Çocuk Onkolojisi

Çocuk onkolojisi, çocuklarda kanser tanısı, tedavisi ve takibi ile ilgilenen tıp dalıdır.
Çocuk Onkolojisi

Son Güncelleme Tarihi 15.02.2024 09:49:04

Çocuk onkolojisi, çocuklarda kanser tanısı, tedavisi ve takibi ile ilgilenen tıp dalıdır. Bu alanda çalışan uzmanlar, çocuklarda görülen kanser türlerini tanımak, tedavi etmek ve hastaların sağlıklarını takip etmekle görevlidirler. Çocuklarda kanser, genellikle yetişkinlerde görülen kanser türlerinden farklılık gösterir ve özel bir yaklaşım gerektirir.

Çocuk Onkolojisi Nedir?

Çocuk onkolojisi, 0-18 yaş arası çocuklarda görülen kanserlerin tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp uzmanlık dalıdır. Çocukluk çağı kanserleri, tüm kanserlerin yaklaşık %10'unu oluşturur. Ancak, çocuklarda görülen kanserlerin bazı türleri, yetişkinlerde görülen kanserlerden daha yaygındır. Örneğin, lösemi, beyin tümörleri ve lenfoma, çocukluk çağı kanserlerinin en sık görülen türleridir.

Çocuk Onkolojisi Hastalıkları Nedir?

Çocuk onkolojisi, çocuklarda görülen çeşitli kanser türlerinin tanı, tedavi ve takibiyle ilgilenen bir tıp dalıdır. Bu alanda sık rastlanan hastalıklar arasında lösemi (kan kanseri), lenfoma (lenf bezleri kanseri), nöroblastom (sinir hücreleri kökenli kanser), Wilms tümörü (böbrek kanseri), retinoblastom (göz tümörü) gibi çeşitli kanser türleri bulunmaktadır.

 

 

Liv Hospital Çocuk Onkoloji Kliniği

Çocukluk çağı kanserlerinde multidisipliner yaklaşımın önemine dikkat çeken Liv Hospital Çocuk Onkoloji Kliniği tedavide 360 derece yaklaşımı ve ekip dayanışmasını benimsiyor. Liv Hospital'da sadece çocukluk çağı kanser olguları için kurulmuş bir Çocuk Onkoloji Konseyi bulunuyor. Konseyde alınan kararlar, zaman kaybetmeksizin ivedilikle hayata geçirilip tedavi protokolleri belirleniyor.

Çocuk Onkoloji Konseyi, modern tedavinin bir parçası olan aile ve çocuğa tedavide kemoterapi cerrahi veya radyoterapinin doğru zaman ve algoritma ile yapılmasını ve hastanın tedaviye uyumunu maksimum düzeyde sağlamaya çalışıyor. Çocuk onkolojisi aileyi de yakalayan bir ekip işidir. Pediatrik onkolog ekibin ilaç tedavisi kısmını planlar, düzenler ve uygular. Hastalık iyileştikten sonra da geriye dönmemesi için gerekli organizasyonları yapar.

Liv Hospital Çocuk Onkoloji Kliniği’nde çocukluk çağının ve ergenlerin bütün solid tümörleri ve kanserleri en son tedavi protokolleri ve teknoloji ile tedavi ediliyor. Aynı zamanda zor olgularda ikinci görüş “second opinion” ile hastalara yardım ediliyor.

Çocukluk çağı tümörlerinde radyoterapi tedavisi gelişme çağında olan çocukların kemik kıkırdak gelişimi halen devam ettiği için çok hassas bir tedavi planlaması gerekir. Tümör bölgesinin doğru hedeflenmesi ve dozun ayarlanması kadar çevre dokunun korunmasının da tedavinin önemli bir parçasıdır.

Çocuk cerrahisi, pediatrik beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi, kulak burun boğaz bu konseyin cerrahi çıkarım, biyopsi ve tedavi için kateter yerleştirilme aşamalarında kilit rol oynar. Kitleye yaklaşım ve cerrahi çıkarım kararı, çevre organlar ile tümör kitlesinin etkileşimi göz önünde bulundurularak tartışılır ve kemo/radyoterapi öncesinde veya sonrasında cerrahi tedavi planlanır.