Home Icon
Arrow
Kornea Hastalıkları

Kornea Hastalıkları

Kornea, gözün dış yüzeyini oluşturan şeffaf dokudur ve görme işlevi için önemli bir role sahiptir.
Kornea Hastalıkları

Gözün saydam tabakası olan kornea gözün renkli tabakasının önünde yer alır ve gözün en önemli merceğidir. Kornea hastalıklarında oluşan görme kaybı kalıcı olabilir. Bu nedenle kornea hastalıklarının teşhis ve tedavisi göz sağlığı açısından önemlidir.

Liv Hospital'de Kornea Hastalıkları

Liv Hospital Göz Hastalıkları Kliniği’nde kornea hastalıklarında ilaç tedavisi yanında bazen lazer kullanılarak, bazen de kornea nakli ile tedavi yapılır.
Kornea, gözün dış yüzeyini oluşturan şeffaf dokudur ve görme işlevi için önemli bir role sahiptir. Hastanemizin Kornea Hastalıkları Birimi, çeşitli kornea rahatsızlıklarının tanısı, tedavisi ve cerrahi müdahalelerine odaklanmıştır.

Hastalar, kornea transplantasyonu, kornea yaralanmaları, keratokonus gibi durumlarla ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilir ve tedavi planları oluşturulur. Liv Hospital'ın modern tıbbi ekipmanları ve deneyimli hekimleri, hastalara en etkili ve güvenilir kornea sağlığı hizmetini sunmayı amaçlar. Kornea hastalıklarıyla ilgili detaylı teşhis ve tedavi süreçleri, Liv Hospital'ın hasta odaklı yaklaşımı ve uzmanlık alanındaki güçlü bilgi birikimiyle gerçekleştirilir.

KERATAKONUS 

Korneanın incelmesi, anormal dikleşmesi, düzensiz astigmat ve bulanık görmeyle karakterize bir genetik hastalıktır. En önemli özelliği gençlerde ve çocuklarda çok ilerleyici olması ve görme kalitesini düşürmesidir. Liv Hospital Göz Hastalıkları Kliniği’nde keratakonus tedavisinde hastalığın ilerlemesini durdurmak için ultraviyole tedavisi ve kornea içi halkalar kullanılır. Daha kaliteli bir görme için özel keratakonus kontak lenslerine de ihtiyaç olabilir.

KORNEA NAKLİ 

Kornea nakli, kornea dokusunun tümüyle veya bir kısmının değiştirilmesi operasyonudur. Eskiden tümüyle değişim söz konusuyken yeni teknikler sayesinde sadece hastalığın etkilediği bölümün değiştirilmesi söz konusudur. 

Hastanın Kendi Dokusu Korunuyor

Kornea nakli ameliyatında, en sık tercih edilen teknik kornea dokusunun değiştirilmesidir. Bu teknikte kornea tabakalarının tümü değiştirilir. Fakat son yıllarda, kornea tabakalarının tüm katı değil; sadece bozulmuş olan tabakanın değişmesi anlamına gelen “lameller kornea nakli” ya da “lameller keratoplasti” teknikleri daha sık kullanılıyor. Çünkü hastanın kendi dokusu bozulmamışsa o dokuyu korumak temel gaye olarak nitelendiriliyor. Son yıllarda lazer kullanımı da arttı. Henüz çok yaygın olmamakla birlikte uygun vakalarda lazer kullanarak da ameliyat yapılabiliyor. 

Genel Anestezi Altında Yapılıyor

Kornea nakli ameliyatlarında çoğunlukla genel anestezi kullanılıyor. Gereksinim olduğunda ise lokal anestezi tercih ediliyor. Ameliyat süresi, kullanılan tekniğe bağlı olarak değişmekle beraber ortalama bir ila bir buçuk saat sürüyor.