Prof. Dr.

Çağatay Saim Tezel

Göğüs Cerrahisi

İlgi Alanları

 • Torakoskopik ve Robotik Cerrahi
 • Akciğer Kanserleri
 • Timus Hastalıkları
 • Toraks Maligniteleri
 • Göğüs duvarı kanserleri
 • Trekea tümörleri
 • Trakea darlıkları
 • Nefes borusu darlıkları
 • Akciğerin su toplaması
 • Akciğer zarı iltihabı
 • Akciğer kisti
 • Hidatik kist
 • Diafragma hastalıkları
 • Akciğer Sönmesi
 • Pnömotoraks
 • Mediasten tümörleri
 • Yemek borusu hastalıkları
 • Yemek borusu tümörü
 • Toraks ( Göğüs kafesi ) travmaları
 • Hiperhidroz (Aşırı terleme)
 • Koltuk altı terlemesi, el terlemesi
 • Doğumsal göğüs kafesi hastalıkları
 • Kunduracı göğsü
 • Güvercin göğsü
 • Kemoterapi portu

13
h-index
159
uluslararası makale
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1993-1999)
 • Kızılay Etimesgut Merkez Depo-Ankara (1999-2000)
 • Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Istanbul(2000-2005)
 • Girne Asker Hastanesi, Kıbrıs (2005-2006)
 • Haydarpasa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul (2006-2007)
 • Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul (2007-2020)
 • Sultan II. Abbülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul (2020-2021)
 • Liv Hospital Ulus - İstanbul (2021-)
 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 • European Society of Thoracic Surgeons
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • Akciğer Kanseri Derneği
 • European Respiratory Society
Ödüller

Tez Danışmanlığı İTO tüm branşlarda 3. lük – 2016
ÜÇÜNCÜ:
Dr. Ezgi Cesur
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH / Göğüs Cerrahisi Kliniği
Tez Danışmanı: Doç. Dr. ÇAĞATAY TEZEL
Tez Konusu: Üst Lobektomilerde Pulmoner Ligaman Diseksiyonunun Yol Açtığı Durumların Fonksiyonel ve Radyolojik İncelemesi

En iyi yayın başlığı ödülü
Best Title
WINNER: Have You Seen My Teeth? A Case with an Extraordinary Radiologic Finding
Serdar Evman, Yelda Tezel, Melis Demirag Evman, Çagatay Tezel Surg J 2016; 02(01): 49-50 DOI: 10.1055/s-0036-1580707

En İyi Sözel Bildiri Ödülü
Erdal Okur, Çağatay Tezel, Gökhan Ergene, Volkan Baysungur, Gökçen Sevilgen, İrfan Yalçınkaya, Semih Halezeroğlu. Erken evre akciğer kanserinde yapılan VATS-lobektominin geç dönem solunum fonksiyonlarına etkisi: Torakotomi ile karşılaştırmalı bir çalışma. TUSAD 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009 Çeşme

En İyi Sözel Bildiri Ödülü
Erdal Okur, Volkan Baysungur, Çağatay Tezel, Gökhan Ergene, Semih Halezeroğlu
Periferik Erken Evre Akciğer Kanserinde Torakotomi ile Videotorakoskopik Lobektomi Sonuçlarının Karşılaştırılması. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 19-23 Haziran 2008 Antalya

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde