Kornea Hastalıkları

Gözün saydam tabakası olan kornea gözün renkli tabakasının önünde yer alır ve gözün en önemli merceğidir. Kornea hastalıklarında oluşan görme kaybı kalıcı olabilir. Bu nedenle kornea hastalıklarının teşhis ve tedavisi göz sağlığı açısından önemlidir. Liv Hospital Göz Hastalıkları Kliniği’nde kornea hastalıklarında ilaç tedavisi yanında bazen lazer kullanılarak, bazen de kornea nakli ile tedavi yapılır.

KERATAKONUS 

Korneanın incelmesi, anormal dikleşmesi, düzensiz astigmat ve bulanık görmeyle karakterize bir genetik hastalıktır. En önemli özelliği gençlerde ve çocuklarda çok ilerleyici olması ve görme kalitesini düşürmesidir. Liv Hospital Göz Hastalıkları Kliniği’nde keratakonus tedavisinde hastalığın ilerlemesini durdurmak için ultraviyole tedavisi ve kornea içi halkalar kullanılır. Daha kaliteli bir görme için özel keratakonus kontak lenslerine de ihtiyaç olabilir.

KORNEA NAKLİ 

Kornea nakli, kornea dokusunun tümüyle veya bir kısmının değiştirilmesi operasyonudur. Eskiden tümüyle değişim söz konusuyken yeni teknikler sayesinde sadece hastalığın etkilediği bölümün değiştirilmesi söz konusudur. 

Hastanın kendi dokusu korunuyor

Kornea nakli ameliyatında, en sık tercih edilen teknik kornea dokusunun değiştirilmesidir. Bu teknikte kornea tabakalarının tümü değiştirilir. Fakat son yıllarda, kornea tabakalarının tüm katı değil; sadece bozulmuş olan tabakanın değişmesi anlamına gelen “lameller kornea nakli” ya da “lameller keratoplasti” teknikleri daha sık kullanılıyor. Çünkü hastanın kendi dokusu bozulmamışsa o dokuyu korumak temel gaye olarak nitelendiriliyor. Son yıllarda lazer kullanımı da arttı. Henüz çok yaygın olmamakla birlikte uygun vakalarda lazer kullanarak da ameliyat yapılabiliyor. 

Genel anestezi altında yapılıyor


Kornea nakli ameliyatlarında çoğunlukla genel anestezi kullanılıyor. Gereksinim olduğunda ise lokal anestezi tercih ediliyor. Ameliyat süresi, kullanılan tekniğe bağlı olarak değişmekle beraber ortalama bir ila bir buçuk saat sürüyor. 
 

Hasta ameliyattan sonra nelere dikkat etmeli?

Hastaların belli aralıklarla doktor muayenesinden geçmesi ve ilaçlarını düzenli kullanması gerekiyor. Özellikle tam kat nakil yapılmış hastaların red reaksiyonuna karşı bilgilendirilmesi gerekir. Gözde hafif ağrı ve kızarma, görmede bulanıklık gibi belirtiler varsa hasta mutlaka doktora başvurmalıdır. 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde