Danışma Hakkı

Hastanın eğitim ve araştırmalara katılımında gönüllülük esastır.

Hastanın hekiminin talebi ve kendisinin onayı ile ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır.

Ancak, konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekimi ile görüş birliğine varıldığı takdirde uygulanır. Sorumluluk ilk hekime aittir.