Home Icon
Arrow
Arrow
Beyin Anevrizması Nedir?

Beyin Anevrizması Nedir?

Beyin anevrizması, serebral ya da intrakranial anevrizma olarak da bilinir. Zayıflama sonucu kan basıncına karşı koyamayan damarın şişmesi ile oluşur. Birçok anevrizma küçük olup büyük sorunlara yol açmayabilir. Ancak bazı anevrizmalar ise büyür ve yırtılabilir. Anevrizmalar genellikle rüptür (yırtılma) sonrası tanımlanabilirler. Anevrizmanın etkilediği alana göre görme kaybı, bulanık görme veya hipopitüitarizm (hipofiz hormonlarının yetersiz üretimi) gibi sorunlarla karşılaşılabilir.

Beyin Anevrizma Nedir?

“Beyin anevrizması nedir?” sorusu genellikle anevrizma çeşitlerinde sık karşılaşılabilen bir sorudur. Beyinde bir kan damarının duvarı zayıflaması veya şişmesi ile ortaya çıkar. Kan damarının içindeki basınç, zayıflayan bölgenin balonlaşarak dışarı çıkmasına sebep olur. Beynin herhangi bir yerinde oluşabilir. Çoğu kafatasının tabanı boyunca ilerleyen ana arterlerde oluşur. 

Anevrizma: Tanım ve Genel Özellikleri

Anevrizma, arter (atardamar) duvarının zayıflaması veya şişmesi meydana gelen bir durumdur. Anevrizmalar genellikle kan damarının dallandığı noktada oluşur ve dolaşım sisteminin herhangi bir yerinde oluşabilir.

Anevrizma Nedir ve Nasıl Oluşur?

“Anevrizma nedir?” sorusuna cevap olarak şöyle ifade edilebilir: Arter damarının duvarı zayıflayıp, genişleyebilir. Kan damarı duvarında zayıf bir nokta olarak başlayan bu durum kan basıncı ile baloncuk şeklinde şişer ve anevrizmaya dönüşür.

Beyin Anevrizması Belirtileri

Beyin anevrizmalarının varlığı bazen yırtılma oluncaya kadar fark edilmeyebilir. Birçok beyin anevrizmasının semptomu yoktur. Yırtılma olmadan az miktarda kan sızması ile bazı belirtiler ortaya çıkabilir. Buna “nöbetçi kanama” denir. Bazı anevrizmalar göz sinirleri gibi komşu yapılara baskı yapar. Görme kaybına neden olabilir. Beyin anevrizması belirtileri rüptüre olma durumuna göre de farklılık gösterebilir.

Rüptüre olmamış beyin anevrizması belirtileri:

 • Göz ağrısı
 • İrileşmiş göz bebekleri
 • Bulanık görme
 • Yüzün bir tarafında uyuşukluk

Rüptüre olmuş beyin anevrizması belirtileri:

 • Şiddetli baş ağrısı
 • Mide bulantısı, kusma
 • Uyuşukluk
 • İrileşmiş göz bebeği
 • Göz kapağında sarkma
 • Denge kaybı
 • Yüksek tansiyon
 • Bilinç kaybı
 • Ölüm

Rüptüre olmuş beyin anevrizmaları subaraknoid kanamalara ya da hemorajik inmeye sebep olabilir.

Subaraknoid Kanama: Beyni çevreleyen dokuda kanama olmasıdır.

Hemorajik İnme: Arterden gelen kanın patlaması ile beyne kan gelir. Kan gelen kısım zarar görürse vücutta kontrol ettiği bölgeyi doğru bir şekilde çalıştıramaz.