Göğüs Cerrahisi

Liv Hospital Göğüs Cerrahisi Kliniği, akciğer kanserinde erken teşhisin önemli olduğu kadar cerrahi tedavinin ve takibinin de önemli olduğunu vurguluyor.

Son teknolojik cihazlar kullanılıyor

Günümüz teknolojisinin en son cihazları ile yapılandırılan ameliyathanelerimizde her türlü teknik ile kanser cerrahisi girişimleri uygulanıyor.
 

Cerrahi tedavi seçenekleri 

Liv Hospital Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde mediasten tümörleri, akciğerlerin kanser dışı problemleri, göğüs duvarı anomalileri, terleme problemleri (el, koltukaltı, yüz vs.) ve yemek borusu hastalıklarına da cerrahi tedavi seçenekleri sunuluyor.

•    Mediasten tümörler / Akciğer kanseri
•    Akciğerlerin kanser dışı problemleri
•    Göğüs duvarı anomalileri
•    Terleme problemleri (El / koltuk altı)
•    Yemek borusu cerrahisi 
•    Torakoskopik ve Robotik cerrahi
•    Timus Hastalıkları
•    Toraks Maligniteleri
•    Plevra (Akciğer zarı) hastalıkları
•    Trakea (nefes borusu) cerrahisi
•    Toraks travmaları
•    Pnömotoraks (akciğer sönmesi)
•    Amfizemin bronkoskopik ve cerrahi tedavisi

 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde