Nöroloji

Nöroloji, sinir sistemi hastalıklarını inceleyen ve tedavi eden tıp branşıdır. 
Nöroloji

Son Güncelleme Tarihi 22.05.2024 15:04:04

Nöroloji, beyin, omurilik, sinir lifleri ve sinir kas birlikteliği üzerinde odaklanarak, çeşitli nörolojik rahatsızlıkları ele alır.

Nöroloji Nedir?

Nörolojik hastalıklar; beynin damar tıkanıklıkları, beyin kanamaları, multiple skleroz, epilepsi, Alzheimer hastalığı başta olmak üzere tüm bunamalar, akut ensefaliti öncelikle içerir. Basınçlı ve basınçsız beyin omurilik sıvı (BOS) miktarında artış (hidrosefali) için BOS basıncı ölçümü yapılarak, gerektiği durumlarda ilaçla tedavi ya da şant uygulaması için değerlendirme yapılır.

Nöroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Toplumda sık görülen nörolojik rahatsızlık baş ağrısıdır. Migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı ve diğer baş ağrılarının tedavisi; hasta yaşı, diğer hastalıkları, kullandığı ilaçlar göz önüne alarak en uygun seçenek belirlenir. Klasik tedaviye dirençli migren hastalarında alternatif bir tedavi olan botulinum toksin enjeksiyonu, sinir blokajı da kliniğimizde uygulanmaktadır.

Özellikle erişkin yaşta sık görülen vertigo (baş dönmesi), pek çok farklı sistemik ve nörolojik hastalığa bağlı olarak görülebilir. Vertigo yapan hastalık ve durumların değerlendirilmesi ve ayırt edilmesi, bu konuda ileri laboratuvar ve görüntüleme çalışmalarının yapılması, gerektiğinde multidisipliner yaklaşımla en uygun tedavi seçeneğinin belirlenmesi başlıca görev alanlarındandır.

Ekstra piramidal hastalıklar olarak adlandırdığımız hastalıklardan; başta Parkinson Hastalığı olmak üzere esansiyel tremor, kore, distoni tedavisi yapılır. Bu hastalıklarda ağızdan ilaç tedavisi yanında Parkinson hastalığı için cihaz destekli tedavi ve distoni için botulınum toksin tedavisi de uygun ve gerekli olduğu durumlarda yapılır. Parkinson hastaları ve distonide tedavide yer alan fakat uygun endikasyon ve uygun zamanlamanın oldukça önemli olduğu derin beyin stimulasyonu için değerlendirme de yapılır.

Erişkin yaşta sık görülen multiple skleroz hastalığının tanısı ve evrelere göre uygun tedavinin belirlenerek takibinin yapılması oldukça önemlidir. Bölümümüzde hastalarımız güncel tanı ve tedavi algortimalarına bağlı ve multidisipliner yaklaşımla ve yalnız nörolojik değil, günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlara da gerekli çözüm önerileri sağlanarak takip edilmektedir.

Omuriliğin akut ve kronik iltihabı, romatizmal ve nutrisyonel hastalıklarının ayırıcı tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Kanser hastalığında kanserden önce de gelişebilen paraneoplastik sendrom kliniğimizin değerlendirdiği tanı ve takibinin yapıldığı çalışma alanlarından biridir.

 

 

Liv Hospital Nöroloji Bölümü

Klinğimizde bilimsel yayınlar, kongreler, eğitim toplantıları yakından takip edilmektedir. 2021 yılı içinde üç kongre ve toplantıda çalışmalarımız sunulmuştur. Nörolojik hastalıklar tanısı kadar, sıklıkla uzun süreli takibin dikkatli ve titizlikle yapılması gereken bölümlerin başında gelmektedir. Biz de hastalarımıza bu süreçte her türlü desteği başarı ve içtenlikle sağlamaktayız. Liv Hospital Nöroloji Bölümü'nde beyin, omurilik, periferik sinir dediğimiz sinirlerin omurilikten çıktıktan sonraki kısımlarının akut ve kronik hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Tanı Olanakları

 • Geniş Biyokimyasal Ve Hormonal Ve Nutrisyonel Testler
 • Kanser İle İlişkili Nörolojik Tutulumda Antikor Çalışmaları
 • Genetik Nörodejeneratif Hastalıklarda Genetik Çlışmalar
 • Sinir İletim Çalışmaları
 • Kas İncelemesi
 • Uyarılmış Potansiyeller (Vep, Sep, Baep)
 • Radyolojık Tetkikler
 • Uyku Laboratuvarı (Polisomnografi)

İlgi Alanları

 • Baş Ağrıları
 • Vertigolar
 • Serebrovasküler Hastalıklar
 • Epilepsi
 • Multiple Skleroz
 • Parkinson ve Diğer Hareket Hastalıkları
 • Alzheimer Hastalığı
 • Denge Bozuklukları
 • Polinöropatiler
 • Kas Hastalıkları
 • Myastenia Gravis

Epilepsi

Epilepsi, beyinde nöron dediğimiz sinir hücrelerinin kendiliğinden, anormal elektriksel aktivite oluşturması ve yayılımına bağlı ortaya çıkar. Hastalarda farklı tarzlarda nöbet olarak adlandırılan kısa süreli motor, duyusal, otonomik, bulgularla birlikte sıklıkla bilinç kaybı görülür. Hastalık her hangi bir yaşta başlayabilmekle birlikte, en sık başlangıç; çocukluk yaşlarında ve erişkin dönemde ise 60 yaşlarında olur. Tedavide başarıda en önemli faktör; hastanın nöbet tipine, yaşam özelliğine, varsa diğer hastalıklarına göre uygun ilaç ya da ilaçların uygun doz ve kombinasyonunun seçilmesidir.

Hastalarda tedavi sırasında nöbetlerin tekrarlamasında önemli faktörlerden biri ilaçların düzenli kullanılmasında yaşanan aksamalardır. Başlanan antiepileptik tedavide yer alan ilacı temin etmede zorlanma ya da hastanın ilaçlarını eksik alması sık nöbetlerde en önemli sebeplerden birisidir. Nöbetleri artıran bir başka durum ise araya giren enfeksiyon ve ateş yüksekliğidir. Başka bir hastalık nedeni ile her yeni başlanacak ilacın kendi ilaçları ile etkileşimine dikkat etmek için mutlaka hekime hastalığı ve kullandığı ilaçlar ile ilgili bilgi verilmelidir. Yeterli sürede ve zamanında uyku alışkanlığı olması, uzun süreli açlığa sebep olacak öğünlerin atlanmaması, televizyon seyretme, bilgisayar oyun sürelerinin uzun olmaması, stresten uzak bir yaşam hastaların özellikle dikkat etmeleri gereken diğer durumlardır.

 

Bunlar da ilginizi çekebilir
Left Arrow
Right Arrow