Hematoloji

Hematoloji, kan ve kanla ilişkili olan organ ve dokuların (kemik iliği, lenf bezleri ve dalak gibi) yapısı, işlevi ve hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır.
Hematoloji Polikliniği

Son Güncelleme Tarihi 16.05.2024 10:26:50

Hematoloji, kan ve kanla ilişkili olan organ ve dokuların (kemik iliği, lenf bezleri ve dalak gibi) yapısı, işlevi ve hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır. Kan plazması, kan hücreleri ve bunların vücutta üretildiği yerlere odaklanarak bunlarda oluşan hastalıklara karşı etkili tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda uzmanlaşan bir alandır.

Hematoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Hematoloji, kan, kan oluşturan organlar ve kan hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Hematoloji hastalıkları, kan hücrelerinin üretiminde, işlevinde veya yapısında meydana gelen sorunlardan kaynaklanır.  Bunların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: 

 • Anemi (Kansızlık): Kanda yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmaması durumu. Demir eksikliği anemisi, vitamin eksikliği anemisi, talasemi gibi çeşitli anemi türleri hematolojinin ilgi alanına girer.

 • Lösemiler: Kemik iliğindeki kan hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde üremesi sonucu oluşan kanser türleri. Akut miyeloid lösemi (AML), kronik miyeloid lösemi (CML), akut lenfoblastik lösemi (ALL), kronik lenfositik lösemi (CLL) gibi.

 • Lenfomalar: Lenf sistemi hücrelerinden kaynaklanan kanser türleri. Hodgkin lenfoma, non-Hodgkin lenfomalar hematologlar tarafından değerlendirilir ve tedavi edilir.

 • Multipl Miyelom: Plazma hücrelerinden kaynaklanan bir kanser türüdür ve kemik iliğini etkiler.

 • Trombositopeni: Kanın normalden düşük bir trombosit (pıhtılaşma hücresi) seviyesine sahip olması durumu.

 • Hemofili ve Diğer Koagülasyon Bozuklukları: Kanın pıhtılaşma yeteneğini etkileyen genetik veya edinsel durumlar.

 • Myeloproliferatif Hastalıklar: Kemik iliğinde aşırı miktarda kan hücresi üretilmesi durumu. Polisitemi vera, primer miyelofibrozis gibi örnekler bulunur.

 • İmmün Trombositopeni Purpurası (ITP): Trombositlere karşı bağışıklık sistemi saldırısı nedeniyle düşük trombosit seviyeleri.

 • Bağışıklık Yetmezlik Hastalıkları: Bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlar ve kemik iliği nakli gerektiren durumlar.

 • Aplastik Anemi: Kemik iliğinin yetersiz hücre üretmesi durumu.

 • Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Tedavisi: Kanser veya bazı kan hastalıkları için kemik iliği nakli veya kök hücre tedavisi.


Liv Hospital Hematoloji 

Liv Hospital Hematoloji Kliniği, medikal ve radyasyon onkolojisi gibi diğer branşlarla yakın iş birliği içerisinde çalışır. Hematoloji Kliniğimiz, deneyimli hekim ve donanımlı alt yapısıyla dünya standartlarında kaliteli ve güvenli bir sağlık hizmeti vermektedir.

 • Kansızlık, kemik iliği yetersizlikleri
 • Orak hücreli kansızlık, Akdeniz anemisi (talasemi) gibi hastalıklar
 • Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları
 • Lenf nodüllerinde şişme
 • Kan kanserleri
 • Lösemiler
 • Multiple myeloma
 • Primer amiloidoz
 • Trombositopeni
 • Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomalar,
 • Akut ve kronik lösemiler (AML, ALL, KML, KLL)
 • Miyelodisplastik sendromlar, miyeloproliferatif hastalıklar gibi kemik iliği, kan ve lenf bezi hastalıkları
 • Bağışıklığı ilgilendiren hastalıklar

 

Bunlar da ilginizi çekebilir
Left Arrow
Right Arrow