Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji kanser alanında yoğunlaşan bir tıp dalıdır.
Tıbbi Onkoloji

Son Güncelleme Tarihi 2.05.2024 08:30:40

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kanserler oldukça riskli ve pek çok insanı etkileyen hastalıklardır. Ancak tedavi imkanları da gün geçtikçe gelişmektedir. Ülkemizde en sık görülen kanserler kadınlarda meme, akciğer, kalın barsak, rektum, serviks, over, mide,ve pankreas; erkeklerde akciğer, prostat, kalın barsak, rektum, mide ve pankreas olarak sıralanabilir. Tıbbi Onkoloji de kanser alanında yoğunlaşan bir tıp dalıdır. Tıbbi onkologlar kanserlerin tanısı, takibi ve tedavisinde uzmanlaşmış, yetkin hekimlerdir. 

Tıbbi Onkoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Tıbbi onkoloji kanser olarak nitelendirilebilecek bütün hastalıkları ilgi alanında toplar. Pek çok kanser çeşidi vardır ve tıbbi onkologlar bu hastalıklara sahip hastalarla ilgilenirler. Bu hastalıkların en yaygın olanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Meme Kanseri: Meme dokusundan kaynaklanan kanser türüdür. Tıbbi onkologlar, meme kanserinin teşhisi, evresi ve tedavisiyle ilgilenirler.
  • Akciğer Kanseri: Akciğer dokusundan kaynaklanan kanser türüdür. Sigara içme alışkanlığı gibi risk faktörleri ile ilişkilidir. Tıbbi onkologlar, akciğer kanserinin tedavisi ve izlenmesiyle ilgilenirler.
  • Kolon ve Rektum Kanseri: Bağırsakların (kolon ve rektum) iç yüzeyinden kaynaklanan kanser türüdür. Tıbbi onkologlar, bu kanser türünün tedavisi ve yönetimi konusunda uzmanlaşmışlardır.
  • Prostat Kanseri: Erkeklerde en yaygın kanser türlerinden biridir ve genellikle prostat bezinden kaynaklanır. Tıbbi onkologlar, prostat kanserinin teşhisi, evresi ve tedavisi ile ilgilenirler.
  • Mide Kanseri: Mide dokusundan kaynaklanan kanser türüdür. Tıbbi onkologlar, mide kanserinin tedavisi ve izlenmesiyle ilgilenirler.
  • Lenfoma: Lenf sistemini etkileyen kanser türüdür. Hodgkin lenfoma ve non-Hodgkin lenfoma gibi alt tipleri vardır. Tıbbi onkologlar, lenfoma teşhisi ve tedavisi konusunda uzmanlaşmışlardır.
  • Kanserlerin Metastazları: Kanser hücrelerinin vücut içinde başka organlara yayılması durumudur. Tıbbi onkologlar, metastatik kanserlerin tedavisi ve yönetimiyle ilgilenirler.
  • Kemik ve Yumuşak Doku Kanserleri: Kemik veya yumuşak dokulardan kaynaklanan kanser türleridir. Tıbbi onkologlar, bu kanser türlerinin teşhisi ve tedavisi konusunda uzmanlık sağlarlar.

Liv Hospital Tıbbi Onkoloji Kliniği

Liv Hospital Tıbbi Onkoloji Kliniği, son teknolojiye sahip donanımıyla, ileri teknik yeterliliği ve alanında uzmanlaşmış hekim kadrosuyla öne çıkar. Kanserle mücadelede en etkili tedavileri sağlama hedefiyle, hastaların bireysel ihtiyaçlarına odaklanarak öncü bir rol üstlenmekle beraber hastaların sağlığını ön planda tutarak kapsamlı bir tedavi deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. 

Kliniklerle İşbirliği İçinde Çalışır

Tıbbi onkoloji, iç hastalıklarının bir üst ihtisası olup kanserli hastalarının koordinasyonunda önemli bir yere sahiptir. Kanserli hastalara tanı ve tedavide yaklaşım, hastalık ile ilgili tüm birimlerin ortaklaşa verdiği karar ile mümkündür. Liv Hospital Tıbbi Onkoloji Kliniği'nin en önemli görevlerinden biri ilaç tedavisini planlama ve uygulamadır.

Tedavi Hastalığın Evresine Tipine Kişiye Göre Belirlenir

Liv Hospital Tıbbi Onkoloji Kliniği'nde kanser ilaç tedavisi kanserin tipine, hastalığın evresine, kanser hücresinin patolojik özelliklerine, kanser hücrelerinde meydana gelen genetik değişikliklere, hastanın yaş, yandaş hastalıklarına ve performansına göre belirlenir. Bu değerlendirme için diğer dallarla işbirliği yaparak tedavi planı ve ilaç seçimi gerçekleştirilir. Günümüzde kanser ilaç tedavisi her hastaya göre değişmekte; yani kişiselleşmektedir.

 

 

İlaç Tedavisi

Kanser tedavisinde çeşitli grup ilaçlar vardır.

1) Birinci grup, kanser hücrelerinin yok edilmesine yönelik “kemoterapi ilaçları”dır.
2) İkinci grup, kanser hücrelerinin gelişimi ve çoğalmasını sağlayan mekanizmaları bozarak kanser hücrelerinin yaşamasını ve çoğalmasını engelleyen “hedefe yönelik ilaçlar”dır.
3) Hormon etkisine duyarlı olarak gelişen kanser tiplerinde (meme, prostat kanseri gibi) “hormona karşı ilaçlar”dır.
4) Diğer grup ise; “destek ilaçları”dır. Hem hastalık ile oluşan olumsuz durumlarda hem de tedavilere bağlı gelişen yan etkilere karşı kullanılırlar.
5) Son zamanlarda bağışıklık sistemini güçlendirerek hastanın kanserle mücadelesini kuvvetlendiren immünoterapi ilaçları da vardır. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar amaca göre de farklılıklar gösterir.

Amaç Hastalığın Yok Edilmesi

İlaçlar hastalığın erken dönemlerinde cerrahi tedaviye ek olarak, cerrahi sonrası yüksek riskli hastalarda mikroskopik hastalığın yok edilmesi amacıyla uygulanabilir. Cerrahi öncesi tümörün küçültülmesi ve yayılımının önlenmesi için de kullanılabilir. Bazı durumlarda radyoterapi ile birlikte radyoterapi süresince eş zamanlı olarak veya radyoterapi öncesi ya da sonrası yapılabilir. Erken dönem yayılmamış hastalıklarda lokal tedaviler ile birlikte uygulandığında hastalığın tamamen yok edilmesi amaçlanır.

Kombine Olarak Kullanılabilir

İleri dönemde yayılmış veya yineleyen hastalık durumlarında; hastalığın kontrol altında tutulması, yayılmanın önlenmesi ve hayat süresinin uzatılması amacıyla kemoterapi, hedefe yönelik ilaçlar veya her ikisi birlikte uygulanabilir. Bu süreçte amaç hastalığın kronik bir hastalık şekline dönüşerek hastaya zarar vermesini önlemektir. Bu evredeki hastalıkta ilaç tedavisi ile kontrolü sağlanan bazı hastalarda kalıntı tümörler için cerrahi de eklenebilir.

Kişiye Özel Tedavi Planı

Liv Hospital Tıbbi Onkoloji Kliniği; meme kanseri, akciğer kanseri, mide-barsak kanserleri, pankreas kanseri, karaciğer kanseri, safra kesesi ve yolu kanserleri, yumurtalık kanseri, serviks kanseri, rahim kanseri, baş boyun tümörleri, osteosarkom ve yumuşak doku sarkomları, beyin tümörleri, böbrek-mesane kanserleri, prostat kanseri, testis kanseri, malign melanom, lenfoma, tiroit kanseri gibi birçok kanser türünde tanı, tedavi ve takip sürecini sağlar.

Tümör Konseyinde En Uygun Tedavi Belirlenir

Liv Hospital Tıbbi Onkoloji Kliniği'nde uzmanlar, kanser hastalarının takip ve tedavisini yürütürler. Bu süreçle ilgili tüm branşlarla birlikte hareket ederler. Tümör Konseyi’nde hastalar için en uygun tedavi yaklaşımları planlanır. Her türlü kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, hormonoterapi, immünoterapi ve kanser destek tedavileri, tıbbi onkoloji uzmanları tarafından her hasta için özel olarak planlanır ve bu konuda deneyimli bir ekip tarafından uygulanır. Bu uygulamalar genellikle günübirlik tedavi şeklindedir. Gerekli görülen ya da istenilen durumlarda yatarak tedavi de sağlanabilir.

Tümör Konseyinde Kimler Yer Alır?

Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji, Nükleer Tıp, Algoloji, Patoloji, Genel Cerrahi, Kadın Doğum, Üroloji, Kulak Burun Boğaz Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Beyin Cerrahisi, Gastroenteroloji, Ortopedi kliniklerinden uzman hekimlerin katılımıyla gerçekleşir.