Liv Hospital Ulus

Kök Hücre

Liv Hospital Ulus Türkiye’deki ilk hastane içi GMP standartlarında Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Üretim MerkeziKök hücreler organizmayı oluşturan ve organizmanın yaşamı boyunca birçok hücre tipine farklılaşabilme, kendini yenileyebilme ve çoğalabilme yeteneğine sahip özel hücrelerdir. Uygun koşullarda farklılaşarak çeşitli doku ve organları oluşturan farklı hücrelere dönüşebilme özelliğine sahip olan kök hücreler, bu özellikleri ile günümüzde tıbbın birçok alanında, doku mühendisliği ve rejeneratif tıp çalışmalarında yoğun şekilde kullanılmaktadır. Kök hücrelerin eşsiz işlevlerinin sürdürülmesi için, hücrelerin gelişebileceği optimum koşulların sağlanması ve tıbbi uygulamalarda kullanılmak üzere organizmada hasar ve red oluşturmayacak koşullarda üretilmeleri gerekmektedir. 

   

 

LivMedCell

Türkiye’nin ilk hastane koşullarında hücresel tedavi merkezi olan, uluslararası İyi İmalat Uygulamaları (İİU) kalite standartlarına sahip LivMedCell’de hücre/kök hücre üretimi, gelişmiş laboratuvar alt yapısı, son teknoloji cihazlar ve alanında uzman personeli ile gerçekleştirilmektedir.  Liv Hospital Rejeneratif Tıp Kök Hücre Üretim Merkezi, kök hücre üretiminin uluslararası standartlarda ve hastane koşullarında yapıldığı Türkiye’deki ilk merkezdir. 

Hücresel Ürünler İçin İyi İmalat Uygulamaları

Tutarlı ve iyi karakterize edilmiş bir ürünün üretimini sağlamak için uyumlu bir kalite yönetimi oluşturulmalıdır. Konvansiyel ilaçlarda olduğu gibi İleri Tedavi Tıbbi Ürünleri kategorisinde ele alınan hücresel ürünler için de bu kalite standardı İİU çerçevesinde belirlenir. Böylece, üretilen ürünlerin önceden tanımlanan gerekli kalite standartlarına göre üretilmiş ve enfeksiyöz ajanlarca kontamine olmamış oldukları onaylanmaktadır. Bu süreç, yapılan risk değerlendirmeleri ile belirlenen protokollerin hazırlanması ile kurulan ve işletilen özellikli tesislerde, nitelikli personel ile gerçekleştirilen üretim, kalite kontrol, çevresel izlem, nakliye, temizlik ve dezenfeksiyon aşamalarının sürekli kontrollerinin yapılması ve raporlanması ile yürütülür. 

LivMedCell olarak ülkemizde bu alanda evrensel bilime ciddi katkılar sunmuş alanında uzman bilim insanlarından oluşan personelimiz ve hücresel tedavinin etkinliğine inanan ve bu tedavi protokollerini uygulamış deneyimli hekimlerimizle birlikte klinik öncesi ve klinik araştırmalarla bu alanda bilgi üretmeyi amaç edindik. Böylece, artık üretilen bilgiyi evrensel bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde en üst düzeyde teknolojiyi kullanarak uygulamanın yanında kendi ürettiği bilgiyi kullanan bir yapıya ulaşmak en büyük hedeflerimizden biridir.

Ruhsatlı Ürünlerimiz

 • Deri dokusundan Fibroblast 
 • Göbek Kordonundan Mezenkimal Kök Hücre
 • Yağ Dokusundan Mezenkimal Kök Hücre
 • Kıkırdak Dokusundan Mezenkimal Kök Hücre
 • Sinoviyal Dokudan Mezenkimal Kök Hücre
 • Eksozom
 • Yağ Dokusu Kaynaklı Stromal Vasküler Fraksiyon (SVF)
 • Kemik İliği Kaynaklı Mononukleer Hücre

Amacımız

Günümüzde modern tıbbın en önemli tedavi seçeneklerinden biri olma yolunda baş döndürücü gelişmelerin gerçekleştiği “Kök Hücre” alanında Liv Hospital olarak Türkiye’de ilk defa hastane koşullarında uluslararası standartlarda hücresel tedavi amaçlı kişiye özgü hücre ve kök hücrelerin üretilebildiği “Liv Hospital Rejeneratif Tıp Kök Hücre Merkezi” hizmet vermektedir.
Kurumsal olarak tıbbın tüm dallarını kapsayan bu alanda disiplinler arası iş birliğinin önemine inanarak, ülkemizde bu alanda evrensel bilime önemli katkılar sağlayan bilim insanları ve hekimlerimizle çıktığımız bu yolda hastalarımıza bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde hücre-kök hücre-doku mühendisliği ürünleri ve gelecekte gen tedavileri alanında onaylanmış tedavi seçenekleri sunmayı amaçladık.
 

Misyonumuz

Hücre ve kök hücrelerin kullanıldığı “Hücresel Tedavi” alanında onaylanmış tedavi protokollerini kullanarak ve yeni tedavi teknolojilerini geliştirerek hastaların ve onların ailelerinin yaşamlarına farklılık katmak ve yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmaktır.
 

Vizyonumuz

Merkezimiz, mükemmeliyetçi bakış açısıyla, güncel ileri teknoloji kök hücre ve doku mühendisliği uygulamalarını kullanarak hücresel ürünleri klinik ürünlere dönüştürüp, hastaların sağaltımını sağlamayı ve/veya yaşam kalitelerini arttırmayı hedeflemektedir.
 

Hangi Tip Endikasyonlara Tedavi Seçeneği Sunuluyor?

Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Merkezinin tedavi seçeneği sunabileceği onaylı klinik endikasyonlar şu şekilde sıralanabilir;
 • Periferik arter hastalıkları (Burger hastalığı gibi)
 • Kronik kritik ekstremite iskemileri ve ayak ülserleri
 • Kıkırdak dejenerasyonları
 • Yumuşak doku yara tedavisi
 • Plastik cerrahi uygulamaları, cerrahi yara onarımı
 • Rekonstrüktif uygulamalar (Meme rekonstrüksiyonu)
 • İmmün terapi gerektiren destek tedavileri (Graft versus host hastalığı gibi)
 • Tendon hasarlarının tamiri
 • Yanık, yaralanma ve yara izlerinin tamiri
 

Kök Hücre Tedavisinde Kozmetik Amaçlı Uygulamalar Nelerdir?

 • Cildin gençleştirilmesi ve sıkılaştırılması
 • El kozmetiği
 • Yüzün kemik ve yumuşak doku travmaları
 • Maksillofasiyal cerrahi uygulamaları
 • Saç restorasyonu-(Saç dökülmesi)
 

Kök Hücre Tedavisinde Sağlık Bakanlığı Onaylı Gerçekleştirilebilecek Uygulamalar

 • Covid-19 Pnömonisi
 • İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (İPF)
 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
 • Diyabetik Ayak Yaralanmaları
 • Periferik Arter Hastalıkları
 • Omurilik Yaralanması
 • Serebral Palsi (SP)
 • Travmatik Beyin Hasarı (TBH)
 • Hipoksik İskemik Ensefalopati (HİE)
 • Spino-Serebellar Ataksi (SSA)
 • Friedreich Ataksisi (FA)
 • Duchenne Musküler Distrofi (DMD)
 • Kistik Fibrozis (KF)
 • İskemik Kardiyak Hastalıkları Tedavisi
 • Otoimmün Ensefalit (OE)
 • Miyoshi Miyopati Limb-Girdle Musküler Distrofi (LGMD)
 • Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)
 • Multiple Skleroz (MS)
 • İnme (Stroke)
 • Konjenital Progresif Miyopati
 • Optik Atrofi
 • Retinitis Pigmentosa (RP)
 • Erektil Disfonksiyon
 • Ovariyan Yetmezlik
 • Skleroderma (Sistemik Sklerozis)
 • Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE)
 • Crohn Hastalığı
 • Kısa Barsak Sendromu
Tüm bu endikasyonlar için hastalarımıza uygulamak amacıyla Sağlık Bakanlığınca üretim izni alınmış merkezimizde izolasyonu ve üretimi yapılan hücresel ürünler şunlardır;
 • Yağ dokusu kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre
 • Göbek bağı kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre
 • Sinoviyum kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre
 • Fibroblast
 • Kıkırdak hücresi (Kondrosit)
 

Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Devri Başladı

Son yıllarda, sağlık bilimleri alanında en büyük gelişmeler hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve genetik alanında gerçekleşmektedir. Özellikle, kök hücre çalışmalarının bilimsel sonuçlarına koşut olarak hücre ve kök hücreler hakkında bilgilerimizde inanılmaz gelişmeler gerçekleşti. Normalde saçlarımızın uzamasını, bir kesik sonrası derimizin yenilenmesini, travmaya bağlı yaralanmalarda dokularımızın yenilenmesini, bağışıklık sistemimizi düzenleyerek savunma hücrelerimizin kendi doku ve hücrelerimize saldırmasını engellemesini, sinir sistemimizde oluşan hasarların tamir edilmesini dakikalar içinde kemik iliğimizden milyonlarca kök hücrenin hasarlı alanlara göç etmesi ve bu doku ve organlarımızda yerleşik kök hücrelerce gerçekleştirildiğini öğrendik. Sonrasında bu hücrelerin sadece bulundukları doku ya da organların hücrelerini yapabilme gücüne sahip olmadıklarını, laboratuvar ortamlarına alındıklarında başka doku ve organların hücrelerine dönüşebildiklerini saptadık. Son yıllarda ise, kök hücrelerin sadece farklı doku ya da organların hücrelerine dönüşebilme yeteneğinin değil; alarm durumuna geçmiş bağışık yanıtların baskılanması, yüksek oranda anti-inflamatuar (iltihap giderici) etki gösterdikleri, yeni damar oluşturma poatansiyelleri, fibrozis gibi istenmeyen patolojik süreçleri durdurduğu ya da yavaşlattığı, anti-bakteriyel özellikleriyle sepsis dâhil birçok patolojik sürece olumlu yönde katkılar sunduğunu öğrendik.
İşte bu aşamadan sonra bilim insanları günümüzde tam olarak tedavi edilemeyen bazı hastalıkların tedavisi amacıyla kök hücreleri kullanmayı düşünmüşlerdir. İşte son 15-20 yıldır bu nedenle dünyada gerçekleştirilen araştırmaların büyük kısmı “Rejeneratif Tıp” (Yenileyici Tıp) alanında gerçekleştirilmektedir.
 

Tıbbi Uygulamalarda Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Dönemi

Günümüzde hastalıkların teşhis ve tedavisindeki gelişmeler baş döndürücü bir hızla devam etmektedir. Modern tıptaki bu gelişmelere rağmen bu son yöntemlerin kesin tedavisinde etkin olamadığı bazı hastalıklar söz konusudur. Günümüzde tıp alanında insan sağlığı açısından daha iyi olmak ve oluşan hastalıkların daha iyi ve orijinaline en yakın şekilde iyileşmesini sağlama düşüncesi kabul görmektedir. Yıllar önce “bu kadar tedavi edilir,” “bundan iyisi olmaz” denilen birçok tedavi yöntemi son 20 sene içinde çok hızlı olarak akıl almaz bir şekilde değişti. Dolayısıyla, günümüzde hücre/kök hücre esaslı hücresel tedaviler gün geçtikçe büyük önem kazanmaktadır.
 

Tıbbi ve Estetik Sorunlara Kökten Çözüm

Liv Hospital Rejeneratif Tıp Kök Hücre Üretim Merkezi, hastanın kendi dokuları ve/veya yeni doğmuş bebeğin göbek kordonundan elde edilen yenileyici hücreleri kullanılarak, tıbbi ve estetik sorunlara çözüm getiriyor. Liv Hospital Rejeneratif Tıp Kök Hücre Merkezi bütün klinik branşlarla birlikte çalışarak, sağlıksız, fonksiyonunu yitirmiş hücre ve dokuların, yasal ve bilimsel prosedürlerle tanımlanmış ve onaylanmış hücresel tedavi yaklaşımları kullanarak sağaltımını sağlamaktadır.
 

Kök Hücre Tedavisi Ne Kadar Yaygın?

Hücre tedavileri dünyada yaklaşık 20 yıldır denenmekte, özellikle son yıllarda yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Ancak, bu tip tedaviler ruhsatlı ve sertifikalandırılmış merkezlerde üretilen hücresel ürünlerle uygulanabilir.
 

Kök Hücre Tedavisinin Yaş Sınırı Nedir?

Hücre tedavileri hastanın genel olarak yaş, hastalık ve klinik durumlarına göre değerlendirilir. Tüm faktörleri bir arada değerlendirmek gerekmektedir.
 

Kök Hücre Ne Kadar Zamanda Üretiliyor?

Kök hücrelerin elde edildiği dokuya ve işlenme yöntemine göre üretilme zamanları değişkenlik gösterir. Kök hücrelerin, bir dokudan alınan biyopsi örneğinden ayrıştırılıp kültüre edilerek gerekli sayıda çoğaltılması ve nakil için hazır hale gelmesi işlemi 4-6 hafta kadar sürebilir.
 

Kök Hücre Nedir?

Farklı hücre tiplerine dönüşebilme potansiyeline ve kendisini yenileyebilme gücüne sahip olan hücrelere “kök hücre” denir. Kök hücreler iki önemli özelliğe sahiptirler; Birincisi, bu hücreler uzun dönemler boyunca kendilerini yenilemek amacıyla bölünebilmektedirler, bir tek kök hücreden milyonlarca hücre ortaya çıkabilir. İkinci olarak, bir kök hücre, kalp kasında olduğu gibi kanı vücuda pompalamak için komşularıyla beraber çalışamaz, kırmızı kan hücreleri gibi oksijeni dokulara taşıyamaz veya sinir hücreleri gibi doku ve organlara gerekli olan elektro- kimyasal sinyalleri iletemez. Fakat özelleşmemiş kök hücreleri kalp kası hücreleri, kan hücreleri veya sinir hücreleri gibi özelleşmiş hücrelere kaynaklık edebilirler.
 • Kök hücrelerin dört temel özelliği bu hücrelerin tedavi amaçlı kullanılmasında çok önemlidir:
 • Doku yaralanmasının ardından damar içine enjekte edildiklerinde inflamasyon bölgesine yerleşebilmeleri,
 • Hasar gören hücrelerin iyileşmesini sağlayan ve inflamasyonu baskılayan çok sayıda biyoaktif molekülü salgılayabilmeleri,
 • Vücutta alerjik reaksiyon oluşturmamaları ve bağışıklık sistemini düzenleyici fonksiyonlara sahip olmaları
 • Farklı hücre tiplerine farklılaşabilmeleri
 

Kök Hücre Nasıl Elde Edilir?

Kök hücreler teorik olarak birçok doku ve organlarından elde edilmekle birlikte günümüzde tedavi amaçlı kök hücre uygulamalarında en yaygın kullanılan kaynaklar kemik iliği, göbek bağı, eklem sıvısı veya membranı ve göbek yağ dokusudur.
 

Kök Hücreler Laboratuar Ortamında Nasıl Üretiliyor?

Kök hücreler laboratuvar ortamında, hastanın rahatsızlığı ile ilgili kendi dokusundan alınan (otolog) biyopsi örneği kullanılarak üretilir. Bu biyopsi örneğinden öncelikle ilgili hücreler izole edilir ve uygun koşullarda sürekli olarak beslenerek ve detaylı kontrollerden geçirilerek çoğaltılır. Bir diğer yöntem ise, başka bir vericiden (allojenik) örneğin yeni doğan bir bebeğin göbek kordonundan alınan hücrelerin kültüre edilerek GMP koşullarında çoğaltılması yoluyla üretilmesidir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde