Home Icon
Arrow
Arrow
Skolyoz (Omurga Eğriliği) Nedir, Tedavisi ve Belirtileri Nelerdir?

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Nedir, Tedavisi ve Belirtileri Nelerdir?

Doctor Image
Liv Hospital Ulus
Prof. Dr. Çağatay Öztürk
Ortopedi ve Travmatoloji
Calender Icon
09 Ekim 2023
İçindekiler
 • Skolyoz Nedir?
 • Skolyoz Neden Olur?
 • Skolyozun Belirtileri ve Tanısı
 • Skolyozun Dereceleri ve Görüntüleri
 • Skolyoz Tedavisi ve Ameliyatı
 • Skolyoz ve Ağrı


 • Skolyoz ne demek? sorusunu kısaca cevaplamak gerekirse temel düzeyde şunları dile getirebiliriz. Omurga, vücudumuzun temel taşlarından biridir ve doğru bir duruş, hareket ve denge için önemli rol oynar. Ancak, bazı durumlarda omurga, normalden sapabilir ve lateral (yan) bir eğriliğe sahip olabilir. Bu duruma skolyoz denir. Skolyoz, genellikle ergenlik döneminde başlayan ve omurganın S veya C şeklinde eğrildiği bir ortopedik durumdur. Normalde omurga, bir kişinin arkasında düz bir çizgi oluşturmalıdır. Ancak skolyoz durumunda, omurga yan tarafa doğru eğilir, genellikle "S" veya "C" şeklinde bir eğri oluşturarak kişinin duruşunu etkiler.

  Skolyoz Nedir?

  Skolyoz nedir? sorusunun cevabı şu şekildedir: Skolyoz, çoğunlukla ergenlik çağında teşhis edilen, omurganın yana doğru eğriliğidir. Bu durum, omurga sağlığını etkileyebilir ve duruş bozukluğuna neden olabilir. Serebral palsi ve kas distrofisi gibi rahatsızlıkları olan kişilerde skolyoz ortaya çıkabilirken, çocukluk çağı skolyozunun çoğunun nedeni bilinmemektedir. Çoğu skolyoz hastalığı hafif semptomlar gösterir, ancak çocuklarda görülen bazı vakalarda çocuklar büyüdükçe semptomlar kötüleşebilir.

  Skolyoz Neden Olur?

  Skolyoz neden olur? sorusu için tek bir cevap vermek mümkün değildir. Skolyozun birçok nedeni olabilir. En yaygın nedenlerden biri, ergenlik döneminde ortaya çıkan ve bilinmeyen bir nedenle oluşan idiopatik skolyozdur. Genetik yatkınlık bu rahatsızlıkla ilişkili olabilir. Bunun dışında, konjenital skolyoz doğuştan gelen bir durumdur ve omurganın yapısal anormalliklerinden kaynaklanır. Nöromüsküler skolyoz, sinir sistemi veya kas zayıflığına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Dejeneratif skolyoz ise yaşlılıkla birlikte omurgadaki dejeneratif değişikliklerden kaynaklanır.

  Skolyozun Belirtileri ve Tanısı

  Skolyozun belirtileri, omurgada eğrilik, omuz eşitsizliği, bel ağrısı, kamburluk ve sırtta çıkıntı gibi fiziksel değişiklikleri içerebilir. Tanı genellikle fizik muayene, radyolojik görüntüleme ve hastanın tıbbi geçmişinin değerlendirilmesiyle konulur.

  Skolyoz Belirtileri Nelerdir?

  Skolyoz rahatsızlığı başlangıçta ciddi bir belirti vermeden ilerleyebilir. Bu nedenle ilerleyen dönemlerde farklı sağlık sorunlarına yol açabilir ve tedavisi de daha zor bir hale gelebilir. Belirti ve şikâyetin az olduğu evrelerde genellikle farklı bir nedenle çekilen röntgenlerde tespit edilebilir. Genel olarak skolyozun varlığını gösteren yaygın belirtiler:

  • Omuzların Asimetrisi: Skolyoz, omurganın eğriliği nedeniyle omuzların asimetrik görünmesine neden olabilir. Bir omuz diğerinden daha yüksek veya daha çıkık olabilir.
  • Belirgin Omurga Eğriliği: Omurganın eğriliği, belli bir noktada belirgin bir eğri oluşturabilir. Bu genellikle yan profilde fark edilebilir.
  • Leğen Kemiklerinde Asimetri: Leğen kemikleri, skolyozlu bir kişide asimetrik olabilir. Bu, bel bölgesinde farklılık oluşmasına neden olabilir.
  • Kamburluk: Skolyoz, omurganın yanal eğriliği nedeniyle kişinin üst sırt bölgesinde bir kamburluk oluşturabilir. Bu durum, sırtın düz bir çizgiden sapması olarak tanımlanabilir.
  • Bağ Ağrısı: Skolyoz, omurga üzerindeki ekstra stres nedeniyle sırt ve bel ağrısına yol açabilir. Bu ağrı genellikle günün sonunda veya uzun süre oturup durduktan sonra artabilir.
  • Nefes Darlığı ve Kalp Problemleri (Şiddetli Durumlarda): Skolyozun şiddetli vakaları, göğüs kafesi üzerinde baskıya neden olabilir ve bu da solunum problemlerine ve kalp sorunlarına yol açabilir.

  Skolyoz belirtileri kişinin sağlık durumuna ve belirtilerin şiddetine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

  Skolyoz Nasıl Anlaşır?

  Skolyoz nasıl anlaşılır? sorusu belirtiler üzerinden cevaplaır. Skolyoz tanısı genellikle, çocukluk çağından itibaren uygulanan fiziksel muayene ile yapılır. Omurga yapısındaki asimetriler veya öne doğru eğilme durumları, sırtta belirgin bir kabarıklığa neden olabilir. Ancak, bazı skolyoz vakaları çıplak gözle tespit edilmesi zor olabilir, bu nedenle doktor tarafından omurganın detaylı bir değerlendirmesi için röntgen filmi istenebilir. Skolyozun tespitinde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri röntgen uygulamasıdır. Röntgen uygulaması ile skolyozun kesin tanısı konulabilir, eğim derecesi belirlenebilir ve omurgadaki yerleşim yeri tam olarak saptanabilir. Skolyozun izlenmesi ve kontrol altında tutulması için belirli aralıklarla tekrarlanan röntgenler de önemlidir. Bazı vakalarda nadirde olsa MR gibi daha ileri görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir. MR genellikle bacaklarda ağrı ve güç kaybı gibi belirtiler ortaya çıkarsa kullanılır. Skolyozun eğrilik yüzdesi yüksekse ve kemiklerin daha ayrıntılı incelenmesi gerekiyorsa, Bilgisayarlı Tomografi (BT) de tercih edilebilir.

  Yetişkinlerde Skolyoz Belirtileri

  Yetişkinlerde skolyoz, omurganın yan tarafına doğru eğriliği temsil eden bir durumdur. Yetişkinlerde skolyoz belirtileri kişiden kişiye değişebilir, ancak sıklıkla omuz eşitsizliği, bel ağrısı, sırtta çıkıntı veya eğrilik, kamburluk, omuz veya kalça düzensizlikleri gibi bulgular içerebilir. Ayrıca, yetişkinlerde skolyozun ilerlemesi zamanla omurga ve bağlantılı dokularda ağrı ve rahatsızlığa neden olabilir. Skolyozun şiddeti, eğriliğin derecesine bağlı olarak değişir; bazı yetişkinlerde hafif belirtiler olabilirken, diğerlerinde daha ciddi eğriler ve rahatsızlıklar görülebilir.

  Skolyozun Dereceleri ve Görüntüleri

  Skolyozun dereceleri, omurganın eğrilik açısına bağlı olarak belirlenir. Hafif dereceli skolyozlar genellikle 10 ila 20 derece arasında, orta dereceli skolyozlar 20 ila 40 derece arasında, ciddi dereceli skolyozlar ise 40 dereceden fazla eğriliğe sahiptir. Görüntüleme yöntemleri, özellikle röntgen, bu derecelendirmelerin yapılmasında ve skolyozun tedavi planının belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

  Skolyoz Dereceleri

  Skolyoz dereceleri, omurgadaki eğriliğin derecesini tanımlamak için kullanılan bir ölçektir. Skolyoz, omurganın yana doğru eğilmesi durumudur. Skolyoz dereceleri, 0 ila 40 derece arasında değişir.

  5, 10, 20, 30, 40 Derece Skolyoz Görüntüsü

  5 derece skolyoz: Omurganın çok hafif eğildiği durumdur. Genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. 5 derece skolyoz görüntüsü, normal bir kişiden ayırt edilemez. Omurganın şekli ve duruşu normaldir.

  10 derece skolyoz: Omurganın hafif eğildiği durumdur. Bazen sırtta ağrı veya rahatsızlığa neden olabilir. 10 derece skolyoz görüntüsü, kabaca omurganın bir tarafında hafif bir çıkıntı ile omuz ve kalçalarda hafif bir asimetri olarak görülebilir.

  20 derece skolyoz: Omurganın orta derecede eğildiği durumdur. Sırtta ağrı veya rahatsızlık daha yaygındır. 20 derece skolyoz görüntüsü genellikle çıplak gözle görülebilir, ancak bazı durumlarda fark edilebilir olmayabilir.

  30 derece skolyoz: Omurganın önemli derecede eğildiği durumdur. Sırtta ağrı veya rahatsızlık daha sık görülür. Ayrıca, omurganın şeklini bozabilir ve kozmetik sorunlara neden olabilir.  30 derece skolyoz görüntüsü, omurganın bir tarafında belirgin bir çıkıntı, omuz ve kalçalarda belirgin bir asimetri ile sırtta kamburluk olarak görülebilir.

  40 derece skolyoz: Omurganın çok fazla eğildiği durumdur. Sırtta ağrı veya rahatsızlık çok yaygındır. 40 derece skolyoz görüntüsü genellikle çıplak gözle görülebilir ve genellikle sırt ağrısı veya rahatsızlığa neden olur

  Bu derecelendirmeler, omurgadaki eğriliğin açısını ölçen Cobb açısı kullanılarak yapılır. Cobb açısı, omurganın en eğri iki noktasının arasındaki açıdır.

  Skolyoz derecesi ne kadar yüksekse, tedaviye ihtiyaç duyma olasılığı o kadar yüksektir. 20 derecenin üzerindeki skolyozlarda, tedavi genellikle omurgayı stabilize etmek ve ilerlemesini önlemek için yapılır.

  Skolyoz Tedavisi ve Ameliyatı

  Skolyoz tedavisi genellikle eğrilik derecesine, hastanın yaşına, semptom şiddetine ve omurga büyüme potansiyeline bağlı olarak belirlenir. Hafif skolyoz vakalarında egzersiz, fizik tedavi ve ortez kullanımı gibi konservatif yöntemler uygulanırken, daha ciddi durumlarda cerrahi müdahale, omurga düzeltilmesi ve sabitleme ameliyatları düşünülebilir. Skolyoz nasıl düzelir? sorusunun cevabı için profestonel bir sağlık uzmanından görüş almak gerekmektedir. Skolyoz için hangi doktora gidilir? veya skolyoz hangi bölüm bakar? sorusunu ortopedi uzmanları şeklinde cevaplayabiliriz.

  Skolyoz Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Skolyoz tedavisi, hastanın yaşına, eğrilik derecesine, semptomlarının şiddetine ve omurganın büyüme potansiyeline bağlı olarak belirlenir. Hafif vakalarda, fizik tedavi, egzersiz programları ve ortez kullanımı gibi konservatif yöntemler uygulanabilir. Bu tedavi yöntemleri, eğrilikleri kontrol altına almak, ağrıyı hafifletmek ve duruşu düzeltmek amacıyla tasarlanmıştır. Düzenli takip ve uygun yönlendirmelerle skolyozun ilerlemesini engellemek veya yavaşlatmak mümkün olabilir. Skolyoz hareketleri, omurga düzeltme, esneme, güçlendirme ve duruşun iyileştirilmesine odaklanan özel egzersizlerdir. Fizyoterapistler tarafından yönlendirilen bu hareketler, skolyozun semptomlarını hafifletmeye ve omurga sağlığını desteklemeye yöneliktir. Tedavide kullanılabilinir.

  Skolyoz Ameliyatı Nedir ve Riskleri Nelerdir?

  Skolyoz ameliyatı, eğrilik derecesi ve hastanın yaşına bağlı olarak düşünülebilir. Ameliyat genellikle omurga düzeltilmesini ve sabitleme işlemini içerir. Bu, metal çubuklar, çubuklar veya vidalar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Skolyoz ameliyatı nedir? sorusuna skolyoz ameliyatı genellikle daha ciddi durumlarda veya konservatif tedavilere yanıt vermeyen vakalarda düşünülür cevabını vermek mümkündür.

  Skolyoz ameliyatı riskleri arasında kanama, enfeksiyon, omurilik veya sinir köklerine zarar verme, implantların yerinden çıkması gibi komplikasyonlar bulunabilir. Ayrıca, ameliyat sonrası iyileşme süreci de önemli bir faktördür ve bu süreçte rehabilitasyon ve fizik tedavi önemli bir rol oynar. Skolyoz tedavisi ve ameliyatı kararı, hasta ve doktor arasında detaylı bir değerlendirme sonucunda alınmalıdır. Skolyoz hastaları ne kadar yaşar? sorusunun cevabı genellikle skolyozun türü, şiddeti, tedaviye yanıt ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir şeklindedir.

  Skolyoz Egzersizleri

  Skolyoz egzersizleri, omurganın stabilitesini artırmak, kas kuvvetini geliştirmek ve duruşu düzeltmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu egzersizler, bireyin skolyoz türüne, eğrilik derecesine ve genel sağlık durumuna bağlı olarak kişiselleştirilebilir. Genellikle, omurga esnekliğini artırmaya yönelik esneme egzersizleri, core (merkez) kaslarını güçlendirmeye yönelik karın ve sırt kasları egzersizleri, duruşu düzeltmeye yönelik postür egzersizleri ve solunum egzersizleri gibi çeşitli teknikleri içerebilir.

  Skolyoz ve Ağrı

  Skolyoz, omurganın yan tarafına doğru anormal bir eğriliği temsil eder ve bu durum, belirli durumlarda sırt ve bel ağrılarına neden olabilir. Eğrilik derecesi, skolyoza bağlı ağrı şiddetini etkileyebilir; bu nedenle, skolyoz tedavisi, ağrıyı azaltmaya yönelik stratejileri içerir ve bireyin yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

  Skolyoz Ağrısı Neden Olur?

  Skolyoz, omurganın yana doğru eğilmesi durumudur. Skolyoz, omurgadaki eğriliğin derecesine ve konumuna bağlı olarak ağrı yapabilir veya yapmayabilir.

  Skolyoz ağrısına neden olan faktörler şunlardır:

  • Eğriliğin derecesi: Eğrilik ne kadar fazlaysa, ağrı olma olasılığı o kadar yüksektir.
  • Eğriliğin konumu: Eğrilik, omurganın üst veya alt kısmındaysa, ağrı olma olasılığı daha yüksektir.
  • Omurgadaki diğer problemler: Skolyoz, omurgada diğer problemlere de neden olabilir, bu da ağrıya neden olabilir.

  Skolyoz Ağrı Yapar Mı?

  Skolyoz ağrısı genellikle sırt ağrısı şeklinde görülür. Ağrı, omuzda, bel bölgesinde veya kalçada da hissedilebilir. Ağrı, dinlenirken veya hareket ederken daha da kötüleşebilir.

  Skolyoz ağrısı, aşağıdaki durumlarda daha olasıdır:

  • 20 derecenin üzerindeki skolyoz
  • Omurganın üst veya alt kısmında eğrilik
  • Omurgada diğer problemler
  • Ergenlik döneminde skolyoz

  Skolyoz ağrı yapar mı? diyor ve belirtilerden bazılarını yaşıyorsanız bir doktora görünmeniz önemlidir. Doktorunuz, ağrının nedenini belirlemek ve uygun tedaviyi planlamak için bir dizi test yapabilir.

  Skolyoz İçin Hangi Doktora Gidilir?

  Skolyoz tedavisi için genellikle bir ortopedik cerrah veya bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon doktoruna başvurulabilir. Ayrıca, skolyozun yönetimi ve tedavisi sürecinde bir fizyoterapist veya rehabilitasyon uzmanı da rol oynayabilir. Başvurulan doktor, skolyozun şiddeti, hastanın yaş ve sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak uygun tedavi seçeneklerini değerlendirir.
   

  Skolyoz Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

  Skolyoz ameliyatı sonrasında hasta, doktorun önerilerine uygun olarak belirli dönemlerde istirahat etmeli, fiziksel aktiviteleri sınırlamalı ve rehabilitasyon sürecine özen göstermelidir. Skolyoz ameliyatı sonrası dönemde düzenli takip ziyaretleri ve gerekli fiziksel terapi seansları önemlidir. Ayrıca, ameliyat sonrası kullanılan destekleyici cihazlar ve rehabilitasyon programlarına uyum sağlamak da önemlidir.

  Kifoz ve Skolyoz Arasındaki Fark

  Kifoz, omurganın öne doğru kavis yapması durumunu ifade ederken, skolyoz yan doğrultuda eğrilik anlamına gelir. Kifozda omurga, yuvarlak bir şekil alırken, skolyozda omurga sağa veya sola doğru eğrilebilir. Her iki durum da omurganın normal anatomik yapısından sapmalara neden olabilir, ancak kifoz ve skolyoz farklı eğrilik paternlerine sahiptir. Kifoz ve skolyoz arasındaki fark tedavi yöntemleri ve etkilenen bölgeye bağlı olarak da farklılık göstermektedir.

  * Bu içeriğin geliştirilmesinde Liv Hospital Yayın Kurulu Katkı Sağlamıştır .
  * Web sitemizdeki içerikler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz. Sayfa içeriğinde Liv Hospital'da tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. .
  tag Icon
  skolyoz
  omurga
  omurga eğriliği
  skolyoz belirtileri
  Versiyon Geçmişi
  Güncel Versiyon
  05 Haziran 2024 09:49:38
  Liv Yayın Kurulu
  Sayfanın linki başarıyla kopyalandı!