Kalp ve Damar

Kalp ve Damar Cerrahisi, kardiyovasküler sistemi inceleyen ve kalp ile damarlar arasındaki anatomik ve fonksiyonel bozuklukları tedavi eden cerrahi bir tıp dalıdır.
Kalp ve Damar Cerrahisi

Son Güncelleme Tarihi 18.04.2024 15:54:09

Kalp ve Damar Cerrahisi, kardiyovasküler sistemi inceleyen ve kalp ile damarlar arasındaki anatomik ve fonksiyonel bozuklukları tedavi eden cerrahi bir tıp dalıdır. Bu cerrahi dal, kalp hastalıkları, damar hastalıkları ve diğer kardiyovasküler sorunlara yönelik cerrahi müdahaleleri içerir. Kalp ve damar cerrahisi, genellikle kalp cerrahisi veya kardiyak cerrahi olarak da adlandırılır.

Kalp ve Damar Cerrahisi Hangi Hastalıklara Bakar?

Kalp ve Damar Cerrahisi, cerrahi müdahale gerektirebilecek, kalp ve damar sağlığını ilgilendiren pek çok hastalığın tanısı ve tedavisiyle ilgilenir. Bu alanın başlıca konularını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Koroner Arter Hastalığı (Koroner Arter Yetmezliği): Kalp kasına kan akışını sağlayan koroner arterlerdeki tıkanıklıklar veya daralmalar nedeniyle oluşan bir durumdur.

 • Kalp Krizi (Myokard İnfarktüsü): Koroner arterlerin tıkanması sonucu kalp kasının kan akışının kesildiği ve kalp dokusunun hasar gördüğü bir acil durumdur.

 • Kalp Kapak Hastalıkları: Kalp kapaklarında daralma (stenoz) veya sızıntı (yetmezlik) olabilir. Bu durumlar kalp kapak cerrahisi gerektirebilir.

 • Anevrizma: Damarın genişlemesi veya balonlaşması durumudur. Anevrizmalar genellikle arterlerde meydana gelir ve cerrahi müdahale gerektirebilir.

 • Varisler: Bacaklardaki damarlarda genişleme ve şekil bozukluğu olarak karakterize edilen bir durumdur. Ciddi durumlarda, cerrahi müdahale gerekebilir.

 • Periferik Arter Hastalığı (PAD): Bacaklardaki arterlerdeki tıkanıklıklar nedeniyle oluşan bir durumdur. Bu durum, ağrılı yürüme (claudication) ve diğer belirtilere neden olabilir.

 • Konjenital Kalp Anomalileri: Doğuştan gelen kalp problemleri, kalp ve damar cerrahisinin müdahale ettiği bir diğer alanı oluşturur.

 • Aritmiler: Kalp ritmiyle ilgili sorunlar, bazen cerrahi müdahale gerektirebilir.

 • Kalp Yetmezliği: Kalbin yeterince kan pompalayamadığı durumu ifade eder. Bazı durumlarda cerrahi tedavi seçenekleri düşünülebilir.

Liv Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi

Yenidoğandan yetişkine (her yaş grubunda), kalplerin sağlıklı ve güçlü atması için Liv Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi olarak yanınızdayız.

Liv Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi merkezinde son teknoloji ile güncel tedavi yöntemleri, uzman hekimler tarafından uygulanır. Kalp ve Damar Cerrahisi alanında tecrübeli ve yenilikçi akademisyenlerden oluşan kadrosu ile yenidoğandan yetişkine her yaş grubundaki hastalarda en doğru tedaviye karar verilerek yüksek başarı oranları sağlanır.

Liv Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği uzman doktorları ve çalışanları, kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle, öğreterek ve araştırarak yaşam kalitesinin iyileştirilmesine kendilerini adamıştır.

Mümkün olan en yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmaya çalıştığımız bu misyon doğrultusunda aşağıdaki değerlerin gerekli olduğuna inanıyoruz:

 • Yaş, ırk, cinsiyet veya sosyal statüden bağımsız olarak her bireyin benzersiz ve içsel değerini tanır ve onaylarız.
 • Hizmet ettiğimiz herkese şefkat ve nezaketle davranırız.
 • Mutlak dürüstlük, doğruluk ve adaletle hareket ederiz.
 • Hizmet verdiğimiz kişilere en gelişmiş imkanlarla doğru teşhis ve tedavi tekniklerini sunmaya çalışır ve sürekli öğrenme ile sürekli mükemmelliği taahhüt ederiz.
 • Meslektaşlarımıza güvenir ve birbirimize sadakat, saygı ve haysiyetle davranma sözü veririz. 

Kalp ve Damar Cerrahisi pratiğini 3 ana dalda sunuyoruz;

 1. Erişkin Kalp Cerrahisi
 2. Çocuk Kalp Cerrahisi
 3. Damar Cerrahisi


 

Bunlar da ilginizi çekebilir
Left Arrow
Right Arrow