Psikoloji

Psikoloji veya Ruh bilimi, içgüdüsel davranışları ve zihni inceleyen bilimdir.
Psikoloji

Son Güncelleme Tarihi 7.02.2024 16:42:55

Liv Hospital Psikoloji Kliniği, yaklaşımlarını bütünsel bir bakış açısıyla uyguluyor. Bütüncül yaklaşım hem bedeni hem zihni ele alır. Bugün psikolojik sıkıntılarda olduğu kadar, bedensel rahatsızlıklarda da psikolojik desteğin, tedavinin seyrine olumlu etki ettiği biliniyor. Bu sebeple uzman klinik psikologlardan oluşan ve farklı alanlarda uzmanlaşmış ekibimiz hastane içindeki birimlere bireysel ve grup programlarıyla destek sağlıyor. Kanıta dayalı psikolojik destek programları ile medikal tedavi bir adım daha ileri taşınıyor.

Psikoterapi Hizmetleri

Yetişkin Psikoterapisi

Liv Hospital Psikoloji Bölümü, terapi konusunda uzman psikiyatrist ve klinik psikologlarla kısa ve uzun dönemli psikoterapi hizmeti veriyor. Yetişkinlerde psikoterapi konusunda uzman psikiyatrist ve psikologlar sizi dinleyerek ihtiyaçlarınıza yönelik bir tedavi planı geliştiriyor.

 • Anksiyete Bozuklukları: Yaygın anksiyete, panik bozukluk ve agorafobi, fobi, posttravmatik stres bozukluğu
 • Depresyon
 • Obsesif-kompulsif bozukluk
 • Bipolar bozukluk
 • Somatoform bozukluklar
 • Yeme bozuklukları
 • Uyum bozuklukları
 • Kişilik bozuklukları
 • Çocuk - Ergen Psikoterapisi

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Bölümü’nde çocuğu / genci ve ailesini tanıma / değerlendirme çalışmalarını takiben duygusal, davranışsal ve akademik sorunlara yönelik uygun psikoterapi hizmetler sunuluyor. Bölümde uygulanan psikoterapiler arasında; oyun terapisi, bireysel terapiler (psikodinamik ve bilişsel-davranışsal yönelimli), grup terapisi ve çocuk / genç odaklı aile terapisi bulunuyor. Ayrıca, ihtiyaca yönelik durumlarda Çocuk-Ergen Psikiyatrisi Bölümü ile işbirliği içerisinde çalışılıyor. Ebeveynlere yönelik bireysel / çift terapisi veriliyor.

Çocuk ve Ergenlerde En Yaygın Görülen Psikolojik Problemler

 • Korku ve endişeler
 • Tuvalet eğitimi
 • Takıntılar
 • Aile içi çatışma / aile içi iletişim sorunları
 • Disiplin sorunları
 • Okul problemleri
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme bozukluğu
 • Davranış sorunları
 • Boşanma süreci
 • Aile ve Çift Terapisi

Psikolojik sağlığın en önemli faktörlerinden biri de sağlıklı aile ilişkileridir. Aile terapisi, ilişkilerde bir değişim yaratmak ya da ilişkileri güçlendirmek için ailelerle ya da çiftlerle yapılır. Çiftlerin ilişki sorunları, kuşaklararası aktarılan problemler, çocuklarda davranış sorunları, kardeşler arası problemler, kronik hastalık durumları aile terapisi içerisinde çalışılan konulardandır.

Çocuk-Ergen Psikolojisi Bölümümüze başvuran ebeveynlere de gerekli durumlarda çocuk odaklı aile terapisi hizmeti de veriliyor. Hastanemizde aile terapileri, bu alanda özel eğitim almış psikiyatrist ve psikologlar tarafından uygulanıyor.

Medikal Tedaviye Entegre Psikolojik Destek Programları

Psikolojik Destek Programları ile mevcut medikal tedavilere entegre bir şekilde hastaların rahatsızlığa zemin hazırlayan hayat tarzı alışkanlıklarını gözden geçirmeleri sağlanıyor. Hastaların düşünce, duygu, davranış döngülerine yönelik farkındalık kazanmalarını ve sağlıklı olma yolunda bilinçli seçimler yapmaları destekleniyor. Kişiye özel uygulamalar ile hastalara sağlıklı başa çıkma yolları kazandırılarak, tedavi motivasyonunun artmasını ve iyilik halinin korunması amaçlanıyor.


Psikiyatri-Psikoloji Bölümü Olarak Destek Verdiğimiz Alanlardan Bazıları
 • Psiko-onkoloji (Kanserin psikolojik yönü)
 • Tüp bebek tedavisi
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları
 • Jinekoloji /adolesan (ergen) jinekolojisi
 • Obezite ve yeme bozuklukları
 • Dermatolojik sorunlar
 • Kronik ağrı
 • Nörolojik sorunlar
 • Uyku sorunları
 • Kardiyolojik problemler
 • Grup Psikoterapisi

Liv Hospital Psikoloji Bölümü; etkileşimsel gruplar, paylaşım grupları ve eğitim grupları çerçevesinde çalışıyor. Katılımcıların grup ortamında en etkili desteği almaları hedefleniyor.

Bilinçlendirme Psiko-Eğitim Toplantıları

Psikoloji Bölümü, en sık rastlanan günlük sorunlara pratik cevaplar vermek üzere tasarlanmış kısa buluşmalardır. Odaklanılan örnek konular:

 • Anne-baba olmak ile ilgili çalışmalar
 • Ruhsal gerginliği yönetme çalışmaları
 • Bedenimizi anlama çalışmaları
 • Ergenlik dönemi ve aile içi ilişkiler
 • Psiko-onkoloji

Ekibimiz ruh ve beden sağlığının ayrılmaz bir bütün olduğuna inanıyor. Bu nedenle kanser teşhisi almış hastaların ve ailelerinin tedavi süreci içerisinde ve sonrasında en uygun psikolojik desteği alması önemlidir.

Kanser teşhisi, cerrahi girişimler, kemoterapi ve radyoterapi tedavileri bedensel, psikolojik ve sosyal olarak zorlayıcı bir döneme işaret eder. Bu dönem kaygı bozuklukları, depresif duygulanım, uyum sıkıntıları, kişilik özellikleri değişimleri gibi psikolojik sıkıntıların oluşmasına zemin hazırlar.

Hasta ve aileleri için kritik olan bu dönemde psikologlarımız psiko-onkoloji çalışmaları çerçevesinde hem hastayı hem de ailelerini ruhsal, duygusal ve işlevsel yönlerden destekleyerek, yaşam kalitesini arttırmayı hedeflerler.

Bu doğrultuda bölüm; teşhis almış ya da tedavi görecek hastayla görüşme sağlayarak hastayı anlamak, durumunu beraberce değerlendirmek ve kendisi için en iyi destek programını seçmeyi hedefler. Bu bireysel psikoterapi, aile desteği veya grup desteğini kapsayabilir. Yapılan araştırmalar, kanser hastalığı sürecine psikolojik desteğin dahil edilmesinin hastanın ve ailelerinin tedavi sürecini daha rahat ve uyumlu geçirdiğini gösteriyor. Bu nedenle kanser hastalarımıza sadece tıbbi değil psikolojik açıdan da eşlik ediyoruz.

Bunlar da ilginizi çekebilir
Left Arrow
Right Arrow