Tıbbi Onkoloji

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kanser gittikçe önemi artan bir sağlık sorunudur. Ülkemizde en sık görülen kanserler kadınlarda meme, akciğer, kalın barsak, rektum,serviks, over, mide,ve pankreas; erkeklerde akciğer, prostat, kalın barsak, rektum, mide ve pankreas olarak sıralanabilir.

Kliniklerle işbirliği içinde çalışır

Tıbbi onkoloji, iç hastalıklarının bir üst ihtisası olup kanserli hastalarının koordinasyonunda önemli bir yere sahiptir. Kanserli hastalara tanı ve tedavide yaklaşım, hastalık ile ilgili tüm birimlerin ortaklaşa verdiği karar ile mümkündür. Liv Hospital Tıbbi Onkoloji Kliniği'nin en önemli görevlerinden biri ilaç tedavisini planlama ve uygulamadır.
 

Tedavi hastalığın evresine, tipine, kişiye göre belirlenir

Liv Hospital Tıbbi Onkoloji Kliniği'nde kanser ilaç tedavisi kanserin tipine, hastalığın evresine, kanser hücresinin patolojik özelliklerine, kanser hücrelerinde meydana gelen genetik değişikliklere, hastanın yaş, yandaş hastalıklarına ve performansına göre belirlenir. Bu değerlendirme için diğer dallarla işbirliği yaparak tedavi planı ve ilaç seçimi gerçekleştirilir. Günümüzde kanser ilaç tedavisi her hastaya göre değişmekte; yani kişiselleşmektedir.
 

İlaç tedavisi

Kanser tedavisinde çeşitli grup ilaçlar vardır.

1) Birinci grup, kanser hücrelerinin yok edilmesine yönelik “kemoterapi ilaçları”dır.
2) İkinci grup, kanser hücrelerinin gelişimi ve çoğalmasını sağlayan mekanizmaları bozarak kanser hücrelerinin yaşamasını ve çoğalmasını engelleyen “hedefe yönelik ilaçlar”dır.
3) Hormon etkisine duyarlı olarak gelişen kanser tiplerinde (meme, prostat kanseri gibi) “hormona karşı ilaçlar”dır.
4) Diğer grup ise; “destek ilaçları”dır. Hem hastalık ile oluşan olumsuz durumlarda hem de tedavilere bağlı gelişen yan etkilere karşı kullanılırlar.
5) Son zamanlarda bağışıklık sistemini güçlendirerek hastanın kanserle mücadelesini kuvvetlendiren immünoterapi ilaçları da vardır. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar amaca göre de farklılıklar gösterir.

 

Amaç hastalığın yok edilmesi

Hastalığın erken dönemlerinde cerrahi tedaviye ek olarak, cerrahi sonrası yüksek riskli hastalarda mikroskopik hastalığın yok edilmesi amacıyla uygulanabilir. Cerrahi öncesi tümörün küçültülmesi ve yayılımının önlenmesi için de kullanılabilir. Bazı durumlarda radyoterapi ile birlikte radyoterapi süresince eş zamanlı olarak veya radyoterapi öncesi ya da sonrası yapılabilir. Erken dönem yayılmamış hastalıklarda lokal tedaviler ile birlikte uygulandığında hastalığın tamamen yok edilmesi amaçlanır.
 

Kombine olarak kullanılabilir

İleri dönemde yayılmış veya yineleyen hastalık durumlarında; hastalığın kontrol altında tutulması, yayılmanın önlenmesi ve hayat süresinin uzatılması amacıyla kemoterapi, hedefe yönelik ilaçlar veya her ikisi birlikte uygulanabilir. Bu süreçte amaç hastalığın kronik bir hastalık şekline dönüşerek hastaya zarar vermesini önlemektir. Bu evredeki hastalıkta ilaç tedavisi ile kontrolü sağlanan bazı hastalarda kalıntı tümörler için cerrahi de eklenebilir.
 

Kişiye özel tedavi planı

Liv Hospital Tıbbi Onkoloji Kliniği; meme kanseri, akciğer kanseri, mide-barsak kanserleri, pankreas kanseri, karaciğer kanseri, safra kesesi ve yolu kanserleri, yumurtalık kanseri, serviks kanseri, rahim kanseri, baş boyun tümörleri, osteosarkom ve yumuşak doku sarkomları, beyin tümörleri, böbrek-mesane kanserleri, prostat kanseri, testis kanseri, malign melanom, lenfoma, tiroit kanseri gibi birçok kanser türünde tanı, tedavi ve takip sürecini sağlar.
 

Tümör konseyinde en uygun tedavi belirlenir

Liv Hospital Tıbbi Onkoloji Kliniği'nde uzmanlar, kanser hastalarının takip ve tedavisini yürütürler. Bu süreçle ilgili tüm branşlarla birlikte hareket ederler. Tümör Konseyi’nde hastalar için en uygun tedavi yaklaşımları planlanır. Her türlü kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, hormonoterapi, immünoterapi ve kanser destek tedavileri, tıbbi onkoloji uzmanları tarafından her hasta için özel olarak planlanır ve bu konuda deneyimli bir ekip tarafından uygulanır. Bu uygulamalar genellikle günübirlik tedavi şeklindedir. Gerekli görülen ya da istenilen durumlarda yatarak tedavi de sağlanabilir.
 

Tümör  konseyinde kimler yer alır?

Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji, Nükleer Tıp, Algoloji, Patoloji, Genel Cerrahi, Kadın Doğum, Üroloji, Kulak Burun Boğaz Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Beyin Cerrahisi, Gastroenteroloji, Ortopedi kliniklerinden uzman hekimlerin katılımıyla gerçekleşir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde