Home Icon
Arrow
Girişimsel Kardiyoloji

Girişimsel Kardiyoloji

Liv Hospital Koroner Anjiyografi ve Kalp Kateterizasyon Laboratuvarı’nda; anjiyo, balon ve stent gibi girişimsel işlemler modern tedavi yöntemleriyle uygulanıyor.
Girişimsel Kardiyoloji

Liv Hospital Koroner Anjiyografi ve Kalp Kateterizasyon Laboratuvarı’nda; anjiyo, balon ve stent gibi girişimsel işlemler modern tedavi yöntemleriyle uygulanıyor.

Girişimsel Kardiyoloji Kliniği’nde Yapılan İşlemler

 • Koroner anjiyografi
 • Periferik anjiyografi
 • Sağ ve sol kalp kateterizasyonu
 • Pulmoner hipertansiyon için vasküler rezistans ölçümü
 • Renal anjiyografi gibi tanısal işlemler
 • Kompleks perkütan koroner girişimleri
 • Karotis girişimleri
 • Renal stent
 • Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatide alkol septal ablasyon
 • Atrial ve ventriküler septal defektlerin perkütan kapatılması
 • Dirençli hipertansiyonda renal denervasyon
 • Operasyonu riskli olan hastalarda TAVI (Transkateter aort kapak implantasyonu)

El Bileğinden Anjiyo ile Kanama Riski Azalıyor

El bileğinden yapılan anjiyo işlemleri sonrası kanama riski önemli ölçüde azalır. Femoral arterden yapılan girişimlerde bu oran, dünyada yüzde 5 civarında gözlenirken; radial arter girişimlerinde risk oranı yüzde 0.2 ’dir. Liv Hospital Girişimsel Kardiyoloji Kliniği’nde yapılan işlemlerde ve perkutan girişimlerde hastaların yüzde 95’inde giriş bölgesi olarak radial arter (El bileği) tercih edilir. Bu oran dünya standartlarının üzerindedir. Klinik uygulamalarında anjiyografi giriş yerine bağlı kanama komplikasyonu gözlenmemiştir. Diagnostik işlemlerden sonra radial arter girişi kullanılan hastalarda 2-3 saat sonra taburculuk sağlanabilir. Diğer yandan femoral giriş tercih edilen hastalarda kasık kapatma cihazları ile 6-12 saat olan hareketsiz yatış süresi 2 saate indirilmekte ve kum torbası gibi uygulamaların kullanımına ihtiyaç kalmaz.
Liv Hospital Koroner Anjiyografi ve Kalp Kateterizasyon Laboratuvarı’nda; anjiyo, balon ve stent gibi girişimsel işlemler modern tedavi yöntemleriyle uygulanıyor.

El Bileğinden Anjiyo Neden Yapılır?

Bacak damarından girilerek yapılan anjiyografi, hastayı hem 6 saat yatağa bağımlı hale getirir hem de kanama riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açabilir. Liv Hospital Girişimsel Kardiyoloji Kliniği’nde balon ve stent işlemleri, el bileğindeki nabız arterinden gerçekleştirilir. Böylece hastalar, el bileğinden yapılan anjiyo sonrası çok kısa bir süre sonra ayağa kalkıp, kanama riski olmadan taburcu olabilir.

İlaçlı Stent Ne İşe Yarar?

Laboratuvarımızda; ilaç salınımlı stent ve eriyebilen stent kullanım oranı yüzde 90’dır. Bu oran yüzde 60 olan genel standartların oldukça üzerindedir. Kullanılan ilaç salınımlı stentler FDA onaylıdır ve damar içinde yeniden darlık oluşumunun azalması yönünde önemli avantajlar sağlar.

Intravasküler Ultrason ve OCT ile Doğru Tanı

Intravasküler ultrason (IVUS) ve OCT (Opticalcoherencetomography) gibi ileri intrakoroner görüntüleme tekniklerinin yanı sıra ülkemizde ilk ve tek wirelesspressure-wire uygulaması ile mevcut anjiyografi sistemine entegre ve her zaman kullanıma hazır FFR ölçümleri rutin olarak yapılabilir. Bu sayede doğru koroner lezyona, stent uygulaması için daha hassas karar verilebilir. Laboratuvar, SCAI’nın belirlediği güvenlik ve kalite standartlarına uygun olarak organize edilmiştir. Kardiyojenik şok ile laboratuvara kabul edilen hastalar için intra-aortik balon pompası desteği kateter laboratuvarında her an mevcuttur. Set-up TAVI gibi kompleks girişimler için uygundur ve yurt dışından gelen ekipler tarafından onaylanmıştır.

Koroner Anjiyografi Nedir?

Koroner anjiyografi, kalbi kanlandıran ve besleyen damarların (koroner damarların) boyalı bir sıvı verilerek görünür hale getirilmesidir. Vücudun tüm damarları için anjiyografik işlemler yapılabilir. Göz, beyin, kalp ve bacak damarları genellikle en sık araştırılan damar sistemleridir. Kalp damarlarını incelemek için yapılan işleme koroner anjiyografi denir.
Kardiyak kateterizasyon veya anjiyo olarak da adlandırılan koroner anjiyografi, kalp damarlarını ve fonksiyonunu değerlendirmek için yapılan girişimsel bir görüntüleme yöntemidir.

Kardiyak Kateterizasyonun Tanı ve Tedavi Amaçlı Kullanıldığı Hastalıklar

 • Koroner arter, kalp kapak veya aort damarı hastalıkları
 • Kalp kası fonksiyonunu değerlendirme
 • Koroner balon anjiyoplasti ve stent, koroner bypass ameliyatı, kalp kapağı girişimsel veya cerrahi müdahale gibi ileri tedavi yöntemlerini belirleme

Koroner Anjiyografi Nasıl Yapılır?

Koroner anjiyografi sırasında kasık veya koldaki atardamara ince, yumuşak, plastik bir sheat (kılıf) yerleştirilir. Bu kılıfın içinden yumuşak ve ince plastik içi boş kateterler vasıtasıyla kalp damarlarının çıkış yerine ilerletilir. Kateter özel bir x-ray (röntgen) makinesi yardımı ile koroner arterlere yönlendirilir.

Kontrast materyal (anjiyo boyası) kateter yoluyla enjekte edilir ve hareketli röntgen filmleri dijital ortamda kaydedilir. Prosedürün bu bölümüne koroner anjiografi denir. Bu görüntülere ek olarak bazı özel durumlarda ileri görüntüleme ve değerlendirme yöntemleri olan intravasküler ultrason (IVUS), optik koherans tomografi (OCT) veya fraksiyonel akım rezervi (FFR) ölçümleri de yapmak gerekebilir. IVUS, koroner damar içinde ultrason ile daha ayrıntılı görüntüler elde edilmesini sağlar. OCT, özel bir ışık kaynağı ile damarın iç çeperi hakkında detaylı bilgiler verir. FFR ise; kan akımının özelliğini belirleyerek görüntülenen daralmanın ciddiyeti konusunda bilgiler verir. Bu ileri değerlendirme yöntemlerinin, deneyimli operatörlere sahip merkezlerde yapılması gerekir.

Koroner Girişimsel İşlem Nedir?

Koroner girişimsel işlem, kalbe giden kan akışını arttırmak amacıyla, daralmış koroner arterleri açmak için yapılan, cerrahi olmayan bir tedavi yöntemidir. Koroner anjiyografi esnasında daralmış veya tıkanmış koroner arterler saptandığında hekim ve hastanın ortak kararı ile aynı seansta veya planlı olarak ayrı bir seansta anjiyoplasti ve stent yöntemi ile tedavi edilebilir. Bu kararın verilmesi hastanın klinik durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Koroner girişimsel işlem, bir koroner anjiyografi gibi aynı şekilde başlar. Balon anjiyoplasti ve stent, kateter koroner arterlerin çıktığı yere yerleştirildikten sonra koroner arterleri açmak için yapılır.

Balon Anjiyoplasti İşlemi Nedir?

İnce bir kateterin ucunda yer alan sıvı, genişleyen bir balonun şişirilmesi ile daralmış kalp damarında açılma sağlanabilir. Balon anjiyoplasti teknik olarak perkütan koroner anjiyoplasti (PTCA) veya perkütan koroner girişim (PKG) olarak adlandırılmaktadır. Balon şişirildiğinde; yağlı plak, tıkanmış olan arter duvarlarına karşı sıkıştırılır ve kan akışının artması sağlanır.

Balon Anjiyoplasti Nasıl Yapılır?

Çoğu durumda stent yerleştirme, balon anjiyoplasti prosedürü ile kombinasyon şeklinde gerçekleştirilir. Stent koroner, arter içinde destek sağlamak için bir iskelet gibi davranan küçük, metal kafesten oluşmuş bir tüptür. Daralmış artere stent yerleştirmek için, kılavuz tel üzerinden ilerletilen bir balon kateter kullanılır. Stent daralmış olan bölgeye geldiğinde, balon şişirilir ve stent arterin çapına uygun şekilde genişler ve damar duvarına tutunur. Balon söndürüldükten sonra stent yerleştirildiği noktada daimi olarak kalır. Birkaç hafta içinde stentin üzeri normal damar hücreleri (endotel) ile kaplanır. Stent ile anjiyoplasti genellikle 1-2 koroner arterde daralma veya tıkanıklık olan hastalara uygulanır. İkiden fazla koroner arterde tıkanma varsa koroner arter bypass cerrahisi söz konusu olabilir.

İlaç Salınımlı Stentler (İSS) Nedir?

İlaç salınımlı stentler, stentin yerleştirildiği bölgede belirli bir süre boyunca salınırlar ve damarda yeniden daralmayı azaltacak ilaçlar içerirler. İlaç salınımlı stentler de metal stent iskeleti yapısındadır. Ancak yüzeylerinde ince ve kontrollü salınım yapma özelliği olan bir ilaçlı tabaka mevcuttur.

Pek çok araştırma ilaç salınımlı stentlerde, tekrar daralma ihtimalinin ilaç salınımlı olmayan stentlere göre daha düşük olduğunu göstermektedir. Özellikle ince yapılı damarlarda, hastalıklı bölgenin uzun olduğu durumlarda, tam tıkalı damarlarda, damarların ikiye ayrıldığı noktalarda (bifurkasyon) ilaç salınımlı stentlerin belirgin avantajları vardır. İlaç salınımlı stentin uygulanabilirliği hastanın klinik durumu ve damar yapısına göre değişebileceği için girişimsel kardiyoloji hekiminizle bu durumu konuşmanız tavsiye edilir. İlaç salınımlı stent uygulanan hastalarının kardiyoloji hekiminin tavsiye ettiği sürece ikili pıhtı önleyici ilaç kullanması ve doktorunun izni olmadan ara vermemesi son derece önemlidir.

Kardiyak kateterizasyon ve girişimsel işlemler, göğüs cerrahi olarak açılarak yapılmadığı dolayısıyla herhangi bir yara oluşmadığı için cerrahi işlem olarak kabul edilmez. İşlem süresi ameliyata göre daha kısadır. Bazı durumlarda, cerrahi prosedürün sonuçlarına bağlı olarak hastaya koroner girişimsel işlem tavsiye edilebilir.