nodal taşikardili hastalarda kullanılan inotropiklerin karşılaştırılması”, 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-037, 110, İstanbul, 2008.
 • Kilicaslan, F., A. Kirilmaz, M. Uzun, R.E. Ulusoy ve B.S. Cebeci, “Ventriküler taşikardi veya ventriküler erken atımların tedavisinde radyofrekans kateter ablasyon sonuçlarımız”, 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-035, 109, İstanbul, 2008.
 • Sildiroglu, O., R.E. Ulusoy, C. Basekim ve E. Kizilkaya, “Quadriküspit aortik kapak, olgu sunumu”, Türk Radyoloji Kongresi, E-poster, Antalya, 2008.
 • Yiginer, O., M. Uzun, B.Y. Cingozbay, R.E. Ulusoy, Z. Isilak, O. Uz, F. Kilicaslan, M. Tezcan, F. Ilgenli ve B.S. Cebeci, “Ajite salin kontrast ekokardiyografi uygulamalarımız”, 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-185, 112, İstanbul, 2010.
 •  

Uluslararası Araştırmalar

 
 • Kandemir, E. G., E. Ulusoy, O. Türken, M. Yaylacı, N. Üskent ve M. Coşkun. “Efficacy of glucose-insulin-potassium-magnesium solution in acute myocardial infarction,” XVth International Congress on Thrombosis, Vol.XXVIII, 516, Karger, Antalya, 1998.
 •  Melek, B.H., E.M. Urbina, R.E. Ulusoy, H.L. Strickland, M.G. Bond, L. Kieltyka ve G.S. Berenson, “Contrast of race and gender correlates between cardiovascular risk factors and intimal medial thickness at carotid artery bifurcation.The Bogalusa heart study,” XIth Louisiana Chapter of the American College of Cardiology Annual Meeting, Vol.XIL, P-729, 137A, New Orleans, 2001.
 • Ulusoy, R.E., B.H. Melek, E.M. Urbina ve G.S. Berenson. “Prevalence of physiologic mitral and aortic regurgitation in a free-living population. The Bogalusa heart study,” 11th Louisiana Chapter of the American College of Cardiology Annual Meeting, Vol.XIL, P-733, 138A, New Orleans, 2001.
 • Melek, B.H., E.M. Urbina, R.E. Ulusoy, H.L. Strickland, M.G. Bond, L. Kieltyka, A. Elkasabany, S.R. Srinivasan, ve G.S. Berenson, “Contrast of race and gender correlation between cardiovascular risk factors and intimal medial thickness at carotid artery bifurcation. The Bogalusa heart study,” Vol.CIV, P-3785, American Heart Association, Anaheim-California, 2001.
 • Atasoyu, E.M., S. Unver, E. Ulusoy, N. Ozmen, T.R. Evrenkaya ve Y. Tulbek, “Relationship between total body water and left ventricular end-systolic volume in patients on hemodialysis,” European Dialysis and Transplant Association XLIth Congress, SP-310, Lisbon, 2004.
 • Demiralp, E., T. Çelik, E. Kardeşoğlu, B.S. Cebeci, N. Özmen, Z. Işılak ve R.E. Ulusoy, “Short-term effects of nebivolol on the left ventricular diastolic dysfunction,” Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, PP-1, 22, Antalya, 2004. 
 • Demiralp, E., N. Özmen, E. Kardeşoğlu, B.S. Cebeci, T. Çelik, R.E. Ulusoy, Z. Işılak ve M. Dinçtürk, “Is there any relationship between essential hypertension and sociodemographic features?,” Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, PP-5, 22, Antalya, 2004.
 • Demiralp, E., N. Özmen, E. Kardeşoğlu, C. Başoğlu, B.S. Cebeci, T. Çelik, R.E. Ulusoy ve M. Dinçtürk, “Is there any link between essential hypertension and psychiatric disorder?,” Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, OP-4, 19, Antalya, 2004.   
 • Us, M.H., S. Sanioglu, M. Sungun, S. Pocan, E. Ulusoy, M. Yılmaz ve A. Guler. Adult tetralogy of Fallot compensated with aorto-pulmonary window. Mediterranean association of cardiology and cardiac surgery XVIth Annual meeting, Vol.VII, P249, B133, Bodrum, 2004.
 • Us, M.H., S.Sanioglu, M. Sungun, S. Pocan, E. Ulusoy, M. Yılmaz ve A. Yılmaz. “Mid-term clinical experience with the On-X prosthetic valve,” European Society for Cardiovascular Surgery LIIIrd International Congress, Vol.III, CPmp2.7, S42, Ljubljana, 2004.   
 • Guler, A., A. Ucak, M. Ugur, T. Cortelekoglu, R.E. Ulusoy, M.H. Us ve A.T. Yılmaz “Pulsatile thoracal mass:a rare case of large left ventricular pseudoaneurysm,”, 1st Annual Congress of Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery, Vol.VIII, D98, S29, Bodrum, 2005.
 • Ucak, A., A. Guler, R.E. Ulusoy, M. Ugur, M.H. Us, A.T. Yılmaz. “Freestyle stentless aortic root bioprosthesis implantation for the active infective endocarditis with abscess formation on aortic root,” 1st Annual Congress of Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery, Vol.VIII, D75, S22, Bodrum, 2005.
 • Ucak, A., A. Guler, R.E. Ulusoy, T. Cortelekoglu, M. Basaran, M.H. Us ve A. T. Yılmaz. “Cardiac papillary fibroelastoma of the mitral valve chordae,” 1st Annual Congress of Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery, Vol.VIII, D20, S8, Bodrum, 2005.
 • Kılıcaslan, F., A. Kırılmaz, M. Uzun, E. Ulusoy, O. Baysan, K. Erinc, M. Yokusoglu, N. Ozmen, E. Kardesoglu, B.S. Cebeci, B.Y. Cingozbay, M. Dincturk ve E. Demiralp. “The incidence and clinical significance of patent foramen ovale in patients who need left atrial access during electrophysiologic study,” Balkan Military Medical Congress Xth Anniversary Congress, P-185, 310, Varna, 2005. 
 • Demiralp, E., E. Ulusoy, A. Kırılmaz, F. Kılıcaslan, N. Kucukarslan, E. Kardesoglu, O. Keskin ve M. Dincturk. “Echocardiographic evaluation during acute crisis of familial Mediterranean fever,” Balkan Military Medical Congress Xth Anniversary Congress, P-024, 149, Varna, 2005.
 • Ulusoy, E., N. Kucukarslan, A. Kırılmaz, F. Kılıcaslan, O. Keskin, O. Baysan, S. Nalbant, Z. Isılak, M. Yokusoglu, M. Uzun ve E. Demiralp. “The effects of Orlistat on tissue Doppler echocardiographic parameters in obese women,” Balkan Military Medical Congress Xth Anniversary Congress, P-245, 370, Varna, 2005.
 • Kucukarslan, N., E. Ulusoy, F. Kılıcaslan, O. Baysan, A. Kırılmaz, M. Yokusoglu, N. Gramatnikovski, E. Ozal ve H. Tatar. “Implantation of permanent pacemaker or defibrillator leads does not worsen tricuspid insufficiency,” Balkan Military Medical Congress Xth Anniversary Congress, P-272, 395, Varna, 2005.
 • Demiralp, E., F. Kılıcaslan, A. Kırılmaz, M. Uzun, E. Ulusoy, O. Baysan, K. Erinc, M. Yokusoglu, N. Ozmen, E. Kardesoglu, B.S. Cebeci, B.Y. Cingozbay ve M. Dincturk. “The effect of statin treatment on aortic pulse wave velocity in patients with hyperlipidemia,” Balkan Military Medical Congress Xth Anniversary Congress, P-246, 371, Varna, 2005.
 • Erikci, A.A., R.E. Ulusoy, O. Sayan, A. Kırılmaz, F. Kılıçaslan, A. Öztürk ve E. Demiralp. “Granisetron HCL improves the left ventricular systolic function and passive diastolic filling of both ventricles in cases with hematologic malignancies,” XXXth World Congress of the International Society of Hematology, Vol.XXII, P-198, 106, Istanbul, 2005.
 • Demiralp, E., E. Kardeşoğlu, B.S. Cebeci, N. Özmen, R.E. Ulusoy, A. Kırılmaz, Z. Işılak ve M. Dinçtürk. “Is there any effect of leptin on the development of left ventricular hypertrophy in hypertensive patients?,” IInd Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, OP-3, 116, Antalya, 2005.
 • Demiralp, E., N. Canbolat, B.S. Cebeci, E. Kardeşoğlu, N. Özmen, R.E. Ulusoy, B.Y. Cingözbay, A. Kırılmaz ve  M. Gültepe. “Value of albumin cobalt binding capacity for the prediction of myocardial ischemia,” IInd Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, OP-21, 134, Antalya, 2005.
 • Cebeci, B.S., E. Demiralp, N. Canbolat, E. Kardeşoğlu, N. Özmen, R.E. Ulusoy, B.Y. Cingözbay, Y. Narin ve M. Dinçtürk. “Value of brain natriuretic peptide for the prediction of myocardial ischemia,” IInd Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, OP-22, 135, Antalya, 2005.
 • Erinc K, Uzun M, Baysan O, Yokusoglu M, Ulusoy E, Kilicaslan F, Kirilmaz A, Karaeren H, Genc C ve Isik E, “Early longitudinal functional improvement shows long-term sypmtomatic recovery in patients with advanced congestive heart failure”, 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, P-036C, 207, Athens, 2006.
 • Ulusoy E, Kilicaslan F, Kirilmaz A, Kucukarslan N, Kardesoglu E, Cebeci BS, Uzun M, Yokusoglu M, Demiralp E ve Dincturk M, “Coincidence of mitral valve prolapse and panic disorder”, 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, P-111B, 187, Athens, 2006.
 • Pocan S, Ulusoy E, Kilicaslan F, Kirilmaz A, Yokusoglu M, Uzun M, Cebeci BS, Us M, Dincturk M ve Demiralp E, “Intraoperative transosephageal echocardiography in valve replacement surgery: our experience”, 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, P-001D, 246, Athens, 2006.
 • Ulusoy RE, Kucukarslan N, Kirilmaz A, Kilicaslan F, Yokusoglu M, Uzun M, Kardesoglu E, Cebeci BS, Dincturk M, Demiralp E, “Comparison between casual blood pressure and ambulatory blood pressure monitoring parameters in healthy and type 1 diabetes mellitus patients: an ambulatory blood pressure measurement study”, 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, P-111C, 242, Athens, 2006.
 • Kilicaslan F, Kirilmaz A, Ulusoy RE, Uzun M, Baysan O, Erinc K, Yokusoglu M, Kardesoglu E, Ozmen N, Cebeci BS, Cingozbay Y, Demiralp E, Dincturk M, “Comparison of the cardiac effects of amlodipine and irbesartan in hypertensive patients”, 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, P-084D, 287, Athens, 2006.
 • Kilicaslan F, Kirilmaz A, Erinc K, Uzun M, Ulusoy RE, Cebeci BS, Kardesoglu E, Yokusoglu M, Ozmen N, Cingozbay Y, Demiralp E, Dincturk M, “Influence of smoking on heart rate recovery in healthy young male subjects”, 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, P-066D, 278, Athens, 2006.
 • Ulusoy RE, Kucukarslan N, Kirilmaz A, Kilicaslan F, Yokusoglu M, Uzun M, Kardesoglu E, Cebeci BS, Dincturk M, Demiralp E, “The relationship between left ventricular diastolic Doppler function and sublingual nitrate test with the severity of coronary artery disease”, 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, P-017D, 254, Athens, 2006.
 • Ulusoy RE, Kucukarslan N, Kilicaslan F, Kirilmaz A, Yokusoglu M, Uzun M, Cebeci BS, Dincturk M, Demiralp E, “The echocardiographic and biochemical correlates of blood pressure in normoalbuminuric prehypertensive adults with type 1 diabetes mellitus: An ambulatory blood pressure monitoring study”, 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, P-021D, 256, Athens, 2006.
 • Kilicaslan F, Kirilmaz A, Ulusoy RE, Yalcin M, Kardesoglu E, Cingozbay Y, Demiralp E, Dincturk M, “Widespread and dense spontaneous echo contrast filling the left ventricle completely”, 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, P-028D, 259, Athens, 2006.
 • Kilicaslan F, Kirilmaz A, Erikci AA, Ulusoy RE, Uz O, Ozturk A, Dincturk M, Demiralp E, “Rapid normalization of a highly thickened pericardium by chemotherapy in a patient with T-cell acute lymphoblastic lymphoma”, 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, P-075D, 282, Athens, 2006.
 • Kilicaslan F, Kirilmaz A, Uzun M, Ulusoy RE, Cebeci BS, Kardesoglu E, Cingozbay Y, Tunc E, Demiralp E, Dincturk M, “Tunnel-like ventricular septal defect”, 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, P-101C, 237, Athens, 2006.
 • Kilicaslan F, Kirilmaz A, Ulusoy RE, Uzun M, Kardesoglu E, Erinc K, Cebeci BS, Yokusoglu M, Cingozbay Y, Demiralp E, Dincturk M, “The results of ambulatory blood pressure monitoring in patients with newly diagnosed hypertension: Is the dipping status reproducible?”, 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, P-103C, 238, Athens, 2006.
 • Ulusoy RE, Kilicaslan F, Kirilmaz A, Kucukarslan N, Yokusoglu M, Cebeci BS, Kardesoglu E, Us MH, Demiralp E, Dincturk M, “Fibrinogen as an indicator to the efficacy of risk factor modification for coronary artery disease”, 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, P-105C, 239, Athens, 2006.
 • Us MH, Basaran M, Ulusoy E, Ucak A, Ozen Y, Yilmaz AT, “Papaverine solution improves preservation of saphenous vein grafts used for cardiac surgery”, 24th Association of International vascular surgeons annual meeting, 11, Switzerland, 2006.
 • Goksel O, Inan K, Temizkan V, Ugut M, Alp I, Arslan G, Ulusoy RE, Ozelci A, Tatar T, Us M, Yilmaz AT, “Fibroelastoma of the mitral valve”, 56th International congress of European society for cardiovascular surgery, 94, S-126, Italy, 2007.
 • Kucukarslan, N., Kırılmaz A, Ulusoy E, Yokusoglu M, Gramatnikovski N, Ozal E, Tatar H. “Tricuspid insufficiency does not increase early after permanent implantation of pacemaker leads,” World Congress of Cardiology, P-4, 1, Argentina, 2008.
 • Ulusoy RE, Karabudak O, Kılıcaslan F, Kırılmaz A, Us MH, Yokusoglu M, Cebeci BS. “Noninvasive assessment of impaired endothelial dysfunction in mucocutaneous Behcet’s disease,” 5th Vascular biology congress, KVBD-29, 349, Türkiye, 2008.
 • Cagiltay, E. B. Sahan, HM. Terekeci, C. Top, MG. Senol, , E. Ulusoy, S. Celik, S. Nalbant, Y.Kucukardali ve C. Oktenli. “Decreased adiponectin levels in diabetic patients with neuropathy,” 45th Annual meeting for the European association for the study of diabetes, 1170, S-453, Austria, 2009.
 

Yayınlar

Ulusal Makaleler

 • Ulusoy, R.E., B.S. Cebeci, M.H. Us, E. Kardesoglu, N. Ozmen ve E. Demiralp, “The investigation of the effects of Glucose-Insulin-Potassium-Magnesium solution in acute myocardial infarction patients which were given thrombolytic therapy”, Koşuyolu Heart Journal, 7, 7-14 (2003).
 • Us, M.H., E. Ulusoy, S. Pocan, M. Sungun, S. Sanioglu, A. Kocailik ve A.T. Yilmaz, “The change in systemic resistance before and after coronary artery bypass grafting and it’s effects on cardiac index”, Koşuyolu Heart Journal, 7, 21-26, (2003). 
 • Kardesoglu, E., E. Demiralp, B.S. Cebeci, N. Ozmen, E. Ulusoy, B.Y.Cingozbay ve M. Aparci, “Short term effect of atorvastatin on the soluble p-selectin level in patients with hypercholesterolemia”, Koşuyolu Heart Journal, 8, 29-35 (2004).
 • Us, M.H., S. Sanioglu, M. Sungun, S. Pocan, E. Ulusoy, M. Yilmaz ve A. Guler, “Adult tetralogy of Fallot compensated with aorto-pulmonary window”, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 14, 157-159, (2004).
 • Demiralp, E., A. Kirilmaz, F. Kilicaslan, K. Erinc, E. Ulusoy, N. Ozmen, B.S. Cebeci ve M. Dincturk, “Prediction of early reinitiation of atrial tachyarrythmias shortly after successful electrical cardioversion”, Türk Kardiyol Dern Arş, 32, 246-251 (2004).
 • Kirilmaz, A., F. Kilicaslan, E. Ulusoy, K.Erinc ve E. Demiralp, “Fasciculoatrioventricular preexcitation-A case report”, Türk Kardiyol Dern Arş, 32, 318-321 (2004).
 • Kirilmaz, A., F. Kilicaslan, E. Ulusoy, K. Erinc ve E. Demiralp, “Ventricular tachycardia originating from the valsalva sinus of left coronary cusp”, Türk Kardiyol Dern Arş, 32, 393-396 (2004).
 • Demiralp, E., E. Kardesoglu, B.S. Cebeci, E. Ulusoy, N. Ozmen ve M. Aparci, “İleri yaşta tanısı konan ve koroner anatomisi görüntülenen konjenital düzeltilmiş büyük arter transpozisyonlu bir olgu”, Türk Kardiyol Derg, 7, 28-31 (2004).
 • Demiralp, E., B.S. Cebeci, E. Kardesoglu, T. Celik, N. Ozmen, E. Ulusoy ve  M.Aparci, “Stenting performed in two days to chronic total occlusion of saphenous vein graft and overcoming the slow flow phenomenon with adenosin”, Türk Girisimsel Kardiyol Derg, 8, 89-92 (2004).
 • Kucukarslan, N., R.E. Ulusoy, B.S. Oz, O. Baysan, E. Ozal ve H. Tatar, “60 yaş ve üzeri koroner arter by-pass cerrahisi uygulanan bayan hastalarda radial arterin greft olarak seçiminin erken ve orta dönem sonuçları”, Medical Network Cardiol, 11, 443-447 (2004).
 • Demiralp, E., R.E. Ulusoy, M. Uslu, A. Kirilmaz, B.S. Cebeci, N. Ozmen, E. Kardesoglu ve M.H. Us, “Kardiyovasküler risk faktörü olarak fibrinojen’in ateroskleroz tedavi ve takibinde kullanımı”, Gülhane Tıp Dergisi, 46, 232-237 (2004).
 • Demiralp, E., E. Kardesoglu, N. Ozmen, B.S. Cebeci, T. Celik, R.E. Ulusoy ve M. Dincturk, “Nonkardiyak cerrahi sonrası gelişen akut koroner sendromun perkütan koroner girişimle tam revaskülarizasyonu:Olgu sunumu”, Gülhane Tıp Dergisi, 46, 343-346 (2004).
 • Tütüncu, C., S. Poçan, E. Ulusoy, M. Özsoy, E. Ertürk ve M. Gökben, “Pulmoner arter kateterinin sağ atriyuma dikilmesi (Olgu sunumu)”, GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg, 10, 117-119 (2004).
 • Demiralp, E., E. Kardesoglu, T. Celik, B.S. Cebeci, N. Ozmen, Z. Isilak, R.E. Ulusoy ve Dincturk M, “Nebivololün sol ventrikül diyastolik fonksiyonları üzerine erken dönem etkisi”, Anadolu Kardiyol Derg, 4, 323-336 (2004).
 • Ozmen, N., B.S. Cebeci, E. Kardesoglu, T. Celik, R.E. Ulusoy ve E. Demiralp, 
 • “Echocardiographic images of type 4 hypertrophic cardiomyopathy”, Anadolu Kardiyol Derg, 4, 368-369 (2004).
 • Sarı, E., E. Akın ve E. Ulusoy, “Ortodontik diş hareketlerinde sitokinlerin rolü”, Türk Ortodonti Dergisi, 17, 323-330 (2004).
 • Demiralp, E., A. Kirilmaz, E. Ulusoy ve N. Ozmen, “İntermittan sağ posteroseptal ve fasiküloventriküler aksesuar yol birlikteliği”, Gülhane Tıp Dergisi, 47, 61-66 (2004).
 • Us, M.H., S. Sanioglu, S. Pocan, E. Ulusoy, M. Yilmaz, A. Yucesin, M. Sungun ve A.T. Yilmaz, “On-X prostetik kapak ile orta dönem klinik sonuçlarımız”, Medical Network Cardiol, 12, 42-46 (2005).
 • Ulusoy, R.E., A. Kirilmaz ve B.S. Cebeci, “İskemik Önkoşullanma”, Sendrom, 17, 46-49 (2005).
 • Keskin, O., M. Kalemoglu, E. Ulusoy, H. Uzun ve I. Yildirim, “Akut inmeli olgularda hastane öncesi gecikme nedenlerinin irdelenmesi”, Nobel Medicus, 1, 14-17 (2005).
 • Keskin, O., M. Kalemoglu, I. Yildirim ve E. Ulusoy, “Serbest dalış sonrası oluşan pulmoner hemoraji olgusu”, Nobel Medicus, 1, 28-31 (2005).
 • Kucukarslan, N., M. Sungun, Y. Arslan, E. Ulusoy, M.H. Us ve A.T. Yilmaz, “Assandan aort anevrizması ve aort koarktasyonlu bir olguda tek aşamada tamir”, Anadolu Kardiyol Derg, 5, 326-328 (2005).
 • Kardesoglu, E., E. Demiralp, B.S. Cebeci, T. Celik, N. Ozmen, E. Ulusoy, A. Kirilmaz, Z. Isilak ve M. Dincturk, “Konjestif kalp yetmezliği tedavi takibinde vena kava inferior kollapsibilitesinin kullanımı”, Hipokrat kardiyoloji, 34, 256-259 (2005).
 • Kardesoglu E., E. Demiralp, B.S. Cebeci, N. Ozmen, T. Celik, E. Ulusoy, A. Kirilmaz ve M. Dincturk, “Sol ventrikül hipertrofi etyolojisinin belirlenmesinde doku Doppler ekokardiyografinin kullanımı”, Hipokrat kardiyoloji, 35, 267-274 (2005).
 • Ozmen, N., E. Kardesoglu, M. Muhcu, E. Ulusoy, F. Kilicaslan, B.S. Cebeci, E. Demiralp, “Gebelerde QT dispersiyonu”, Hipokrat kardiyoloji 35, 275-278 (2005).
 • Kilicaslan, F., A. Kirilmaz, E. Ulusoy ve E. Demiralp, “Egzersiz testi esnasında ritmin yanlışlıkla ventriküler taşikardi olarak değerlendirilmesi: Bir olgu sunumu”, Türk Girişimsel Elektrofizyoloji Dergisi, 2, 102-105 (2005).
 • Kardesoglu, E., B.S. Cebeci, E. Demiralp, E. Ulusoy, M. Aparci, N. Ozmen ve A. Kirilmaz, “Atriyal septal defektli olgularda P dalga dispersiyonu”, Türk Kardiyoloji Dergisi, 1, 1-4 (2005).
 • Ulusoy, R.E., N. Kucukarslan, O. Keskin ve A. Kirilmaz, “Sol ventrikül diastolik Doppler değeri ve sublingual nitrat testi ile koroner arter hastalığı ilişkisinin ortaya konulması”, Medical Network Cardiol, 12, 408-413 (2005).
 • Kırılmaz, A., F. Kılıçaslan, S.K. Erinç, E. Ulusoy, M. Uzun, O. Baysan ve M. Dinçtürk, “Bazal şartlarda atriyoventriküler nodal reentran taşikardi indüklenen hastalarda başarılı radyofrekans uygulama yeri ile klinik ve elektrofizyolojik değişkenler arasındaki ilişki”, Türk Girişimsel Elektrofizyoloji Dergisi, 2, 143-147 (2005).
 • Pocan, S., R.E. Ulusoy, M. Ozsoy, M.H. Us ve E. Demiralp, “İntraoperative transosephageal echocardiography in valve replacement surgery: our experience”, Koşuyolu Heart Journal, 9, 11-17 (2005).
 • Ulusoy, R.E., E. Demiralp, A. Kirilmaz, N. Ozmen, B.Y. Cingozbay, B.S. Cebeci ve M. Dincturk, “Sağ ventriküler apikal kardiyomiyopati:Daha önce bildirilmemiş bir vaka”, Turk J Cardiol, 8, 121-124 (2005).
 • Demiralp, E., R.E. Ulusoy, B.S. Cebeci, N. Ozmen, A.T. Yilmaz ve A. Kirilmaz, “Bioprosthetic valve implantation for the infective endocarditis with abscess formation localized on the aortic valve and root causing severe aortic regurgitation”, Turkish J Interventional Cardiol, 9, 157-159 (2005).
 • Atasoyu, E.M., N. Ozmen, E. Ulusoy, S. Unver ve T.R. Evrenkaya, “Hemodiyaliz hastalarında kardiyak performans ile bipedal biyoimpedans analiz verileri arasındaki ilişki”, Türk Nefroloji Diyaliz Transplant Derg, 14, 71-75 (2005).
 • Demiralp, E., R.E. Ulusoy, A. Kırılmaz, E. Kardeşoğlu, N. Özmen, Ö. Keskin, M.N. Küçükarslan, A. Aydoğdu ve M. Dinçtürk, “Ailesel Akdeniz ateşi akut krizi Q-T intervalini uzatır”, Göztepe Tıp Derg, 20, 32-35 (2006).
 • Kucukarslan, N., R.E. Ulusoy, E. Ozal, M. Uzun ve H. Tatar, “Safe weaning from intraaortic balloon pump: Measurement of aortic acceleration and deceleration time index by transthoracic echocardiography”, Turkiye Klinikleri J Med Sci, 26, 153-156 (2006).
 • Ulusoy, R.E., N. Kucukarslan, F. Kilicaslan, A. Kirilmaz, O. Keskin, B.S. Cebeci ve E. Demiralp, “Noninvasive assessment of nitrate intolerance”, Turkish J Thorac Cardiovasc Surg, 14, 146-149 (2006).
 • Kucukarslan, N., S. Oz, E. Ulusoy, E. Kuralay ve H. Tatar, “Five-year follow-up of a papillary fibroelastoma involving the mitral valve in a young patient”, Turkish J Thorac Cardiovasc Surg, 13, 354-355 (2006).
 • Ulusoy, R.E., A. Kirilmaz, N. Kucukarslan, F. Kilicaslan, E. Kardesoglu, M. Aparci ve M. Dincturk, “Heterozigot ailesel hiperkolesterolemide medikal tedaviye ek olarak cerrahi tedavi gerekebilir”, Medical Network Cardiol, 13, 195-200 (2006).
 • Ozmen, N., E. Kardesoglu, H. Cincik, T. Celik, M. Aparci, K. Karadayi, A. Gungor, E. Ulusoy, B.Y. Cingozbay ve M. Dincturk, “Hipertansiyonun işitme fonksiyonlarina etkisi”, Hipokrat Kardiyol, 39, 429-431 (2006).
 • Ulusoy, R.E., O. Karabudak, N. Kucukarslan, F. Cilli ve M. Dincturk, “Bir Klippel-Trenaunay sendromu olgusu”, Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 18, 244-247 (2006).
 • Kilicaslan, F., A. Kirilmaz, R.E. Ulusoy, ve M. Dincturk, “Koroner sinüs divertikülü boynunda posteroseptal aksesuvar yol: Olgu sunumu”, Turk Kardiyol Dern Arş, 34, 241-245 (2006).
 • Kilicaslan, F., A. Kirilmaz, E. Ulusoy, Z. Isilak, N. Ozmen ve M. Dincturk, “İskemik dilate kardiyomyopatili bir hastada elektrik fırtınası (Olgu sunumu)”, Turkish J Interventional Electrophysiol, 3, 74-78 (2006).
 • Kilicaslan, F., A. Kirilmaz, R.E. Ulusoy, ve M. Dincturk, “Hafif pre-eksitasyonu olan bir hastada başarılı aksesuvar yol ablasyonunun elektrokardiyogramdaki etkisi”, Turk Kardiyol Dern Arş, 34, 367-370 (2006).
 • Kilicaslan, F., A. Kirilmaz, R.E. Ulusoy, ve M. Dincturk, “Apikal dört oda görüntüde interatriyal septumda ‘Drop-out’ saptanan hastalarda diğer ekokardiyografik görüntülerin tanı değeri: Hangi görüntü daha değerli?”, Turk J Cardiol, 9, 50-54 (2006).
 • Ozmen, N., B.S. Cebeci, F. Kilicaslan, E. Kardesoglu, O. Uz, E. Ulusoy, A. Kirilmaz, B.Y. Cingozbay ve M. Dincturk, “Brugada sendromu ve tanısında propafenon kullanımı: vaka takdimi”, Medical Network Cardiol, 5, 330-334 (2006).
 • Kucukarslan, N., E. Kuralay, E. Ozal, E. Ulusoy, V. Yildirim, Y. Sanisoglu ve H. Tatar, “Kuralay yöntemi, yüksek ministernotomi ve kardiak reoperasyonlarda güvenli de-airing sağlamaktadır”, Medical Network Cardiol, 13/2, 109-114 (2006).
 • Uzun, M., O. Baysan, E. Ulusoy, K. Erinc, M. Yokusoglu, F. Kilicaslan, A. Kirilmaz, C. Koz, C. Genc, H. Karaeren ve E. Isik, “İnteratriyal septal anevrizmalı erişkin hastalarımızın transözefageal ekokardiyografik inceleme sonuçları”, Gülhane Tıp Derg, 48, 83-86 (2006).
 • Kilicaslan, F., A. Kirilmaz, E. Tunc, E. Ulusoy, M. Uzun, B.S. Cebeci ve E. Demiralp, “Tünel şeklinde ventriküler septal defekt”, Anatolian J Cardiol, 7, 107 (2007).
 • Ulusoy, R.E., N. Kucukarslan, A. Kirilmaz ve E. Demiralp, “Muscularization of the chordae tendineae: an unusual etiology for aortic insufficiency”, Anatolian J Cardiol, 7, 107 (2007).
 • Kucukarslan N., M. Sungun, M. Yilmaz, E. Ulusoy, M.H. Us, A. Guler ve A.T. Yilmaz, “Künt travmaya bağlı fark edilmeyen aort transeksiyonu: Olgu sunumu”, Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 13, 158-161 (2007).
 • Kirilmaz, A., F. Kilicaslan, R.E. Ulusoy, B.S. Cebeci ve M. Dincturk, “Initial experience with catheter ablation of tachycardias using a three-dimensional real-time position management and mapping system”, Turk Kardiyol Dern Arş, 35, 1-8 (2007).
 • Uzun, M., E. Ulusoy, O. Baysan, M. Yokusoglu, F. Kilicaslan, B.S. Oz, A. Kirilmaz, C. Koz, C. Genc, H. Karaeren, M. Dincturk ve E. Isik, “Atriyal septal defektli olgularımız: 240 olguluk bir serinin özellikleri”, Gülhane Tıp Derg, 49, 21-24 (2007).
 • Uzun, M., C. Koz, M. Yildirim, A. Kirilmaz, M. Yokusoglu, F. Kilicaslan, E. Ulusoy, O. Baysan, C. Sag ve B.S. Cebeci, “Hipertansiyonlu hastalarda metabolik sendrom varlığının kalp boyutlarına etkisi varmıdır?”, Turk Kardiyol Dern Arş, 36, 446-450 (2007).
 • Ulusoy, R.E., N. Kucukarslan, A. Kirilmaz, F. Kilicaslan, I. Yavuz ve E. Demiralp, “Correlations between ambulatory blood pressure variables and left ventricular parameters and geometry in patients with mild to moderate hypertension and type 1 diabetes mellitus”, Turkish J Thorac Cardiovasc Surg, 15, 143-149 (2007).
 • Kilicaslan, F., A. Kirilmaz, M. Karaca, S. Demircan, E. Ulusoy, B.S. Cebeci, N. Ozmen ve M. Dincturk, “Sağ ventrikülde apeks dışında alternatif bölgelere kalıcı kalp pili implantasyonu”, Turkish J Interventional Electrophysiol, (2007)(Baskı aşamasında).
 • Kilicaslan, F., A. R.E. Ulusoy, E. Kardesoglu, B.S. Cebeci, B.Y. Cingozbay ve M. Dincturk, “Coexistence of atrial fibrillation and complete atrioventricular block”, Turkish J Interventional Electrophysiol, (2007)(Baskı aşamasında).
 • Ulusoy R.E., M. Yokusoglu, N. Kucukarslan, A. Kirilmaz, O. Baysan, F. Kilicaslan ve B.S.Cebeci, “Transözofajial ekokardiyografi ile aortada aterosklerotik plak saptananlarda koroner arter hastalığı ciddiyetinin değerlendirilmesi”, Medical Network Cardiol, 15, 223-227 (2008).
 • Ulusoy, R.E., O. Keskin ve M. Rahimi, “Vena kava inferior agenezisi:çok nadir görülen bir olgu sunumu”, Fleboloji Dergisi, 2, 24-27 (2008).
 • Turhan, V., N. Ozmen, E. Ulusoy, M. Aparci ve M. Gur, “Cardiac leptospirosis, a case report and review”, Anatolian J Clin Invest, 3, 54-56 (2008).
 • Inan, K., A. Ucak, O.S. Goksel, V. Temizkan, M. Ugur, E. Ulusoy, M.H. Us ve A.T. Yilmaz, “Fibroelastoma of the posterior mitral leaflet”, Anatolian J Cardiol, 8, 310-311 (2008).
 • Ulusoy, R.E., M. Velioglu, A. Kirilmaz, H. Mutlu, F. Kilicaslan, N. Ozmen, M. Uzun ve B.S. Cebeci, “Consolidated lung misdiagnosed as thrombus and dissection of descending aorta:differential diagnosis”, Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 21, 124-126 (2008).
 • Ulusoy, R.E., C. Adayener, M. Yokusoglu, N. Kucukarslan, T. Senkul, M. Uzun ve B.S.Cebeci, “Endothelial function and ventricular diastolic function in males with erectile dysfunction”, Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 21, 165-170 (2009).
 • Ulusoy R.E., “Assessment of aortic stiffness and ventricular functions in familial Mediterranean fever”, Anatolian J Cardiol, 9, 148-149 (2009).
 • Erikci, A.A., H. Terekeci, R.E. Ulusoy ve A. Ozturk, “Sigara içen genç erkeklerde trombosit parametreleri”, Bakırköy Tıp Derg, 5, 22-24 (2009).
 • Erikci, A.A., R.E. Ulusoy, N. Kucukarslan, F. Kilicaslan, A. Kirilmaz ve A. Ozturk, “Granisetron improves left ventricular functions in leukemia patients: a tissue Doppler echocardiographic study”, Anatolian J Clin Invest, 3, 31-35 (2009).
 • Ulusoy R.E., M. Yokusoglu, A. Kirilmaz, O. Nevruz, O. Baysan, F. Kilicaslan ve B.S.Cebeci, “Mean platelet volume in ST elevation and non-ST elevation myocardial infarction”, Gülhane Tıp Derg, 53, 114-118 (2011).
 • Ulusoy R.E., “Mitral yetersizliği fizyopatolojisi ve tedavide güncel yaklaşımlar”, Turkiye Klinikleri Kardiyol Derg, 4, 74-79 (2011).
 • Ulusoy R.E., M. Yokusoglu, A. Kirilmaz, Kucuk U ve H.Isikli. “Anterior Mitral valve prolapse contributes to Mitral regurgitation and panic disorder”, Inonu Unv Tıp Fak Derg, 19, 19-22 (2012).
 • Ulusoy R.E., ve M. Us, “Right atrial mass and tricuspid stenosis: Renal tumor with venous tumor thrombus, Turkiye Klinikleri J Case Rep, 21, 105-107(2013).
 • Ulusoy R.E., ve Ulusal H, “Beta blocker induced parapsoriasis: A case report, Turkiye Klinikleri J Case Rep, (2014) (Baskı aşamasında).
 • Uluslararası Makaleler
 • Keskin, O. ve RE Ulusoy, M Kalemoglu, MH Us, I Yildirim, O Tarcin, S Pocan, N Ardic, “White blood cell count and C-reactive protein predict short-term prognosis in acute myocardial infarction,” J Int Med Res, 32, 646-654 (2004).
 • Li, X. ve S Li, E Ulusoy, W Chen, SR Srinivasan, GS Berenson, “Childhood adiposity as a predictor of cardiac mass in adulthood: the Bogalusa Heart Study,” Circulation, 110, 3488-3492 (2004).
 • Demiralp, E. ve A Kirilmaz, BS Cebeci, RE Ulusoy, “Partial atrial standstill: a case report,” J Electrocardiol, 38, 252-255 (2005).
 • Kirilmaz, A. ve RE Ulusoy, E Kardesoglu, N Ozmen, E Demiralp, “Short QT interval syndrome: a case report,” J Electrocardiol, 38, 375-377 (2005).
 • Keskin, O. ve M Kalemoglu, RE Ulusoy, “A clinic investigation into prehospital and emergency department delays in acute stroke care,” Med Princ Pract, 14, 408-412 (2005).
 • Ulusoy, RE. ve E Demiralp, A Kirilmaz, F Kilicaslan, N Ozmen, N Kucukarslan, E Kardesoglu, L Tutuncu, O Keskin, BS Cebeci, “Aortic elastic properties in young pregnant women,” Heart Vessels, 21, 38-41 (2006).
 • Kirilmaz, A. ve F Kilicaslan, E Ulusoy, BS Cebeci, E Demiralp. “Atrioventricular block during an induced tachycardia; what is the diagnosis? Where is the site of AV block?,” PACE, 29, 192-194 (2006).
 • Ulusoy, RE. ve N Kucukarslan, A Kirilmaz, E Demiralp. “Noncompaction of ventricular myocardium involving both ventricles,” Eur J Echocardiogr, 7, 457-460 (2006).
 • Kucukarslan, N. ve A Kirilmaz, E Ulusoy, O Baysan, M Yokusoglu, N Gramatnikovski, E Ozal, H Tatar. “Tricuspid insufficiency does not increase early after permanent implantation of pacemaker leads,” J Card Surg, 21, 391-394 (2006).
 • Demiralp, E. ve RE Ulusoy, A Kirilmaz, BS Cebeci, N Kucukarslan, N Ozmen, M Aparci. “Co-Morbidity of Constrictive Pericarditis and Hemophilia A,” Med Princ Pract, 15, 228-231, (2006).
 • Cebeci, BS. ve E Kardesoglu, F Kilicaslan, A Kirilmaz, E Ulusoy, N Ozmen, O Uz, M Dincturk. “Unilateral Pulmonary Edema Secondary to Idiopathic Rupture of Mitral Chordaea Tendinae,” Southern Medical Journal, 99, 549-550 (2006).
 • Ulusoy RE. ve F Kilicaslan, A Kirilmaz, E Kardesoglu, BS Cebeci, M Dincturk, AT Yilmaz. “Papillary Fibroelastoma of Mitral Papillary Chordae in a Young Patient,” International Journal of Cardiovascular Imaging, 22, 601-603, (2006).
 • Sungun, M. ve MH Us, RE Ulusoy, O Keskin, S Pocan, BK Inan, AT Yilmaz. “The Effects of Lipid Lowering Therapy on Graft Patency in Coronary Bypass Surgery Patients,” Heart Surgery Forum, 9, 626-629 (2006).
 • Us, MH. ve M Basaran, M Yilmaz, B Yaymaci, E Ulusoy, S Sanisoglu, C Ozbek, Y Arslan, S Pocan, AT Yilmaz. “Hybrid coronary revascularization in high-risk patients,” Tex Heart Inst J, 33, 458-462 (2006).  
 • Haji, SA. ve RE Ulusoy, DA Patel, S Srinivasan, W Chen, P Delafontaine, GS Berenson. “Predictors of left ventricular dilatation in young adults (from the Bogalusa Heart Study),” Am J Cardiol, 98, 1234-1237 (2006).
 • Ulusoy RE. ve N Kucukarslan, F Kilicaslan, A Kirilmaz, T Selcuk, M Dincturk. “Echocardiographic correlates of blood pressure in normoalbuminuric prehypertensive adults with type 1 diabetes mellitus:An ambulatory blood pressure monitoring study,” Internet J Cardiol, 3, 2 (2006).
 • Ulusoy RE ve Kirilmaz A, Kucukarslan N, Suleymanoglu S. “Single ventricular hearts reaching to adulthood,” Chirurgia, 19, 375-377 (2006).
 • Kucukarslan, N. ve A Kirilmaz, E Ulusoy, O Baysan, V Yildirim, E Ozal, MA Sahin, H Tatar. “Eleven-year experience in diagnosis and surgical therapy of right atrial masses,” J Card Surg, 22, 39-42 (2007).
 • Kilicaslan, F. ve A Kirilmaz, O Bayturan, E Ulusoy, O Uz, M Dincturk. “Indeterminate QRS axis in a patient with hypertrophic cardiomyopathy,” Int J Cardiol, 14, 5-6 (2007).
 • Karabudak, O. ve S Nalbant, E Ulusoy, B Dogan, Y Harmanyeri. “Generalized nonspesific pustular lesions in Tietze’s syndrome,” J Clin Rheumatol, 13, 300-301 (2007).
 • Karabudak, O. ve E Ulusoy, Erikci AA, Solmazgul E, B Dogan, Y Harmanyeri. “Inflammation, hypercoagulable state in adult psoriatic men,” ACTA Derm Venereol, 88, 337-340 (2008).
 • Ulusoy, RE. ve Karabudak O, Kılıcarslan F, Kirilmaz A, Us MH,  Cebeci BS. “Noninvasive assessment of impaired endothelial dysfunction in mucocutaneous Behçet’s disease,”  Rheumatol Int, 28, 617-621 (2008).
 • Ulusoy, RE. ve Koz C, Kilicaslan F, Kirilmaz A. “Nomogram for Mitral Valve Area Assessment. Echocardiography,”  25, 551 (2008).
 • Kilicaslan F. ve Akyol Erikci A, Kirilmaz A, Ulusoy E, Cebeci B, Ozturk A, Dincturk M. “Rapid Normalization of a Highly Thickened Pericardium by Chemotherapy in a Patient with T-cell Acute Lymphoblastic Lymphoma,” Clin Cardiol, 32 ,E52-54 (2009).
 • Kucukarslan N. ve Kirilmaz A, Sungun M, Ozal E, Ulusoy RE, Sanisaglu S, Tatar H. “Harvesting of the radial artery: Subfasciotomy or full skeletonization: A comparative study,” Clin Cardiol, 23,341-345 (2008).
 • Terekeci HM. ve Ulusoy RE, Kucukarslan NM, Nalbant S, Oktenli C. “Familial Mediterranean fever attacks do not alter functional and morphologic tissue Doppler echocardiographic parameters,” Rheumatol Int, 28, 1239-1243 (2008).
 • Ulusoy RE. ve Kucukarslan N. “Novel intubation technique for transesophageal echocardiographic examination,” Eur J Echocardiogr, 10, 227-228 (2009).
 • Ulusoy RE ve Terekeci HM, Baysan O, Yokusoglu M, Isilak Z, Oktenli C. “Orlistat plus low caloric diet improves cardiovascular risk factors and cardiac functions assesses by tissue Doppler echocardiography in obese women,” Turk J Med Sci, 29, 155-160 (2009).
 • Ulusoy RE, Karabudak O, Yokusoglu M, Kilicaslan F, Kirilmaz A, Cebeci BS. “Noninvasive assessment of impaired endothelial function in psoriasis,” Rheumatol Int, 30, 479-483 (2010).
 • Hatemi AC, Ulusoy RE, Gursoy M, Tongut A, Canikoglu M, Kaya A, Ay NP, Enar R, Sozer FF, Karaoglu K, Kansiz E. “Myocardial protection with simultaneous antegrade/vein graft cardioplegia compared to antegrade cardioplegia alone in elective coronary artery bypass grafting patients,” Balkan Med J, 28, 75-79 (2009).
 • Ulusoy RE. “Adequate Valsalva maneuver for right-to-left cardiac shunts:cost effective and easily applicable to a busy echocardiography laboratory,” J Vacs Ultrasound, 34, 32-33 (2010).
 • Ulusoy RE ve Yokusoglu M, Baysan O, Kirilmaz A, Kilicaslan F, Cebeci BS. “Ventricular functions, aortic elastic properties, and endothelial functions in patients with hypertensive response to treadmill exercise testing,” Turk J Med Sci, 41, 781-787 (2011).
 • Ucak A ve Ugur M, Onan B, Arslan G, Alp I, Ulusoy E, Yilmaz AT. “Conventional versus complete chordal-sparing mitral valve replacement: effects on left ventricular function and endsystolic stress,” Acta Cardiol, 66, 627-634 (2011).
 • Ulusoy RE. “Yeterince kullanilmayan onemli ilac: Kisa etkili nitrat - Special drug that is not adequately used: Short acting nitrate,” Turk Kardiyol Dern Ars, 39, 745-746 (2011).
 • Ulusoy RE. “LDL cholesterol measurement in terms of Cholindex,” Anadolu Kardiyol Derg, 13, 612 (2013).

Kitap/Kitap Bölümü

 • Fibrinolitik ve antitrombotik tedavi teori, uygulama ve tedavi (2007) ISBN:975-420-593-0- Bölüm 22 Venöz tromboemboli profilaksisi, Bölüm 23 Venöz tromboemboli tedavisi 
 • İklim Değişikliği ve Kentler Yapısal Çevre ve Yeşil Alanlar (2019)- Bölüm İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Olan etkileri, Medeniyet Üniversitesi Yayınları (E-Kitap)
 • Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği (Fellow-FESC)
 • TÜBİTAK (Ulakbim) Bilimsel Yayınları Teşvik Programı: Para Ödülü (13.11.2008), Başvuru No:188781 Sayı:B.O2.1.TBT.5.04.78.00/UBYT/2008-4022
Hekime Sor
Form Açıklaması henüz girilmedi

Liv Sağlık Köşesi

Left Arrow
Right Arrow
Heart 4 Sports Kliniği
Heart 4 Sports Kliniği

Spora yeni başlayanlar veya profesyonel sporcular Heart4Sports kliniğinde performansınızı test edin!

spor
test
klinik