Arrow
Arrow
Arrow
Prof. Dr. Cengiz Kara
Prof. Dr. Cengiz Kara
Prof. Dr.

Cengiz Kara

Liv Hospital Ulus
Çocuk Endokrinolojisi
İlgi Alanları
  • Büyüme ve Kısa Boy
  • Büyüme Hormonu Eksikliği
  • Obezite
  • Ergenlik ve Sorunları: Erken ve Geç Ergenlik
  • Diyabet: Tip 1 ve Diğerleri
  • Tiroid Hastalıkları: Hipotiroidi ve Hipertiroidi
  • Kemik Hastalıkları: Raşitizm, Osteoporoz
  • Cinsiyet Gelişim Bozuklukları
Özgeçmişim
Yayınlarım
Üyeliklerim
Ödüllerim
50
Uluslararası Makaleler
12
h-index
Eğitim
 • Yüksek Lisans:Tıp, Ankara Üniversitesi, 1985-1991
 • Tıpta Uzmanlık:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, 1991-1996
 • Yan Dal Uzmanlık:Çocuk Endokrinolojisi, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi ve Ankara Üniversitesi, 2001-2005
 • Doktora:Moleküler Tıp, Ondokuzmayıs Üniversitesi 2015-2019
Deneyim
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Ürgüp Devlet Hastanesi 1996-1999
 • Pediatri Başasistanı Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi 1999-2001
 • Çocuk Endokrin Yandal Asistanı Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi 2001-2004
 • Çocuk Endokrin Yandal Asistanı Ankara Üniversitesi 2004-2005
 • Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi 2005-2007
 • Yardımcı Doçent Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2007-2010
 • Gözlemci Öğretim Üyesi Gazi Üniversitesi 2008 (03-06)
 • Doçent Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2010-2016
 • Visiting Scholar University of North Carolina 2011 (03-05)
 • Visiting Scholar Yale University – USA 2011 (06)
 • Moleküler Tıp Doktora Öğrencisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2015-2019
 • Profesör Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2016-2017
 • Profesör Öğretim Üyesi İstinye Üniversitesi 2018-Halen
 • Çocuk Endokrinolojisi Profesörü Ulus Liv Hospital 2017-Halen
Araştırma
 • Yenidoğanın Hemolitik Hastalığı (İndirekt Hiperbilirubinemili 634 olgunun klinik, laboratuar ve tedavi yönünden retrospektif incelenmesi)
 • İnmemiş ve Retraktil Testisi Olan Olguların Klinik ve Human Koryonik Gonadotropin Uyarı Testi ile Değerlendirilmesi
 • 1996-2003 Yılları Arasında 93 Prematür Telarşlı Hastanın Değerlendirilmesi
 • Tip 1 diyabetli çocuklarda oksidize LDL antikorlarının metabolik kontrol üzerine etkisi
 • Konjenital hipotiroidili hastalarda persitan yüksek TSH
 • Konjenital hipotiroidizmli hastalarda iyot eksikliği insidansı
 • 21-hidroksilaz eksikliği olan hastalarda en sık rastlanan 9 mutasyonun sıklığının belirlenmesi
 • Konjenital adrenal hiperplazili hastalarda glukortikoid tedavisinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi
 • Ankara’da yaşayan gebe kadınlarda iyot eksikliğinin değerlendirilmesi
 • Uygunsuz ADH salınımı ve serebral tuz kaybı sendromlarının ayırıcı tanısında plazma ve idrar ozmolaritesi
 • Cinsel gelişim bozukluğu olan çocuk ve adolesanların tanılarına göre sınıflandırılması ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi
 • Tip 1 Diyabetli çocuklarda idrar KIM-1 ve NGAL düzeyleri böbrek hasarının erken belirteci olarak kullanılabilir mi?
 • Orta Karadeniz Bölgesindeki güncel iyot durumunun geçici konjenital hipotiroidi sıklığı üzerinden değerlendirilmesi
 • Samsun ilinde yaşayan 6-18 yaş grubu tip 1 diyabetli çocuklarda yaşam kalitesi ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
 • Çocuk ve ergenlerde tip 1 diabetes mellitus, glisemik kontrol ve komplikasyonları (Çok merkezli çalışma)
 • Osteogenezis imperfekta hastalarında siklik, düşük doz ve tek gün pamidronat tedavisinin etkinliği
 • Samsun’da yaşayan 0-18 yaş çocuklarda tip 1 diyabet insidansı ve prevalansı çalışması
 • Tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanlarda metabolik sendrom prevalansı ve metaboliğk sendromun öngörülmesinde EGDR ve BİA’nın yeri
 • Turner sendromlu çocukların başvuru özelikleri ve eşlik eden patolojiler: 842 vakanın ulusal veritabanında değerlendirilmesi (Çok merkezli çalışma)
 • Türkiye’de geçici konjenital hipotiroidizm sıklığı ve seyrinin belirlenmesi
 • Vitamin D entoksikasyonlu çocuklarda pamidronatın etkinliği ve güvenirliği
 • Noonan sendromlu hastalarda büyüme özellikleri (Çok merkezli çalışma)
 • GCK Gen Mutasyonuna Bağlı Diyabeti Olan Olguların Klinik ve Moleküler Özellikleri ile Dokuz Yeni Mutasyonun Tanımlanması (Çok merkezli çalışma)
 • Çok Merkezli Olarak Hipofosfatemik Riketsli Olguların Değerlendirilmesi
 • YAYINLARKuyucu N, Kara C, Bakırtaş A, Teziç T. Successful treatment of visceral leishmaniasis with allopurinol plus ketoconasole in an infant who developed pancreatitis caused by meglumine antimonate. Pediatr Infect Dis J 2001; 20 (4): 455-457
 • Karakurt C, Kara C, Akgün D, Sipahi T. Spondylocostal Dysostosis: Presentation of Two Cases. Int Pediatr 2001;16 (3):173-175
 • Sipahi T, Kara C, Tavil B, İnci A, Oksal A. Alpha-1 antityripsin deficiency: an overlooked cause of late hemorrhagic disease of the newborn. J Pediatr Hematol Onkol 2003; 25(3): 274-275
 • Kara C, Kutlu AO, Evliyaoğlu O, Bilgili H, Yıldırım N. Successful treatment of insulin allergy in a 1-year-old infant with neonatal diabetes by lispro and glargine insulin. Diabetes Care 2005; 28 (4): 983-984
 • Kara C, Kutlu AO, Tosun MS, Apaydın S, Şenel F. Sertoli cell tumor causing prepubertal gynecomastia in a boy with Peutz-Jeghers syndrome: The outcome of 1-year treatment with aromatase inhibitor testolactone. Horm Res 2005; 63 (5): 252-256 Epub 2005 Jun 9.
 • Kara C, Aydin OF, Aslan B, Gürer Y.K. Bilateral basal ganglia lesions after hypoglycemic coma in a 6-year-old child. J Child Neurol. 2007;22(2):228-31.
 • Kara C, Cetinkaya S, Sezgin N, Kınık ST. The effects of metabolic control on oxidized low-density lipoprotein antibodies in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. Pediatr Diabetes 2008;9(1):17-22.doi:10.1111/j.1399-5448.2007.00281.x.
 • Kara C, Öcal G, Berberoğlu M, Şıklar Z, Adıyaman P. Persistently Raised TSH in Adequately Treated Congenital Hypothyroidism Followed-up for a Long Time. J Pediatr Endocrinol Metab. 2008;21(3):251-6
 • Sadeghi F, Yürür Kutlay N, Berberoğlu M, Çetinkaya E, Aycan Z, Kara C, Ilgın Ruhi H, Öçal G, Şıklar Z, Elhan A, and Tükün A.Identification of Frequency and Distribution of the 9 Most Frequent Mutations among Patients with 21-OHD in Turkey. J Pediatr Endocrinol Metab. 2008;21(8):781-7.
 • Evliyaoğlu O, Kutlu A, Kara C, Atavcı S. Incidence of iodine deficiency in Turkish patients with congenital hypothyroidism. Pediatr Int. 2008;50(3):276-80doi: 10.1111/j.1442-200X.2008.02569.x.
 • Altinel E, Cetinkaya S, Kara C, Orün UA, Aydin H, Kutsal A. A case with homozygote familial hypercholesterolemia treated with LDL apheresis and coronary bypass in adolescence period. Anadolu Kardiyol Derg. 2008; 8(3):231–2
 • Oguz Kutlu A, Akbiyik F, Kara C. Postnatal testicular regression mircopenis and microcephaly: Conformation of anew syndrome?Am J Med Genet A.2009; 149A(4):742–5doi: 10.1002/ajmg.a.32542.
 • Çetinkaya S, Kunak B, Kara C, Demirçeken F, Yaralı N, Polat E, Aycan Z. A Case Report of Neonatal Diabetes due to Neonatal Hemochromatosis. J Pediatr Endocrinol Metab2010;23(5):521-4
 • Kara C, Kılıç M, Uçaktürk A, Aydın M. Congenital Goitrous Hypothyroidism, Deafness and Iodide Organification Defect in Four Siblings: Pendred or Pseudo-Pendred Syndrome? J Clin Res Ped Endo 2010;2(2):63-6doi: 10.4274/jcrpe.v2i2.81. Epub 2010 May 6.
 • Kara C, Uçaktürk A, Aydın ÖF, Aydın M. Adverse Effect of Phenytoin on Glucocorticoid Replacement in a Child with Adrenal Insufficiency. J Pediatr Endocrinol Metab2010:23(9):963-66
 • Çetinkaya S, Kunak B, Kara C, Demirçeken F, Yaralı N, Polat E, Aycan Z. Response to the letter by Drs Vanden Eijnden and Martinovici. J Pediatr Endocrinol Metab 2010;23(11):1208
 • Kutlu AO, Kara C, Cetinkaya S. Rhabdomyolysis without detectable myoglobulinuria due to severe hypophosphatemia in diabetic ketoacidosis. Pediatr Emerg Care 2011;27(6):537-8doi: 10.1097/PEC.0b013e31821dc68a.
 • Erdoğan S, Kara C, Uçaktürk A, Aydın M. Etiological classification and clinical assessment of children and adolescents with disorders of sex development. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2011;3(2):77-83 doi:10.4274/jcrpe.v3i2.16. Epub 2011 Aug 6
 • Cetinkaya S, Kara C. The effect of glucocorticoid replacement therapy on bone mineral density in children with congenital adrenal hyperplasia. J Pediatr Endocrinol Metab 2011;24(5-6):265-9
 • Albayrak C, Albayrak D, Kılınç AA, Kara C. Myelofibrosis associated with rickets in a child with down syndrome. Pediatr Blood Cancer2012;58(4):647-8doi: 10.1002/pbc.23353. Epub 2011 Sep 12.
 • Kutlu AO. Kara C. Iodine deficiency in pregnant women in the apparently iodine-sufficient capital city of Turkey. Clin Endocrinol (Oxf). 2012;77(4):615-20doi: 10.1111/j.1365-2265.2012.04440.x.
 • Simsek DG, Aycan Z, Ozen S, Cetinkaya S, Kara C, Abalı S, Demir K, Tunç O, Uçaktürk A, Asar G, Baş F, Cetinkaya E, Aydın M, Karagüzel G, Orbak Z, Sıklar Z, Altıncık A, Okten A, Ozkan B, Ocal G, Semiz S, Arslanoğlu I, Evliyaoğlu O, Bundak R, Darcan S. Diabetes Care, Glycemic Control, Complications and Concomitant Autoimmune Diseases in Children with Type 1 Diabetes in Turkey: A Multicenter Study. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2013;5(1):20-26doi: 10.4274/Jcrpe.893. Epub 2013 Feb 19.
 • Kara C, Üstyol A, Yılmaz A, Altundağ E, Oğur G. Premature ovarian failure due to tetrasomy X in an adolescent girl. Eur J Pediatr. 2014;173(12):1627-30 doi: 10.1007/s00431-013-2209-y. Epub 2013 Nov 13
 • Kara C, Günindi F, Üstyol A, Aydın M. Vitamin D Intoxication due to an Erroneously Manufactured Dietary Supplement in Seven Children. Pediatrics 2014;133(1):e240-4. doi: 10.1542/peds.2013-0711. Epub 2013 Dec 2
 • Poyrazoğlu Ş, Akçay T, Arslanoğlu İ, Atabek ME, Atay Z, Berberoğlu M, Bereket A, Bideci A, Bircan İ, Böber E, Can Ş, Cesur Y, Darcan Ş, Demir K, Dündar B,Ersoy B, Esen İ, Güven A, Kara C, Keskin M, Kurtoğlu S, Memioğlu N, Özbek MN,Özgen T, Sarı E, Şıklar Z, Şimşek E, Turan S, Yeşilkaya E, Yüksel B, Darendeliler F. Current Practice in Diagnosis and Treatment of Growth Hormone Deficiency in Childhood: A Survey from Turkey. J Clin Res Pediatr Endocrinol.2015:5;7(1):37-44. doi: 10.4274/jcrpe.1794.
 • Yeşilkaya E, Bereket A, Darendeliler F, Baş F, Poyrazoğlu Ş, Küçükemre Aydın B, Darcan Ş, Dündar B, Büyükinan M, Kara C, Sarı E, Adal E, Akıncı A, Atabek ME,Demirel F, Çelik N, Özkan B, Özhan B, Orbak Z, Ersoy B, Doğan M, Ataş A, Turan S,Gökşen D, Tarım Ö, Yüksel B, Ercan O, Hatun Ş, Şimşek E, Ökten A, Abacı A,Döneray H, Özbek MN, Keskin M, Önal H, Akyürek N, Bulan K, Tepe D, Emeksiz HC,Demir K, Kızılay D, Topaloğlu AK, Eren E, Özen S, Abalı S, Akın L, Selver Eklioğlu B, Kaba S, Anık A, Baş S, Ünüvar T, Sağlam H, Bolu S, Özgen T, Doğan D,Deniz Çakır E, Şen Y, Andıran N, Çizmecioğlu F, Evliyaoğlu O, Karagüzel G,Pirgon Ö, Çatlı G, Can HD, Gürbüz F, Binay Ç, Baş VN, Fidancı K, Polat A, Gül D,Açıkel C, Demirbilek H, Cinaz P, Bondy C. Turner Syndrome and Associated Problems in Turkish Children: A Multicenter Study. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;5;7(1):27-36. doi: 10.4274/jcrpe.1771.
 • Darendeliler F, Yeşilkaya E, Bereket A, Baş F, Bundak R, Sarı E, Küçükemre Aydın B, Darcan Ş, Dündar B, Büyükinan M, Kara C, Mazıcıoğlu M, Adal E, Akıncı A, Atabek ME, Demirel F, Çelik N, Özkan B, Özhan B, Orbak Z, Ersoy B, Doğan M, Ataş A, Turan S, Gökşen D, Tarım Ö, Yüksel B, Ercan O, Hatun Ş, Şimşek E, Ökten A, Abacı A, Döneray H, Özbek MN, Keskin M, Önal H, Akyürek N, Bulan K, Tepe D, Emeksiz HC, Demir K, Kızılay D, Topaloğlu AK, Eren E, Özen S, Demirbilek H, Abalı S, Akın L, Selver Eklioğlu B, Kaba S, Anık A, Baş S, Ünüvar T, Sağlam H, Bolu S, Özgen T, Doğan D, Deniz Çakır E, Şen Y, Andıran N, Çizmecioğlu F, Evliyaoğlu O, Karagüzel G, Pirgon Ö, Çatlı G, Can HD, Gürbüz F, Binay Ç, Baş VN, Sağlam C, Gül D, Polat A, Açıkel C, Cinaz P. Growth curves for Turkish Girls with Turner Syndrome: Results of the Turkish Turner Syndrome Study Group. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;5;7(3):183-191. doi: 10.4274/jcrpe.2023.
 • Kara C, Çetinkaya S, Gündüz S, Can Yılmaz G, Aycan Z, Aydın M. Efficacy and safety of pamidronate in children with vitamin D intoxication. Pediatr Int. 2016 Jul;58(7):562-8. doi: 10.1111/ped.12875. Epub 2016 Feb 17.
 • Sari E, Bereket A, Yeşilkaya E, Baş F, Bundak R, Aydın BK, Darcan Ş, Dündar B, Büyükinan M, Kara C, Adal E, Akıncı A, Atabek ME, Demirel F, Çelik N, Özkan B, Özhan B, Orbak Z, Ersoy B, Doğan M, Ataş A, Turan S, Gökşen D, Tarım Ö, Yüksel B, Ercan O, Hatun Ş, Şimşek E, Ökten A, Abacı A, Döneray H, Özbek MN, Keskin M, Önal H, Akyürek N, Bulan K, Tepe D, Emeksiz HC, Demir K, Kızılay D, Topaloğlu AK, Eren E, Özen S, Demirbilek H, Abalı S, Akın L, Eklioğlu BS, Kaba S, Anık A, Baş S, Unuvar T, Sağlam H, Bolu S, Özgen T, Doğan D, Çakır ED, Şen Y, Andıran N, Çizmecioğlu F, Evliyaoğlu O, Karagüzel G, Pirgon Ö, Çatlı G, Can HD, Gürbüz F, Binay Ç, Baş VN, Fidancı K, Gül D, Polat A, Acıkel C, Cinaz P, Darendeliler F. Anthropometric findings from birth to adulthood and their relation with karyotype distribution in Turkish girls with Turner syndrome. Am J Med Genet A. 2016 Apr;170(4):942-8. doi: 10.1002/ajmg.a.37498. Epub 2016 Jan 20.
 • Atay Z, Yesilkaya E, Erdeve SS, Turan S, Akin L, Eren E, Doger E, Aycan Z,Abali ZY, Akinci A, Siklar Z, Ozen S, Kara C, Tayfun M, Sari E, Tutunculer F,Karabulut GS, Karaguzel G, Cetinkaya S, Saglam H, Bideci A, Kurtoglu S, Guran T, Bereket A. The Etiology and Clinical Features of Non-CAH Gonadotropin-IndependentPrecocious Puberty: A Multicenter Study. J Clin Endocrinol Metab. 2016May;101(5):1980-8. doi: 10.1210/jc.2015-3500. Epub 2016 Mar 10.
 • Kara C, Günindi F, Can Yılmaz G, Aydın M. Transient Congenital Hypothyroidism in Turkey: An Analysis on Frequency and Natural Course. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016 Jun 5;8(2):170-9. doi: 10.4274/jcrpe.2345. Epub 2016 Apr 18.
 • Hatun Ş, Demirbilek H, Darcan Ş, Yüksel A, Binay C, Şimşek DG, Kara C, Çetinkaya E, Ünüvar T, Uçaktürk A, Tütüncüler F, Cesur Y, Bundak R, Sağlam H, Şimşek E, Bereket A; Turkish Pediatric Diabetes Research Group. Evaluation of therapeutics management patterns and glycemic control of pediatric type 1 diabetes mellitus patients in Turkey: A nationwide cross-sectional study. Diabetes Res Clin Pract. 2016 Jun 27;119:32-40. doi:10.1016/j.diabres.2016.04.059.
 • Şıklar Z, Genens M, Poyrazoğlu Ş, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Aycan Z, Savaş Erdeve Ş, Çetinkaya S, Güven A, Abalı S, Atay Z, Turan S, Kara C, Can Yılmaz G, Akyürek N, Abacı A, Çelmeli G, Sarı E, Yeşilkaya E, Bolu S, Korkmaz HA, Şimşek E, Çatlı G, Büyükinan M, Çayır A, Evliyaoğlu O, İşgüven P, Özgen IT, Hatipoğlu N, Elhan AH, Berberoğlu M. The growth characteristics of patients with Noonan syndrome, and first 3 years results of GH treatment: A Nationwide multicenter study. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016 Sep 1;8(3):305-12.doi: 10.4274/jcrpe.3013. Epub 2016 Apr 29.
 • Ozsu E, Kara C, Yilmaz GC, Tepe D, Aydin M. Transient Neonatal Diabetes with Fanconi Bickel Syndrome. Med-Science. Online First: 30 Jun, 2016. doi:10.5455/medscience.2016.05.8500
 • Sağlam D, Ceyhan Bilgici M, Kara C, Elmalı M, Sayit AT. Acoustic Radiation Force Impulse Imaging in the Differential Diagnosis of an Ectopic Intrathyroidal Thymus. Int J Radiol Radiat Oncol. 2017;3(1): 010-012.
 • Sağlam D, Ceyhan Bilgici M, Kara C, Can Yilmaz G, Tanrivermiş Sayit A. Does Type 1 Diabetes Mellitus Affect the Shear Wave Velocity of the Thyroid Gland of Children Without Autoimmune Thyroiditis? Ultrasound Q. 2017 Sep;33(3):225-228. doi: 10.1097/RUQ.0000000000000301. PubMed PMID: 28514259.
 • Özkan MB, Bilgici MC, Eren E, Caltepe G, Yilmaz G, Kara C, Gun S. Role of Point Shear Wave Elastography in the Determination of the Severity of Fibrosis in Pediatric Liver Diseases With Pathologic Correlations. J Ultrasound Med. 2017 Nov;36(11):2337-2344. doi: 10.1002/jum.14277. Epub 2017 Jun 6. PubMed PMID: 28586157.
 • Sağlam D, Bilgici MC, Kara C, Yılmaz GC, Çamlıdağ İ. Acoustic Radiation Force Impulse Elastography in Determining the Effects of Type 1 Diabetes on Pancreas and Kidney Elasticity in Children. AJR Am J Roentgenol. 2017 Nov;209(5):1143-1149. doi: 10.2214/AJR.17.18170. Epub 2017 Sep 5. PubMed PMID:28871805.
 • Aykut A, Karaca E, Onay H, Gökşen D, Çetinkalp Ş, Eren E, Ersoy B, Çakır EP, Büyükinan M, Kara C, Anık A, Kırel B, Özen S, Atik T, Darcan Ş, Özkınay F. Analysis of the GCK gene in 79 MODY type 2 patients: A multicenter Turkish study, mutation profile and description of twenty novel mutations. Gene. 2018 Jan 30;641:186-189. doi: 10.1016/j.gene.2017.10.057. Epub 2017 Oct 19. PubMed PMID:29056535.
 • Yucel S, Ceyhan Bilgici M, Kara C, Can Yilmaz G, Aydin HM, Elmali M, Tomak L, Saglam D. Acoustic Radiation Force Impulse Quantification in the Evaluation of Thyroid Elasticity in Pediatric Patients With Hashimoto Thyroiditis. J Ultrasound Med. 2018 May;37(5):1143-1149. doi: 10.1002/jum.14459. Epub 2017 Oct 24. PubMed PMID: 29064111.
 • Güran T, Tezel B, Gürbüz F, Selver Eklioğlu B, Hatipoğlu N, Kara C, Şimşek E, Çizmecioğlu FM, Ozon A, Baş F, Aydın M, Darendeliler F. Neonatal Screening for Congenital Adrenal Hyperplasia in Turkey: A Pilot Study with 38,935 Infants. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2019 Feb 20;11(1):13-23. doi: 10.4274/jcrpe.galenos. 2018.2018.0117. Epub 2018 Aug 14.
 • Abacı A, Çatlı G, Kırbıyık Ö, Şahin NM, Abalı ZY, Ünal E, Şıklar Z, Mengen E, Özen S, Güran T, Kara C, Yıldız M, Eren E, Nalbantoğlu Ö, Güven A, Çayır A, Akbaş ED, Kor Y, Çürek Y, Aycan Z, Baş F, Darcan Ş, Berberoğlu M. Genotype-phenotype correlation, gonadal malignancy risk, gender preference, and testosterone /dihydrotestosterone ratio in steroid 5-alpha-reductase type 2 deficiency: a multicenter study from Turkey. J Endocrinol Invest. 2018 Aug 21. doi: 10.1007/s40618-018-0940-y. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30132287.
 • Demir K, Döneray H, Kara C, Atay Z, Çetinkaya S, Çayır A, Anık A, Eren E, Uçaktürk A, Can Yılmaz G, Törel Ergür A, Kendirci M, Aycan Z, Bereket A, Aydın M, Orbak Z, Özkan B. Comparison of Treatment Regimens for the Management of Severe Hypercalcemia due to Vitamin D Intoxication in Children. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2018 Nov 5. doi: 10.4274/jcrpe.0131. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30396880.
 • Bayram N, Aydın ÖF, Şenbil N, Akçören Z, Öcal B, Oksal A, Rezaki B, Kara C, Gürer Y. Evaluation of 51 patients with Duchenne muscular dystrophy. 4th International Congress of the World Muscle Society, Antalya, Turkey, 14-16 October 1999. Neuromuscular Disorders 1999: 9: G.P.7.16
 • Kara C, Ocal G, Berberoglu M, Adiyaman P, Siklar Z. Persistently raised TSH in adequately treated congenital hypothyroidism followed-up for a long time. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology, Lyon, France, September 21-24, 2005. Hormone Research 2005; 64 (suppl 1): 106 (P1-353)
 • Evliyaoglu O, Kutlu A, Kara C. Incidence of iodine deficiency in the etiology of congenital hypothyroidism. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology, Lyon, France, September 21-24, 2005. Hormone Research 2005; 64 (suppl 1): 119 (P1-403)
 • Evliyaoglu O, Kutlu A, Kara C. Incomplete McCune-Albright syndrome associated with polycystic ovary. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology, Lyon, France, September 21-24, 2005. Hormone Research 2005; 64 (suppl 1): 214 (P2-733)
 • Akbıyık F, Oğuz Kutlu A, Kara C. Surgical timing in testicular adrenal tumors which are unresponsive to medical treatment. From Gene to Gender 2nd International Symposium on Disorders of Sex Development (DSD), Lübeck, Germany, August 31 – September 2, 2006. Abstracts and Programs P-1181, p12
 • Oğuz Kutlu A, Akbıyık F, Kara C. Monitoring plasma rennin activity in late diagnosed simple virilizing congenital adrenal hyperplasia patients. From Gene to Gender 2nd International Symposium on Disorders of Sex Development (DSD), Lübeck, Germany, August 31 – September 2, 2006. Abstracts and Programs P-1182, p46
 • Oğuz Kutlu A, Akbıyık F, Kara C. Infantile testicular regression syndrome: a rare case / a new syndrome? From Gene to Gender 2nd International Symposium on Disorders of Sex Development (DSD), Lübeck, Germany, August 31 – September 2, 2006. Abstracts and Programs P-1181, p1
 • Çetinkaya S, Kara C. The effects of glucocorticoid replacement therapy on bone mineral density in children with congenital adrenal hyperplasia. The Endocrine Society’s 89th Annual Meeting ENDO 07, Toronto, Canada, June 2-5, 2007. Program & Abstracts P4-288, p742
 • Kara C, Cetinkaya S, Sezgin N, Kınık ST. The effects of metabolic control on oxidized low-density lipoprotein antibodies in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. 46th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Helsinki, Finland, June 27-30, 2007. Hormone Research 2007; 68 (suppl 1): 92 (PO3-300)
 • Darcan S, Arslanoğlu İ, İşgüven P et al. Etiological and auxological profile of short stature in pediatric endocrine clinics in the year of 2005: an attempt for a more accurate classification of short stature. 46th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Helsinki, Finland, June 27-30, 2007. Hormone Research 2007; 68 (suppl 1): 162 (PO1-518)
 • Kara C, Oğuz Kutlu A, Çetinkaya S. Sertoli cell tumor causing prepubertal gynecomastia in a boy with Peutz-Jeghers syndrome: the outcome of three-year treatment with aromatase inhibitors. 46th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Helsinki, Finland, June 27-30, 2007. Hormone Research 2007; 68 (suppl 1): 200 (PO2-643)
 • Oğuz Kutlu A, Teziç T, Kara C. Jod-Basedow developed in a severe iodine deficiency related goiter in childhood. 46th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Helsinki, Finland, June 27-30, 2007. Hormone Research 2007; 68 (suppl 1): 255 (R-66)
 • Kara C, Usta B, Oğuz Kutlu A. Distinguishing features of thelarche variant: evaluation of 93 girls with premature breast development. 47th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), İstanbul, Turkey, September 20-23, 2008. Hormone Research 2008; 70 (suppl 1): 220 (P2-d3-739)
 • Ökten G, Pınarlı FA, Kara C, Tükün A, Kara N, Güneş SO. Congenital adrenal hyperplasia associated wirh agenesis of the finger and toe distal phalanges. 8th Balkan Meeting on Human Genetics, Cavtat-Dubrovnik, Crotia, May 14-17, 2009. Final Programme; p72 (42-MB)
 • Şensoy G, Elmalı M, Belet N, Kara C, Selçuk MB, Top A, Yıldıran A. Aspergillosis presenting as osteoarthritis in a child treated with voriconasole. 27th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Brussels, Belgium, June 9-13, 2009. The Pediatric Infectious Disease Journal 2009; 28(6): e90 (P265)
 • Gökşen Şimşek D, Aycan Z, Özen S, Çetinkaya S, Kara C, Abalı S, Demir K, Tunç Ö, Uçaktürk A, Asar G, Bas F, Çetinkaya E, Aydın M, Karagüzel G, Orbak Z, Şıklar Z, Altıncık A, Öktem A, Özkan B, Öcal G, Semiz S, Arslanoğlu A, Evliyaoğlu E, Bundak R & Darcan Ş. Type 1 diabetes mellitus: glycemic control and compliacations in Turkish children and adolescents. 35th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Ljubljana, Slovenia, 2-5 September 2009. Pediatric Diabetes 2009; 10(Suppl 11): 76 (P143)
 • Kara C, Uçaktürk A, Aydın ÖF, Aydın M. Adverse effect of phenytoin on glucocorticoid replacement in a child with adrenal insufficiency. LWPES/ESPE 8th Joint Meeting, New York, USA, September 9-12, 2009. Hormone Research 2009; 72 (Suppl 3): 205 (P02-008)
 • Uçaktürk A, Kara C, Aydın M. Gliclazide-induced hypoglycemia: delayed presentation and successful treatment with octreotide.LWPES/ESPE 8th Joint Meeting, New York, USA, September 9-12, 2009. Hormone Research 2009; 72 (Suppl 3): 489 (R16)
 • Genç G, Uçaktürk A, Kara C, Bek K, Açıkgöz Y, Özkaya O. Nephropathic cystinosis with nutritional rickets. 1st International Cystinosis Conference in East Mediterranean, Ankara, Turkey, October 1-4, 2009. Congress Book: 39
 • Uçaktürk A, Kara C, Işıklar F, Aydın M. Munchausen syndrome by proxy in a young girl presenting as apparent cyclic vaginal bleeding. 49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Prague, Czech Republic, September 22-25, 2010. Hormone Researchin Pediatrics 2010; 74 (suppl 3): 87 (P1-d2-285)
 • Uçaktürk A, Kara C, Dinler G, Kalaycı AG, Aydın M. Metabolic syndrome presented with steroid induced hyperlipidemic pancreatitis in an adolescent girl. 49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Prague, Czech Republic, September 22-25, 2010. Hormone Researchin Pediatrics 2010; 74 (suppl 3): 184 (P2-d2-616)
 • Erdoğan S, Kara C, Uçaktürk A, Aydın M. Etiological classification and clinical assessment of disorders of sex development (DSD) in 95 children and adolescents. 49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Prague, Czech Republic, September 22-25, 2010. Hormone Researchin Pediatrics 2010; 74 (suppl 3): 205-6 (P2-d2-686)
 • Uçaktürk A, Kara C, Ceylaner S, Günindi F, Aydın M. A case report of Xp21 contiguous gene syndrome: adrenal hypoplasia congenita, glycerol kinase deficiency and Duchenne muscular dystrophy.50th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Glasgow, United Kingdom, September 25-28, 2011. Hormone Researchin Pediatrics 2011; 76 (suppl 2): 141-2 (P2-d2-450)
 • Uçaktürk A, Kara C, Günindi F, Aydın M. Low-dose, single day pamidronat treatment in osteogenesis imperfect. 50th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Glasgow, United Kingdom, September 25-28, 2011. Hormone Researchin Pediatrics 2011; 76 (suppl 2): 153 (P2-d2-487)
 • Günindi F, Kara C, Uçaktürk A, Akkuş L, Aydın M. Galactorrhea due to contact dermatitis of breast. 50th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Glasgow, United Kingdom, September 25-28, 2011. Hormone Researchin Pediatrics 2011; 76 (suppl 2): 211 (P2-d2-673)
 • Kara C, Gündüz, Çetinkaya S, Günindi F.Efficacy of bisphosphonates in the treatment of vitamin D intoxication.51st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Leipzig, Germany, September 20-23, 2012. Hormone Research in Pediatrics 2012; 78 (suppl 1): 58 (P1-d1-197)
 • Kara C, Günindi, Üstyol A, Aydin M. Vitamin D intoxication associated with fish oil supplement in young children.51st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Leipzig, Germany, September 20-23, 2012. Hormone Research in Pediatrics 2012; 78 (suppl 1): 58 (P1-d1-198)
 • Kutlu AO, Kara C.Iodine deficiency in pregnant women living in the capital city of Turkey, who appear to be iodine-sufficient.51st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Leipzig, Germany, September 20-23, 2012. Hormone Research in Pediatrics 2012; 78 (suppl 1): 125 (P1-d3-397)
 • Uçakturk A, Kara C, Avcı B, Genç G, ÖzkayaO, Aydin M. Can kidney injury molecule-1 (KIM-1) and neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL) be markers for early findings of diabetic nephropathy? 51st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Leipzig, Germany, September 20-23, 2012. Hormone Research in Pediatrics 2012; 78 (suppl 1): 158 (P2-d1-507)
 • Kara C, Aydın T, Günindi F, Üstyol A, Aydın M. Prevalence and incidence of type 1 diabetes among children aged 0–18 years in Samsun, Turkey. 38th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), 10-13 October 2012, Istanbul, Turkey. Pediatric Diabetes 2012:13(suppl. 17):53 (P-474-169)
 • Aydın OF, Kara C, Jones J, Wood TC, May MM, Friez MJ, Schwartz CE. Allan-Herndon-Dudley syndrome caused by a novel MCT8/SLC16A2 mutation in a Turkish family. 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, September 19-22, 2013, Milan, Italy. Abstract Book (P2-d1-1143)
 • Günindi F, Kara C, Üstyol A, Aydın M.Assessment of the current iodine status via determination of the frequency of transient congenital hypothyroidism in the Central Black Sea Region of Turkey. 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, September 19-22, 2013, Milan, Italy. Abstract Book (P3-d1-1463)
 • Yesilkaya E, Darendeliler F, Bereket A, Bas F, Poyrazoglu Ş, Aydin BK, Darcan Ş, Dundar B, Buyukinan M, Kara C, Sarı E, Adal E, Akinci A, Atabek ME, Demirel F, Celik N, Ozkan B, Özhan B, Cinaz P, Pediatric Endocrinology Turner Study Group.Nationwide Study of Turner Syndrome during Childhood in Turkey: Evaluation of Associated Problems. 53rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Dublin, Ireland, September 18-20, 2014. Hormone Research in Pediatrics 2014; 82 (suppl 1): 321 (P2-d3-613)
 • Aydın T, Kara C. Health-Related Quality of Life among Turkish Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. 53rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Dublin, Ireland, September 18-20, 2014. Hormone Research in Pediatrics 2014; 82 (suppl 1): 360 (P3-d1-710)
 • Kara C, Can Yılmaz G, Demirbilek H, Flanagan SE, Ellard S, Hussain K, Aydın M. Efficacy and Safety of Sirolimus(mTOR Inhibitor) in Two Patients withDiazoxide-Unresponsive Hyperinsulinemic Hypoglycemia. I. Ege Endocrinology abd Genetics Symposium 25-27 February 2015, İzmir. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2015; 7(Suppl 2): 86 (Poster Bildirisi, Üçüncülük Ödülü)
 • Can Yılmaz G, Kara C, Onay H, Aydın M. Growth Hormone Treatment in an Adolescent with Pycnodysostosis I. Ege Endocrinology abd Genetics Symposium 25-27 February 2015, İzmir. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2015; 7 (Suppl 2): 87
 • Atay Z, Yeşilkaya E, Erdeve ŞS, Akin L, Eren E, Döger E, Aycan Z, Abali ZY, Akinci A, Siklar Z, Özen S, Kara C, Tayfun M, Tutunculer F, Karabulut GS, Karagüzel G, Saglam H, Bideci A, Kurtoglu S, Bereket A, Turan S, Sari E, Cetinkaya S, Güran T. Aetiological Spectrum and Clinical Characteristicsof 129 Children with Gonadotropin IndependentPrecocious Puberty: A Nationwide Cohort Study. 54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-3, 2015. Hormone Research in Pediatrics 2015; 84 (suppl 1): 115-116 (P1-112)
 • Guran T, Buonocore F, Saka N, Ozbek MN, Aycan Z, Bereket A, Bas F, Darcan S, Bideci A, Turan S, Ayla Guven A Tarim Ö, Agladioglu SY, Atay Z, Ozen S, Demir K, Akinci A, Aydin BK, Buyukinan M, Yuksel B, Yildiz M, Akcay T, Kara C, Ozgen T, Catli G, Isik E, Bolu S, Ozhan B, Gurbuz F, Ucar A, Demirbilek H, Abali ZY, DogerE, Eren E, Berberoglu M,Hacihamdioglu B, Achermann JC. Primary Adrenal Insufficiency in Children without Congenital Adrenal Hyperplasia: Molecular and Clinical Characterisation of a Nationwide Cohort. 54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-3, 2015. Hormone Research in Pediatrics 2015; 84 (suppl 1): 129-30 (P1-144)
 • Koken O, Kara C, Can Yilmaz G, Aydin M. Utility of Estimated Glucose Disposal Rate and FatMass Percentage for Predicting Metabolic Syndromein Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. 54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-3, 2015. Hormone Research in Pediatrics 2015; 84 (suppl 1): 184 (P2-273)
 • Demir K, Doneray H, Yesilkaya E, Kara C, Atay Z, Çetinkaya S, Çayir A, Anik A, Eren E, Demirel F, Can Yilmaz G, Ergur AT, Kendirci M, Aycan Z, BereketA, Aydin M, Orbak Z, Ozkan B. Comparison of Treatment Alternatives for Hypercalcemia due to Vitamin D Intoxication in Children. 54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-3, 2015. Hormone Research in Pediatrics 2015; 84 (suppl 1): 338 (P3-642)
 • Poyrazoglu S, Akcay T, Atabek ME, Bideci A, Bircan I, Bober E, Can S, Darcan S,Ersoy B, Guven A, Kara C, Keskin M, Kurtoglu S, Ozbek MN, Ozgen T, Siklar Z, Simsek E, Turan S, Yuksel B, Darendeliler F. Current Practice in Diagnosis and Treatment of GH Deficiency in Childhood: A Survey from Turkey. 54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-3, 2015. Hormone Research in Pediatrics 2015; 84 (suppl 1): 471-72 (P3-981)
 • Siklar Z, Berberoglu M, Genens M, Poyrazoglu S, Bas F, Darendeliler F, Bundak R, Aycan Z, Erdeve SS,Cetinkaya S, Abali S, Atay Z, Turan S, Kara C, Can Yilmaz G, Akyurek N, Abaci A, Sari E, Yesilkaya E, Bolu S, Korkmaz HA, Simsek E, Catli G, Cayir A, Evliyaglu O, Isguven SP. The Growth Characteristics of Patients with Noonan Syndrome, and First 2 Years Results of GH Treatment: A Nationwide Multicentre Study. A Survey from Turkey. 54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-3, 2015. Hormone Research in Pediatrics 2015; 84 (suppl 1): 486 (P3-1017)
 • Darendeliler F, Bereket A, Baş F, Bundak R, Sarı E, Aydin BK, Darcan Ş, Dündar B, Buyukinan M, Kara C, Mazicioglu MM, Adal E, Akinci A, Atabek ME, Demirel F, Celik N, Ozkan B, Simsek E, Cinaz P, Turner Syndrome Study Group. Growth Curves for Turkish Girls with TurnerSyndrome: Results of the Turkish Turner Syndrome Study Group. 54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-3, 2015. Hormone Research in Pediatrics 2015; 84 (suppl 1): 572-73 (P3-1233)
 • Sarı E, Bereket A, Yesilkaya E, Baş F, Bundak R, Aydin BK, Darcan Ş, Dündar B, Buyukinan M, Kara C, Adal E, Akinci A, Atabek ME, Demirel F, Celik N, Ozkan B, Ozhan B, Orbak Z, Ercan O, Turner Syndrome Study Group. Anthropometric Findings from Birth to Adulthood in Turkish Girls with Turner Syndrome and Association with Karyotpye Distribution. 54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-3, 2015. Hormone Research in Pediatrics 2015; 84 (suppl 1): 576-77 (P3-1243)
 • Kara C, Yilmaz GC, Bitkin EÇ, Aydin M. A Case Report of Xp21 Contiguous Gene Syndrome: Adrenal Hypoplasia Congenita, Glycerol Kinase Deficiency, and Duchenne Muscular Dystrophy. Current Trends in Pediatric Endocrinology: A PES Perspective Meeting, İstanbul, May 13-14, 2016. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2016;8(Supplement 1):14-15
 • Can Yilmaz G, Kara C, Celebi Bitkin E, Aydin M. Comparison of Triptorelin Versus Leuprolide inTreatment of Girls with Central Precocious Puberty. 55th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Paris, France, September 10-12, 2016. Hormone Research in Pediatrics 2016; 86 (suppl 1): 437 (P2-P778)
 • Yılmaz GC, Kara C, Serdaroğlu F, Taşdemir HA, Aydın M. A Rare Cause of Obesity: ROHHAD Syndrome. II. Ege Endocrinology abd Genetics Symposium 23-25 February 2017, İzmir. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2017;9(Supplement 1): 11 (P28)
 • Oğur G, Kara C, Yalçın HY, Yılmaz A, Altundağ E, Abur Ü, Baysal K, Aydın M. Williams Syndrome Associated with Isolated Growth Hormone Deficiency: Is It Just a Coincidence? II. Ege Endocrinology abd Genetics Symposium 23-25 February 2017, İzmir. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2017;9(Supplement 1): 18 (P47)
 • Sanrı A, Özyılmaz B, Albayrak HM, Altundağ E, Alpaslan MK, Yılmaz GC, Kara C, Oğur G. Impact of CYP21A2 Gene Mutations on Clinical Management of Congenital Adrenal Hyperplasia. II. Ege Endocrinology abd Genetics Symposium 23-25 February 2017, İzmir. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2017;9(Supplement 1): 25 (FC01)
 • Abaci A, Çatli G, Kirbiyik Ö, Sahin NM, Abali ZY, Ünal E, Siklar Z, Uçaktürk EM, Özen S, Guran T, Kara C, Yildiz M, Eren E, Nalbantoglu Ö, Güven A, MD, Çayir A, Akbas ED, Kor Y, Çürek Y, Aycan Z, Bas F, Darcan S, Berberoglu M. Phenotypic, Hormonal And Molecular Genetic Characteristics Of 5-Alpha Reductase Type 2 Deficiency Patients: A Multicenter Study From Turkey. 10th International Meeting of Pediatric Endocrinology (IMPE). Washington, USA, September 14-17, 2017, Horm Res Paediatr 2017;88(suppl 1):1–628 (P3-1500)
 •  Aşıkovalı S, Aykut A, Durmaz A, Onay H, Hazan F, Özen S, Atik T, Kara C, Mıhçı E, Gökşen D. PTPN11, SOS1, and BRAF Gene Mutation Spectrum in RASopathies in Molecular Diagnosis. II. Ege Endocrinology abd Genetics Symposium 23-25 February 2017, İzmir. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2017;9 (Supplement 1): 25 (P62)
 • İğde M, Kara C. Growing problem, a case report: Lifethreatening anaphylaxis to gonadotropin releasing hormone agonists in central precocious puberty. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress (EAACI), 26–30 May 2018, Munich, Germany. Allergy 2018;73 (S105): 739 (P1466)
 • Şıklar Z, Turan S, Bereket A, Abacı A, Güran T, Demir K, Akberzade A, Baş F, Böber E, Özbek MN, Kara C, Poyrazoğlu Ş , Aydın M, Kardelen A, Tarım Ö, Eren E, Hatipoğlu N, Büyükinan M, Akyürek N, Çetinkaya S, Bayramoğlu E, Eklioğlu BS, Uçaktürk A, Abalı S, Gökşen D, Kor Y, Ünal E, Esen İ, Yıldırım R, Akın O, Çayır A, Dilek E, Kırel B, Anık A, Çatlı G, Berberoğlu M. Nationwide Hypophosphatemic Rickets Study. 57th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Athens, Greece, September 27-29, 2018. Hormone Research in Pediatrics 2018; 106 (suppl 1): 437 (RFC11.2) (Sözel Bildiri)
 • Güran T, Tezel B, Gürbüz F, Eklioğlu BS, Hatipoğlu N, Kara C, Şimşek E, Şahin N, Çizmecioğlu FM, Alkan A, Özon A, Baş F, Özdemir G, Aydın M, Darendeliler F. Neonatal Screening for Congenital Adrenal Hyperplasia inTurkey: APilot Studywith 38 935 Infants. 57th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Athens, Greece, September 27-29, 2018. Hormone Research in Pediatrics 2018; 138 (suppl 1): 437 (P2-P011)
 • Bülbül M, Sarıbaş S, Öner A, Demircin G, İzgi B, Kara C. Prematüre bebekte renal kandidiyasis (olgu sunumu). Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1995; 1:62-65
 • Öcal B, Aydın ÖF, Oğuz D, Karademir S, Şenocak F, Kara C. İnfektif endokarditli 28 vakanın retrospektif olarak değerlendirilmesi. Medical Network Kardiyoloji 1998; 5 (6): 380-384
 • Kara C, Zenciroğlu A, Aydın ÖF, Oğuz D, İnce M, Karademir S. Tanınız nedir? Diafragma eventrasyonu ile birlikte organoaksiyel mide volvulusu. Yeni Tıp Dergisi 1999; 16(6):345-346
 • Şaylı TR, Aydın ÖF, İzol R, Kara C, Sarıbaş S. Demir eksikliği anemisinde demir sülfat ve demir hidroksit polimaltoz tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması ve C vitamininin etkisi. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor 1999; 5 (2): 233-237
 • Zenciroğlu A, Kara C, İnce M, Erken A, Aydın ÖF. Çocuklarda skabies. Yeni Tıp Dergisi 2000; 17 (1): 14-17
 • Afacan İ, Aydın ÖF, Şenbil N, Kara C, Yöney A, Gürer Y. Çocuklarda antiepileptik ilaçların lipid profillerine etkisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2000; 43 (2): 153-157
 • Kara C, Aydın ÖF, Erken A, Eroğlu F. Tanınız Nedir? Ürtikerya Pigmentoza (Deri mastositozu). Yeni Tıp Dergisi 2000; 17 (3): 165-166
 •  Aydın ÖF, Bayram N, Şenbil N, Akçören Z, Öcal B, Oksal A, Rezaki B, Kara C, Gürer Y. Duchenne musküler distrofili 38 olgunun analizi. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor 2000; 6(1): 93-97
 •  Aydın ÖF, Şenbil N, Kara C, Bozkurt C, Gürer Y. Febril konvülziyonlu 201 hastanın retrospektif olarak değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2000; 53(4):231-235
 • Aydın ÖF, Kuyucu N, Kara C, Yüksek M, Saraç A, Teziç T. Bruselloz tanısı alan 27 çocuk hastanın retrospektif değerlendirilmesi. Türkiye Tıp Dergisi 2001; 8 (2): 64-69
 • Tavil B, Kara C, Aytekin C, Sipahi T. Tanınız nedir? Akalazya. Yeni Tıp Dergisi 2001; 18 (5): 291-292 • Fışgın T. Yaralı N, Kara A, Bozkurt C, Kara C, Erten U, Duru F. Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemili olgularda yüksek doz methotreksat uygulamasının oral glukoz tolerans testi üzerine etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2003; 20 (2): 78-81
 • Berberoğlu M, Darendeliler F, Darcan Ş ve ark. Çocukluktan erişkin döneme geçişte büyüme hormonu eksikliğinin değerlendirilmesi. Endokrinolojide Yönelişler 2004; 13 (4): 133-135
 • Darendeliler F, Berberoğlu M, Öcal G ve ark. Büyüme hormonu eksikliği etiolojisi, demografik veriler ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi: Türkiye verileri. KIGS (Pfizer uluslar arası büyüme veri tabanı) analiz sonuçları. Çocuk Dergisi 2004; 4 (3): 141-148
 • Kara C. Çocuklarda Diyabet Ketoasidozu (Derleme). Güncel Çocuk Sağlığı 2008; 1(3):239-255
 • Balaban İ, Çetinkaya S, Kara C. Ön fontanel kapanmasında gecikme ile başvuran bir olgu nedeniyle piknodizostozis. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2008; 2 (2):28-32
 • Polat E, Kunak B, Nacaroğlu T, Kara C. İnfantil osteopetrozis ve Rikets. Yeni Tıp Dergisi 2008; 25 (4): 248-250 • Oğuz Kutlu A, Kara C, Teziç T. Ağır İyot Eksikliğine Bağlı Gelişen Jod-Basedow Olgusu. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2010;19(1):84-7
 • Kara C, Uçaktürk A, Günindi F, Aydın M. Uygunsuz ADH salınımı ve serebral tuz kaybı sendromlarının ayırıcı tanısında plazma ve idrar ozmolalitesi.J. Exp. Clin. Med. (Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi)2010;27(4):163-167
 • Kara C, Aydın M. 46,XX Cinsel Farklılaşma SorunlarınaYaklaşım: Konjenital Adrenal Hiperplazi. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2011;7(3):10-20
 • Kara C. Tip 1 Diyabetin Etiyopatojenezi. Türkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 2012;5(3):9-17
 • İnce H, Özyürek H, Taşdemir HA, Aydın ÖF, Kara C, Ceyhan M. Psödotümör serebride tekrarlayan lomber ponksiyon risk midir? Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2013;7(2):96-98
 • Önder A, Çetinkaya S, Kara C, Zenciroğlu A, Aycan Z. Multisystemic Severe Form Pseudohypoaldosteronism: Can Gastrostomy be Useful in the Management? Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi2016;10(2):134-6 DOI: 10.12956/tjpd.2015.146
 • Can Yılmaz G, Kara C, Çelebi Bitkin E, Aydın M.Tip 1 Diyabette 33 Ay Remisyon:Erken Tanı mı, Uzun Balayı mı?Turkiye Klinikleri J Case Rep 2016;24(Suppl):S51-S55
 • Kara C, Oğur G. Pubertenin Epigenetik kontrolü. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2016;12(4):36-45
 • Kara C, Zenciroğlu A, Kara A, Sarbaş S. Kan grubu A veya B olan annelerin bebeklerinde kan grubu uyuşmazlığının klinik önemi. 40. Milli Pediatri Kongresi 14-17 Ekim 1996, Gaziantep. Bildiri Özetleri A017, Sayfa 8
 • Kara C, Zenciroğlu A, Kara A, Sarbaş S. ABO uyuşmazlığının Rh hemolitik hastalığı üzerine etkisi. 40. Milli Pediatri Kongresi 14-17 Ekim 1996, Gaziantep. Bildiri Özetleri A018, Sayfa 8
 • Kara C, Zenciroğlu A, Bakırtaş A, Şenocak F, Öner A, Ecin N, Oksay A, Sarıbaş S. Hipoplastik sol kalp sendromu ile birlikte olan multikistik displastik böbrek vakası. I. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 13-16 Kasım 1996, Ankara. Özet Kitabı P 19, Sayfa 61
 • Oğuz Kutlu A, Kara C, Memioğlu N, Teziç T, Zorlu P. D vitamini eksikliğine bağlı rikets ve hipoparatiroidinin birlikte görüldüğü bir vaka sunumu. IV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve Pediatrik Endokrinolojide Aciller Eğitim Kursu 08-10 Eylül 1999, Ankara. Kongre Kitabı Sayfa 217
 • Kara C, Aydın ÖF, Fışgın T, Zorlu P, Baysal Hİ, Teziç T. Konjenital Kutis Laksa: Bir Vaka Takdimi. 43. Milli Pediatri Kongresi 20-23 Eylül 1999, Ankara. Seçilmiş Bildiri Özetleri Sayfa 109
 • Afacan İ, Aydın ÖF, Şenbil N, Kara C, Gürer Y. Çocuklarda antiepileptik ilaçların lipid profillerine etkisi. 43. Milli Pediatri Kongresi 20-23 Eylül 1999, Ankara. Seçilmiş Bildiri Özetleri Sayfa 109
 • Öcal B, Aydın ÖF, Oğuz D, Karademir S, Şenocak F, Kara C. Inutero ritodrine maruz kalan bir infantta asimetrik septal hipertrofi. II. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 6-9 Ekim 1999 Pamukkale. Özet Kitabı P 54
 • Aydın ÖF, Kuyucu N, Kara C, Yüksek M, Saraç A, Teziç T. Bruselloz tanısı alan 27 çocuk hastanın retrospektif değerlendirilmesi. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi 2-5 Aralık 1999, Bursa. Özet Kitabı P 107
 • Aydın ÖF, Şenbil N, Kara C, Bozkurt C, Gürer Y. Febril konvülsiyonlu 201 hastanın retrospektif olarak değerlendirilmesi. II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 14-16 Mayıs 2000, Ankara. Serbest Bildiri Özetleri S 22
 • Karakurt C, Kara C, Akgün D, Sipahi T. Spondylocostal Dysostosis:İki olgu sunumu. 44. Milli Pediatri Kongresi 4-8 Eylül 2000, Bursa. Özet Kitabı P 244, Sayfa 129
 • Kutlu A, Kara C, Teziç T. Diyabet ketoasidoz tedavisi öncesi ve sonrasında tiroid hormonları değişiklikleri. VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 9-11 Ekim 2002, Trabzon. Özet Kitabı A1-17, Sayfa 66
 • Kutlu A, Teziç T, Kara C. Karaciğer hemanjiomunun eşlik ettiği konjenital hipotiroidi olgusu. VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 9-11 Ekim 2002, Trabzon. Özet Kitabı C1-16, Sayfa 141
 • Kutlu A, Teziç T, Kara C. Adrenokortikal karsinoma bağlı Cushing sendromu. VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 9-11 Ekim 2002, Trabzon. Özet Kitabı C2-13, Sayfa 156
 • Yıldırım N, Bilgili H, Kara C, Kutlu A, Teziç T. Tip 1 diyabetli çocuklarda hastaneye tekrarlı yatışlarla ilişkili sosyoekonomik etmenler: retrospektif (olgu-kontrol) bir çalışma. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 16-21 Aralık 2003, Erzurum. Kongre Kitabı PP 053, Sayfa 201
 • Kutlu A, Kara C, Zenciroğlu A, Demirel N, Baş AY. Down sendromlu bir neonatal diyabet olgusu. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 16-21 Aralık 2003, Erzurum. Kongre Kitabı PP 055, Sayfa 203
 • Kara C, Kutlu A. Vitamin D entoksikasyonu olan bir bebeğin tek doz İV. pamidronat ile başarılı tedavisi. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 16-21 Aralık 2003, Erzurum. Kongre Kitabı PP 068, Sayfa 217
 • Kara C, Uçaktürk A, Kutlu A, Çabuk F, Kunak B. Hipoparatiroidizm-Retardasyon-Dismorfizm (HRD; Sanjad-Sakati) sendromu. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 16-21 Aralık 2003, Erzurum. Kongre kitabı PP 069, Sayfa 218
 • Kara C, Kutlu A, Tosun MS, Baysun Ş, Apaydın S, Şenel F. Peutz-Jeghers sendromu olan erkek çocukta sertoli hücre tümörü ve nefrokalsinoz birlikteliği. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 16-21 Aralık 2003, Erzurum. Kongre Kitabı PP 099, Sayfa 248
 • Kutlu A, Kara C, Baysun Ş, Atmaca E, Teziç T. Olgu sunumu: Çocukluk çağında Jod-Basedow. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 16-21 Aralık 2003, Erzurum. Kongre Kitabı PP 106, Sayfa 255
 • Candemir Z, Kara C, Bahçe M. De novo iki resiprokal translokasyonlu bir olgu: dismorfik bulgular, mental retardasyon, hipokalsemi. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi 21-24 Nisan 2004, Antalya. Bildiri Kitabı KLP 35, Sayfa 156
 • Kara C, Aydın ÖF, Aslan B, Gürer Y. Hipoglisemiye bağlı bilateral putamen lezyonları. VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 12-15 Mayıs 2004, Ankara. Program ve Bildiri Özet Kitabı P-68, Sayfa 117-118
 • Usta B, Kara C, Kunak B, Kutlu A. Erken meme gelişimiyle başvuran kız çocuklarda gri bölgenin değerlendirilmesi. IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2004, Malatya. Kongre Kitabı SS 29/1, Sayfa 180 (Sözel Sunu)
 • Evliyaoğlu O, Kutlu A, Kara C. Konjenital hipotiroidili olgularda iyot eksikliğinin etiolojideki yeri. IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2004, Malatya. Kongre Kitabı SS 30/7, Sayfa 198 (Sözel Sunu)
 • Kara C, Kutlu A, Evliyaoğlu O, Saraç A. Vitamin D bağımlı rikets tip II: yüksek doz oral kalsitriol ve kalsiyum ile tedavi edilen bir olgu. IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2004, Malatya. Kongre Kitabı PP A7, Sayfa 209
 • Kara C, Atay N, Kutlu A, Evliyaoğlu O, Yöney A. Topikal kortikosteroid kullanımına bağlı iatrojenik Cushing sendromu: 3 olgu nedeniyle. IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2004, Malatya. Kongre Kitabı PP B10, Sayfa 231
 • Kara C, Evliyaoğlu O, Kutlu A, Bilgili H, Yıldırım N. İnsülin alerjisi olan diyabetli bebeğin insülin analogları, insülin glargine ve insülin lispro, ile başarılı tedavisi. IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2004, Malatya. Kongre Kitabı PP B11, Sayfa 232
 • Evliyaoğlu O, Kara C, Kutlu A. Atipik over görünümü ile prezente olan periferik puberte prekoz olgusu: incomplet McCune Albright sendromu? IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2004, Malatya. Kongre Kitabı PP D13, Sayfa 271
 • Kara C, Şıklar Z, Törel A, Adıyaman P, Berberoğlu M, Öcal G. Geçici özellikte diabetes insipitus, metabolik asidoz, dilate kardiyomiyopati ve duyusal nöropati birlikteliği olan bir olgu. 41. Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara. Kongre Kitabı OR22-020, Sayfa 544 (Sözel Sunu)
 • Şıklar Z, Öcal G, Berberoğlu M, Adıyaman P, Kara C. Diyabetes insipitus ve obezite ile prezente olan bir Langerhans hücreli histiyositoz olgusu. 41. Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara. Kongre Kitabı OR22-021, Sayfa 544 (Sözel Sunu)
 • Kitiş Çelik B, Kaya Ö, Atik F, Zorlu P, Kara C, Coşkun T. İntrauterin kırıkla giden I-Cell hastalığı. 41. Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara. Kongre Kitabı P24-005, Sayfa 630
 • Tokan R, Adıyaman P, Öcal G, Berberoğlu M, Şıklar Z, Kara C, Ergür AT, Ertem M, Azık F. Fankoni aplastik anemili monozigotik ikiz kardeşlerde metabolik sendromun özellikleri: KİT öncesi ve sonrası izlem. 41. Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara. Kongre Kitabı P24-008, Sayfa 631
 • Arıcı SZ, Adıyaman P, Öcal G, Berberoğlu M, Şıklar Z, Kara C, Fitöz S. Nöroendokrin disfonksiyon (santral diabet insipit, büyüme hormonu ve gonadotropin eksikliği) ve hipofiz sapı kalınlaşması: Bir olgu nedeni ile… 41. Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara. Kongre Kitabı P24-009, Sayfa 631-632
 • Adıyaman P, Öcal G, Berberoğlu M, Şıklar Z, Kara C, Törel A. Osteogenezis imperfektalı bir olguda siklik intravenöz pamidronat tedavisinin klinik ve radyolojik denetimi: 2 yıllık tedavi yanıtları. 41. Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara. Kongre Kitabı P24-010, Sayfa 632
 • Adıyaman P, Öcal G, Berberoğlu M, Şıklar Z, Kara C, Uslu R, Kerimoğlu E. Beyin virilizasyonu göstermeyen bir 5  steroid redüktaz (5SR2) enzim eksikliği olgusu. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı O-03, Sayfa 57 (Sözel Sunu)
 • Çatlık A, Adıyaman P, Berberoğlu M, Öcal G, Şıklar Z, Kara C, Uslu R, Kerimoğlu E. Cinsiyet seçiminde Money hipotezini sorgulayan bir olgu. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı O-04, Sayfa 58 (Sözel Sunu) • Kutlu A, Kara C. Mikropenisin eşlik ettiği postnatal testiküler regresyon sendromu: Nadir bir olgu / yeni bir sendrom ?X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı O-06, Sayfa 60 (Sözel Sunu)
 • Şıklar Z, Öcal G, Berberoğlu M, Adıyaman P, Kara C. Diyabetes insipitus ve obezite ile prezente olan bir Langerhans hücreli histiyositoz olgusu. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı O-10, Sayfa 116 (Sözel Sunu)
 • Arıcı SZ, Adıyaman P, Öcal G, Berberoğlu M, Şıklar Z, Kara C, Fitöz S. Nöroendokrin disfonksiyon (santral diabet insipit, büyüme hormonu ve gonadotropin eksikliği) ve hipofiz sapı kalınlaşması: Bir olgu nedeni ile… X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı O-11, Sayfa 117 (Sözel Sunu)
 • Kara C, Şıklar Z, Törel A, Adıyaman P, Berberoğlu M, Öcal G. Geçici özellikte diabetes insipitus, metabolik asidoz, dilate kardiyomiyopati ve duyusal nöropati birlikteliği olan bir olgu. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı O-12, Sayfa 118 (Sözel Sunu)
 • Kutlu A, Kara C. Adrenokortikal karsinomlu bir olguda adjuvan tedavi olarak mitotan kullanımı. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-05, Sayfa 152
 • Oruç M, Kara C, Yöney A, Kutlu AO. Tip 1 diyabet mellitli olgularda büyümenin değerlendirilmesi ve metabolik kontrol ile boyun genetiğe uyumu arasındaki ilişki. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-42, Sayfa 192-193
 • Kara C, Öcal G, Berberoğlu M, Adıyaman P, Şıklar Z. Konjenital hipotiroidide uzun süreli yeterli tedaviye karşın direngen TSH yüksekliği. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-51, Sayfa 202
 • Kara C, Öcal G, Berberoğlu M, Adıyaman P, Şıklar Z. Gizli santral hipotiroidinin belirlenmesi. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-52, Sayfa 203
 • Uçar Y, Adıyaman P, Öcal G, Berberoğlu M, Şıklar Z, Kara C, Kutay N, Turhan FN, Tükün A, Doğu F, İkincioğulları A, Babacan E. Atipik prezentasyonlu parsiyel Digeorge sendromlu 2 olgu. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-53, Sayfa 204
 • Adıyaman P, Berberoğlu M, Öcal G, Ceyhan K, Şıklar Z, Kara C, Fitöz S, Yağmurlu A. Tiroid bezinde solid, hipoekoik tek nodül görünümü veren ektopik timus. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-54, Sayfa 205
 • Arıcı SZ, Adıyaman P, Öcal G, Berberoğlu M, Fitöz S, Şıklar Z, Çandır O, Kara C. Hipertiroidili olgularda tiroid parankim kanlanması ve tanıda renkli doppler ultrasonografinin önemi. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-55, Sayfa 206
 • Kutlu A, Kara C. İyot eksikliğine bağlı guvatrlı olgularda nodül sıklığı ve etkileyen faktörler. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-56, Sayfa 207
 • Kutlu A, Kara C. İyot eksikliğine bağlı guvatrlı hastalarda tiroid bezi büyüklüğünü etkileyen faktörler. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-57, Sayfa 208
 • Kutlu A, Kara C. Büyüme hormonu eksikliği saptanan kleidokranial dizostozisli üç olguda büyüme hormonu kullanımı. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-56, Sayfa 207
 • Polat E, Kunak B, Nacaroğlu T, Kara C. Osteopetrorikets: Olgu Sunumu. 2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 19-22 Şubat 2006, Bursa. Güncel Pediatri 2006 4: (Suppl 1) Sayfa 169
 • Yıldırım N, Çetinkaya S, Kara C. Adolesan döneminde kronik pankreatite sekonder diyabet. 42. Ulusal Diyabet Kongresi 10-14 Mayıs 2006, Antalya. Özet Kitabı PS05, Sayfa 66
 • Yıldırım N, Kara C,Çetinkaya S. Adolesan döneminde tip 2 diyabet. 42. Ulusal Diyabet Kongresi 10-14 Mayıs 2006, Antalya. Özet Kitabı PS06, Sayfa 67
 • Bozkurt C, Ertem U, Karaman İ, Şahin G, Aslan MK, Yüksek N, Kara C. Swyer sendromu zemininde gelişen bir disgerminom olgusu. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi 18-20 Mayıs 2006, İstanbul. Bildiri Kitabı P-27, Sayfa 191
 • Kara C, Çetinkaya S, Nurzen S, Kınık ST. Tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanlarda metabolik kontrolün oksidize LDL antikor düzeyleri üzerine etkisi. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı SS-2, Sayfa 97 (Sözel Sunum) • Darcan S, Arslanoğlu İ, İşgüven P ve ark. Boy kısalığı / büyüme yetersizliğinin etiyolojik dağılımı ve başvuru özellikleri. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı SS-11, Sayfa 108 (Sözel Sunum)
 • Çetinkaya S, Kara C. Neonatal hemokromatozise sekonder diyabetli bir olgu. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-3, Sayfa 130
 • Çetinkaya S, Kara C, Yıldırım N. Kronik pankreatite sekonder diyabetli adolesan bir olgu. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-4, Sayfa 131
 • Kutlu AO, Kara C, Çetinkaya S. Diabetik ketoasidozda ağır hipofosfatemiye bağlı gelişen, bir rabdomiyoliz ve akut böbrek yetmezliği olgusu. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-10, Sayfa 137
 • Kara C, Çetinkaya S, Yıldırım N. Monogenik obezite ile ilişkili tip 2 diyabet ve metabolik sendromu olan adolesan bir olgu. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-15, Sayfa 141
 • Kara C, Çetinkaya S. MODY mi, tip 2 diyabet mi? XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-27, Sayfa 154
 • Çetinkaya S, Kara C. Konjenital adrenal hiperplazili çocuk ve adolesanlarda kemik mineral yoğunluğu ve etkileyen faktörler. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-108, Sayfa 238
 • Kutlu AO, Kara C, Teziç T. Yenidoğan döneminde tedavi başlanan konjenital hipotiroidili infantlarda TRH uyarı testi ile tiroksin dozunun denetlenmesi. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-109, Sayfa 239
 • Kutlu AO, Kara C, Teziç T. İyi kontrol edilemeyen basit virilizan tip 21 hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazili olgularda minimal tuz kaybının denetlenmesi. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-110, Sayfa 240
 • Akay A, Karbuz A, Susam H, Saraç A, Kara C, Çetinkaya S, Ertan Ü. İzole glukokortikoid eksikliği saptanan 2 olgu. 50. Milli Pediatri Kongresi 8-12 Kasım 2006, Antalya Serbest ve Poster Bildiri Özetleri PP-449
 • Çetinkaya S, Kara C, Balaban İ, Nacaroğlu HT. Piknodizostozis: Olgu sunumu. 50. Milli Pediatri Kongresi 8-12 Kasım 2006, Antalya Serbest ve Poster Bildiri Özetleri PP-456
 • Uçar Ş, Zorlu P, Yıldırım I, Kara C. Konjenital Riketsli 2 Olgu. 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 18-21 Şubat 2007, Bursa. Güncel Pediatri 2007 5: (Suppl 1) Sayfa 167
 • Sadeghi F, Yürür Kutlay N, Berberoğlu M, Çetinkaya E, Aycan Z, Kara C, Ilgın Ruhi H, Öçal G, Şıklar Z, Elhan A, and Tükün A.Türk toplumunda 21 hidroksilaz eksikliği olan konjenital adrenal hiperplazili olgularda sık görülen 9 mutasyonun sıklığı ve dağılımının belirlenmesi .XII. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir. Kongre Kitabı SS-05, Sayfa 100, (Sözel Bildiri, Birincilik Ödülü)
 • Oğuz Kutlu A, Teziç T, Kara C, Çetinkaya S. Diabetik ketoasidoz tedavisi sırasında potasyum düşme zamanı ve hipokalemiyi öngören risk faktörleri. XII. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir. Kongre Kitabı PP-D05, Sayfa 147
 • Çetinkaya S, Kara C, Yıldırım N, Bilgili H. Tip 2 diyabetli bir adölesanda Munchausen sendromu. XII. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir. Kongre Kitabı PP-D15, Sayfa 157
 • Yakaryılmaz A, Çetinkaya S, Kara C, Kutlu Oğuz A. Hashimoto tiroiditi ve skleroderma birlikteliği olan nadir bir olgu sunumu. XII. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir. Kongre Kitabı PP-T05, Sayfa 195
 • Çetinkaya S, Kara C, Kitapçı AU. Olgu sunumu: Erken çocuklukta hipertiroidizm. XII. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir. Kongre Kitabı PP-T14, Sayfa 204
 • Ökten G, Pınarlı FA, Kara C, Güneş SO, Kara N. Ailesel 46 XY T(9;17)(q22;p13) resiprokal translokasyonu olan erkek psödohermafroditizm olgusu. Uluslar arası Katılımlı VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 6–9 Mayıs 2008, Çanakkale. Program ve Bildiri Özet Kitabı PS–149
 • Uçaktürk A, Kara C, Aydın M. 2007-2008 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Kliniğinde izlenen tip 1 diyabetli hastaların özellikleri. Diyabet ve Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu 21-22 Kasım 2008, Kuşadası. Sempozyum Kitabı, Sayfa 48 (Sözel Sunum)
 • Kara C, Çetinkaya S, Sezgin N, Kınık ST. The effects of metabolic control on oxidized low-density lipoprotein antibodies in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 17-21 Kasım 2009, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 88 (2008 yılında A grubu dergide yayımlanan yayın ödülü)
 • Gökşen Şimşek D, Aycan Z, Özen S, Çetinkaya S, Kara C, Abalı S, Demir K, Tunç Ö, Uçaktürk A, Asar G, Bas F, Çetinkaya E, Aydın M, Karagüzel G, Orbak Z, Şıklar Z, Altıncık A, Öktem A, Özkan B, Öcal G, Semiz S, Arslanoğlu A, Evliyaoğlu E, Bundak R, Darcan Ş. Çocuk ve ergenlerde tip 1 diabetes mellitus; glisemik kontrol ve komplikasyonlar 2008 yılı çok merkezli sonuçları. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 17-21 Kasım 2009, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 98 (Sözel Bildiri, Mansiyon ödülü)
 • Kara C, Uçaktürk A, Aydın ÖF, Aydın M. Adrenal yetmezlikli bir hastada fenitoinin glukokortikoid replasman tedavisi üzerine olumsuz etkileri. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 17-21 Kasım 2009, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 115
 • Uçaktürk A, Kara C, Çelik F, Aygün C, Aydın M, Küçüködük Ş. Neonatal diyabete eşlik eden ağır hipertrigliseridemi. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 17-21 Kasım 2009, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 168
 • Uçaktürk A, Kara C, Dinler G, Kalaycı AG, Aydın M. Tip 2 diyabet ve familyal kombine hiperlipidemi olan hastada steroid kullanımına bağlı akut pankreatit. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 17-21 Kasım 2009, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 169
 • Uçaktürk A, Kara C, Aydın M. Görünüşte siklik vajinal kanama ile getirilen 2 yaşındaki çocukta Munchausen by Proxy sendromu. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 17-21 Kasım 2009, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 179 • Erdoğan S, Kara C, Uçaktürk A, Aydın M. Cinsel gelişim bozukluğu olan çocuk ve adolesanların sınıflandırılması ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 17-21 Kasım 2009, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 181
 • Birinci N, Aydın M, Uçaktürk A, Kara C. Hashimoto tiroiditli çocuk hastaların klinik ve prognostik özellikleri. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 17-21 Kasım 2009, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 208
 • Azak E, Sungur M, Kara C, Aydın ÖF, Baysal K. ACTH tedavisine bağlı ciddi subaortik darlık yapan geçici hipertrofik kardiyomyopati olgusu 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 05 – 08 Mayıs 2010, Eskişehir. Bildiri Kitabı, Sayfa 29 (Sözel Bildiri)
 • İnce H, Özyürek H, Taşdemir HA, Aydın ÖF, Kara C. Psödotümör serebri’de tekrarlayan lomber ponksiyon risk midir? 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Konya. Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 124
 • Uçaktürk A, Kara C, Işıklar F, Aydın M. Lokalize granuloma annulare tip 1 diyabete eşlik edebilir. XIV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-10 Ekim 2010, Sarıgerme. Kongre Kitabı, Sayfa 178
 • Kara C, Işıklar F, Uçaktürk A, Aydın M. Turner sendromlu hastalarımız büyüme hormonu tedavisinden yeterince yararlanabiliyor mu? XIV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-10 Ekim 2010, Sarıgerme. Kongre Kitabı, Sayfa 194
 • Uçaktürk A, Kara C, Işıklar F, Aydın M. Osteogenezis imperfekta hastalarında siklik, düşük doz ve tek gün pamidronat tedavisinin etkinliği. XIV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-10 Ekim 2010, Sarıgerme. Kongre Kitabı, Sayfa 249(Poster Bildirisi, Üçüncülük Ödülü)
 • Çetinkaya S, Kara C, Aycan Z. Triple A sendromlu bir olgu sunumu. XIV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-10 Ekim 2010, Sarıgerme. Kongre Kitabı, Sayfa 251
 • Uçaktürk A, Kara C, Işıklar F, İnce H, Aydın ÖF, Aydın M. Addison hastalığının etiyolojisinde X’e bağlı adrenolökodistrofinin önemi. XIV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-10 Ekim 2010, Sarıgerme. Kongre Kitabı, Sayfa257
 • Işıklar F, Kara C, Uçaktürk A, Genç G, Özkaya O, Aydın M. Bir olgu ile MURCS birlikteliği. XIV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-10 Ekim 2010, Sarıgerme. Kongre Kitabı, Sayfa 284
 • Günindi F, Uçaktürk A, Nalçacıoğlu H, Genç G, Kara C, Özkaya O, Aydın M. Primer amenore ve hipertansiyonun nadir nedeni: 17-alfa hidroksilaz eksikliği. XV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 23-26 Kasım 2011, İzmir. Bildiri Kitabı, Sayfa 156
 • Uçaktürk A, Kara C, Avcı B, Genç G, Özaydın O, Aydın M. Tip 1 Diyabetli çocuklarda idrar KIM-1 ve NGAL düzeyleri böbrek hasarının erken belirteci olarak kullanılabilir mi? XV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 23-26 Kasım 2011, İzmir. Bildiri Kitabı, Sayfa 187
 • Günindi F, Uçaktürk A, Akkuş L, Kara C, Aydın M. Memede kontakt dermatire bağlı galaktore. XV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 23-26 Kasım 2011, İzmir. Bildiri Kitabı, Sayfa 292
 • Kara C, Hipofosfatemik ve Vitamin D Bağımlı Raşitizmde İzlem ve Tedavi. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 74-79
 • Kara C, Aydın T, Günindi F, Üstyol A, Aydin M. Samsun’da yaşayan 0-18 yaş çocuklarda tip 1 diyabet insidansı ve prevalansı. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 93 (Sözel Bildiri, Üçüncülük Ödülü)
 • Kara C, Günindi F, Üstyol A, Aydin M. Yedi küçük çocukta besin takviyesi alımına bağlı D vitamini entoksikasyonu. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 105 (Sözel Bildiri)
 • Kutlu AO, Kara C. İyodu yeterli görünen Ankara’da yaşayan gebelerde iyot eksikliği. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 109 (Sözel Bildiri)
 • Üstyol A, Günindi F, Kara C, Aydın M. Generalize konjenital lipoatrofik diyabet: olgu sunumu. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 153
 • Günindi F,Üstyol A, Kara C, Aydın M. Büyüme hormonu fazlalığı ile karışan bir Sotos sendromu olgusu. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 176
 • Kara C, Gündüz S,Çetinkaya S, Günindi F. D vitamini entoksikasyonu tedavisinde bifosfonatların etkinliği. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 230
 • Günindi F,Çelik FÇ, Üstyol A, Ataseven F,Kara C, Aygün C,Aydın M. Rikets benzeri klinik bulgular ve sekonder hiperparatiroidizm ile ortaya çıkan bir mukolipidozis tip 2 (I-cell hastalığı) olgusu. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 234
 • Günindi F,Çaltepe G, Kara C, Comba A,Üstyol A, Aydın M. Farklı klinik tablolarda başvuran iki kardeş APECED sendromu. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 255
 • Üstyol A, Günindi F, Kara C, Aydın M. Embriyonal dönemde başlayan ancak postnatal dönemde tamamlanan bir testiküler regresyon sendromu olgusu. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 264
 • Üstyol A, Günindi F, Kara C, Aydın M. Mozaik trizomi X/tetrazomi X sendromu ve prematür over yetmezlikli olgu. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 287
 • Yılmaz A, Abur Ü, Altundağ E, Akar ÖS, Aymelek HS, Aydın M, Kara C, Günindi F, Ogur G. X kromozom anomalisi tespit edilen 44 vakanın sitogenetik-klinik ilişkisi. 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi 19-23 Aralık 2012, Bursa. Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 303
 • Uçar F, Bozkurt A, Karabekiroğlu K, Kara C. Tip 1 diyabetes mellitus tanılı hastalarda davranışsal ve psikolojik değişiklikler. 24. Ulusal Çocuk ve ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 9-12 Nisan 2014, Konya. Kongre Kitabı, Sayfa 61
 • Yesilkaya E, Darendeliler F, Bereket A, Bas F, Poyrazoglu Ş, Aydin BK, Darcan Ş, Dundar B, Buyukinan M, Kara C ve ark. Turner sendromlu çocukların başvuru özelikleri ve eşlik eden patolojiler: 842 vakanın ulusal veritabanında değerlendirme sonuçları. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014, Antalya. Kongre CD. S012 (Sözel sunum)
 • Yesilkaya E, Darendeliler F, Bereket A, Bas F, Poyrazoglu Ş, Aydin BK, Darcan Ş, Dundar B, Buyukinan M, Kara C, Sarı E, Adal E, Akinci A, Atabek ME, Demirel F, Celik N, Ozkan B, Özhan B, Cinaz P. Turner sendromlu çocukların başvuru özelikleri ve eşlik eden patolojiler: 842 vakanın ulusal veritabanında değerlendirme sonuçları. XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-8 Kasım 2014, Bursa. Kongre CD. S02. Sayfa 90(Sözel sunum; Poster Birincilik Ödülü)
 • Aykut A, Karaca E, Onay H, Gökşen D, Çetinkalp Ş, Eren E, Ersoy B, Çakır EDP, Büyükinan M, Kara C, Anık A, Kırel B, Özen S, Atik T, Darcan Ş, Özkınay F. GCK Gen Mutasyonuna Bağlı Diyabeti Olan Olguların Klinik veMoleküler Özellikleri ile Dokuz Yeni Mutasyonun Tanımlanması. XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-8 Kasım 2014, Bursa. Kongre CD. S08. Sayfa 99 (Sözel sunum; Birincilik Ödülü)
 • Can Yılmaz G, Kara C, Tekcan D, Bulum B, Aydın M. Hipopitutarizm ile Başvuran Bir Mitokondriyal Hastalık Olgusu. XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-8 Kasım 2014, Bursa. Kongre CD. P153. Sayfa 324
 •  Aydın M. Can Yılmaz G, Ceyhan M, Kara C.On Yaşında Bir Kız Çocukta Spontan Ovariyan HiperstimulasyonSendromu ve FSH Salgılayan Hipofiz Adenomu. XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-8 Kasım 2014, Bursa. Kongre CD. P154. Sayfa 326
 • Can Yılmaz G, Kara C, Ceyhan M, Özkan B, Aydın M.Hipodipsik Hipernatremi ve Santral Diyabetes Insipidusun GözdenKaçan Bir Nedeni: Lobar Holoprosensefali. XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-8 Kasım 2014, Bursa. Kongre CD. P156. Sayfa 330
 • Kara C, Günindi F, Can Yılmaz G, Aydın M. Geçici Hipotiroidizmin Türkiye’de Artan Konjenital Hipotiroidizm İnsidansına Etkisi. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-8 Kasım 2014, Bursa. Kongre CD. P189, Sayfa 383
 • Darendeliler F, Yeşilkaya E, Bereket A, Baş F, Bundak R, Sarı E, Aydin BK, Darcan Ş, Dündar B, Buyukinan M, Kara C, Mazicioglu MM, Adal E, Cinaz P, Turner Sendromu Çalışma Grubu. Turner Sendromlu Türk Kız Çocuklarının Büyüme Eğrileri: FAVOR Turner Sendromu Çalışma Grubu. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 22-25 Ekim 2015, İstanbul. Kongre CD. PSB-01. (Sözel Bildiri)
 • Atay Z, Yeşilkaya E, Erdeve ŞS, Turan S, Akın L, Eren E, Döger E, Aycan Z, Abalı ZY, Akıncı A, Sıklar Z, Özen S, Kara C, Tayfun M, Tütüncüler F, Karabulut GS, Karagüzel G, Sağlam H, Bideci A, Kurtoğlu S, Bereket A, , Sarı E, Cetinkaya S, Güran T, Bereket A. Periferal Puberte Prekokslu 129 Çocukta Etiyolojik Dağılım ve Klinik Özellikler. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 22-25 Ekim 2015, İstanbul. Kongre CD. PSB-02. (Sözel Bildiri)
 •  Demir K, Döneray H, Yesilkaya E, Kara C, Atay Z, Çetinkaya S, Çayır A, Anık A, Eren E, Demirel F, Can Yılmaz G, Ergür AT, Kendirci M, Aycan Z, Bereket A, Aydin M, Orbak Z, Özkan B. D Vitamini Entoksikasyonuna Bağlı Gelişen Hiperkalsemide Tedavi Seçeneklerinin Karşılaştırılması. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 22-25 Ekim 2015, İstanbul. Kongre CD. PSB-07. (Sözel Bildiri)
 • Şıklar Z, Berberoğlu M, Genens M, Poyrazoğlu S, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Aycan Z, Erdeve SS, Çetinkaya S, Abalı S, Atay Z, Turan S, Kara C. Ulusal Düzeyde Noonan Sendromlu Olgularin Klinik Özellikleri ve Büyüme İzlemlerinin Değerlendirilmesi. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 22-25 Ekim 2015, İstanbul. Kongre CD. PSB-15. (Sözel Bildiri)
 • Can Yılmaz G, Kara C, Çelebi Bitkin E, Aydın M. Erken Puberteli Kızlarda Leuprolide ve Triptorelin Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 22-25 Ekim 2015, İstanbul. Kongre CD.P-79.
 • Cinaz P, Yeşilkaya E, Genenş M, Hatun Ş, Özkan B, Bircan İ, Kara C, Kırel B, Bolu S, Bideci A, Berberoğlu M, Dündar B, Bundak R, Nalbantoğlu Ö, Güngör N. Ülkemizde Tip 2 Diyabetli Çocukların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri: FAVOR Tip 2 Diyabet Veritabanı - Ön Rapor. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 22-25 Ekim 2015, İstanbul. Kongre CD. P-99.
 • Köken Ö, Kara C, Can Yılmaz G, Aydın M. Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Obezite ve Metabolik Sendrom Sıklığı. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 22-25 Ekim 2015, İstanbul. Kongre CD. P-104.
 • Köken Ö, Kara C, Can Yılmaz G, Aydın M. Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Metabolik Sendrom Tanısını Öngörmede Tahmini Glukoz Kullanım Hızı ve Biyoelektriksel İmpedans Analizinin Yeri. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 22-25 Ekim 2015, İstanbul.Kongre CD. P-105.
 • Çelebi Bitkin E, Can Yılmaz G, Kara C,Aydın M. Hipertansiyon ile Başvuran Dört Yaşında Kız Hastada 17-Alfa Hidroksilaz Eksikliği. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 22-25 Ekim 2015, İstanbul. Kongre CD. P140.
 • Güran T, Kara C, Atay Z, Akbarzade A, Can Yılmaz G, Çelebi Bitkin E, Akçay T, Yıldız M, Güven A, Çatlı G, Yeşil G, Baş S, Haklar G, Sırıkcı Ö, Turan S, Bereket A. 3-Beta hidroksisteroid dehidrogenaz 2 eksikliği olan hastalarda klinik, genetik ve steroid metabolom özelliklerinin araştırılması. XX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 55. S-09 (Sözel Bildiri)
 • Kara C, Can Yılmaz G, Çelebi Bitkin E, Mutlu Albayrak H, Aydın M, Oğur G. Xp21 komşu gen delesyon sendromu: Array CGH ile tanısı doğrulanan bir olgu. XX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 83. P-014 • Keskin M, Aycan Z, Kara C, Şahin NM, Erdeve ŞS, Çetinkaya S. Sanjant-Sakati sendromunda uzun dönemli izlem. XX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 128. P-063
 • Çelebi Bitkin E, Kara C, Can Yılmaz G, Aydın M. Tip 1 diyabetli çocukların fazla kilo/obezite açısından değerlendirilmesi. XX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 167. P-107
 • Can Yılmaz G, Kara C, Çelebi Bitkin E, Aydın M. Çocukluk çağı diyabet etiyolojisinde değişim: Tek merkez deneyimi. XX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 176. P-116
 • Can Yılmaz G, Kara C, Çelebi Bitkin E, Aydın M. Basit over kistine bağlı periferal puberte prekoksta latrezol tedavisi. XX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 55. P-201
 • Bitkin EÇ, Kara C, Güran T, Yılmaz GC, Mammadova J, Aydın M. Yanıltıcı immünoassayler ve geciken tuz kaybıyla beraber 3β-hidroksisteroid dehidrogenaz tip 2 eksikliğine bağlı bir KAH olgusu. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 26-30 Nisan 2017, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 10-11. P-008
 • Mammadova J, Kara C, Yılmaz GC, Bitkin EÇ, Aydın M. Konjenital Hiperinsülinizm, Primer Adrenal Yetmezlik ve Hashimoto Tiroidi Birlikteliği Olan Bir Olgu. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 26-30 Nisan 2017, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 13. P-010
 • Can Yılmaz G, Kara C, Albayrak HM, Çelebi Bitkin E, Mammadova J, Aydın M, Oğur G. Boy Kısalığının Eşlik Etmediği Bir Turner Sendromu Varyantı: 46,X,i(Xp). XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 26-30 Nisan 2017, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 60. P-048
 • Can Yılmaz G, Kara C, Mammadova J, Çelebi Bitkin E, Aydın M. Tip 2 Diyabetli İki Adölesanda Sitagliptin Deneyimi. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 26-30 Nisan 2017, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 126. P-102
 • Bitkin EÇ, Kara C, Yılmaz GC, Mammadova J, Aydın M. Klinefelter Sendromlu Hastada Santral Puberte Prekoks: Tedavi Gerekli mi? XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 26-30 Nisan 2017, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 199. P-156
 • Bitkin EÇ, Kara C, Yılmaz GC, Mammadova J, Aydın M. GnRH Uyarı Testinde Örnek Zamanı ve Eşik Değerin Değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 26-30 Nisan 2017, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 200. P-157
 • Mammadova J, Kara C, Atmaca S, Yılmaz GC, Bitkin EÇ, Çeçen A, Aydın M. Dikkat! Lingual Tiroid Tek Fonksiyonel Tiroid Dokusu Olabilir. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 26-30 Nisan 2017, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 210. P-166
 • Abacı A, Çatlı G, Kırbıyık Ö, Sahin NM, Abaı ZY, Ünal E, Sıklar Z, Uçaktürk EM, Özen S, Guran T, Kara C, Yıldız M, Eren E, Nalbantoglu Ö, Güven A, MD, Çayir A, Akbas ED, Kor Y, Çürek Y, Aycan Z, Bas F, Darcan S, Berberoglu M. 5-Alfa Redüktaz Tip 2 Eksikliği Tanılı Olguların Fenotipik, Hormonal ve Moleküler Genetik Özellikleri: Çok Merkezli Ulusal Veriler. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 26-30 Nisan 2017, Antalya. Sözel Bildiri Kitabı, Sayfa 10-11. S-07 (Sözel Bildiri)
 • Can Yılmaz G, Kara C, Çelebi Bitkin E, Mammadova J, Aydın M. Karadeniz Bölgesi’nde Yaşayan Çocuk ve Gençlerde Tiroid Kanseri Artıyor mu? XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 26-30 Nisan 2017, Antalya. Sözel Bildiri Kitabı, Sayfa 30. S-17 (Sözel Bildiri)
 • Hatun Ş, Yeşiltepe Mutlu G, Cinaz P, SerapT, Ekberzade A, Bereket A, Yıldız M, Akçay T, Önal H, Bolu S, Arslanoğlu Döğer E, Yılmaz AA, Uçaktürk A, Karabulut GS, Tuhan H, Demir K, Erdeve ŞS, Aycan Z, Nalbantoğlu Ö, Kara C, Güngör N. Tip 2 Diyabetli Çocuk ve Adolesanların Başvuru Sırasındaki Klinik Ve Laboratuvar Bulguları; Çok Merkezli Çalışma. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 18-22 Nisan 2018, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 60. S-007 (Sözel Bildiri)
 • Güran T, Tezel B, Gürbüz F, Eklioğlu BS, Hatipoğlu N, Kara C, Şimşek E, Şahin N, Çizmecioğlu FM, Alkan A, Özon A, Baş F, Özdemir G, Aydın M, Darendeliler F. Turkiye`de Konjenital Adrenal Hiperplazi Yenidoğan Taraması: 38.936 Bebeği Kapsayan Pilot Calışma Verilerinin Değerlendirilmesi. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 18-22 Nisan 2018, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 61. S-009 (Sözel Bildiri)
 • Kara C, Çelebi Bilgin E, Mammadova J, Aydın M. Türkiye’de Yüksek Neonatal TSH Saptanan Bebeklerde İzlem ve Tedavi Ölçütü Ne Olmalı? 731 Olgunun Retrospektif Analizinden Elde Edilen Yanıtlar. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 18-22 Nisan 2018, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 64. S-014 (Sözel Bildiri)
 • Şıklar Z, Turan S, Bereket A, Abacı A, Güran T, Demir K, Akberzade A, Baş F, Böber E, Özbek MN, Kara C, Poyrazoğlu Ş , Aydın M, Kardelen A, Tarım Ö, Eren E, Hatipoğlu N, Büyükinan M, Akyürek N, Çetinkaya S, Bayramoğlu E, Eklioğlu BS, Uçaktürk A, Abalı S, Gökşen D, Kor Y, Ünal E, Esen İ, Yıldırım R, Akın O, Çayır A, Dilek E, Kırel B, Anık A, Çatlı G, Berberoğlu M. Çok Merkezli Olarak Hipofosfatemik Riketsli Olguların Değerlendirilmesi. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 18-22 Nisan 2018, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 66. S-016 (Sözel Bildiri; Klinik Çalışma Birincilik Ödülü)
 • Çelebi Bitkin E, Sanrı A, Kara C, Mammadova J, Oğur G, Aydın M. Nadir Görülen Bir Olgu: Pallister Hall Sendromu. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 18-22 Nisan 2018, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 123. P-091
 •  Çelebi Bitkin E, Kara C, Mammadova J, Can Yılmaz G, Aydın M. Nadir Bir Hiperkalsemi Nedeni: İdiyopatik İnfantil Hiperkalsemi Tip-2. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 18-22 Nisan 2018, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 151. P-149
 • Mammadova J, Kara C, Çelebi Bitkin E, Molin A, Kottler ML, Coudray N, Aydın M. GALNT3 Mutasyonu Saptanan Hiperfosfatemik Ailesel Tümoral Kalsinozis Olgusu. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 18-22 Nisan 2018, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 158. P-162 • Mammadova J, Kara C, Çelebi Bitkin E, Aydın M. Adolesan Döneminde Subakut Tiroidit ve Graves Hastalığı Birlikteliği. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 18-22 Nisan 2018, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 184. P-218
 • Kara C. Su Metabolizması Bozuklukları. İç: Şahinoğlu H, Dilek A, Kaya A. (editörler) Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, 3. Baskı. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri: 2011;954-964
 •  Kara C. Adrenal Yetmezlik. İç: Şahinoğlu H, Dilek A, Kaya A. (editörler) Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, 3. Baskı. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri: 2011;965-974
 • Aydın M, Kara C. Yenidoğan Döneminde Endokrinolojik Testler. İç: Kurtoğlu S (editör) Yenidoğan Dönemi Endokrin Hastalıkları, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri: 2011;589-597
 • Aydın M, Kara C. Paratiroid ve Perioperatif Yönetim. İç: Kurtoğlu S (editör) Çocuklarda Acil Endokrin Hastalıklar, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri: 2014;441-445
 • Kara C, Aydın M. Hipoglisemi. İç: Cinaz P, Darendeliler F, Akıncı A, Özkan B, Dündar B, Abacı A, Akçay T. (editörler) Çocuk Endokrinolojisi, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri: 2014;473-516
 • Aydın M, Kara C. LH Reseptör Bozukluğuna Bağlı 46, XY Cinsiyet Gelişim Bozukluğu. İç:,Akıncı A, Saka NH. (editörler) Cinsiyet Gelişim Bozukluklar,İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri: 2015;109-113
 • Aydın M, Kara C.Tiroid Bezinin Gelişimi ve İşlevleri. İç: Yurdakök M (editör) Yurdakök Pediatri, Ankara, Güneş Tıp Kitapevleri: 2017;3997-4000
 • European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) 2006
 • Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği, 2001
 • Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Yardımcısı, 2017
 • XII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü, Eskişehir 2007: “Türk toplumunda 21 hidroksilaz eksikliği olan konjenital adrenal hiperplazili olgularda sık görülen 9 mutasyonun sıklığı ve dağılımının belirlenmesi” çalışması
 • 8th Balkan Meeting on Human Genetics, Poster Bildirisi Birincilik Ödülü, Cavtat-Dubrovnik, Crotia, 2009: “Congenital adrenal hyperplasia associated with agenesis of the finger and toe distal phalanges” olgu sunumu
 • XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi2008 Yılında A Grubu Dergide Yayımlanan Yayın Ödülü, Antalya 2009: “The effects of metabolic control on oxidized low-density lipoprotein antibodies in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus” çalışması
 • XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Sözel Bildiri Mansiyon Ödülü, Antalya 2009: “Çocuk ve ergenlerde tip 1 diabetes mellitus; glisemik kontrol ve komplikasyonlar 2008 yılı çok merkezli sonuçları” çalışması
 • XIV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Poster Bildirisi Üçüncülük Ödülü, Sarıgerme, 2010: “Osteogenezis imperfekta hastalarında siklik, düşük doz ve tek gün pamidronat tedavisinin etkinliği” çalışması
 • XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü, Samsun, 2012: “Samsun’da yaşayan 0-18 yaş çocuklarda tip 1 diyabet insidansı ve prevalansı” çalışması
 • XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Poster Birincilik Ödülü, Bursa, 2014: “Turner sendromlu çocukların başvuru özelikleri ve eşlik eden patolojiler: 842 vakanın ulusal veritabanında değerlendirme sonuçları” çalışması
 • XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü, Bursa, 2014: “GCK Gen Mutasyonuna Bağlı Diyabeti Olan Olguların Klinik ve Moleküler Özellikleri ile Dokuz Yeni Mutasyonun Tanımlanması” çalışması
 • I. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Poster Üçüncülük Ödülü, İzmir, 2015: “Diazokside Yanıtsız Hiperinsülinemik Hipoglisemili İki Hastada mTOR İnhibitörü Sirolimusun Etkinliği ve Güvenirliği” olgu sunumu
 • Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology (JCRPE) dergisinde Eylül 2015-Haziran 2016 döneminde yayınlanan orijinal makaleler arasında İkincilik Ödülü: “Transient Congenital Hypothyroidism in Turkey: An Analysis on Frequency and Natural Course” çalışması
 • XXII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Sözel Bildiri Klinik Çalışma Birincilik Ödülü, Antalya 2018: “Çok Merkezli Olarak Hipofosfatemik Riketsli Olguların Değerlendirilmesi” çalışması
Hekime Sor
Form Açıklaması henüz girilmedi

Liv Sağlık Köşesi

Left Arrow
Right Arrow
Obez Çocuk Sayısı Hızla Artıyor
Obez Çocuk Sayısı Hızla Artıyor

Vücuttaki yağ miktarının artmasına bağlı kilo artışı olan obezitenin görülme sıklığı hem dünyada hem de ülkemizde giderek artıyor.

obez
vücut yağ
kilo artışı
Çocuğum Erken Ergenliğe Mi Giriyor?
Çocuğum Erken Ergenliğe Mi Giriyor?

Çocukların gelişim süreci ile ilgili olarak anne babaları en çok endişelendiren konulardan biri de erken ergenlik.

ergenlik
erken adet kanaması
Çocuklarda Tip 1 Diyabet ve Diyabetli Çocuğu Olan Ailelere Öneriler
Çocuklarda Tip 1 Diyabet ve Diyabetli Çocuğu Olan Ailelere Öneriler

Tip 1 diyabet çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalık.

çocuklarda diyabet
tip 1
kronik hastalık