Beyin ve Sinir Cerrahisi

Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Kliniği’nde; hem erişkin hem de pediatrik hasta grubunda görülen beyin ve sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılıyor. Kliniğimizde; yüksek teknoloji ve deneyim gerektiren ileri uygulamalar da kusursuz olarak gerçekleştiriliyor.
Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Kliniği’nde; kompleks cerrahilerin gerektirdiği uzman kadrosu ve teknolojik alt yapısıyla dünya standartlarında bir donanımla, kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti veriliyor.Onkoloji Konseyi ile İdeal Tedavi

Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde; histopatolojik değerlendirmeler mikroskobik inceleniyor ve 9-14 alt birimden oluşan immünhistokimyasal paneller uygulanıyor. Sonuçlar ise nöroşirürji, onkoloji, nöroradyoloji ve patoloji uzmanlarının yer aldığı haftalık tümör konseylerinde tartışılıyor. Bu şekilde hastanın cerrahi sonrasında ideal tedavi şeması oluşturuluyor; radyoterapi ve kemoterapi gibi ek tedavi yöntemlerine ihtiyacı olup olmadığı belirleniyor. Konseyde, vakalara multidisipliner bir bakış açısıyla yaklaşılıyor. Hekimler, vakalarına kişiye özel tedaviler uyguluanıyor.


Kompleks Hastalıklarda Yüksek Başarı

Nitelik ve zorluk derecesi dikkate alındığında, yapılan ameliyatların büyük kısmını kompleks beyin ve omurilik tümörleri, anevrizma, hemifasiyal spazm, trigeminal nevralji, parkinson ve distoni gibi hastalıklar oluşturuyor. Bunların yanı sıra genel nöroşirürji (beyin ve sinir cerrahisi) pratiğinde yer alan hastalıklara yönelik yaklaşımlar da gerçekleştiriliyor.

Liv Hospital Beyin Cerrahisi Kliniği’nde; geçtiğimiz yıl yapılan özellikli beyin cerrahilerinde enfeksiyon ve komplikasyon oranı yüzde 0 olarak belirlenmiştir.

Üstün Donanım

Kliniğimizde; gerekli vakalarda elektrofizyolojik monitörizasyon yapılarak nörolojik fonksiyon kaybı riski en aza indirgenmektedir. Tüm kranial vakalar operasyon sonrası ilk gün, tek yataklı izole odalar şeklinde düzenlenmiş yoğun bakım ünitesinde beyin cerrahisi ve yoğun bakım ekibinin ortak yaklaşımı ile izleniyor. Genellikle hasta ertesi gün odasına transfer ediliyor ve kendisi için en güvenli ve en doğru dönemde taburcu ediliyor.


Deneyimli ekip

Çoğu vakalarda ameliyat sırasında veya sonrasında kan transfüzyonu gerekmemiştir. Bu sonuçların elde edilmesinde deneyimli ekip çalışması ve ileri teknolojik donanım önemli rol oynamaktadır.


Pediatri kliniği ile işbiriliği

Pediatrik hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası takibinde hastanemiz pediatri bölümü birinci derecede aktif rol oynar ve hastalar yattıkları sürece pediatri uzmanları ile birlikte takip edilir.


Klinikte Yapılan Genel ve Kompleks Cerrahi Uygulamalar

  • Disk hernileri, dejenerativ omurga hastalıkları
  • Periferik sinir cerrahisi
  • Konjenital malformasyonlar
  • Kompleks beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi
  • Anevrizma, kavernom ve AVM gibi vasküler malformasyonlara yönelik cerrahi tedaviler
  • Parkinson hastalığı, tremor ve distoni gibi hareket bozukluklarının cerrahi tedavisi ve epilepsiye yönelik ileri cerrahi uygulamaları yapılıyor.

Hekimlerimiz

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde