Liv Hospital Vadistanbul

Genel Yoğun Bakım

Yoğun Bakım Ünitesi Nedir?

Hayati risk taşıyan ve yaşamsal fonksiyonların sürekli takip altında tutulması gereken hastalarımızın takip ve tedavileri Liv Hospital Vadistanbul Yoğun Bakım Ünitesi’nde yapılmaktadır. 


Yoğun Bakım Ünitesi Özellikleri Nelerdir?

Yoğun bakım hastalarına, konusunda eğitimli ve deneyimli uzman doktor, hemşire ve sağlık personeli tarafından 7/24 gözetim uygulanır. Gelişmiş ve güncel laboratuvar tetkikleri, dijital röntgen çekimleri, Doppler ve ultrasonografi, ekokardiyografi, elektroensefalografi gibi tanı ve tedaviye yön veren işlemler yoğun bakım ünitesinde hasta başı olarak uygulanabilmektedir. İleri görüntülüme, girişimsel tedavi gerekli ise hastalarımız kritik durumu değerlendirdikten sonra, özel cihazlar ile ve deneyimli sağlık personelimiz eşliğinde ilgili departmana transfer edilir. 
Liv Hospital Vadistanbul Yoğun Bakım Ünitesi’nin fiziki şartları, enfeksiyon kontrolü açısından temas izolasyonuna, hasta konforu sağlanmasına ve mahremiyetin korunması olanak sağlayacak şekilde tek kişilik odalar olarak planlanmıştır. İnhalasyon yolu ile bulaşan enfeksiyonu olan hastalarımız, diğer hastaların ve sağlık personelimizin korunması amacı ile negatif basınçlı izolasyon odalarında birebir hemşire desteği ile izlenir.
Mevcut yoğun bakım cihazları ve deneyimli sağlık personelimiz sayesinde; pediatrik ve yetişkin kritik hastalara mekanik ventilasyon, renal replasman tedavileri (hemodiyaliz, hemodiafiltrasyon), karaciğer destek sistemleri, ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) gibi tüm organ destek sistemleri uygulanabilmektedir. 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde