Arrow
Arrow
Arrow
Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap
Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap
Prof. Dr.

Saadettin Kılıçkap

Liv Hospital Ankara
Tıbbi Onkoloji
İlgi Alanları
  • Tıbbi Onkoloji
  • İç Hastalıkları
  • Kanser Epidemiyolojisi
  • Akciğer kanseri, 
  • Melanom, meme kanseri, 
  • Kolorektal kanser, Mide Kanseri, 
  • Gastrointestinal sistem kanserleri, 
  • Sarkomlar, Genitoürinersistem kanserleri, 
  • Başboyun tümörleri, 
  • Glial tümörler
Özgeçmişim
Yayınlarım
Üyeliklerim
Katıldığım Kurslar

  Eğitim:

 • 2007-2009 Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Lisans
 • 2003-2007 Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Yandalı 
 • 1998-2003 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
 • 1992-1998 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  Deneyim:

 • 2016 – halen Prof Dr. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji
 • 2012-2016 Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji
 • 2010-2012 Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 2010 Yrd. Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 2009-2010 Uzm. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 2009 Regensburg Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji 
 • 2003-2009 Uzm. Dr. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Tıbbi Onkoloji
 • 1998-2003 Arş. Gör. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları

1. Rektum Kanserinde Küratif Tedavi Öncesi Uygulanan Neoaduvant İntraarteriyel Kemoterapi Sonuçları: Tek Merkez Debeyimi, 2. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 2016
2. Bevacizumab + Capecitabine as maintenance therapy After Initial bevacizumab + XELOX treatment in previously untreated patients with metastatic colorectal cancer: Ohase III ”Stop and Go” Study Results – A Turkish Oncology Group Trial, Mustafa Samur tıbbi Onkoloji Araştırma Ödülü, 5. Türk tııbbi Onkoloji Kongresi, 2014
3. Aynı ilaçları içeren kemoterapi protokolleri için aynı güne randevu verilmesi, ilaç israfını ve maliyetini azaltır, 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi Hemşire Sözel Çalışmaları Alanı Üçüncülük Ödülü, 2012.
4. Metastatik Kolorektal Adenokarsinomalı Hastalarda Kapesitabin, Okzaliplatin ve Bevasizumab İle Kombine Başlangıç Tedavisi Sonrasında, İdame Tedavisi Olarak Bevasizumab ve Kapesitabin’in Etkililik Ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Randomize Açık Prospektif Faz III (Stop And Go) Ulusal Çalışma, XIX: Ulusal Kanser Kongresi Sözlü Bildiri Ödülü, 2011.
5. Kanser Hastalarında yaşam kalitesi ile hastalığın klinikopatolojik özellikleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, 3. Tıbbi Onkoloji Kongresi En İyi Sözel Bildiri 3.lük Ödülü, 2010.
6. Meme kanserli kadın hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi ve farklı ölçeklerin validasyonu çalışması, 3. Tıbbi Onkoloji Kongresi Sözel Sunum Beceri Ödülü, 2010.
7. Meme Kanserinde Erken Tanı ve Tarama: Toplum Tabanlı Çalışma Sonuçları, XVIII: Ulusal Kanser Kongresi En İyi Sözlü Bildiri 2.cilik Ödülü, 2009.
8. Hacettepe Üniversitesi Medikal Onkoloji Bölümünde İzlenen Hodgkin Lenfoma Olgularının Klinikopatolojik Özellikleri, 2. Tıbbi Onkoloji Kongresi En İyi Sözlü Bildiri Ödülü, 2008
9. Remisyonda İzlenen Lenfoma Hastalarında Erektil Disfonksiyon Sıklığı ve Risk Faktörleri, 1. Tıbbi Onkoloji Kongresi Üçüncülük Ödülü, 2006
10. Şeref Zileli Yılın En Başarılı Asistanı Ödülü, İç Hastalıkları, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002.
• Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
• Onkoloji ve İmmunoterapi Derneği
• Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
• Akademik Geriatri Derneği
• Tıp Araştırmaları ve Eğitim Derneği
• Ulusal Kanser Danışma Kurulu, Prevantif Onkoloji Alt Kurulu
• Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
 • İyi Klinik Uygulamalar
 • Klinik Araştırmalar
 • Deney Hayvanları Kullanma Sertifikası
 • Bilgisayar Okuryazarlığı
Hekime Sor
Form Açıklaması henüz girilmedi