Akciğer Kanseri

Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğerler, solunum sistemimizin çift sünger yapılı organlarıdır. Sağ akciğer 3 bölümden (lob) oluşur ve sol akciğerden (2 lobdan oluşur) biraz daha büyüktür. Kanserden ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alan akciğer kanseri; erken evrelerde başarı sağlanarak tedavi edilebilen bir kanser türüdür.

Akciğer Kanseri Nasıl Olur?

Akciğer kanseri, akciğer dokularındaki özellikle de hava yollarını döşeyen hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucunda oluşur. Böylece çevre dokuda hasar ya da akciğerde fonksiyon kaybı meydana gelir. Bu kontrolsüz çoğalma akciğer dışındaki organlara yayılmayla da (metastaz) sonuçlanabilir. Ölüm oranı oldukça yüksek olan bu kanser türünün en sık nedeni uzun süreli olarak tütün dumanına maruz kalmaktır. Ek olarak genetik faktörler, radon gazı ve asbest maruziyeti, hava kirliliği gibi faktörler de sorumlu tutulur. 


Akciğer Kanseri Kaça Ayrılır?

Akciğerler kanserleri patolojik olarak küçük hücreli ve küçük hücreli-dışı akciğer kanserleri olmak üzere temelde 2 ana tipe ayrılırlar. Her akciğer kanser tipi farklı şekilde büyür, yayılır ve değişik yollarla tedavi edilir. Küçük hücreli-dışı akciğer kanseri daha sık görülür ve genellikle daha yavaş büyür ve yayılır.
 

Küçük Hücreli-Dışı Ne Demek?

Küçük hücreli-dışı akciğer kanserinin 3 ana tipi bulunur. Kanserin meydana geldiği dokuya göre isim alırlar (yassı hücreli kanser, adenokarsinom ve büyük hücreli karsinom).
 

Küçük Hücreli Kanser Nedir?

Küçük hücreli kanser, bazen yulaf hücreli kanser de denir, küçük-hücreli-dışı kansere göre daha nadir görülür. Bu tip akciğer kanseri daha hızlı büyür ve vücudun diğer yerlerine yayılmaya daha meyillidir.


Akciğer Kanseri Belirtileri Tanısı Nedir?

Yukarıdaki bulguların olması halinde doktorunuz sağlık geçmişinizi, sigara hikayenizi, çevresel zehirli maddelere maruziyetinizi ve aile öykünüzü araştıracaktır. Doktorunuz ayrıca bir göğüs röntgenogramı ve diğer tanısal testleri isteyecektir. Balgam sitolojisi, bronkoskopi, iğne biyopsisi, torasentez veya torakotomi gibi değişik işlemler uygulanabilir.
 

Akciğer Kanseri Risk Faktörleri Nedir?

Akciğer kanserinin risk faktörleri aşağıdaki gibidir;
 

Sigara

Kanserin gelişmesi kişinin içtiği günlük sigara adedine, ne kadar zamandır içtiğine ve ne kadar derin içine çektiğine bağlıdır. 

Puro ve Pipo

Puro ve pipo kullananlar kanser gelişimi açısından sigara içmeyenlere göre daha fazla risk altındadırlar. 

Çevresel Tütün İçimi (Pasif İçicilik)

Kanser gelişme riski çevresel tütün içimine maruz kalındığında artar. Buna gönülsüz içicilik ya da pasif içicilik denir.

Radon

Radon görünmez, kokusuz ve tatsız, toprak ve kayalardan oluşan radyoaktif bir gazdır. Akciğerleri etkileyerek kansere neden olabilir.

Asbestoz

Asbestoz değişik endüstrilerde kullanılan doğal lifler olarak bulunan bir mineral grubunun adıdır. Asbest lifleri kolaylıkla küçük parçalara ayrılarak solunumla akciğere giderek hasar oluştururlar ve akciğer kanserine neden olabilirler.

Çevresel Kirlilik

Yaşadığımız çevredeki petrol ürünlerinin neden olduğu hava kirliliği ile akciğer kanseri arasında ilişki bulunmuştur.

Kişisel Hikaye

Daha önce akciğer kanserine yakalanan bir kişinin tekrar akciğer kanseri olma ihtimali, daha önceden akciğer kanseri hikayesi olmayan birine göre daha yüksektir.
 

Akciğer Kanseri Evreleme Nedir?

Eğer teşhisiniz kanser ise, doktorunuz hastalığınızın evresini bilmek zorundadır. Evreleme, kanserin vücunuzda ne kadar yayıldığını bulmaktır. Bir kez kanser evrelendirdikten sonra, doktorunuz tedavinizi düzenleyebilir. Bunun için bilgisayarlı tomografi (BT), pozitron emisyon tomografisi (PET), manyetik rezonans görüntüleme (MRI), kemik sinti grafisi ve/veya mediastinoskopi/mediastinotomi kullanılabilir.
 

Akciğer Kanseri ve Sigara İlişkisi

Sigara ne kadar erken bırakılırsa akciğerlerin temizlenmesi de o kadar hızlı olur.
 

Akciğer Kanseri Tedavisi Nedir?

Kanser tedavisi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir; kanseri evresi (yayılımı), büyüklüğü, yerleşim yeri ve hastanın genel durumu gibi. Değişik tedaviler ve tedavi kombinasyonları akciğer kanserini kontrol etmek ya da belirtileri azaltarak hayat kalitesini yükseltmek için kullanılabilir. Akciğer kanseri tedavisi cerrahi, radyasyon (ışın) terapisi ve kemoterapi tedavisini kapsar.
 

Akciğer Kanseri Cerrahisi Tedavisi Nedir?

Cerrahi, kanser tedavisinin en eski ve en etkin formudur. Kanser hastalarının yaklaşık yüzde 15-20’sinde tedavi seçeneği direkt cerrahidir. Cerrahi diğer tedavi yöntemleriyle kombineli olarak da uygulanabilir. Küratif cerrahi, tümör dokusunun ve beraberindeki tüm lenf bezlerinin gerekirse çevre dokularla birlikte çıkartılmasını kapsar. Uzak organ yayılımının (metastaz) bulunmadığı vakalarda (tek beyin metastazı hariç) cerrahinin diğer tedavi metodlarına üstünlüğü birçok çalışmada gösterilmiştir. Akciğer kanserinde özellikle erken evrede tüm dünyada en iyi tedavi yöntemi olarak kabul edilmiştir. Cerrahi tedavi gerektiği durumlarda radyasyon tedavisi v/veya kemoterapi ile desteklenebilir.
 

Küratif Cerrahi Tipleri Nedir?

  • Videotorakoskopik (kapalı) cerrahi
  • Robotik cerrahi
  • Torakotomi ile açık cerrahi
 

Biyopsi (Tanısal Cerrahi) Nedir?

Biyopsi, akciğerlerin özellikle uç (perifer) bölgelerinde yerleşmiş kitlelerin hem tanısı hem de tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca diğer metodlar ile tanı konulamayan kitlelerde de son seçenek olarak genellikle kapalı uygulanan yöntemdir.
 

Cerrahi Evreleme Nedir?

Kanserin uzak veya bölgesel yaygınlığını belirlemek için uygulanır. Mediastinoskopi veya mediastinotomi ile bölgesel lenf bezlerinde hastalığın yaygınlığı ortaya konulur ve cerrahi öncesi hastaların etkin tedavi görmeleri sağlanır.


Destekleyici Cerrahi Nedir?

Diğer kanser tedavilerine yardım etmek için uygulanabilir. Örneğin, bazı kemoterapi cihazları cildin altına yerleştirilen portlara ihtiyaç duyarlar.
 

Palyatif Cerrahi Ne Demek?

Sadece ağrıyı, kanserin ilerlemesiyle meydana gelen komplikasyonları azaltmak için kullanılır. Palyatif cerrahi hayat kalitesini arttırmak için uygulanır; bir iyileşme ya da anti-kanser tedavisi değildir.
 

Minimal İnvaziv (Endoskopik) Cerrahi Ne Demek?

Minimal invaziv veya endoskopik cerrahi, bilgisayar görüntüleme ve robotik alanda gelişmeleri kullanarak etkili bir kanser cerrahisi uygulama avantajını sağlar.
 

Minimal İnvaziv Yönteminin Avantajları Nedir?

  • Daha az kan kaybı
  • Azalmış kan transfüzyon gereksinimi
  • Kısa hastanede kalış süresi
  • Azalmış ağrı ve ameliyat sonrası ilaç gereksinimi
  • Normal diyete daha çabuk dönüş
  • Çabuk iyileşme ve normal aktivitelere dönüş
  • Daha az yara izi ve daha iyi kozmetik görünüm
 

Torakoskopik Cerrahi Nedir?

Video-yardımlı torakoskopik cerrahi ya da VATS, akciğer ve özefagus kanserlerinin tanısını koymada ve/veya tedavisinde kullanılabilir. Tanı amaçlı 1,5 cm’lik bir kesiden yapılabileceği gibi tedavi amaçlı birkaç küçük kesi ve yaklaşık 5 cm ek bir kesi kullanılarak akciğerin bir bölümünün veya tamamının çıkartılması işlemi uygulanabilir. Göğüs duvarının içini döşeyen zar (plevra), akciğer nodülleri, mediyastinal kitleler ve plevral sıvı örneklemesi için çok iyi bir tanı yöntemidir. Özellikle kanserlere bağlı tekrarlayan sıvı varlığında sıvının tekrar toplanmasını engellemek için plörodez (pudra kullanılması) işlemiyle birlikte kullanılabilir.
 

Da Vinci Cerrahi Sistemi Nedir?

Liv Kanser Merkezi’nde kullanılan “Da VinciRobotik Sistem, hastaların torasik ve akciğer kanseri tecrübelerini değiştirdi. Geleneksel cerrahide hastaların ağrılı ve büyük kesilerinin yanı sıra majör komplikasyon riskleri ve uzun iyileşme süreleri olur.

Da Vinci robotu büyük bir kesi ve kaburgaların ayrılmasını gerektirmeyen göğüs boşluğuna ulaşmayı kolay hale getirmiştir. Da Vinci’nin ekipmanları göğüs boşluğu içerisinde çevre dokulara en az zararı vererek akciğerin bir bölümünün veya tamamının çıkartılmasına olanak verir. 3D (üçboyutlu) görüntü sağlaması ve kullanılan aletlerin 360°C hareket kabiliyeti cerraha ve hastaya çok güvenli bir cerrahi sunar.
 

3 Boyutlu Brakiterapi Nedir?

Akciğer kanserlerinin radyoterapisinde dışarıdan ışınlama yöntemlerinin kullanılamadığı uygun hastalarda göğüs hastalıkları ekibi ile ana havayolları içerisine yerleştirilen tüpler aracılığı brakiterapi yapılabilir.
 

Akciğer Kanserinde Kemoterapi ve Radyoterapi Tedavisi

Akciğer kanser cerrahisi sonrası patoloji raporuna ve cerrahın operasyon bulgularına göre kemoterapi ve/veya radyoterapi tedavisi gerekli olabilir. Hastalığın evresine bağlı olarak en erken evrede yüzde 20’lerde olan nüks (tekrarlama) olasılığı operasyon uygulanan son evrede (Evre III A) yüzde 60-70’lere kadar çıkmaktadır.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde