Liv Hospital Vadistanbul

Çocuk Onkolojisi

Çocukluk çağı kanserlerinde multidisipliner yaklaşımın önemine dikkat çeken Liv Hospital Çocuk Onkoloji Kliniği tedavide 360 derece yaklaşımı ve ekip dayanışmasını benimsiyor. Liv Hospital'da sadece çocukluk çağı kanser olguları için kurulmuş bir Çocuk Onkoloji Konseyi bulunuyor. Konseyde alınan kararlar, zaman kaybetmeksizin ivedilikle hayata geçirilip tedavi protokolleri belirleniyor.


Amaç tedavide maksimum uyum

Çocuk Onkoloji Konseyi, modern tedavinin bir parçası olan aile ve çocuğa tedavide kemoterapi cerrahi veya radyoterapinin doğru zaman ve algoritma ile yapılmasını ve hastanın tedaviye uyumunu maksimum düzeyde sağlamaya çalışıyor. Çocuk onkolojisi aileyi de yakalayan bir ekip işidir. Pediatrik onkolog ekibin ilaç tedavisi kısmını planlar, düzenler ve uygular. Hastalık iyileştikten sonra da geriye dönmemesi için gerekli organizasyonları yapar.


Son tedavi protokolleri uygulanıyor

Liv Hospital Çocuk Onkoloji Kliniği’nde çocukluk çağının ve ergenlerin bütün solid tümörleri ve kanserleri en son tedavi protokolleri ve teknoloji ile tedavi ediliyor. Aynı zamanda zor olgularda ikinci görüş “second opinion” ile hastalara yardım ediliyor.


Hassas tedavi planlaması gerekir

Çocukluk çağı tümörlerinde radyoterapi tedavisi gelişme çağında olan çocukların kemik kıkırdak gelişimi halen devam ettiği için çok hassas bir tedavi planlaması gerekir. Tümör bölgesinin doğru hedeflenmesi ve dozun ayarlanması kadar çevre dokunun korunmasının da tedavinin önemli bir parçasıdır.


Kararlar çocuk onkoloji konseyince alınır

Çocuk cerrahisi, pediatrik beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi, kulak burun boğaz bu konseyin cerrahi çıkarım, biyopsi ve tedavi için kateter yerleştirilme aşamalarında kilit rol oynar. Kitleye yaklaşım ve cerrahi çıkarım kararı, çevre organlar ile tümör kitlesinin etkileşimi göz önünde bulundurularak tartışılır ve kemo/radyoterapi öncesinde veya sonrasında cerrahi tedavi planlanır.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde