Göğüs Cerrahisi

Göğüs cerrahisi, göğüs bölgesindeki kalp, akciğerler,, gırtlak, göğüs duvarı, diyafram ve mediasten gibi organlara yönelik cerrahi müdahaleleri yürüten bir branştır.
Göğüs Cerrahisi

Son Güncelleme Tarihi 10.06.2024 13:14:09

Göğüs cerrahisi, göğüs bölgesindeki kalp, akciğerler,, gırtlak, göğüs duvarı, diyafram ve mediasten gibi organlara yönelik cerrahi müdahaleleri yürüten bir branştır.

Göğüs cerrahisi, rahatsızlıklara cerrahi müdahalede bulunmanın yanında hastalıkların tanısı ve takibinde de yer alabilirler. Göğüs cerrahları aşağıdaki alanlarda hizmet verirler: 

 • Göğüs Duvarı Cerrahisi
 • Akciğer Cerrahisi
 • Kalp Cerrahisi
 • Göğüs Duvarı Rekonstrüksiyonu
 • Mediastinal Cerrahi
 • Yemek Borusu Cerrahisi 

Göğüs Cerrahisi Hangi Hastalıklara Bakar?

Göğüs cerrahisi, göğüste yer alan organları etkileyen ve cerrahi müdahale ve takip gerektiren hastalıkların hepsiyle ilgilenir. Bunların başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Akciğer Hastalıkları:

  • Akciğer kanseri
  • Pnömoni (akciğer iltihabı)
  • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
  • Akciğer abseleri
  • Akciğer fibrozu
 2. Kalp Hastalıkları:

  • Kalp kapak hastalıkları
  • Koroner arter hastalığı (koroner arter bypass cerrahisi, kalp damarlarına stent yerleştirme)
  • Kalp anevrizmaları
  • Konjenital kalp hastalıkları
 3. Göğüs Duvarı Hastalıkları:

  • Kaburga kırıkları
  • Göğüs duvarı tümörleri
  • Göğüs deformiteleri (örneğin, pectus excavatum veya pectus carinatum)
 4. Göğüs Duvarı Travmaları:

  • Göğüs kafesi yaralanmaları
  • Göğüs travması sonucu oluşan iç yaralanmalar
 5. Mediastinal Hastalıklar:

  • Mediastinal tümörler
  • Mediastenit (mediasten iltihabı)
  • Mediastinal kistler
 6. Yemek Borusu Hastalıkları:

  • Yemek borusu kanseri
  • Yemek borusu divertikülleri
  • Yemek borusu darlıkları
 7. Meme Hastalıkları:

  • Meme kanseri
  • Meme fibroadenomları
  • Meme iltihapları
 8. Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları:

  • Tiroid kanseri
  • Tiroid nodülleri
  • Paratiroid bez hastalıkları
 9. Farklı Organların Göğüs İçine Ulaşan Metastatik Hastalıkları:

  • Karaciğer metastazları
  • Kemik metastazları
  • Diğer organlardan kaynaklanan metastatik tümörler
 • Göğüs Travmalarının Cerrahi Yönetimi

 

 

Liv Hospital Göğüs Cerrahisi

Liv Hospital'de, son teknoloji cihazlar ile yapılandırılan ameliyathanelerimizde her türlü teknik ile kanser cerrahisi girişimleri uygulanıyor

Liv Hospital Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde mediasten tümörleri, akciğerlerin kanser dışı problemleri, göğüs duvarı anomalileri, terleme problemleri (el, koltukaltı, yüz vs.) ve yemek borusu hastalıklarına da cerrahi tedavi seçenekleri sunuluyor. Bunun yanında pek çok göğüs hastalığına yönelik cerrahi müdahale hizmeti de var. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

• Mediasten tümörler / Akciğer kanseri
• Akciğerlerin kanser dışı problemleri
• Göğüs duvarı anomalileri
• Terleme problemleri (El / koltuk altı)
• Yemek borusu cerrahisi 
• Torakoskopik ve Robotik cerrahi
• Timus Hastalıkları
• Toraks Maligniteleri
• Plevra (Akciğer zarı) hastalıkları
• Trakea (nefes borusu) cerrahisi
• Toraks travmaları
• Pnömotoraks (akciğer sönmesi)
• Amfizemin bronkoskopik ve cerrahi tedavisi

Liv Hospital Göğüs Cerrahisi Kliniği, akciğer kanserinde erken teşhisin önemli olduğu kadar cerrahi tedavinin ve takibinin de önemli olduğunu vurguluyor.