liv sağlık köşesi

Baş ve Boyun Kanserleri

Baş ve Boyun Kanserleri

Baş boyun kanserleri tüm vücut kanserlerinin yaklaşık %10'unu oluşturmakta olup son derece hayati öneme sahip kanserlerdir.  Baş ve boyun kanserleri; başta gırtlak olmak üzere, ağız boşluğu, dudaklar, dil, burun, geniz, yüz kemikleri içindeki sinüsler, yutak, kulak kepçesi ve dış kulak yolu, tiroid bezi, yemek borusunun giriş kısmı ve tükürük bezleri kanserlerini kapsar.Ülkemizde en sık gırtlak, dudak ve dil kanserleri görülmektedir. Baş boyun kanserleri erkeklerde, kadınlardan yaklaşık 5 kat fazla görülmektedir. İleri yaşlarda bu kanserlerin sıklığı artmaktadır.

Baş boyun kanserlerinde en önemli neden sigara kullanımı olmakla birlikte, alkol kullanımı ve HPV virüs enfeksiyonları ve ağzı hijyeninin bozuk olması önemli etkenler arasındadır. Ayrıca dudak ve baş boyun cilt kanserleri için güneş ışığı maruziyeti önemli bir risk faktörüdür.

Baş boyun kanserlerinin birçoğu erken dönemde belirti vermektedir ve bu da erken tanıyı kolaylaştırmaktadır. Baş boyun kanserleri erken tanı alması halinde tedavi başarı oranları yüksek kanserlerdir. Tanıda endoskopik görüntüleme, radyolojik görüntüleme (USG, BT, MRG) ve biyopsi önemli yer tutar.

Baş boyun kanserlerinde standart bir tedavi yoktur ve her hastanın tedavisi farklıdır. Tedavi planlamasında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Erken evredeki hastalar için tek bir tedavi seçeneği yeterli olabilirken, bazı hastalara kombine tedaviler uygun olabilir. Tedavi Cerrahi, Radyoterapi ve Kemoterapi seçeneklerinden oluşmaktadır. Bunların kombinasyonları yapılabilir. Pek çok baş boyun kanserinde öncelikli tedavi cerrahidir.

Baş boyun tümörleri tedavisi multidisipliner bir yaklaşımla ele alınır. Hastanın muayenesi, tetkik süreci, tedavi planlanması aşamalarında KBB, radyoloji, medikal onkoloji ve rekonstrüksiyon gereken olgularda plastik ve rekonstrüktif cerrahi bölümleri ile koordinasyon halinde çalışılarak hastanın maksimum fayda görmesi sağlanır.
Kanser gelişme riski, hem tütün ürünleri hem de alkol kullananlarda risk, bu ikisinden yalnızca birini kullananlara göre daha yüksektir. Baş-boyun kanserlerinin gelişmesinde diğer bir önemli etken cinsel yolla bulaşan HPV (Human Papilloma Virus) olup, bu virüs özellikle orofarinks kanserine yol açmaktadır. Diğer nedenler arasında da; ağız hijyeninin bozuk olması, radyasyon maruziyeti, ve EBV (Ebstein Barr Virus ) enfeksiyonları sayılabilir.

-Baş ve boyunun herhangi bir bölgesinde şişlik (gittikçe büyüyen tarzda), 
-Ağız içinde, dilde veya dudakta iyileşmeyen yaralar, 
-Çiğnemede ve yutkunmada güçlük, 
-Devam eden ses kısıklığı veya seste değişiklik, 
-Nefes alma veya konuşma güçlüğü belirtiler arasında sayılabilir. 

Baş boyun kanserlerinde standart bir tedavi yoktur ve her hastanın tedavisi farklıdır. Tedavi planlamasında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Erken evredeki hastalar için tek bir tedavi seçeneği yeterli olabilirken, bazı hastalara kombine tedaviler uygun olabilir. Tedavi Cerrahi, Radyoterapi ve Kemoterapi seçeneklerinden oluşmaktadır. Bunların kombinasyonları yapılabilir. Pek çok baş boyun kanserinde öncelikli tedavi cerrahidir.

Baş boyun tümörleri tedavisi multidisipliner bir yaklaşımla ele alınır. Hastanın muayenesi, tetkik süreci, tedavi planlanması aşamalarında KBB, radyoloji, medikal onkoloji ve rekonstrüksiyon gereken olgularda plastik ve rekonstrüktif cerrahi bölümleri ile koordinasyon halinde çalışılarak hastanın maksimum fayda görmesi sağlanır.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde