Home Icon
Arrow
Hipofiz Merkezi

Hipofiz Merkezi

Hipofiz hastalıkları karmaşık tanı ve tedavi protokolleri olan, multidisipliner yaklaşım gerektiren hastalıklardır.
Hipofiz Merkezi

Hipofiz hastalıkları karmaşık tanı ve tedavi protokolleri olan, multidisipliner yaklaşım gerektiren hastalıklardır. Bu alanda uzmanlaşmış ekiplerce ele alındığında tedavinin başarı oranının daha yüksek, risklerinin ise daha düşük olduğu bilinen bir gerçektir.

Hipofiz Nedir?

Hipofiz, beynin altında yer alan küçük bir bezdir ve endokrin sistem içinde önemli bir rol oynar. Hipofiz, birkaç farklı lobdan oluşur, ancak özellikle anterior (ön) lobu, vücuttaki birçok hormonun salgılanmasını düzenleyen önemli bir endokrin bezidir. Bu anterior lob, hipofiz bezinin önemli bir bölümünü oluşturur ve "adenohypophysis" olarak da adlandırılır.

Liv Hospital Hipofiz Merkezi

Liv Hospital Hipofiz Merkezi’nde hastaların tanı ve tedavileri en yeni teknikler ve güncel protokollerle gerçekleştirilir, yaşam kaliteleri sorgulanarak iyileştirilir. Ayrıca hastaları ve toplumu bilgilendirme amaçlı eğitim toplantıları düzenlenir. Yine hipofiz tümörleri ve hastalıkları konusunda bilimsel araştırmalar ve akademik çalışmalar yürütülerek bilimsel katkı sağlanır. Çok çeşitli yakınmalar ve klinik belirtilerle pediatrik yaş gurubundan geriatrik yaş grubuna kadar ortaya çıkabilecek hipofiz hastalıkları en iyi şekilde konusunda uzmanlaşmış bir ekiple takip ve tedavi edilebilir.  

Merkezin Takip ve Tedavi Ettiği Hipofiz Hastalıklar

 • Başka nedenle çekilen beyin MR’ında hipofiz bezinde kitle saptanan hastalar 
 • Hipofiz adenomları (iyi huylu ön hipofiz tümörleri)
  • Hormon salgılamayan adenomlar
  • Akromegali
  • Cushing Hastalığı
  • Prolaktinoma
  • Tirotropinoma
  • Gonadotropinom

Hipofiz tümörleri yavaş büyüyen ve kronik seyirli hastalıklardır. Bazıları ömür boyu takip gerektirir. Özellikle akromegali ve Cushing hastalığı gibi hormon salgılayan adenomlarda metabolik etkiler çok yoğun ve karmaşık olabilir. Akromegalilerin bir kısmı ailevi olabilir. Bu hastalıkların tanısı, ayırıcı tanısı ve tedavisi bir ekip anlayışıyla düzenlenmelidir. Ekibin olmazsa olmaz unsurları hipofiz konusunda deneyimli endokrinoloji uzmanı ve yine hipofiz cerrahisinde deneyimli beyin ve sinir cerrahisi uzmanıdır.

Hastaların en iyi hizmeti alabilmeleri güçlü bir ekiple mümkündür. Ekibin diğer uzmanları nöroradyolog, girişimsel nöroradyolog, nörooftalmolog, nöroanestezist ve yoğun bakım uzmanı, nöropatolog, KBB uzmanı, psikiyatri uzmanı, psikolog ve hipofiz hemşiresidir.