Arrow
Arrow
Arrow
Uzm. Dr. Mustafa Kudret Tuygun
Uzm. Dr. Mustafa Kudret Tuygun
Uzm. Dr.

Mustafa Kudret Tuygun

Liv Hospital Ulus
Anestezi ve Reanimasyon
İlgi Alanları
  • Regional anestezi
  • Pediatrik anestezi
  • Ortopedik cerrahi anestezisi
Özgeçmişim
Yayınlarım

  Eğitim

 • Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • İzmir Atatürk Lisesi

  Deneyim

 • Liv Hospital Ulus (2014- )
 • İstanbul Florance Nightingale Hastanesi (Mart 2013- Şubat 2014)
 • İstanbul Cerrahi Hastanesi (Mayıs 2007- Şubat 2012 )
 • Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Aralık 2003-Mart 2008)
 • Sivas Devlet Hastanesi (Mart 2003-Aralık 2013)
 • Heybeliada Göğüs Hastalıkları Hastanesi(Kasım 2002-Şubat 2003)
 • Bergama Devlet Hastanesi Acil Servis (1993-1997)
 • Hacıbektaş MSO (1990-1993)

  Yayınlar


  A. Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Özgültekin A, Turan G, Tuygun M, Doğramacı G, Şenel NA. Mushroom intoxication: 9 case reports. 10th International Intensive Care Symposium. May 14-17,1998, İstanbul, Turkey
 • Bosna G, Tuygun M, Çolakoğlu S, Güzel H,, Aydın N. Reflex circulatory response after tracheal intubation in smokers compared with nonsmokers during thiopental sodium or sevoflurane induction. European Anaesthesiology Congress2000, Vienna,Austria.
 • Dinçer E, Tuygun M, Akşahin D, Çolakoğlu S, Aydın N.The effect of three bolus doses of remifentanil on the pressor to laryngoscopy and tracheal intubation. Europian Anaesthesiology Congress 7-10 April 2001, gotheburg,Sweden.
 • Özgültekin A,Tuygun M, Kılıçoğlu G, Ormancı F, Akgün N. An unusual complication of tracheostomy. Case report .Europian Anaesthesiology Congree 2003, Glasgow, EU.

  B. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Bosna G, Çolakoğlu S, Tuygun M, Aydın N. Artroskopik Diz cerrahisinde Tramadol ile preemptif analjezi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2000;11(3):900-902.
 • Bosna G, Tuygun M, Çolakoğlu S, Güzel H, Aydın N. Sigara içenlerde Tiyopental Sodyum ve Sevofluran İndüksiyonunda Entübasyona Kardiovasküler Yanıt. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2001;41(2):72-75.
 • Dinçer E, Kaşıkçı M, Tuygun M, Pamuk H, Aydın N. Mivakuryum İle Uzamış Apne. Olgu Sunumu. Göztepe Tıp Dergisi 2001;16:127-128.
 • Dinçer E, Tuygun M, Ormancı F, Akgün N. Skleroderma ve Anestezi (Olgu Sunumu). Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Tıp Dergisi 2002;42:53-55.
 • Dinçer E, Tuygun M, Akşahin D, Çolakoğlu S, Aydın N. Remifentanilin Farklı Bolus Dozlarının Entübasyonda Oluşan Hemodinamik Yanıta Etkileri. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2003;43(3):153-158.

  C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler.

 • Kaya G, Tuygun M, Çolakoğlu S, Aydın N. Sigara içenlerde tiopental sodyum ve sevofluran indüksiyonunda entübasyona kardiovasküler yanıt. 33. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin,27-31 Ekim 1999.
 • Dinçer E, Kaşıkçı M, Tuygun M, Pamuk H. Mivakuryum kullandığımız ilk olguda uzamış apne.33. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, 27-31 Ekim 1999.
 • Bosna G, Çolakoğlu S, Tuygun M, Aydın N. Artroskopik diz cerrahisinde tramadol. 34.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. Kuşadası, 25-29 Ekim 2000.
 • Özgültekin A, Ormancı F, Tuygun M, Özsoy B, Akgün N. Nörojenik pulmoner ödem gelişen bir subaraknoidal kanama vakası. 34. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyom Kongresi, Kuşadası, 25-29 Ekim 2000.
 • Dinçer E, Akşahin D, Tuygun M, Çolakoğlu S, Aydın N. Remifentanilin farklı bolus dozlarının entübasyonda oluşan hemodinamik yanıta etkileri.34. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Kuşadası,25-29 Ekim 2000.
 • Bosna G, Tuygun M, Şimşek S, Aydın N. Opioidlerde bakteri üremesi. 9.Kış Sempozyumu, Uludağ,15-18 Şubat 2001.
 • Tuygun M, Özgültekin A, Ormancın F, Dinçer E, Akgün N. Magnezyum sülfat ve klonidinin postoperatif derlenme üzerine etkisi. 35. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2001.
 • Özgültekin A, Tuygun M, Kılıçoğlu G, Ormancı F, Akgün N. Nadir bir trakeostomi komplikasyonu. 36. Ulusal ve 1. Uluslararası Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon KOngresi, Antalya,26-30 Ekim2002.
 • Tuygun M, Dobrucalı H, Hancı A, Oba S. Komplikasyonsuz Bir Masif Transfüzyon Olgusu. 39. Ulusal ve 4. Uluslararası Türk Anesteziyoloji ve reanimasyon Kongresi,Antalya 23-27 Kasım 2005.
 • Tuygun M, Ekşioğlu B, Kaya M, Gökçe D, Oba S. Çocuklarda Alt Batın Cerahisi Operasyonlarında Rectal Paracetamol ile İlioinguinal/İliohipogastrik Bloğun Karşılaştırılması. 39. Ulusal ve 4. Uluslararası Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya,23-27 Kasım 2005.
 • Tuygun M, Gezginer E, Oflazoğlu S, Oba S. Yoğun Bakım Ünitemizdeki enfeksiyon ajanları.13.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, 3-7 Mayıs 2006.
 • Tuygun M, Oflazoğlu S, Yeltepe Ş, Oba S. Toraks ve Batın Yerleşimli Wilms Tümörlü bir Olgu.13.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi,Antalya, 3-7 Mayıs 2006.
 • Tuygun M, Atalan G, Gezginer E, Surav D, Oba S. Transfüzyona Bağlı Akut Akciğer Hasarı (TRALİ).13.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, 3-7 Mayıs 2006.

Hekime Sor
Form Açıklaması henüz girilmedi